Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 


Likdoorns, klier van een vrouw, plensregen, piepers aangebrand...het is allemaal de schuld van Wilders.
Of ik nu de kranten las, naar de TV keek of naar de radio luisterde, geen artikel of programma waarin Wilders niet van alles de schuld kreeg. De Telegraaf maakte reeds gisteren zijn naam van pulpkrant waar door met een reconstructie van de Catshuisbesprekingen te komen!
De Sjuul Paradijs-en van de Televaag hadden alle gadgets van Mr. Q uit 007 in het Catshuis geplemt en schreven vanaf dag 1 mee !!
Hadden zelfs medewerkers die precies wisten wat in Wilders hoofd omging ! Knap hoor.

Hoorde later op de ochtend politiek commentator Cees Boonman -niet bepaald een Wilders-fan- die de Telegraaf beschuldigde van politieke moord op Wilders.

Wilders werd unaniem een opportunist genoemd, een dictator, een manipulator, een volksmenner, een onbetrouwbare hond, een gemarginaliseerde loser.....

Ik ga niet alles herhalen, is al tot in den diepste treure gedaan.

Wel wil ik zeggen dat in dat grote anti-Wilders artikel in de Telegraaf stond dat het al op dag één fout ging. VVD-fractievoorzitter Stef Blok kwam met een arrogante blunder van jewelste:
""We moeten onder de drie procent uitkomen. Als het niet met jullie lukt, dan doen we het wel met andere partijen", trapte hij af. Wilders gaat direct door het plafond".
Toen meteen daarna Haersma Buma zei dat zijn fractie hecht aan hervormingen, sneerde Wilders dat hij niets met de CDA-fractie te maken heeft. "En het Nederlands belang interesseert me geen bal. Het gaat om mensen, om mijn kiezers" vuurt hij terug "

Geen van die programma's liet de kans liggen om Wilders af te beelden als de grootste schoft die in dit land rondloopt en die er voor verantwoordelijk is dat we met z'n allen aan de rand van de afgrond staan.


Instortende beurs,ja hoor.. stijgende vandaag!! Hoe is het afgelopen met het rentepercentage van de nieuwe lening van 2 miljard vnmorgen opgehaald?
Zeker schrikbarend gestegen dankzij Wilders?

Geen woord wordt gewijd aan de inhoudelijke argumenten waardoor Wilders niet door kón gaan. Het op de persoon spelen gaat ze voortreffelijk af..de inhoud gaat ze kennelijk boven de pet. De brain drain op het Binnenhof is allang een feit en manifesteerde zich vanmiddag tijdens het "debat".

Als Wilders een breuk forceert wegens toenemende Brusselse bemoeizucht, invloed en macht, dan is de reden dus de EU. Dan kun je op je kop gaan staan, maar die redenering snijdt hout.
Waarom zou hij daarover liegen?

Eén ding moet me van het hart: ik heb Wilders nog niet op een leugen kunnen betrappen.Dit integenstelling tot de regenten van de "elite" partijen die hun hand er niet voor omdraaien land en volk te verraden voor eigen gewin, toch Balkenende???

In dat verband herinner ik mij een uitspraak van VVD-er Henk Kamp bij Pauw en Witteman van een hele poos geleden.(nog vóór Kamp werd afgeserveerd naar de Antillen) Daar ging het ook over het z.g.leugenachtig gedrag van Wilders. Waarop Henk Kamp kalm en rustig zei:
"De heer Wilders is geen leugenaar. U kunt hem van alles betichten maar niet dat hij liegt.

En ja, het gaat dus om Europa en daar zal het ook over blijven gaan de komende jaren. Onze vrijheid staat op het spel. Men heeft het nog niet echt door maar al in 2015 zal blijken
dat onze welvaart met 50% gedecimeerd is en overgeheveld naar de zuidelijke landen.
Het zal pas doordringen als men niet meer met vakantie kan, het spaargeld en pensioen verdampt is, maar dan is het te laat.

Er begint zich een pan-Europese anti-EU stroming te ontwikkelen. Griekenland, Spanje en let op Frankrijk!
Burgers beginnen overal in te zien dat ze langs electorale weg nog nauwelijks invloed kunnen uitoefenen op EU-machinaties die als een fuik werken.
Alle wegen leiden naar Brussel door de pervers verstrengelde, regenteske, particratische, kosmopolitische kliek van banenjagende politici, multinationals en bankiers die zich bedienen van een nimmerfalende salamitactiek.

Draconische ongewenste ontwikkelingen vereisen een onbarmhartige aanpak. Soms moet je dan een tactische nederlaag nemen voor een strategische overwinning, met mogelijk Europese reikwijdte. Voor degenen die Nederland écht een warm hart toedragen is het een zegen.

Dan maar drie jaar droog brood, die moloch moet kapot. En wel in één keer en genadeloos, zodat hij nooit meer opstaat.

Wilders trok daaruit de uiterste consequentie...de enig juiste