islam-bruiloftIn het verlengde van deze, helaas veel voorkomende, zaken onderstaand verhaal over o.a. de Taliban, de Pashtun en de onmacht bij het Westen om adequaat, dus niet, te reageren.
Na 9/11 trokken westerse troepen naar Afghanistan om de Taliban te verdrijven. Kabul is herbouwd en ook op andere gebieden zijn grote stappen gezet. Maar tegen de Taliban hebben de meeste Afghanen nooit bezwaar gehad. (Afshin Ellian-Elsevier.nl) De internationale militaire operatie in Afghanistan heeft vele levens gekost: militairen uit alle NAVO-landen hebben een groot offer moeten brengen voor de wederopbouw van Afghanistan. Ook financieel heeft Afghanistan, Amerika en andere westerse landen miljarden gekost. De vraag moet worden gesteld of dit alles na ruim een decennium heeft geleid tot de modernisering van Afghanistan.

Miljoenen Afghaanse kinderen gaan nu naar school. Maar wat wil de meerderheid? Willen ze de modernisering van Afghanistan? Wie goed naar de Afghanen kijkt en luistert, ziet dat ze ook zonder de Amerikanen in vrede kunnen leven.
islam-bruiloft

De Taliban vormen geen bedreiging voor ze. Het zijn allemaal baardmannen die leven volgens de daar geldende traditie. In feite zijn de Taliban hun eigen kinderen.
Wat is het verschil tussen de Taliban en de bevrijde Afghanen? Dat is er niet: de Taliban respecteren hun traditie en de islamitische wetgeving. Deze elementen geven vorm en inhoud aan het leven van deze mensen. Ze hebben geen behoefte aan de rechten van de mens. Ook onder de Taliban is de bevolking veilig. En als de Amerikanen weg zijn, komt het gebied wederom onder controle van Taliban. Omdat de burgers Taliban-gezind zijn.

De Amerikanen bezochten de families van slachtoffers. Ze betuigden hun spijt voor per ongeluk omgekomen burgers en ze betaalden bloedgeld aan de nabestaanden.

Bij de bevrijding van Frankrijk en Nederland vielen ook vele burgerslachtoffers. Desondanks waren de Fransen en Nederlanders de Amerikanen erg dankbaar. Niet de bevrijder, maar de bezetter (nazi-Duitsland) moest een schadevergoeding betalen.

Wanneer de Amerikanen een paar 'bevrijde' inwoners van Marjah schadevergoeding betalen, betekent dit dat de Amerikaanse regering zichzelf niet als bevrijder maar als bezetter beschouwt.
De Pasthun vormen de meerderheid van de Afghanen; dus de meerderheid van de Afghanen wil een Talibanbewind. Jammer voor de bevrijders van Afghanistan.

> Enige stukken uit het verhaal van Ellian heb ik integraal voor de leesbaarheid overgenomen. Verbaasd was ik echter over de GL-achtige reacties op Elsevier.nl.

Bijvoorbeeld. met alle respect maar...over veiligheid gesproken hoe is het gesteld met veiligheid voor vrouwen ??!!

>Kennelijk weet men in Nederland nog steeds niet dat het verstandig is eerst in eigen land orde op zaken te stellen alvorens je met interne aangelegenheden van een ander land te bemoeien; zeker wanneer de complicerende factor geloof aanwezig is. Worden vrouwen in Nederland dan niet lastig gevallen? Waarom reageert men daar vanuit die hoek niet op c.q. kijkt men weg.
Als Nederland vol stond met Afghaanse soldaten zou ik een hekel hebben aan Afghanistan meldt een ander.
> Gelukkig is nog niet iedereen in slaap gesust door de VS c.a.
Amerika "moest" helemaal niet ingrijpen om hun te bevrijden, dan hadden ze dat wel eerder gedaan. De reden dat het allemaal gebeurde is omdat er werd bekokstoofd hoe het Westen moest aangevallen worden in de grotten van Afghanistan. Dat moest worden uitgeroeid.
> Om deze, totaal niet met feiten onderbouwde en kennelijk op Amerikaans bewijs gebouwde, reactie moest ik glimlachen maar van binnen werd ik verdrietig over zoveel onbenul en het gemak waarmee indoctrinatie in het Westen plaats vindt.
Waarom mede hebben wij, op dit moment en in de toekomst vermoedelijk veel meer, last van moslims dan wel islamieten (het is geen naamspelletje)? Omdat geloof altijd voor narigheid zorgt onder de noemer er is er maar 1 die gelijk heeft en dat ben ik. Voorts omdat WIJ, na honderden jaren vooruitgang (met horten en stoten weliswaar) aan anderen willen vertellen wat ze MOETEN doen om gelukkig te worden en wel binnen 1 of een paar jaar. Dat kan dus niet.
Heel triest van de vrouwen die daar het loodje leggen. Ga er van uit dat 50% bestaat uit vrouwen dan is in elk geval 50% gelukkig en onder VS-leiding is tenminste 95% ongelukkig.

De hier in Europa opgetreden (en inmiddels vaak doorgeslagen) verheffing van de vrouw zal men in de donkere delen van de wereld zelf moeten bevechten. Hoe men dat doet is niet aan ons want dan zijn we bezetter (met of zonder spiegeltjes en kraaltjes).

Stuur in elk geval velen die hier aan de vrijheid hebben mogen ruiken terug naar hun eigen land. Desnoods met een potje ontwikkelingshulpgeld zolang er hier een regering zit die dat systeem in stand houdt.

Dit onder de noemer: als je het doet, doe het dan goed.