Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actiefHannes Swoboda, voorzitter van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement, vindt dat politieke partijen die onvoldoende "respect voor Europese waarden" hebben moeten worden geweerd. Tevens zou de interne democratie van andere partijen gecontroleerd moeten worden. Dit -door ons zwaar overbetaalde- heerschap wil er vanuit zijn eigen partijpolitieke invalshoek aan meewerken andere partijen het werken onmogelijk te maken.
Swoboda, Oostenrijker, Socialist..."Anschluss", oude barre tijden herleven.
De Europese Unie moet stoppen met EU-geld te geven aan rechtse en xenofobe partijen die voortdurende en systematisch ingaan tegen de Europese waarden en principes..

Dit is wat Swoboda op 12 september 2012 in een persverklaring zegt:

'No more EU money to political parties against EU values'
Following today's adoption by the Commission of a long-awaited regulation on European political parties, S&D leader Hannes Swoboda said:
"The European Socialists and Democrats warmly welcome the new rules adopted by the European Commission on initiative of Commissioner Maroš Šefčovič. "This move is a good answer to those who blame the EU for lack of democracy or for leaving too much power to the technocrats. European political parties are key actors in fostering citizens' participation and involvement into the EU decision making. Their role is crucial.

It is time to stop to keep giving EU money to rightist and xenophobic parties that are systematically rallying against EU values and principles
De Europese Unie moet stoppen met EU-geld te geven aan rechtse en xenofobe partijen die voortdurende en systematisch ingaan tegen de Europese waarden en principes

"In line with the European Parliament request for more stringent and effective rules on European political parties, this regulation reinforces their role in the EU public debate, increase their transparency and accountability and will foster the creation of a real European public space. "Most importantly, these new rules will allow the European Parliament to thoroughly check upon the internal democracy and the respect for EU values by the European political parties as well as by their national members.

Swoboda geeft een indicatie van welke partijen in zijn ogen uit het europarlement geweerd moeten worden: partijen die onvoldoende "respect voor Europese waarden" hebben.
Wat die fundamentele waarden van de EU precies zijn bijft, net zoals in het ons door de strot gewrongen Verdrag van Lissabon, onduidelijk. Nu, jaren later, leren wij waarom het betreffende artikel zo vaag en gedeeltelijk open is gebleven: het Europees parlement en de EU kunnen aan dat artikel, afhankelijk van de ontstane politieke situatie, daar alsnog hun eigen fascistische draai aan geven: geen anders denkenden en dus geen oppositie.

U denkt: kanniewaarzijn? Toch wel want de Europese Commissie heeft het voorstel van de socialisten in het Europees Parlement overgenomen.
swoboda-euD'r uit met rechtse en "xenofobe" partijen...oftewel: RAUS MIT DEN POPULISTEN !

De Europese Commissie is op voorstel van de rooien in het parlement en met de hartelijke steun van hen die behoren tot de Bende van Brussel een vendetta tegen andersdenkenden begonnen. Met alle mogelijke middelen moet voorkomen worden dat zij vertegenwoordigd worden in het parlement.

Eerste Gebod van de EU: Gij zult geen andere mening hebben dat de mening van de Europese Unie. There's no opinion but the EU-opinion !

Lees hier zijn stelling:
Hier een aantal originele citaten uit het originele artikel :

"EU plant Strafen für Parteien, die nicht „die Werte der EU“ vertreten..

Die EU-Kommission hat einen Vorschlag der Sozialisten im Europa-Parlament aufgegriffen. Demnach sollen künftig Parteien, die die „Werte der EU nicht respektieren“, mit Strafzahlungen belegt werden. Die Gruppe des Österreichers Hannes Swoboda will damit verhindern, dass „rechtsradikale oder fremdenfeindliche“ Parteien im EU-Parlament vertreten sind.

Im Europäischen Parlament sind derzeit 13 Parteien vertreten. Sie erhalten insgesamt 31 Millionen Euro an Parteienfinanzierung. Künftig soll es dem Parlament möglich sein, Gruppen, die nicht den EU-Werten folgen, von dieser Finanzierung auszuschließen."

