Met behulp van een groot aantal bronnen,alles wat er de laatste dagen te lezen was over de gifgasaanval in Syrië op een
rijtje gezet.
Alevietenouders in Latakia herkennen via satellietbeelden hun door rebellen ontvoerde kinderen als slachtoffer van de chemische aanval in Syrië. En nu een novum: De Syrische overheid heeft klaarblijkelijk een nieuw soort sexe gevoelig Saringas uitgevonden, want alleen volwassen mannen en kinderen worden getroffen. In een door het Witte Huis afgegeven verklaring, zegt de Amerikaanse “Director of Intelligence” James Clapper dat er bij eenenorme chemische aanval op 21 augustus 2013 1.429 mensen werden gedood in de voorsteden van Damascus.

De Franse (geheime) diensten waren niet in staat om ter plaatse het aantal slachtoffers te bepalen. Door ze te tellen op video’s kwamen zij tot 281, terwijl de Franse niet overheidsorganisatie "Artsen Zonder Grenzen" in totaal 355 telde in de ziekenhuizen.

De gealliëerde diensten verwijzen allemaal naar video’s.

De Amerikanen hebben er zo’n 100 verzameld op Youtube, terwijl de Fransen er maar 49 hebben gevonden. Zowel Washington als Parijs beschouwen deze beelden als echt.

De Amerikanen hebben er zo’n 100 verzameld op Youtube, terwijl de
Fransen er maar 49 hebben gevonden. Zowel Washington als Parijs beschouwen deze beelden als echt.

Echter, zoals we eerder meldden: sommigen ervan werden op 21 augustus geplaatst om 7 uur ’s morgens lokale tijd in Damascus
(dit verklaart waarom ze zijn gedateerd op 20 augustus omdat Youtube gestationeerd is in Californië), met een zon hoog aan de
hemel. Je hoeft geen complotdenker te zijn om te concluderen dat de video’s van te vóren zijn opgenomen.

Wat alle waarnemers is opgevallen is het grote aantal kinderen onder de slachtoffers.

Amerika heeft er 426 geteld, oftewel meer
dan eenderde van het door hen totaal aantal geclaimde slachtoffers. Zowel Washington als Parijs beschouwen deze beelden als echt.Echter, niemand in de VS of Frankrijk was verbaasd dat ze bijna allemaal dezelfde leeftijd hebben en dat er geen familieleden aanwezig zijn die om hen treuren. Vreemd genoeg heeft het gas kinderen en volwassen mannen gedood, maar schijnen vrouwen gespaard te zijn.

Doordat de beelden van de slachtoffers via alle satellietkanalen verspreid werden hebben Alevieten gezinnen in Latakia hun
kinderen herkend die enkele weken daarvoor door de rebellen waren ontvoerd. Maar dat had ik al verteld.

De Amerikanen, Britten en Fransen zijn het erover eens dat de slachtoffers zijn gedood door een zenuwgas dat Sarin zou kunnen
zijn of bevatten. Ze komen tot deze conclusie op basis van hun eigen onderzoek, uitgevoerd in laboratoria op monsters die door
hun diensten zijn verzameld.

Echter, de VN inspecteurs die ook monsters ter plaatse hebben verzameld, komen pas over een dag of twaalf met hun oordeel. Het
type analyse wat door de Amerikanen, Britten en Fransen is gedaan is niet bekend in de wetenschappelijke wereld, waar het
analyseren gewoonlijk veel langer duurt in verband met het kweken van weefselmonsters.

Alhoewel het duidelijk is dat de kinderen zijn gestorven door chemische vergiftiging is het nog lang niet zeker of ze zijn
vergast. Op de video’s is te zien dat de stervenden wit schuim om hun mond hebben, terwijl Sarin een gele versie veroorzaakt.

De drie Westerse mogendheden zijn het erover eens dat de verantwoordelijkheid voor deze gebeurtenis volledig voor rekening
komt van het Syrische regeringsleger.
Het Amerikaanse hoofd van de inlichtingendiensten zegt dat zijn medewerkers in de vier dagen voorafgaand aan de aanval gezien
hebben dat het Syrische leger chemicaliën aan het mixen was.
De voorzitter van het Britse “Intelligence Committee”, Jon Day, verzekert iedereen dat dit niet de eerste keer is dat het
Syrische leger zenuwgas heeft gebruikt, maar dat sinds 2012 al 14 keer heeft gedaan.

De onthullingen van Amerika, Engeland en Frankrijk worden naar eigen zeggen verder ondersteund door een onderschept
telefoongesprek. Volgens deze lezing heeft een hooggeplaatste Syrische regeringsofficier een paniektelefoontje gepleegd naar
het hoofd van de chemische gaseenheid over de massamoord. Echter, het aftappen van dit telefoontje is niet gebeurd door de
Amerikanen, Britten of Fransen, maar werd hen op een presenteerblaadje bezorgd door niemand minder dan de Israëlische Mossad eenheid 8200, geheimedienst dus.

Samengevat, zijn de Amerikaanse, Britse en Franse inlichtingendiensten het unaniem met elkaar eens dat het Syrische leger een
onbekend aantal burgers heeft vergast. De basis daarvoor zou dan zijn:

  • 1) Er is een nieuw soort Saringas gebruikt dat geen invloed heeft op vrouwen.
  • 2) Vier dagen lang heeft de Verenigde Staten toegekeken hoe de Syrische regering chemische stoffen aan het mixen was, zonder ook maar iets te doen.
  • 3) Op de dag vóór de aanval doodde het gas op miraculeuze wijze de kinderen die door (de CIA gefinancierde) rebellen twee weken daarvoor waren ontvoerd op meer dan 300 kilometer afstand.
  • 4) Deze gebeurtenissen zijn bekend geworden door authentieke video-opnames die soms al vóór de gebeurtenis op Youtube werden geplaatst.
  • 5) De chemische aanval door het Syrische leger is bevestigd door het onderscheppen van een belastend telefoongesprek door de Syrische aartsvijand Israël.
  • 6) De Westerse geheimediensten hebben een, tevens voor de wetenschap, onbekende methode voor het identificeren van Saringas waarbij het niet langer nodig is om menselijke weefsel te kweken.
  • 7) Aangezien dit nu de vijftiende keer is dat “het regime” de rode lijn heeft gepasseerd, dienen zij “gestraft” te worden met bombardementen waardoor ze niet meer in staat zullen zijn zichzelf te verdedigen.

Inspector Morse tegen zijn assistent: Think Lewis, Think !

-