Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

binnenhof 2Nederland was van oudsher een soort praathuis waar de bestuurders in een sfeer van nuchter overleg bijeen zijn, en waar beleidsaanpassingen geleidelijk en weloverwogen tot stand kwamen. In de jaren zestig al kwam een einde aan het beeld van beheerste verandering in kalm beraad. Sindsdien lijkt Nederland eerder op een dronkelap die straalbezopen het praathuis heeft verlaten en waggelend de weg naar huis probeert te vinden, speurend naar straatmeubilair dat houvast biedt. Tot in de jaren tachtig hield deze nationale zatlap zich staande tegen de gevel aan de linkerzijde van de straat. Daarna dorst hij die eindelijk los te laten, zeilde het trottoir over en deed een onzekere greep naar de lantaarnpaal rechts. Tijdens het afleggen van deze zigzagkoers botste hij overal tegenaan en richtte aanzienlijke schade aan. Of hij op die manier ooit thuis zou komen was de vraag, laat staan of hij het eind van de geschiedenis zou halen, schreef historicus Bert Vuijsje ooit.
"Morele paniek" is de nieuwe kreet waarmee de huidige omslag in het denken over immigratie, integratie en criminaliteit vaak wordt afgedaan. De verdedigers van politiek correcte standpunten gooien het begrip te pas en te onpas in de strijd. Het etiket "morele paniek" is verkrijgbaar in massaverpakking en altijd bruikbaar. Zonder enige onderbouwing kun je ermee suggereren dat aandacht voor bovengenoemde onderwerpen als irrationeel is en voortkomt uit angst. Maar is er bij het bespreekbaar maken van de politiek correcte taboes over massa-immigratie inderdaad sprake van een plotselinge angstaanval? Lijkt me moeilijk vol te houden, immers, de kritiek is niet van vandaag of gisteren en is vanuit de meest uiteenlopende hoeken geleverd. Zo'n plotselinge omslag was niet nodig geweest als simpelweg eerder op die kritiek was gereageerd.

Drees jr.van DS '70 begon begin jaren zeventig over een restrictief toelatingsbeleid voor gastarbeiders, en werd prompt van racisme beschuldigd.

Drees jr.van DS '70 begon begin jaren zeventig over een restrictief toelatingsbeleid voor gastarbeiders, en werd prompt van racisme beschuldigd. Begin jaren tachtig was er een politicus van de SP (weet z'n naam niet meer) die retourmigranten een premie wilde geven. Afgestraft als het bevorderen van vreemdelingenhaat. Begin jaren negentig Bolkestein met zijn pleidooi voor meer aanpassing van immigranten en boekte als eerste succes. Eerst de voorspelbare verkettering, daarna schuchtere waardering. Weer tien jaar later oogstte Paul Scheffer hoofdzakelijk bijval met zijn essay Het multiculturele drama.

Het was de aanzet tot een wat opener discussie in linkse kringen over de immigratie die de afgelopen decennia in ons land heeft plaatsgevonden, en vooral de manier waarop de veranderingen die daarmee gepaard gingen gerelativeerd werden. De aard van de immigratie, de gevolgen die het had voor de nieuwkomers, maar ook voor de ontvangende samenleving die in een korte tijd zijn samenstelling zag veranderen. Over de resultaten van het pappen en nathouden, de oorzaken van de moeizaam verlopen integratie. HIj schetste de gevaren van cultuurrelativisme, onze gedoogmentaliteit en stelde het nauwelijks hebben van een eigen identiteit keihard aan de kaak. Zijn onderbouwing waarom de gevolgen van deze immigratie anders waren dan die al eeuwen lang met immigratie gepaard gingen...door de grootte van de groep, door het meebrengen van de islam in een steeds meer seculiere samenleving, door de wereld die een dorp is geworden en waardoor conflicten in het Midden-Oosten zomaar midden in een stadsdeel geïmporteerd werden en door het samengaan van immigratie en de druk op de sociale zekerheid. Dit is wat ik er van onthouden heb. Zijn essay leidde zelfs tot een meerdaags debat in het parlement.

Met de opkomst van Pim Fortuyn, die vaak is verklaard in termen van morele paniek, probeerden politieke partijen ijverig elkaar de schuld in de schoenen te schuiven, maar kan me niet herinneren dat het ooit nog tot een echt breed debat is gekomen. Ook PVV-voorman Wilders' heldere standpunten over de massa-immigratie en het gevaar van ruim baan geven aan de islam in de westerse samenleving oogsten afwijzing en zijn beschuldigingen van racisme niet van de lucht. Joost Niemöller is niet meer welkom als gast in het NCRV-programma Lunch, als lid van het mediapanel, vanwege zijn uitgesproken en zeer goed onderbouwde standpunten over immigratie en islam. Mag niet meer van de Europese Kulturkammer.

Triest !