Dit, beste lezers, is het voorportaal naar een totalitair systeem. Zelden kom je artikelen en wetgeving tegen waarmee de EU zichzelf zo duidelijk als totalitaire en fascistische agitator neerzet. De EU geeft hiermee de termen "totalitair", "dictatuur" en "fascistisch" een nieuwe en nog diepere betekenis. Als er iets is wat deze actie kenmerkt, dan is het DICTATUUR! De Europese Commissie noch het Europees Parlement beijverd zich om eerst objectieve criteria vast te stellen om te verhinderen dat de regeling misbruikt wordt voor een heksenjacht op andersdenkenden. Die heksenjacht geeft het van ieder democratisch rechtsbeginsel gespeende Brusselse gespuis, een voortijdige ejaculatie, gelijk de islamitische halsafsnijders en orgaanvreters beleven in Syrië: ze kicken er op! De Europese Unie is niet zoals wij zo vaak betoogden niet democratisch, nee, het neemt de democratie zelfs actief en in zijn geheel weg!

Gevoegd bij het onzalige plan om de persvrijheid te muilkorven en te modelleren, betekent dit Commissie-voorstel de doodslag op de toch al povere democratische legitimiteit van Brussel. Het betekent een regelrechte uitsluiting van politieke partijen die tëgen verdere Europese integratie zijn. Geen sprake van ook maar een zweempje van objectiviteit bij de toekenning van Europese gelden als politieke partijen gaan beslissen over de EU-bijdragen aan andere politieke partijen.

Wie denken ze wel dat ze zijn daar in Brussel ???

Als dit voorstel ons iets ons leert, dan is het dat de EU-sceptische politiek kapot gemaakt moet worden.

Niemand die het nieuwe voorstel leest kan ontkomen aan de indruk dat de eisen in dit nieuwe voorstel specifiek zijn toegesneden op de zeer succesvolle PVV.
Europese partijen moeten in het nieuwe voorstel voldoen aan bepaalde eisen inzake interne partijdemocratie. Zo moet de partij, om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie een leden structuur hebben. (Landelijk mag de PVV misschien wel blijven bestaan, dat wil zeggen: als Frans Timmermans het goed vindt!)

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten partijen zijn geregistreerd bij het Europees Parlement als Europese politieke partij als bedoeld in de verordening, en dus de Europese waarden onderschrijven. Voel u 'em ? O ja, en dan ook dit nog: externe finacieringsbronnen moeten openbaar, zijn aan maxima gebonden. Nee, niet aan die Maxima. En let op... donaties uit andere landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, mogen niet worden aangenomen. Waarom nu juist deze voorwaarden...? Nee, daar mag u niets achter zoeken, is zuiver toeval.

Duidelijk is dat de Europese Commissie hoopt hiermee dus al één horzel kwijt te zijn...de succesvolle PVV. Voor Marine le Pen, hoogstwaarschijnlijke de nieuwe Franse president en haar Front National vinden de Commissie en het Parlement ook nog wel een addendum bij een artikeltje, evenals voor het Britse UKIP van Nigel Farage, het Vlaams Belang, de Lega Nord, en al die andere EU-kritische partijen. Zij moeten "ausradiert" worden vooraleer zij de burgers de ogen nog verder kunnen openen met de harde waarheid over de snode plannen van de Brusselse "elite".

Hebben wij nog meer bewijzen nodig dat de EU en het EP zich volstrekt niet bezig houden met het behartigen van de belangen van het volk? Hebben wij nog meer nodig om te zien dat wanneer het EU-regime ergens een democratisch grondbeginsel vermoedt, er direct - en hard - corrigerend ingegrepen wordt? Kijk wat de Europese Commissie van plan is met Zwitserland na het referendum van zondag. They won't take NO for an answer !
De dwang om te geloven in "waarden" is ondemocratisch, ze dwingend voorschrijven betekent het einde van het recht op Vrijheid van Meningsuiting....het is de aankondiging van een totalitair systeem. Het Europees parlement is verworden tot een afschuwelijke club van zelfbevlekkende fascistische Ja-knikkers.De barricaden op, 22 mei is onze kans, benut hem !!*