Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 
Alleen met zo'n bindend referendum is de burger in staat om ook echt te participeren en kan niet langer afgescheept worden met vierjaarlijkse verkiezingen en mooie beloften die na de behaalde verkiezingswinst door politieke partijen bij het grof vuil worden gezet. Stoppen dus kabinet met cherry-picking..u wilt een participatiesamenleving, dan ook een totale participatiesamenleving. Bindend referendum is daarvoor een eerste vereiste.
zigeuners-1Dan de centjes ..iedereen moet voor zichzelf zorgen. Het leunen op de overheid moet afgelopen zijn. De overheid is niet meer in staat om met de geringe geldelijke bijdrage die de samenleving aan de staat fourneert de diensten te bekostigen die de samenleving daarvoor in ruil vraagt. Dus wordt het weer ieder voor zich en daar is veel voor te zeggen.

Ik kwam tot die gedachte toen ik gisteren naar de PvdA-Ledenvergadering zat te kijken. Realiseerde me dat zo'n ledenvergadering ( en al de congressen die partijen organiseren) slechts kan bestaan bij de gratie van de subsidie die het rijk verschaft aan politieke partijen met leden. Dat gaat met de op stapel staande participatiesamenleving in de toekomst dus anders worden.

Politieke partijen moeten op zoek naar eigen bronnen van inkomsten en worden vanaf 2014 niet meer door de overheid gefinancierd. Gewoon private sponsoring.
Geldt ook voor ministers, staatssecretarissen en ambtenarencorps. A propos..amtenarencorps. Dat slechts kan bestaan doordat de ene helft regels en heffingen zit te verzinnen die door de andere helft bij de burger wordt geïncasseerd.

Afgelopen ermee !

Wil je persé minister, staatssecretaris of ambtenaar worden dan probeer maar of vrienden en familie je daarvoor wat geld willen toestoppen. En verder biedt Crowdfunding á la Van Rey ongekende mogelijkheden.
Joseph Stalin kreeg een orgel naar zich vernoemd, Rutte kan de boer op met een Lachzak, en Samsom kan reclame maken voor een haargroeimiddel. Opent dat perspectieven of niet? Als deze maatregel goed uitpakt kunnen ministers eveneens van de loonlijst van het rijk afgevoerd worden.

Dit zal natuurlijke een ongelooflijke kaalslag betekenen voor "bestuurlijk" Nederland. Dat daarvoor ernstig gevreesd wordt was vanmorgen op de Telegraafsite te lezen. PvdA-voorzitter van Amsterdam liet weten " ongelooflijk veel last" te hebben van Diederik Samsom en ziet met angst en beven de komende gemeenteraadsverkiezingen tegemoet.

We kunnen hem troosten. Heel Nederland heeft last van Samsom.
Het moloch van onbehoorlijk bestuur, van oligarchie en cliëntelisme van de PvdA in Amsterdam vreest na de
gemeenteraadsverkiezingen massaal in de Bijstand te belanden. En dat geeft ons, de ware participanten van de
participatiesamenleving, weer de mogelijkheid om al deze bestuurlijke functies voortaan vrijwillig verplicht door die bijstanders te laten vervullen. Immers, wat geldt voor de straatveger, moet ook gelden voor bestuurlijk Nederland.

Gelijke monnikken, gelijke kappen.

Over de peilingen.

De regeringspartijen verliezen steeds meer kiezers.
De grootste verliezer is de PvdA, die in de peilingen van Maurice de Hond van vandaag weer een zetel verliest en nu op nog maar 10 zetels staat.
Spekman begrijpt de emoties en da's fijn.
Met de VVD gaat het evenmin goed. Van de 41 zetels die de partij vorig jaar in de wacht sleepte, zijn er nog maar 19 over.
VVD-ers hebben geen vertrouwen meer in Rutte.
Die heeft daar wel begrip voor, maar is het er niet mee eens dat veel VVD-stemmers overstappen naar de PVV. Zoekt vertwijfeld of er wellicht nog een belofte is die hij kan breken.
Misschien het toch maar niet invoeren van de participatiesamenleving ?