Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

 

Het vluchtelingenvraagstuk houdt de EU nu al jarenlang bezig en een oplossing wordt maar niet gevonden. Ofschoon de oplossing simpel is. Stop met het eeuwige oorlog voeren. Zolang de oorlogen in de wereld en om de EU heen niet beëindigd worden, blijven er vluchtelingen komen.


Het opjutten van groepen in andere landen om er een puinhoop van te maken, waar nodig met behulp van onze eigen strijdmacht, wordt verkocht als het summum van medemenselijkheid, maar resulteert in chaos en ellende. Geen sprake van "toeval". Het is ons eigen "brood-en-boter". We zien het telkenmale gebeuren en toch volharden we in ons foute gedrag. We committeren ons aan elke inval/aanval/missie die de Verenigde Staten verzint. Mensenhandel, wapenhandel, alles gefinancierd met geldstromen die onttrokken worden aan het zicht door ze van "wit" om te toveren in "gitzwart". Op de begroting staat ontwikkelingshulp, maar via tal van onbegaanbare wegen en morele bergpaadjes eindigt het als hulp aan terroristische organisaties die gelieerd zijn aan Al-Qaeda. Formeel gaat het geld naar "voedselpakketten" voor die arme schapen, zodat ze het geld dat ze nodig hebben voor voedsel om kunnen zetten in bermbommen, terwijl wij onze handen in onschuld kunnen wassen..

Het draait telkens om machtsmisbruik als gevolg van hebzucht. Roofkapitalisme. Daar is de mens uniek in. Daar is voornamelijk de Verenigde Staten uniek in. Een land beschikt over bepaalde grondstoffen waarvan de Verenigde Staten vindt dat zij daar "recht" op hebben. En als ze die niet krijgen dan gaat de VS ze "halen". Oorlog. Het hele idee van verdediging als enige legitieme grond voor oorlog werd verlaten, en de hele wereld werd tot werkterrein voor militairen verklaard. Er was geen uithoek op aarde, of er bevond zich wel iemand die nodig 'bevrijd' moest worden...(van zijn bezittingen)

Wapenfabrikanten die hun "precisiewapens" aan de man/vrouw probeerden te brengen.

Omhoog gevallen mannen en vrouwen die vanuit het niets minister van defensie werden, of staatssecretaris, of defensiespecialist voor hun partij. Complete leerstoelen aan universiteiten en hogescholen die werden ingeruimd voor het bedenken van hybride-strategieën die het mogelijk maakten om een pure veroveringsoorlog af te schilderen als het summum van menselijkheid, en "hulp". Redacties van kranten, tijdschriften en televisieprogramma's, en 'Hollywood', die van elke oorlog een "nobele zaak" maakten.

Die onverdraaglijke hypocrisie ! Het heeft absoluut niets met "nobel" te maken, het gaat ordinair om olie, olie, olie, de zeggenschap over olie/gaspijpleidingen en eventueel andere kostbare grondstoffen. De VS heeft zich de rol aangemeten van "politieman van de wereld" . Het neemt eenvoudig wat het hebben wil. Verzet wordt "beloond" met raketten, bommen en verstikkende sancties. Organisaties en instellingen die recht moeten spreken worden gecorrumpeerd. Internationale verdragen geschonden. De Europese Unie heeft de VS carte blanche gegeven die perverse rol te blijven vervullen. De EU staat het eenvoudigweg toe dat Europa vernietigd wordt door de ongebreidelde opname van vluchtelingen en ontheemden veroorzaakt door de eindeloze oorlogen van de Verenigde Staten.

"Mensenrechten" zegt men. Nee, een afschuwelijke schaamlap voor dood, verderf, vernietiging en ellende.

Waarom deze aanklacht? Wegens publicatie door Golfbrekers.be van een onderzoek van de Brown University Rhode Island over de eindeloze oorlogen van de VS sedert 9/11.

Brown University uit Rhode Island in de Verenigde Staten publiceerde onlangs een onderzoek met de titel: Costs of War. Creating Refugees: Displacement Caused by the United States’ Post-9/11 Wars”.

“De kostprijs van de oorlog. Het creëren van vluchtelingen: verdrijving, resp. volksverhuizingen, veroorzaakt door de Verenigde Staten van Amerika na 9/11 oorlogen”. De genoemde cijfers zijn ronduit schokkend. Wij plaatsen slechts de belangrijkste cijfers en feiten.

59 miljoen vluchtelingen… werden sinds 2001 door de VS-oorlogen veroorzaakt!
Sommige studies worden gewoon verticaal geklasseerd omdat ze té veel ongewenste waarheid aan het licht brengen. Zoals deze van een Amerikaanse universiteit, die de gevolgen van de Amerikaanse oorlogen sinds 2001 analyseerde.

