Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

...kunnen we wel vaststellen dat 100 dagen voor de verkiezingen er nog steeds sprake is van weinig verschuivingen tussen de andere partijen dan FVD en PVV. De grote vraag is of dat nog inderdaad zal gaan gebeuren. O ja, De Hond peilt een toename in de bereidwilligheid om zich te laten vaccineren.
De scores zijn nu:45% zegt “ja zeker”, was 34%, 20% geeft aan “waarschijnlijk wel”, was 19%, 8% zegt “waarschijnlijk niet”, was 11%, 15% geeft aan “zeker niet”, was 17%, 12% weet het (nog) niet, was 19%. Het aantal twijfelaars is dus met 7% gedaald en de groep die zegt waarschijnlijk of zeker niet is 5% lager. De groep met het antwoord “zeker” of “waarschijnlijk wel” is gestegen van 53% naar 65%. Naar politieke voorkeur zien we die verschuivingen duidelijk terug.
Bij de kiezers van de meeste partijen zien we een forse verschuiving van de vaccinatieintenite. Alleen bij FVD, PVV en SP zien we dat niet. Dat betekent dat de polaristatie rondom dit onderwerp verder is toegenomen.
U kunt alles nog eens rustig nalezen op Peil.nl

Zwitserland doet niet mee
Zwitserland keurt geen enkel vaccin goed. Er is te veel mis mee. Het land wil de #gentherapie-spuitjes niet voor de bevolking. Vroeg wel data van proefpersonen/trials op en ontdekte dat er veel mis is. Data is niet geanalyseerd, 21 procent heeft zeer ernstige bijwerkingen. Vrouwen worden onvruchtbaar, enz. (bevestigd door hoofd-onderzoeker van Pfizer)

Incomplete data stalls Swiss authorisation of Covid-19 vaccines
December 1, 2020 -Switzerland’s medical regulator Swissmedic says it lacks the necessary information to sign off on three different coronavirus vaccines ordered by the government.
The regulator said important data on safety, efficacy and quality are still missing. It has reached out to the manufacturers, who provided data from their studies.
“We lack data on the effectiveness of the clinical trials and on the important subgroups that participated in these large studies,” said Claus Bolte, head of the authorisation division at Swissmedic, at a press briefing on Tuesday organised by the Federal Office of Public Health.
www.swissinfo.ch/eng/society/incomplete-...19-vaccines/46196598  KLIK DE LINK

Vaccineren
De grootschalige verkoop van effecten op de beurzen in februari 2020, gevolgd door de start van de neppandemie, de bangmakerij van de bevolking, het gepush op de ‘oplossing’ van een vaccin, de recordtijd van het ontwikkelen van vaccins en tevens de onmogelijkheid van een zo korte ontwikkeltijd, dag in dag uit het getoeter van de staatspropaganda, de slaafsheid van regeringen in het volgen van de agenda, de totale overbodigheid van vaccinatie bij een mortaliteit van 0,035%, de verbetenheid in het debat en de censuur van onwelgevallige argumentatie, het gedram van billionaires, zonder enige (democratische) legitimatie, enz, enz.
Het heeft allemaal GEEN ENKEL vertrouwen in de noodzaak en van goede intenties van de spuitverkopers en hun opdrachtgevers.

Zou het feit dat er enorm veel wetenschappers, artsen, hoogleraren etc. openlijk hun zorgen uitspreken (zacht uitgedrukt) over het komende vaccin en het totale negeren daarvan van de media en onze beleidsbepalers niet genoeg reden tot argwaan moeten zijn? Volksgezondheid toch? Kennelijk niet. Hier kan het grootschalig vaccineren zonder enige tegenstand van start. Mensen staan te popelen om een spuit vergif in hun lijf gespoten te krijgen. Dat het vaccin niet is getest, maakt ze kennelijk geen zier uit ! Dat het ingrijpt in ons DNA en het onherstelbaar verandert maakt de schapen ook niets uit?

Die enge Bill Gates zegt het zelf:

https://www.youtube.com/watch?v=ksEVaO806Oo&feature=youtu.be (LINK naar Enge Bill Gates)

 

Dat dit één groot, ziek experiment op de mensheid is kan ze niet schelen. Ook de farizeeërs van onze ggrrristelijke partijen niet. BIJBEL? Nee, Zilverlingen! LAMAKOMME. Dusmls het aan het kabinet ligt kan de genocide op de mensheid beginnen. Het "nieuwe normaal" lonkt, maar dat is slechts voor de uitverkoren klasse. En het is amusant om de pretenties van de useful idiots zoals Rutte en De Jonge waar te nemen. Denken ook tot die uitverkoren klasse te behoren.

Minister van Volksgezondheid. Laat dat woord volksgezondheid even bezinken en bedenk daarbij wat die goochemerd in opdracht van "de eerste onder zijns gelijken" Rutte, met u van plan is.

