Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 


Hij zou arrogant zijn, lijden aan een superioriteitscomplex, nationalisme, wantrouwen, paranoia, denkend in vijandbeelden, wetteloosheid, zich boven de wet stellend, verkiezingsfraude, etc.etc. Als journalisten van hun redacties de ruimte krijgen om zulke insinuaties over een regeringsleider zo aan elkaar te schrijven dat het één grote beschuldiging van oplichting en corruptie wordt, dan weet u dat er meer, heel wat meer achter zit.
Geen woord over de mogelijke werkelijke reden van Poetin's eerste verkiezingszege, namelijk het feit dat Poetin na de Perestroijka en Glasnost van Gorbatsjov en niet te vergeten de periode van grote wetteloosheid onder Jeltsin, een failliet land aantrof, uitgezogen door USA bevriende oligarchen die het land meedogenloos leegroofden. Door het harde ingrijpen heeft Poetin miljoenen Russen hun welvaart en hun trots teruggegeven. Deze feiten hebben Poetin, na zijn termijnen als president en daarna als premier van Rusland, opnieuw grote verkiezingswinst voor het presidentschap opgeleverd.
Achter de niet aflatende demonisering van Poetin en de veelvormige pogingen om de president in een kwaad daglicht te stellen gaan enkele boze doch machtige delen van de Westerse elite schuil.

putinHet eindoordeel in het Russische proces tegen de voormalige olie oligarch Mikhail Khodorkovsky leidde tot dramatische verklaringen van protest van de Obama-regering en van regeringen van over de hele wereld. De Russische justitie kreeg het predikaat tiranniek en erger opgeplakt. Wat zorgvuldig werd weggelaten uit de hele Khodorkovsky story was de ware reden waarom hij door Poetin werd gearresteerd en gevangengezet.

In een publieke berisping -zeer ongebruikelijk- veroordeelde de Obama-regering de rechtbank in Moskou voor het schuldig bevinden aan verduistering, van olie tycoon Mikhail Khodorkovsky en zijn vroegere partner: zijn veroordeling was misbruik van het juridische systeem voor oneigenlijke doeleinden.

Ook het het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, die klagers hadden ingeroepen, liet zich niet onbetuigd en oordeelde dat Rusland oneerlijk heeft gehandeld bij het faillisement van oliemaatschappij Yukos in 2006 en het opsluiten van Yukos' oud-directeur Mikhail Khodorkovsky. Het Hof heeft geen uitspraak gedaan over het toekennen van de schadevergoeding van 100 miljard dollar die de klagers - aandeelhouders en twee voormalige Amerikaanse leidinggevenden van het bedrijf - hadden geëist.


khodorovskyWat was er nu echt aan de hand met Khodorkovsky?

Mikhail Khodorkovsky's echte misdrijf was niet het stelen van Russische bezittingen voor een schijntje in het bandietentijdperk van Boris Jeltsin, maar zijn echte misdaad was dat hij een sleutelrol vervulde in een Westerse geheimedienst operatie om al hetgeen nog over was van Rusland als functionerende staat, te ontmantelen en vernietigen.

We beginnen in 1998. In 1998 werd Khodorkovsky vrijgelaten in een Amerikaanse zaak waarin hij werd beschuldigd van helpen bij het witwassen van 10 miljard dollar, samen met zijn eigen bank en de Bank of New York. Hij had zeer invloedrijke vrienden in de Verenigde Staten, zo bleek. Het toenmalige hoofd van de Republic National Bank of New York, Edmund Safra, werd enige maanden later vermoord in zijn appartement in Monaco, naar beweerd door leden van de "Russische mafia" die hij zou hebben bedrogen in een drugsgeld witwas operatie.

Mikhail Khodorkovsky's echte misdrijf was niet het stelen van Russische bezittingen voor een schijntje in het bandietentijdperk van Boris Jeltsin, maar zijn echte misdaad was dat hij een sleutelrol vervulde in een Westerse geheimedienst operatie om al hetgeen nog over was van Rusland als functionerende staat, te ontmantelen en vernietigen.