De post 9/11 oorlogen van de Verenigde Staten hebben minstens 37 miljoen mensen in en uit Afghanistan, Irak, Pakistan, Jemen, Somalië, de Filippijnen, Libië en Syrië verdreven. Dit aantal overtreft het totaal aantal verdrevenen van alle oorlogen sinds 1900, met uitzondering van WOII.

Daar bovenop: de miljoenen mensen die door andere conflicten na 9/11 mét deelname van VS-legereenheden van en uit hun thuisland verdreven werden, o.a. in Burkina Faso, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Rep., Tsjaad, Congo, Mali, Niger, Saoedi-Arabië en Tunesië.

De genoemde 37 miljoen verdrevenen zijn een zeer voorzichtige schatting. Het totaal der verdrevenen, veroorzaakt door de Amerikaanse post 9/11 oorlogen, zou eerder in de buurt van 48 tot 59 miljoen liggen.
25.3 miljoen mensen zijn na hun verdrijving teruggekeerd; alhoewel dit niet het trauma der verdrijving neutraliseert of betekent dat de verdrevenen in hun oorspronkelijk thuisland, resp. -regio, of in een veilig leven zijn kunnen terugkeren.
Geen enkel cijfer berekent echter de schade van de verdrijving: emotioneel, financieel, economisch, cultureel, psychisch, familiaal, sociaal, persoonlijk of als gemeenschap … men kan op talrijke domeinen verliezen.

Geen enkel land ter wereld heeft na WOII zo veel ongeluk over tientallen miljoenen mensen gebracht als de Verenigde Staten van Amerika tijdens de laatste twee decennia. Duitsland, dat de erfzonde met zich meezeult, voelt zich nochtans niet te beroerd de VS-oorlogspolitiek te steunen. Zelfs de grootste Poetincriticasters kunnen de Russische regering hoogstens van ‘slechts’ 10.000 slachtoffers in Oekraïne en Syrië betichten. Bij de VS moet men er ettelijke nullen bijvoegen… miljoenen… wie geeft erom? Tenslotte is men als ‘bondgenoot’ quasi verplicht zich achter de VS te scharen als deze dit als een rechtvaardige strijd beschouwen, belijden… en opdringen… op straffe van trouweloosheid… én bijgevolg… sancties.

In het onderzoek kan u een uitgebreide analyse van 30 blz. lezen met vermelding van de auteurs en bronnen.

Afghanistan
De Sovjet-invasie in 1979 zorgde voor 5.6 miljoen vluchtelingen in het land. Onder het Taliban-regime in de 1990-jaren stabiliseerde zich de situatie. Bij het begin van de Amerikaanse inmenging waren er nog “slechts” 4.4 miljoen Afghanen op de vlucht of hadden asiel gezocht in andere landen. Sinds het begin van de VS-oorlog zouden 2.1 miljoen Afghanen uit hun land gevlucht zijn; daar bovenop de 3.2 miljoen vluchtelingen in eigen land. De westerse oorlog in Afghanistan houdt gelijke tred met de vervloekte Sovjet-bezettingstijd.

Jemen
De universiteitsstudie bericht over 336 bevestigde Amerikaanse drone-aanvallen tussen 2002 en 2019, bij dewelke – bovenop het doelwit, de zgn. rebellen, tussen 1020 en 1389 burgers, kinderen inbegrepen, het leven lieten. Probeert u zich nu even voor te stellen dat Rusland, China of Iran met drones in een land aan de andere kant van de wereld onschuldige kinderen zouden doden… het huilen van de poco politici en media zou slechts kunnen geëvenaard worden door de moordzucht der daarop volgende sancties. Maar als de VSA dit doen wordt er in alle talen over gezwegen.
Bovendien heeft 80% der Jemense bevolking (24 van de 30 miljoen) humanitaire hulp nodig. Er zijn meer dan 4 miljoen vluchtelingen in eigen land. Reden: de VSA ondersteunen de Saoedi’s – het land werd herschapen in een woestenij.

Irak
Het onderzoek heeft het over bijna drie decennia, tijdens de welke de VS-interventies het land in een “ononderbroken oorlog en verdrijving” gebracht hebben. In het bijzonder augustus 2014. In deze maand heeft de strijd van de VS tegen – dankzij de Amerikaanse tussenkomst ontstane – I.S. 450.000 vluchtelingen geproduceerd.
Bij de politiek correcte media heerst – ook – hierover een absoluut stilzwijgen. Immers, toen werd ‘s werelds verontwaardiging over de Oekraïnecrisis en het neerhalen van de MH-17 over de Donbass uitgeschreeuwd. M.a.w. een zeer welkom toevallig accident dat de wereld moest afleiden van de oorlogsmisdrijven van de Verenigde Staten, die tegelijkertijd plaats vonden. De media declameerden unisono “Wie stopt Poetin?” – niemand kwam op het idee “Wie stopt Obama?” te scanderen. Obama kreeg zelfs de Nobel-Vredesprijs uitgereikt!

