Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

De Algemene Beschouwingen over de begroting van 2014 en volgende jaren kunnen worden afgelast, en kabinet en de Eerste en Tweede Kamerleden kunnen naar huis. Rutte zegt dat het kabinet geen ruimte ziet om van de 6 miljard euro bezuinigingen af te wijken omdat dit nu eenmaal moet van Brussel en dat de ruimte vanwege de afspraken "beperkt" is. Laten we er niet omheen draaien, begrotingsonderhandelingen en Algemene Beschouwingen doen er niet langer toe.Sedert de EU de scepter zwaait en - gelijk aan de islam- ons dagelijks leven met verstikkende regelgeving minutieus beheerst, is het opmaken van de begroting en de Kamerdebatten daarna, niet meer dan ludieke folklore.

We hebben gewoon geen barst meer te vertellen over het reilen en zeilen in eigen land.

We hebben gewoon geen barst meer te vertellen over het reilen en zeilen in eigen land.

Het debat met Rutte over de kabinetsplannen is, zoals Wilders, Roemer en Marianne Thieme betoogden, "een zinloze exercitie en kan beter gestopt worden. Wilders heeft gelijk: oplossingen moeten voortkomen uit een ander systeem. Niet het systeem van het Grote Europese Rijk, waar banken en multinationals de dienst uitmaken, maar uit het systeem van soevereine staten die op basis van afspraken handel dreven met elkaar. Dát was het systeem dat ons in Europa voorspoed en welvaart heeft gebracht, voordat opeenvolgende regeringen onze soevereiniteit en zeggenschap aan Brussel verkwanselden en dat de huidige grote crisis heeft
veroorzaakt. De eens zo betrouwbare instituten die we gebouwd hebben om ons van privacy, bestuur, energie en geld te voorzien, zijn bezig te crashen. We zien een teloorgang van vertrouwen, de opmars van de graaicultuur en de vernietiging van de sociale verzorgingsstaat. We zwemmen in een zee van leugens en bedrog. Liegen alsof het gedrukt staat. De publieke moraal is in twee generaties tijd duizelingwekkend omlaag gegaan. We leven in een zee van leugens. Keer op keer blijkt dat banken, bedrijven en
overheden hun eigen belang voorop stellen en niet dat van de burger of klant. We zijn het blinde vertrouwen in FATSOEN en WAARHEID kwijtgeraakt.

De overheid kan of wil de graaicultuur niet aanpakken, zelfs niet bij de organisaties die draaien opcollectief geld.

De overheid kan of wil de graaicultuur niet aanpakken, zelfs niet bij de organisaties die draaien op collectief geld. Ze houdt met gemeenschapsgeld zombiebanken met bijbehorende zombiesalarissen-/bonussen in stand die niet meer doen wat ze moeten doen,namelijk krediet verstrekken.

Er zijn teveel regels en het worden er steeds meer. Er ontstaan zelfs nieuwe beroepen om wijs te worden uit de bureaucratie en regelgeving. Zoals al eerder gezegd: de ene helft van de ambtenarij heeft een dagtaak aan het verzinnen van geldverslindende regelneverij, belastingen en heffingen die door de andere helft van de ambtenarij wordt geïncasseerd. De fiscus stimuleert het verkeerde. De overheid bestraft sparen en arbeid. Sparen kost geld -in 2012 is voor 3 miljard aan spaargeld verdampt. De overheid strooit met gratis geld dat bij de burgers wordt gestolen. De explosie aan bailout-miljarden gaat maar door en kan kennelijk niet worden gestopt. Er gaat nu zelfs het spaargeld van de burger aan opgeofferd worden.

De overheid is pas tevreden als iedereen straatarm is vanwege de steeds maar hogere bijdragen aan het instandhouden van de euro en de Europese Unie met haar geldverslindende leefstijl en instituties. Een Europese Unie die de helft van haar begroting stopt in het instandhouden van een bedrijfstak die maar een fractie van de welvaart genereert. De EU subsidieert tabaksboeren en krijgt een enorm inkomen uit accijns op tabak en subsidieert een campagne om jongeren van het roken af te houden.
Wat voor logica zit hier achter? Nog zoiets. Er staan 650.000 miljard dollar per jaar aan derivatencontracten onder "toezicht" van 12 statenloze instellingen die zelf niet onder toezicht staan. Welke idioten zijn hier ooit mee akkoord gegaan?

We zijn niet langer baas over eigen land en munt. Brussel is de baas geworden over de Nederlandse begroting en staatsschuld. We zijn niet langer baas in eigen land. Zolang er een euro is, is er crisis. We hadden de gulden, een sterke nationale munteenheid. Nu hebben we de euro, een nachtmerriemunt. Wilders heeft gelijk: uit de euro en uit de Europese Unie.

De Europese Unie sloopt soevereine staten. De Europese Unie sloopt het met hard werken opgebouwde sociale vangnet. De Europese Unie sloopt het zelfbeschikkingsrecht van Europese burgers. De Europese Unie sloopt de met hard werken verkregen welvaart van de burgers.

Het wordt tijd dat de burgers een collectief sloopfonds instellen om de Europese Unie te slopen.
-