Proeftuin
Dit heerschap is van plan om samen met de Dokters Mengele in andere landen van de wereld een proeftuin te maken voor een experimenteel RNA spuitje. Hij verwaardigt zich nog om een briefje naar de zichzelf buitenspel gezette Tweede Kamer te sturen waarin hij vermeldt dat zo'n injectie niet zonder risico is en verkondigt in één adem dat de producenten van de vaccins zijn gevrijwaard en schadeclaims op de belastingbetaler gaat verhalen. Nou, daar ben je dan mooi klaar mee. U schakelt meteen het NOS-journaal in en raadpleegt digitaal alle kranten aangezien dit bericht immers alle alarmbellen bij de MSM moeten doen afgaan.. U zou verwachten dat de MSM op de achterste benen staan, ontploffen van boosheid en verontwaardiging omdat een minister in het regime Rutte het in zijn bolle hersens haalt de gezondheid van de burgers, die hij zou moeten dienen, in acuut gevaar brengt. Maar de MSM blijven stil, wentelen zich in hun Goebbels-rol. Zijn ze nog trots op ook....de idioten

Geen van de roeptoeters van die twee Belgische families die onze dagbladen hebben opgekocht en daar van de Belgische staat bijna 1 miljard euro voor hebben gekregen zijn een abonnement waard. En juist die MSM is idolaat van Rutte. De gevolgen ondervinden we elke dag opnieuw. Een dichtgetimmerd regeerakkoord, regels die niet kunnen worden gecontroleerd, botte weigering om onderzoek te doen naar het steunen en financieren van terroristen, afschaffing van het referendum, zodat de burger geen mogelijkheid meer heeft om kritiek te leveren. Met een leger aan journalisten die liever lui zijn dan moe en hun waffel houden. Want het feit dat de overheid het accepteren van een vaccin verplicht wil maken, of dreigt met uitsluiting bij weigering, zouden zeker bij journalisten en hun MSM alle seinen op rood moeten zetten. Als het weigeren onmogelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld via wetgeving, welke mogelijkheden hebben we dan nog? Op naar bijpassende vaccinatiester op jas en paspoort voor ...een griepvirus ? Ik vraag me af waar de Neurenberg-tribunaals voor zijn gevoerd?

Burgerplicht
Mensen word wakker. Een Covid-19 vaccinatie weigeren is burgerplicht. Het is onze burgerplicht deze RNA injectie te weigeren in het belang van onze kinderen en hun kinderen. Ook als de samenstelling van zo'n spuit verandert ( en mogelijk nog giftiger wordt) of weet ik veel met wat voor soort "regeringen" we in de toekomst nog te maken krijgen. Of met wat voor soort streken de farmaceutische bedrijven nog komen aanzetten.


Een zooi gif
Bij het Pfizer-vaccin wordt de waarschuwing gegeven dat "het effect op vruchtbaarheid onbekend is".
Wat weten we eigenlijk over dit Pfizer-vaccin? In een veiligheidsinstructie van de Britse overheid staat o.a. dat het niet gebruikt moet worden door zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven. Daarnaast is niet bekend wat de effecten van dit zogeheten mRNA-vaccin is op de vruchtbaarheid. In de 10 pagina’s tellende instructie staat dat het coronavaccin wordt afgeraden tijdens de zwangerschap, dat vrouwen een zwangerschap moeten uitstellen als ze zich laten vaccineren en dat ze na vaccinatie nog minstens twee maanden moeten wachten als ze zwanger willen worden. Het kan niet worden uitgesloten dat pasgeborenen of zuigelingen risico lopen, aldus de instructie.
In de handleiding staat ook een alarmerende passage over de impact van het vaccin op de vruchtbaarheid. “Het is niet bekend of het Covid-19 mRNA-vaccin BNT162b2 effect heeft op de vruchtbaarheid,” staat er.

De Europese Commissie maakte in september afspraken met farmaceut Pfizer over de aanschaf van 200 miljoen coronavaccins, met een optie op nog eens 100 miljoen doses. Minister de Jonge van zei dat de eerste mensen in het gunstigste scenario in de eerste week van januari worden ingeënt tegen Covid-19. Het vaccin van Pfizer kan in Europa al op 29 december worden goedgekeurd. Naar verwachting kunnen de eerste Nederlanders vanaf 4 januari het Pfizer-vaccin krijgen.

Eerder deze week klopten twee vooraanstaande artsen aan bij de Europese geneesmiddelenwaakhond EMA, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van vaccins. Zij willen dat alle vaccinonderzoeken die nu lopen, worden stopgezet, met name de onderzoeken die betrekking hebben op het coronavaccin van Pfizer.