Libië
Ook over dit land vernemen wij in het onderzoek iets nieuws. De vluchtelingen uit Centraal-Afrika, die sinds de afzetting van Gadaffi richting Europa stromen, zijn geen nieuw fenomeen. Het is intussen meer dan bekend dat Gadaffi terecht poneerde dat Europa hem nodig had om de toestroom te verhinderen. Hoe wordt hier niet belicht. Uit het onderzoek blijkt dat de Libië de zwarte Afrikanen nodig had als arbeidskrachten en hen daarom verwelkomde. Libië was toen – vooraleer de westerse democratieën zich ermee gingen bemoeien – het welvarendste land van Afrika met een functionerend sociaal systeem en medische verzorging. Na de executie van de “dictator Gadaffi” viel het land ten prooi aan westers-geleide destabilisering met geweld, racisme, stammentwisten en verdrijving”, zo luidt het in het onderzoek. En… de “gastarbeiders” trokken als “vluchtelingen” naar het noorden, naar Europa.

Syrië
Herinnert u zich hoe alle westerse democratieën, hoe alle politiek correcte media Rusland vervloekt en beschuldigd hebben toen zij samen met het Syrische leger Aleppo van I.S. bevrijdden? Toen vielen er – dit werd nooit geloochend – ook burgerslachtoffers. Rusland was voorzichtig bij de keuze van de te treffen doelwitten. Vanzelfsprekend werden er door de media “schokkerende” verslagen over de wreedheid van de Russen gepubliceerd, echter zonder “schokkerende” slachtoffercijfers. Slechts wanneer door toeval of door de bewuste aanwezigheid van I.S.-milities in en bij burgerfaciliteiten burgerslachtoffers vielen, waren dat eerder uitzonderingen en geen regel of doelwit op zich. Integendeel.

In het onderzoek van de Brown universiteit kan u echter ook lezen hoe de VS in 2017 de stad Raqqa van I.S. bevrijd hebben.

We citeren:
“Een toonaangevend voorbeeld voor de verdrijving is de sinds 2017 door de VS geleide strijd ter verovering van Raqqa op I.S., die ca. 470.000 verdrijvingen als gevolg had. Een groot gedeelte van de stad werd verwoest. Meer dan 1600 burgers konden niet ontkomen en stierven bij gevechten. Duizenden werden gewond.”

In Aleppo is na de bevrijding door de Russen het normale leven teruggekeerd – iets wat men van Raqqa niet kan beweren. En als Rusland voor de verdrijving van honderdduizenden vluchtelingen verantwoordelijk zou zijn, dan hadden de politiek correcte media ons dit met zekerheid niet verzwegen.

In het onderzoek kwamen nog andere landen aan bod, zoals bv. Pakistan, Somalië en de Filippijnen, waar de VS met kleinere militaire tussenkomsten voor vluchtreacties gezorgd hebben. Onder de hoofding: “historische vergelijkingen” worden vluchtelingenstromen uit het verleden opgesomd en men zal merken dat zelfs bij gruwelijke oorlogen, zoals WOI met ca. 10 miljoen vluchtelingen of de Vietnam-oorlog met ca. 13 miljoen vluchtelingen, er geen gebeurtenissen voorkwamen die men kan vergelijken met de militaire operaties der VS sinds 2001.

Als men de eerder voorzichtige schatting van het onderzoek – 37 miljoen vluchtelingen – niet handhaaft maar volgens het onderzoek realistische schatting van 48 à 59 miljoen vluchtelingen, dan is het door de VS veroorzaakte leed te vergelijken met deze van WOII, met naar schatting 30 à 64 miljoen vluchtelingen.

Waarmee het onderzoek der Brown universiteit tot de conclusie komt dat de VS m.b.t. de door hen veroorzaakte vluchtelingencijfers minstens in de buurt van de bereikte successen van het "nazimonster", Hitler, komen. Hoewel de cijfers geen geheim , voor iedereen die wil en kan lezen toegankelijk zijn, worden ze in de MSM en bij de gewillige leibandpolitici doodgezwegen… ze slaan laffelijk “op de vlucht” voor de waarheid. Liever trekt men alle registers open om u volop te informeren over duivelse praktijken van China, Rusland, Iran, Noord-Korea, Venezuela, Cuba, Syrië…

Afsluitend: misschien moet de Brown universiteit een volgend onderzoek wijden aan de slachtoffers van de Amerikaanse sancties...?

Brown University, Rhode Island
“Costs of War. Creating Refugees: Displacement Caused by the United States’ Post-9/11 Wars”
via Golfbrekers.be