Voorafgaand aan zijn arrestatie in 2003 was Khodorkovsky geldschieter van een aantal Russische politieke partijen, inclusief de Communistische Partij, waarvan de meesten in een hevige concurrentiestrijd met elkaar verwikkeld waren. Maar als we wat dieper graven komen andere, veel ernstiger zaken aan het licht. Khodorkovsky werd in oktober 2003 gearresteerd toen hij in Siberië uit zijn privé vliegtuig stapte, op grond van verdenking van belastingmisdrijven, zoals de media ons correct vertelden. Maar wat zij er niet bij vertelden was dat Khodorkovsky de rijkste man van Rusland was geworden - waard de lieve som van 15 miljard dollar- verkregen door frauduleuze verwerving van staatseigendommen tijdens het wetteloze Jeltsin tijdperk. Tijdens een veiling, gerund door zijn eigen bank, kwam Khodorkovsky voor 309 miljoen dollar in het bezit van Yukos, terwijl de werkelijke waarde van Yukos 45 miljard dollar was, een waarde die niet te danken was aan het genius van het Khodorkovsky management.

Maar er is meer. Khodorkovsky bouwde indrukwekkende banden op in het Westen. Met zijn nieuwe miljarden, gestolen van het Russische volk, maakte hij machtige vrienden. Hij zette een foundation op gemodeleerd naar de "Open Society" foundation van miljardair Georg Soros en noemde die de "Open Russian Foundation". Niks aan de hand zou u zeggen.

Nou...wacht..:

Hij vroeg twee machtige westerlingen zitting te nemen in het bestuur van zijn foundation: Henry Kissinger en Jacob Lord Rothschild !
rothschildVervolgens ontwikkelde hij banden met de meest machtige en invloedrijke circuits in Washington, waar hij werd benoemd in de Advisory Board van de geheime private equity firma, de Carlyle Group, waar hij bestuursvergaderingen bijwoonde met leden adviseurs als George H.W. Bush (inderdaad, de vader van) and James Baker III.Kissinger
Mag allemaal zult u zeggen, niks mis mee. Ware het niet dat de echte misdaad waarvoor Khodorkovsky achter de tralies geraakte was dat hij het middelpunt vormde voor een door de Verenigde Staten gesteunde staatsgreep om de Russische presidentsverkiezingen van 2004 te kapen. Hij gebruikte zijn enorme rijkdom om zetels in de Doema te kopen, waardoor hij de Russische wetgeving kon veranderen met betrekking tot het eigendom van nog te exploiteren oliegronden en de pijplijnen die voor het transport van de olie zorgen. Hij, Khodorkovsky, zou de nieuwe president van Rusland worden.


Poetin, die de steun van de zogenoemde olichargen had verworven, had met hen bindende afspraken gemaakt. Zij mochten hun vergaarde rijkdom behouden als zij bereid waren een deel van hun rijkdom te repatriëren naar Rusland, en dat zij hun rijkdom niet zouden aanwenden om de binnenlandse Russische politiek naar hun hand te zetten. De meeste olichargen gingen akkoord, waaronder Khodorkovsky. Zij bleven gevestigde Russische businessmen.
Khodorkovsky niet.

Ten tijde van zijn arrestatie was Khodorkovsky in onderhandeling via zijn Carlyle vriend Georg H.W.Bush, de vader van toenmalig president van Amerika, om 40 procent van Yukos te verkopen aan of Condoleeza Rice's vroegere firma (Condoleeza Rice was George Bushes veiligheidschef in het Witte Huis) of aan Chevron of ExxonMobil. De opzet van deze deal was om een verminkende slag toe te brengen aan Rusland's en Poetin's enige economische bezit om het zwaar
gehavende Rusland opnieuw op te bouwen: olie en export van die olie via de pijplijnen, staatseigendommen dus, te verkopen aan het Westen voor dollars.

putin-1Tijdens het proces van de Russische staat tegen Khodorkovsky kwam aan het licht dat hij snel een geheim contract had afgesloten met Londen's Lord Rothschild om niet langer de Russische cultuur te ondersteunen via Khodorkovsky's Open Russia Foundation. En mocht hij gearresteerd worden, waar hij terdege rekening meehield, hij wist dat hij zeer gevaarlijk spel speelde met het creëren van een coup tegen Poetin, zouden de 40% aandelen van Yukos overgaan in de handen van Lord Rothschild.

Achter de krokodillentranen van Hillary Clinton en Barack Obama dat Khodorkovsky's mensenrechten zijn geschonden gaat dus een diep geheime agenda schuil. Washington gebruikte de Rus om de totale vernietiging te bewerkstelligen van de enig overgebleven macht op deze aardbol met voldoende militaire kracht die opgewassen is tegen Pentagon's Full Spectrum Dominance strategie-controle van de totale planeet.

In dat licht bezien krijgen de lieflijke woorden "mensenrechten" een wrange betekenis.