Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Olli Rehn gezien bij het journaal gisteren. Olli las voor uit de EU-bijbel. Zijn bijbelvastheid is beangstigend. Zijn geloof, als dat al geen sekte is, te wantrouwen. Olli Rehn als Getuige van Jehovah, het IMF. De boeteprofeet, die ons met zijn aanhoudende klaagzangen bezweert dat we alle onheil over onszelf hebben afgeroepen en dat we op onze knieën om genade moeten smeken van de Brusselse goden, boete doen voor al onze zonden. De onheilsprofeet die zweert bij zijn scientology, bij zijn verblinding. Volhouden, volhouden, lastenverzwaren en burgers afknijpen is zijn Credo. Want we moeten competitief zijn. Competitiveness, competitiveness..er is geen klok in het koekoeksnest Brussel die iets anders aangeeft.

ollie-rehn-2013Wie dat niet gelooft is een ketter. En er lopen in Europa wat ketters rond! Neem nou de Ijslanders. Nee, niet in de dwangbuis van de EU. Hebben niets op met het gepredikte "solidaire confinement" van Brussel. Hebben voor een anti-EUropese regering gestemd. Wat bezielt die Ijslanders? Laat ze de Edda lezen in plaats van zich met hogere politiek bezig te houden. Wie haalt het in zijn botte harsens om de drie grote banken in Ijsland in 2008 in een week tijd bankroet te laten gaan? Wie heeft het gore lef op te staan tegen de Haute Finance? De IJslanders !

Hun banken werden korte tijd genationaliseerd en nu zijn ze er weer bovenop, zonder alle ballast van buitenlandse filialen zoals IceSave in Engeland of Kaupthing in Luxemburg, die gouden bergen beloofden aan hebberige spaarders,dan in mekaar ploften en de rekening ter voldoening aan de Ijslandse bevolking presenteerden.
Vi har ikke Tuleboken ! En waarom zouden Ijslanders hun bonen nog in de week zetten bij de Europese Unie, een broeinest van zich met regelneverij onledig houdende, zwaar overbetaalde ambtenaren? Ijsland wil helemaal niet meer in de EU.

Wat bezielt die Ijslanders? Laat ze de Edda lezen in plaats van zich met hogere politiek bezig te houden.

Er zijn inmiddels 28 toppen gewijd aan de financiële en de bankencrisis. Ja, het eten en de hotels waren weer voortreffelijk. Maar we kunnen er kort over zijn: elke gewone huisvader weet dat hij niet verder moet springen dan zijn stok lang is. De Europese lidstaten daarentegen doen aan fierljeppen. Met een polsstok brede grachten overspringen en dan verbouwereerd zijn dat de stok breekt en ze er een nat pak aan overhouden. Oscar Wilde zei het al: "Er is maar één zonde. En dat is domheid". Domheid is het verlengstuk van goedgelovigheid. Goedgelovigheid is het verlengstuk van verblinding. De EU is oliedom ...of?
Kapotbezuinigen - de Rehndoctrine - doet meer kwaad dan goed. Medicijnen helpen namelijk niet meer als de patiënt dood is.

De EU bestempelt de markten nog steeds als de verkondigers van de waarheid. Het is echter gokzucht met kortzichtigheid en met wellust. Het hele geglobaliseerde economische stelsel dat Olli Rehn onverkort verdedigt, is gestoeld op groei. Het is zelfs zo erg dat taalvervuiling tot norm is verheven. Krimp of teruggang heet bij Olli "negatieve groei", een rentekloof wordt een "spread", massale werkloosheid "een nieuwe uitdaging", verplaatsing van bedrijven naar lagelonenlanden vertaald als "toespitsen op de core business, zeepbellen heten "futures" en diefstal heet "bonus".

Kapotbezuinigen - de Rehndoctrine - doet meer kwaad dan goed. Medicijnen helpen namelijk niet meer als de patiënt dood is.

Wie denkt dat lucht, licht zon of water vrijelijk voor iedereen waren moet ontnuchterd worden. Kijk naar de heisa over zonnepanelen en windmolens. Naar de heffing op drinkwater. Naar de emissierechten. Naar milieuheffingen en smogalarm en fijn stof en boskap in het Amazonewoud. "There's no such thing as a free ride", zeggen de rauwe kapitalisten. Omdat zij het zich kunnen veroorloven zich op te sluiten in een gouden kooi van een privé-eiland of een atoombunker. De perversie van de economisering bestaat eruit dat alles verhandelbaar is geworden. Olli Rehn gelooft heilig in zijn Windhandel.

De drijfveer van de kapitalist is woeker en vernedering. En de meest succesrijke kapitalisten proberen altijd een monopoliepositie in te nemen om hun winst nog te vergroten. Ze troggelen Brussel een monopolie af, en Rehn doet niets anders dan in de lichtbak van getallen te staren. De Europese Commissie is een agent van de financiële markten geworden.

De door Olli Rehn c.s. brutaal opgelegde bezuinigingspolitiek in het kader van het zogenoemd "Europees economisch bestuur".De gevolgen. Maakt de businesswereld van de nood een deugd en drukt in deze crisissituatie haar langgekoesterde wensen door? Is het zo simpel? Is het redelijk te veronderstellen dat de kapitalistische klasse, op z'n minst in West-Europa, er een jarenlange recessie en de kans op een regelrecht monetair, financieel, bancair en politiek debacle voor over heeft om de arbeidsmarkt te hervormen en de welvaartstaat naar het Stenen Tijdperk te catapulteren? Is de horizon van de grote concerns niet de winst van morgen, maar de arbeidsmarkt van overmorgen?

Wat denkt u?

solana nft drops