pvda-middelvingerAls er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zou de PvdA slechts 12 zetels halen.
Is zelfs nog 1 zetel minder dan het absolute dieptepunt van 13 zetels in 2009, schrijft Maurice de Hond vandaag bij de peilingen. Jaja, als er nu verkiezingen zouden..etc.
Als ik gisteren de krant van morgen had gehad, dan was ik vandaag miljonair, want daarin de lotto- en toto uitslagen. De PvdA ligt zwaar onder vuur door "alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden"- opnamen en het voornemen belgegevens op te vragen. Enge man Samsom duldt geen tegenspraak en voelt zich in de absolute macht die hem door spindoctors is aangemeten, bedreigd. Dat zijn geen leiders, dat zijn dictators.


pvda-middelvingerAls er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zou de PvdA slechts 12 zetels halen. Is zelfs nog 1 zetel minder dan het absolute dieptepunt van 13 zetels in 2009, schrijft Maurice de Hond vandaag bij de peilingen. Jaja, als er nu verkiezingen zouden..etc.
Als ik gisteren de krant van morgen had gehad, dan was ik vandaag miljonair, want daarin de lotto- en toto uitslagen. De PvdA ligt zwaar onder vuur door "alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden"- opnamen en het voornemen belgegevens op te vragen. Enge man Samsom duldt geen tegenspraak en voelt zich in de absolute macht die hem door spindoctors is aangemeten, bedreigd. Dat zijn geen leiders, dat zijn dictators.
Maar ook de nu als "staatsman" vereerde Wouter Bos heeft destijds een door de PvdA geleid mediabeleid uitgevaardigd. PvdA-politici mochten niet zelfstandig interviews aan de media geven. Ieder interview moest vooraf gemeld worden bij de partijvoorlichters om de inhoud "professioneel" voor te bereiden en er moest geoefend worden op de beantwoording zodat alle politici de door de partij gewenste boodschap zouden uitdragen.
Met andere woorden, dezelfde leugens te debiteren

Samsom is geen domme jongen. Maar zijn makke is dat hij niet kan of wil debatteren. Hij legt anderen zijn mening op. Deelt zijn kennis niet met anderen. Hij vernedert ze ermee en schept er behagen in om ze ermee om de oren te slaan. Heeft altijd gelijk en krijgt dat ook van ongestreken overhemd Spekman. Absolute gehoorzaamheid aan de partijbonzen.

Het briljante van een zo overduidelijke kadaverdiscipline binnen de PvdA is dat Samsom de legitimatie van één van zijn grootste kritiekpunten op de PVV dat de PVV - ook intern- niet democratisch zou zijn, geheel en al zelfstandig onderuithaalt.

Hij en Spekman bepalen wat de rode buikspreekpoppetjes mogen zeggen.
En die mogen het niet met Samsom oneens zijn over nieuwe lastenverzwaringen. Die mogen geen kritiek hebben op het onevenredig zwaar aanpakken van gepensioneerden. Die mogen niet zeggen dat verlaging van het hoogste belastingtarief de rijken nog rijker maakt. En vooral niet zeggen dat de huidige verhoging van het laagste belastingtarief met bijna 5 procent én de op stapel staande verdere verhoging van de laagste belastingschijf, de ouderen onevenredig hard treffen en niets meer te maken heeft met Samsoms verhaal over "eerlijk delen".

Ook niet hun vrees uitspreken over de nieuwe huishoudentoeslag, waardoor individuele "belastingvrije voeten" zoals ouderenkorting en extra ouderenkorting afschaft en afhankelijk maakt van gezinsinkomen en vermogen. Evenzo voor zorgtoeslag. Eenmaal een inkomensgrens gesteld maakt het gemakkelijker die ieder jaar te verlagen.

We hebben al vaak gesproken over Rutte die al zijn verkiezingsbeloften heeft gebroken. Maar dat heeft Samsom met zijn "eerlijke verhaal" van "samen delen"
ook gedaan. Niets van waar hij de kiezers op zijn partij mee over de streep heeft getrokken staat nog overeind.

Maar zoals Asscher het vanmorgen bij Buitenhof zei, Samsom komt er wel weer bovenop.
Túúrlijk !Heeft alleen de pech dat Pauw & Witteman een zomer time-out hadden. Volgende week zijn ze er weer en die l*llen het volk weer in slaap en Samsom en de PvdA naar een verbluffende wederopstanding.