relaxHet kabinet gedraagt zich als een drugsverslaafde door zich vanwege hun verslaving massaal op de ouderen te storten. Een oudere met een inkomen boven het bestaansminimum en die daarvan een kleine reserve heeft opgebouwd, loopt een groter risico, maar dit kabinet weet zelfs van een kale kip nog te plukken. Hiertoe kunnen spaargeld, aandelen en obligaties aanleiding geven maar ook bezittingen. Het bezit van onroerend goed zoals een eigen huis kan aanleiding geven om de oudere te dwingen hierop een hypotheek te nemen om hun zorgkosten hiervan te betalen.
Het kabinet gedraagt zich als een drugsverslaafde door zich voor hun verslaving massaal op de ouderen te storten. Een oudere met een inkomen boven het bestaansminimum en die daarvan een kleine reserve heeft opgebouwd, loopt een groter risico, maar dit kabinet weet zelfs van een kale kip nog te plukken.
Hiertoe kunnen spaargeld, aandelen en obligaties aanleiding geven maar ook bezittingen. Het bezit van onroerend goed zoals een eigen huis kan aanleiding geven om de oudere te dwingen hierop een hypotheek te nemen om hun zorgkosten hiervan te betalen.

De veelpleger, zoals dit kabinet getypeerd kan worden, heeft drie soorten motieven om een oudere financieel te misbruiken. Bij het eerste motief verkeert de pleger in financiële nood en ziet dan een uitweg door een greep in de kas van de oudere te doen.
 
geplukte-kipBij het tweede motief is sprake van hebzucht. Het derde motief heet vermeend recht op aanspraak. In dit geval meent de pleger ( het kabinet dus nog steeds) dat zij recht heeft op datgene wat zij wegneemt.

Aanleiding voor dit financieel misbruik van ouderen is het rapport Inkomen En Vermogen Van Ouderen: Analyse En Beleidsopties, geschreven door oud-CPB-directeur Henk Don, voor de Rijksoverheid. Geschreven uitgerekend door de meest onrendabelen van onze maatschappij: ambtenaren.


Geschreven uitgerekend door de meest onrendabelen van onze maatschappij: ambtenaren. In opdracht van de meest incompetenten, de politiek.

In opdracht van de meest incompetenten, de politiek.
Een infaam rapport dat bol staat van tendentieuze berichtgeving over de inkomensstijging onder 65-plussers.

Zo wordt gesteld dat het inkomen van 65-plussers in 2010 gemiddeld 26 procent hoger was dan dat van ouderen in 1990. Inflatie meegerekend. “Het doorsnee inkomen van mensen onder de 65 steeg in deze periode met 18 procent. De inkomensverbetering van ouderen is voor ongeveer de helft het gevolg van overheidsbeleid.”

Maar het kabinet trekt bewust een rookgordijn op daar de vermeende inkomensstijging sterk gekleurd wordt door de stijging van de huizenprijzen tot 2010. Niet zonder reden heeft het kabinet gekozen voor de strategie om dit rapport nu de wereld in te sturen, om de Prinsjesdagmaatregelen - de ordinaire roofoverval op de portemonnee voor ouderen - gerechtvaardigd te doen lijken.
relax
Ouderen worden wel degelijk onevenredig zwaar getroffen door de stapeling van maatregelen. omdat zij, meer dan andere bevolkingsgroepen onder álle maatregelen lijden.

Waarom bestrijken de berekeningen in het rapport de periode 1990-2010? Omdat in deze periode de huizenprijzen flink gestegen zijn. Het (vaak fictieve)vermogen van ouderen in steen is daardoor inderdaad gestegen. Daardoor heeft - volgens het rapport - ongeveer 40 procent van de ouderen een vermogen van meer dan 200.000 euro. Waarom is het rapport gestopt met meten na 2010?

Omdat na 2010 de huizenprijzen enorm gedaald zijn. De overheid grootschalige bezuinigingen heeft doorgevoerd, en niet toevallig zijn ook juist in die periode de pensioenfondsen gestopt met het toepassen van de inflatiecorrectie (indexeren) op de pensioenen én waarin de eerste pensioenfondsen zijn gestart met het korten op de pensioenen. Nee, dat ligt niet aan corruptie, afromen, mismanagement, gebrek aan toezicht, gokken of wanbeheer, of aan al deze zaken tesamen.

Nee, zoals we nu moeten vaststellen worden de ouderen steeds ouder ( hoe durven ze ) en dat is onbetaalbaar. Hun zorgconsumptie rijst de pan uit.En dat heeft dan wederom niets te maken met een zorgindustrie waarbij ziekenhuizen, specialisten, verzekeraars en de pillenfabrikanten, niet alleen de ouderen, (ofschoon zij de gewilligste doelgroep vormen) maar de hele gemeenschap voor miljarden per jaar oplichten.

De aanleiding voor het onderzoek was een stok te zoeken om de hond mee te slaan, d.w.z. de koopkrachtkloof tussen werkenden en niet-werkenden c.q.gepensioneerden, die sinds de crisis in 2008 en door de daaropvolgende kabinetsmaatregelen zou zijn ontstaan. Maar, ook weer zo toevallig: de koopkrachtontwikkeling van werkenden komt in het hele rapport niet meer aan de orde.

Nee, men heeft de ontwikkeling van de inkomens en vermogens van senioren ten opzichte van de rest van de bevolking gemeten.
In 2010 !!
Daarmee had met de stok te pakken om de ouderen financieel mee af te rammelen: extra bezuinigingen.

Geen woord wordt gewijd aan de kabinetsmaatregelen die de groep ouderen in de periode tot 2013 te verduren heeft gehad.

Men heeft alleen naar mogelijkheden gezocht om de vermeende rijkdom van gepensioneerden te verkleinen en daarmee hun koopkracht nog verder uit te hollen.

Maar zoals u zult begrijpen is dat natuurlijk niet de bedoeling.

Het is allemaal bedoeld voor de "verbetering van de doelmatigheid" en de "transparantie van het instrumentarium"

Rutte