Dr. Michael Yeadon, een voormalig onderzoekshoofd van Pfizer, en dr. Wolfgang Wodarg, een voormalig Duits parlementslid, zijn van mening dat de vaccintesten ‘onethisch’ zijn. Yeadon en Wodarg waarschuwen dat sommige vaccins mogelijk voorkomen dat de placenta zich goed kan ontwikkelen bij zwangere vrouwen, met als gevolg dat ‘gevaccineerde vrouwen in feite onvruchtbaar worden’.

Dus long specialist dr. Wolfgang Wodarg en voormalig Vice President van Pfizer dr Mike Yeadon hebben een verzoek ingediend bij de EMA om alle testen naar de huidige covid vaccins te stoppen om veiligheidsredenen.
Voorbij zien komen in de #mainstreamedia? worlddoctorsalliance.com/blog/dr-wodarg-...o-sign-the-petition/

Juridische bescherming
De Britse krant The Independent schrijft daarnaast dat Pfizer niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele bijwerkingen, wat betekent dat mensen die na het vaccin ziek worden het bedrijf niet kunnen aanklagen.

“Medewerkers van de Britse gezondheidszorg NHS die het vaccin toedienen en fabrikanten van het vaccin zijn ook beschermd,” aldus de krant. De directeur van de Britse tak van Pfizer weigerde uit te leggen waarom het bedrijf deze juridische bescherming nodig heeft. Hij wilde daar op dit ogenblik niets over kwijt.

"Schandalig"
Gert van Dijk, ethicus bij artsenfederatie KNMG en het Erasmus MC, schrijft in een column voor de website van KNMG dat hij straks vooraan zal staan als er een veilig en effectief coronavaccin beschikbaar komt. “Door mijzelf openlijk te laten vaccineren, geef ik ook een signaal af aan mensen die daarover twijfelen, in de hoop dat zij mijn voorbeeld volgen.”
De vraag die volgens hem de komende periode zal gaan spelen, is of mensen die zich bewust niet laten vaccineren, daarvan ook consequenties moeten dragen. “Eerlijk gezegd denk ik dat dat voor medewerkers in de zorg onvermijdelijk is,” schrijft de ethicus. Als werknemer in de zorg heb je immers de professionele plicht om zoveel mogelijk te voorkomen dat je de mensen besmet voor wie je zorgt, zegt hij.

Artsen uiten felle kritiek op ethicus die vaccineren morele plicht noemt: ‘Werkelijk schandalig’ "Wanneer gaat u met pensioen eigenlijk? Want dat wordt hoog tijd. Uw bijdrage voegt niets toe. Is schadelijk bovendien.” Huisarts E.B. van Veen heeft twee opmerkingen. Eén: het middel is een nieuw RNA-vaccin, dat veranderingen in het genoom, dus in het DNA, van de mens zou kunnen geven. Met op de lange termijn effecten die wij nu nog niet kunnen voorzien. En twee: “Ik vind de kwaal (Covid-19) niet erg indrukwekkend. Ik heb veel patiënten ermee gezien. Geen één is eraan overleden, ook hoogbejaarde mensen niet. De IFR ligt rond de 0,23% en bij mensen onder de 70 jaar zelfs veel lager, 0,05%. Wat mij betreft gaan we per direct terug naar normaal.”
KNMG heeft de reacties inmiddels uitgeschakeld.

"Corona, vals alarm?
Dr. Bhakdi, die aan het hoofd stond van het Instituut van Medische Microbiologie van de Johannes Gutenberg Universiteit in Mainz, is auteur van het boek ‘Corona: vals alarm?’ dat in Duitsland een bestseller werd. Al in maart dit jaar zei hij dat de reactie op het coronavirus ‘grotesk, absurd en heel erg gevaarlijk’ is.
Volgens Bhakdi wordt er onterecht gesproken van ‘coronadoden’ omdat virussen normaal gesproken niet de uiteindelijke doodsoorzaak zijn. Op de vraag of hij van mening is dat het coronavaccin niet nodig is, antwoordde hij: “Ik denk dat het ronduit gevaarlijk is. En ik waarschuw jullie: als jullie hiermee doorgaan, leidt dat tot jullie ondergang. Het is absoluut niet nodig.”

Rockefeller Lockstep 2010
Farmaceuten maken geen fouten. Zij staan, net als de PCR-test, onder totale controle van Bill Gates, het WHO en het World Economic Forum. Bijwerkingen of niet, doden of niet, het maakt allemaal niet uit, de agenda wordt ten koste van alles doorgevoerd, daar hebben regeringen wereldwijd niets over te zeggen. Aan alle alternatieve oplossingen hebben zij geen boodschap, die worden bij voorbaat in de prullenmand gegooid.

