krak-euro 2Zo, de bankenunie is dus nagenoeg een feit. Een instituut welke alle financiële macht naar zich toe zal trekken en waar de machthebbers in de EU op de achtergrond hard aan gewerkt hebben. Voortdurend zijn er langzaam regels en wetten ingevoerd waardoor een weg terug niet meer mogelijk zal blijken en waar verdacht weinig over bericht wordt in onze MSM. Een ding moge duidelijk zijn: de banken krijgen opnieuw dezelfe boodschap. Zij zijn feitelijk onkwetsbaar verklaard. Want als ze niet met belastinggeld overeind worden gehouden, dat gebeurt dit met een gedwongen afdracht van de rekening- en aandeelhouders.
Hierdoor zullen de banken verder gestimuleerd worden hun extreem risicovolle financiële praktijken voort te zetten en zelfs uit te breiden, zoals de afgelopen jaren ook al gebeurd is.

Na de bankencrisis in 2008 is door de EU bedacht dat een crisis als deze nooit meer mocht plaatsvinden, dus zijn er destijds drie nieuwe financiële toezichthouders opgericht, te weten; de Europese Bankenautoriteit, Europese Autoriteit voor effecten en markten en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen. Sinds 2011 zijn deze instituten aan de slag gegaan om een nieuwe crisis te voorkomen. Bijkomend nadeel is wel dat dit ten koste zou gaan van de nationale soevereine bevoegdheden van landen zelf, maar dat was een kleine opoffering gezien de "briljante oplossing" bedacht door het Europees Parlement.
krak-euro 2U begrijpt dat de bankenunie naadloos zal overgaan in een permanente bailout-unie. Over de bankenunie en de gemeenschappelijke garantstelling zullen we na morgen meer horen. Merkel heeft de verkiezingen gewonnen en vertelde in haar overwinningsspeech, dat er vandaag nog gefeest mocht worden, maar dat er morgen weer hard gewerkt moest worden. De Duitse kiezer mag dan inmiddels akkoord gegaan zijn met de gemeenschappelijke toezichthouder,maar zal steigeren als hij in de gaten krijgt dat de EU naar zijn
(spaar)geld zal grijpen om de failliete banken in Zuid Europa overeind te houden.

Na morgen zullen we dus vernemen dat Berlijn alsnog overstag gaat, waarna het grote einddoel, een volledige fiscale unie, in zicht komt. Hoe meer protesten en sociale chaos er in de zuidelijke lidstaten ontstaan, des te sneller zal de fiscale unie er doorheen worden gedrukt. En dan is het definitief: dan zullen de miljardenbezuinigingen in Nederland, die ons land en volk nu al zoveel pijn doen, permanent worden gemaakt. Dan zullen wij voor altijd aan de gevende kant van de Europese Transferunie komen te staan, en zal ons welvaartsniveau fors dalen naar ten hoogste Zuid Europees niveau... in de jaren '70, wel te verstaan.
Het zal ons zelfs als "noodzakelijk" voor het behoud van onze eigen welvaart worden uitgelegd - precies het tegenovergestelde van de harde werkelijkheid die de complete Nederlandse middenklasse zal wegvagen. De eerste maatregelen daartoe hebben u al bereikt.
Want Den Haag werkt, op de PVV na, unaniem mee om dit horrorscenario te verwezenlijken.

Weer even terug naar de "grote politiek". 4.500 miljard komt onder toezicht van de ECB, want besloten is dat die gaat fungeren als toezichthouder voor de financiële sector in Europa. Centrale banken krijgen steeds meer macht. Momenteel zullen 150 banken met minimaal 30 miljard euro op de balans onder toezicht komen te staan van de ECB en uiteindelijk zullen alle 6000 banken binnen Europa onder het gezag van de ECB vallen. De ECB krijgt alle macht over alle banken, de euro en daarmee een flink
bepalende factor in onze samenleving en ons welzijn. De centralisatie van macht is nog nooit zo actueel gebleken.

Je zou verwachten dat binnen een sector met zo enorm veel corruptie, crimineel gedrag, wanbeleid en macht over de politiek, een toezichthouder zou moeten hebben van buiten de eigen kringen. Dit besluit en de weg naar de bankenunie laat voor de zoveelste keer zien dat banken de macht hebben, dat banken boven elke wet staan en dat ze de grip op burgers nog steviger gaan opvoeren. Zoals gebruikelijk roept en brult de naïeve politiek dat ze controle en inzage willen hebben. De ECB reageert uiteraard weer lekker vaag, ze beloven de politici een “comprehensive and meaningful record” van elke vergadering van de toezichthoudende raad op een manier “that enables an understanding of the discussions”.
Kortom, we gooien jullie wat cryptische kruimeltjes toe, maar écht zeggen wat we doen blijft voor jullie, ondergeschikte politici, natuurlijk een raadsel…

De volgende stap volgens Barosso is het aannemen van een resolutie welke het mogelijk maakt voor de ECB om banken te herstructureren of zelfs tot sluiten te dwingen als het hen zo uitkomt. Of dit een keuze is van het volk en of dit goed en duidelijk wordt voorgelegd aan ons doet niet ter zake. Uit de woorden van Michel Barnier, EU commissaris voor interne markten, blijkt maar weer in wat voor utopische droomwereld ze leven als het gaat om niet onderbouwde, niets zeggende loze pro-europese uitspraken: “Met dit zeer belangrijke stuk van de puzzel qua wetgeving, maken we niet alleen onze banken en financiële stabiliteit beter, ook versterken we de economische integratie”.

Ja, net zulke praatjes over een onzekere toekomst als toen men ons wou overtuigen van de prachtige Euromunt die ons harmonie, voorspoed en geluk zou brengen.

PSV heeft met 3-0 gewonnen van Ajax !

Welterusten

-