Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Met een kostenpost van 4,5 miljard aan pensioenbeheerkosten voel ik me daar een beetje ongemakkelijk bij. De mooiste Haagse zandsculptuur zit in de ogen van jongeren die zijn wijsgemaakt dat het nieuwe systeem in hun voordeel werkt. Die jongeren lopen nu blind in de val. Wrijven helpt niet. Wakker blijven !
AOW-1
Klijnsma tandemt zich een breuk om de aanslag op het vermogen van 1000 miljard euro aan pensioenvermogen nog vóór de Kerst door de Kamers te jassen. Maar die komende greep in de pensioenkas is door een zandstorm op het Binnenhof vanwege een Tweet van Geert Wilders nu even aan het oog onttrokken.

Wilders had namelijk het gore lef om te Tweeten dat hij nooit zal wennen een islamitische Kamervoorzitter met de Koran naast zich.
Schande wordt er over gesproken. "Racisme" wordt gekrijst. Uitspraak Rutte: de Koran ligt altijd op de tafel van de Kamervoorzitter, naast de Bijbel.
Bij die Bijbel kan ik me nog voorstellen als een oude Hollandse traditie. En het zal wel een waardevol antiek exemplaar zijn voor het decorum. Maar de Koran? Scheiding van Kerk en Staat! Of het nu een Bijbel of een Koran is, religieuze boeken hebben daar niets te zoeken. We worden zonder religie ook al genoeg belazerd.

Maar die komende greep in de pensioenkas is door een zandstorm op het Binnenhof vanwege een Tweet van Geert Wilders nu even aan het oog onttrokken.
Wilders had namelijk het gore lef om te Tweeten dat hij nooit zal wennen een islamitische Kamervoorzitter met de Koran naast zich.

Want terwijl een groeiend deel van de bevolking de grootste moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, denkt regerend Den Haag creatief mee met hun geforuneerde vriendjes.
100.000 euro schenken of niet ? 10 Procent netto successiebelastingvoordeel ! Uitdelen belastingvoordeel gouden handdruk, idem dito. Allemaal leuke feestjes voor de hoogste inkomens. Natuurlijk is de oppositie het faliekant oneens met elk kabinetsvoornemen. Maar willen het kabinet toch niet te hard aanpakken. Niemand wil immers zijn kansen op het pluche verknallen. Niet het landsbelang, maar het eigenbelang bepaalt zoals te doen gebruikelijk de koers die de oppositie vaart. Vuurpijltje hier, fikkie daar. Een van de meest walgelijke aspecten van politiek. Afloop voorspelbaar. Oppositiepartijen met toekomstig regeringspotentieel krijgen wat hapklare brokken toegeworpen waarmee ze hun achterban kunnen wijsmaken dat ze "grote concessies uit het vuur hebben gesleept". Coalitiegenoten kunnen de huichelachtige rol spelen van flexibele onderhandelaars, die het landsbelang vóór het partijbelang hebben geplaatst. Schertsvertoning.

Gelukkig hebben we een regering die het belang van Europa voorop stelt en alle welvaart met een sneltrein vaart richting zuid Europa probeert te sluizen. Gelukkig wordt dat geld allemaal heel goed besteed en is de dankbaarheid van onze mede Europeanen erg groot. Gelukkig wordt Nederland over een jaar of vier nadat het compleet is leeggeplunderd geholpen door zuid Europa en sturen ze ons misschien wel sinaasappelen en Griekse Yoghurt.

Wordt het zo langzamerhand niet eens tijd dat die plucheverwarmers in Den Haag inzien dat de EIGEN bevolking het niet meer trekt. Dat de rand van het aanvaardbare is bereikt? Die eikels lezen toch ook kranten? Die zien toch ook dat de armoede toeneemt en de welvaart afneemt. Europa zal en moet er door heen gejast worden. Ten koste van werkelijk alles.

Alles dat door onze ouders en grootouders is opgebouwd, wordt gewoon door het toilet getrokken en die zich premier noemt staat er bij te lachen alsof het een feestje is. Het is onaanvaardbaar en ook niet te verkopen dat je miljarden naar Zuid Europa stuurt, NETTO betaler aan Europa bent, en tegelijkertijd de armoede in je EIGEN Land ziet toenemen. Dat kan toch niet? Is er nou echt niemand die deze onrechtvaardigheid ter harte neemt? Mag een volk haar regering ter verantwoording roepen als het ernstig misgaat? Want dat is wat er nu gaande is. De Eurocrisis, financiële crisis worden gebruikt als dekmantel om de burger uit te kleden en aan de bedelstaf te brengen .

Niet één van de maatregelen of structurele plannen geeft hoop op een snelle verbetering van onze economie. Niet één die het consumentenvertrouwen zal aanzwengelen. Integendeel. Verder oplopende werkloosheid en ineenstorting van het consumentenvertrouwen tot na-oorlogse dieptepunten. Hou de hand op de knip !

Dat doet ook een fysiotherapeut. Kan het zich blijkbaar niet meer veroorloven om naar de hoeren te gaan en zoekt in arren moede zijn toevlucht in het swaffelen van een patiënt.

Doen ook thuiszorgorganisaties die voor 24-uurs hulp aan ouderen en chronisch zieken goedkope MOE-landers aantrekken. Asscher is daar bezorgd om. Maar heeft hij er wel aan gedacht hoe gemakkelijk het daardoor voor ouderen wordt om deel te nemen aan de door het kabinet bewierookte participatiesamenleving? Hoeven niet meer naar een schooltje versleept te worden om voor te lezen, maar kunnen vanuit huis hun bijdrage leveren aan de taalachterstand van de "nieuwe werkers".

Wel jammer dat de bejaarden het nu allemaal zelf uit moeten zoeken. Krol is opgestapt. Het spelletje is uit. Gewoon uit! "Persoonlijk drama" ? Hoezo persoonlijk drama? Kom nou. Er waren immers al zoveel onrechtmatigheden over Krol's financiële handel en wandel aan het licht gekomen. Zijn optreden bij WNL vanmorgen heeft mijn beeld versterkt dat Krol zich nooit echt bekommerd heeft om die droeve bingobejaarden. Het ging Krol maar om één bejaarde en dat was Henk zelf.

En dan die andere bejaarde. Opstelten. Opstelten doet het contante geld in de ban en gaat alleen nog maar pinnen.

Dat doen ze op het hoofdkantoor van de ING in Roemenië ook. Al jaren! Integriteitskwesties, handel met voorkennis, affaires op de werkvloer en financiële gunsten voor zakenrelaties van de bankdirecteur. Copy-cat-gedrag van Barosso van de EU. Een weekendje varen met zijn vriend Spiro Latsis, leverde de puisant rijke reder en bankdirecteur een doceurtje van 10 miljoen op. Daarom moet al dat gespuis ook bij de EU, valt het niet zo op.

Peiling zondag 6 oktober 2013: VVD 18 , PvdA 11 (+1), PVV 34 (+1), SP 25 (+1), CDA 19 (+2), D66 19, CU 6, GL 6, SGP 4, PvdD 3, 50PLUS 5 (-5).