Het gaat om het vaccineren van de mensen wereldwijd, met maar 1 doel: mensen ziek maken en/of te elimineren. De zogenaamde vaccins die ontwikkeld worden, is een afleidingsmanoeuvre, om het daadwerkelijke plan (Rockefeller – Lockstep 2010) te realiseren.
(Wij schreven al over Rockefellers Lockstep 2010 bij de start van het onderwerp Corona)

Er wordt niet op een paar miljoen, c.q. miljarden, meer of minder doden gekeken. Dat is geen bijzaak, maar het hoofddoel en dat is nog maar een bescheiden opvatting.

Agenda “Lockstep 2010” wordt wereldwijd doorgevoerd. De macht van de kwaadwillende is heel groot.

Het vijandig offensief waarmee de mensheid momenteel geconfronteerd wordt is van een ongekende proportie en kwaadaardigheid. Nooit eerder in de geschiedenis is een gehele wereldbevolking op deze schaal aangevallen door een dergelijke vijand. Die vijand heeft de bedoeling om ieder individu op aarde te onderwerpen aan zijn dictatuur en regime. Om de gehele wereldbevolking te onderwerpen, in totale armoede en slavernij. De hele corona-campagne is daarbij slechts het voorgerecht. De bedoeling is het slopen van alle bestaande sociale en economische structuren. Hierdoor zal de gehele mensheid in totale armoede en ontreddering gebracht worden.

Vervolgens zal die vijand zich opwerpen als "redder" en minimale bestaansmogelijkheden aanbieden, op voorwaarde van volledige gehoorzaamheid. Dat wil zeggen dat voedsel en onderdak gerantsoeneerd (individueel toegewezen) zullen worden. Alleen wie zich volledig gehoorzaam gedraagt, en perfect doet wat hem opgedragen wordt, zal kunnen overleven op een absoluut bestaansminimum.

Voor een dergelijke situatie bestaat een woord: slavernij. Deze keer wereldwijd en voor alle mensen op aarde, behalve de vijand.

Daarnaast zal de vijand ons inspuiten met stoffen en die ons ziek, gedwee en volledig traceerbaar en bestuurbaar maken. Miljarden mensen zullen zo worden vermoord. Het zal veruit de grootste genocide aller tijden betekenen. De overgebleven populatie zal op chemische wijze dociel en bestuurbaar gemaakt zijn. Mentaal gecastreerd en als willoze robots op de digitale infrastructuur aangesloten.

Zolang we niet gaan beseffen dat dit is wat er op het spel staat, heeft de vijand vrij spel. Zolang we geloven dat het over corona en gezondheid gaat, en ons druk blijven maken over “besmettingen”, ziektesymptomen en cijfers, en daarom niet zien wat er werkelijk aan het gebeuren is, zal de vijand aan het langste eind trekken.

De vijand voert zijn offensief uit VIA de zittende regeringen. Regeringen die geïnfiltreerd zijn door de vijand en ermee collaboreren.

Wil de mensheid ook maar enige kans maken tegen deze vijand, zijn handlangers en zijn offensief, MOETEN we onszelf ertegen in bescherming nemen. Dat wil zeggen dat we NIET kunnen toestaan dat de aanval ons nog verder raakt.

Zonder de uitvoerders van het offensief (de regeringen) staat de vijand met lege handen. Alleen en uitsluitend het massaal negeren van die regeringen, kan het tij keren. We zullen moeten beseffen dat we nu geconfronteerd worden met een ongekende kwaadaardigheid en misdaad. Maar dat die misdaad alleen gepleegd kan worden als wij ons laten blijven misleiden.

Daarvoor is het noodzakelijk dat we de misleidings-instrumenten (media) massaal de rug toekeren. Zet uit die televisie en zeg je abonnement op de krant op. Luister niet meer naar politici en de met hen collaborerende “deskundigen” en instituties. Als wij massaal doen alsof ze niet bestaan en er niet meer op reageren, zullen ze ophouden te bestaan, en hebben we deze vijand geen kans gegeven. Dan hebben we ons ervan bevrijd.

Doen we dat niet, dan zal dit het einde betekenen van het leven zoals we dat kennen, en voor velen het einde van het leven zelf. Het is letterlijk nu of nooit.

Hier wilde ik het bij laten voor deze week. Maar niet nadat ik uw aandacht nog even vraag voor The Charter of Neurenberg....
Onderwijl hef ik het glas op uw gezondheid en welbevinden en op uw gezond verstand. PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 6 december 2020:
VVD 36, PVV 27(-1), CDA 14, PvdA 13, D66 13, Groenlinks 11, SP 9(-1) ChristenUnie 7, PvdD 6, FVD 4(+1), SGP 4(+1), DENK 3, 50Plus 2, Code Oranje 1

 r. Evil Himself SpeaksEnge Bill Gates