Aan het woord is arabist Hans Jansen in de Telegraaf n.a.v. het uitkomen van zijn nieuwste boek: "Op, op, ten strijde, Jeruzalem bevrijden!" Op school leerde je dat de kruisvaarders niet pluis waren, die gingen op roofmoord naar Jeruzalem. Dat door die kruistochten de moslims op ons zijn geworden en dat daarna de jihadisten opstonden. In werkelijkheid waren de jihadisten er eeuwen eerder dan de kruisvaarders en kruisridders- beide pelgrims, maar de ridder was vaak van adel. Richard Leeuwenhart was de bekendste van allemaal. En zo verging het duizenden anderen. De reis naar Jeruzalem betekende na terugkeer in Europa status.
De meeste moslims moeten niets hebben van die dictatoriale leiders, zijn vaak méér tegen de islam dan Jansen. Nadat hij eens op televisie was, vertelden Marokkaanse meisjes in een winkel waar hij vaak komt dat "het allemaal nog veel erger is dan ik stelde".
Keerzijde is dan weer dat ze dat nooit in de krant of op tv zullen vertellen.
Jansen heeft de indruk dat de agressie tegen hem voornamelijk komt van wat oudere, autochtone, blanke en boze Nederlanders.
Zeg maar de gepensioneerde, linkse vormingswerker. De Groene Khmer.
Nee, onverantwoorde risico's zoals een Kerstvakantie in Saudie-Arabië zal hij niet nemen.

En toen was er opeens het proces tegen Geert Wilders, die haat gezaaid zou hebben tegen moslims en waarbij Jansen een cruciale rol vervulde. Ongewild en onverwacht. Een ketterproces, waarbij hij getuige-deskundige was.
Wilders had gezegd dat zaken in de Koran hadden gestaan en die stonden er ook daadwerkelijk in.

Jansen vertelde over HET etentje bij Bertus Hendriks, zonder te weten wat voor juridische impact dat zou hebben. Hendriks een vroegere vriend van hem. Logeerde bij Jansen toen deze nog in Cairo woonde.
Nu is hij geen vriend meer van Jansen. Zijn rol kon niet, Jansen mijdt hem. Hij heeft zaken verkeerd voorgesteld, lokte Jansen in de val van Vertigo, dat eetclubje. Naast Hendriks zaten een officier van Justitie uit Haarlem en een vrouwelijke topambtenaar aan tafel.
Plotseling kwam daar die Schalken binnenmarcheren. Jansen negeerde de man zoveel mogelijk, moest immers drie dagen later getuigen. "Lees dit door", zei Schalken op arrogante toon. Het was de beschikking om Wilders voor de rechter te brengen.

Onzedelijk, onsmakelijk, ongepast.
"Doe toch mee, stel je niet op buiten de groep". Jansen voelde zich bevuild.

“En al die NGO's, die hulporganisaties....Thuishonken van voormalige linkse politici, waar prachtige goedbetaalde baantjes te ritselen zijn..”
quote auteur

Het is hem allemaal overkomen. Misschien maken Nederlandse rechters zich wel de hele dag schuldig aan dit soort praktijken.
Schalken is een zielige, deerniswekkende figuur. Jammerde dat hij de hele dag moest wachten to hij eindelijk werd verhoord....

Jansen was niet gerust op de afloop van het proces, dat er nooit had mogen komen. Elke avond werd er op tv wel iets lelijks over Wilders gezegd. In zelfbenoemde kwaliteitskranten sloegen vooringenomen journalisten de plank volkomen mis.
Goddank volgde vrijspraak.
Als een politicus niet meer vrijuit mag praten in een democratie, dan sla je internationaal een modderfiguur. De Amerikanen zouden verbijsterd zijn geweest. Daar telt de vrijheid van meningsuiting veel zwaarder dan bij ons. Zouden we hier een voorbeeld aan moeten nemen! Een rechter, die een etentje heeft met een getuige-deskundige daags voor diens verhoor...
In de VS betekent dat gevangenisstraf! Bij een veroordeling waren wij het Albanië van het vrije Westen geworden. Let wel: het Albanië van de Koude Oorlog.

Jansen heeft Wilders na dat getuigenverhoor niet meer gesproken. Vindt dat ook niet nodig. Sinds de vrijspraak heeft hij het wat rustiger al krijgt hij nog dagelijks verzoeken voor interviews. Hij gaat er niet op in. Het oordeel over Wilders staat bij veel journalisten van tevoren al vast. Maar Wilders verzon niets over de Koran, het klopte.
Hij is geestig. Intelligent? Ach, de Cambodjaanse dictator Pol Pot was intelligent. Stalin ook. Als politicus kun je misschien maar beter wat dommer zijn. Maar Wilders heeft veel humor.

Jansen heeft in het verleden wel eens op de PVV gestemd. Kent veel mensen uit de fractie. Aardige, nette, mannen en vrouwen. Niet de traditionele Nederlandse elite. Is hij zelf ook niet.

Over ontwikkelingshulp zegt Jansen dat het alleen effect heeft op de gemoedsrust van de gulle gever. Leiders in arme landen willen geen zelfredzaamheid van hun burgers, plaatselijke dictators vullen hun zakken met het ontwikkelingsbudget.
En al die NGO's, die hulporganisaties....Thuishonken van voormalige linkse politici, waar prachtige goedbetaalde baantjes te ritselen zijn. Geld aan Palestijnen? Die euro's gaan regelrecht naar de PLO en Hamas, naar bankrekeningen in Zwitserland en Libanon. Het ongeluk van de Palestijnen is niet dat de Israëli's hun tegenspelers zijn. Ze hebben de pech dat ze geen leider als Nelson Mandela hebben."

In zijn nieuwste boek noemt Jansen de jihad van een heel andere orde dan de kruistochten. Veel christenen wilden in de middeleeuwen wel iets overnemen van de wijze waarop de islam politieke macht uitoefent.
Dat is slecht afgelopen. Als jihad en kruistocht allebei ziektes zouden zijn, dan is de kruistocht niet lastiger dan een verkoudheid.
De jihad roept op tot moord en gaat ook nu nog steeds door.

Een dodelijke aandoening....
In zekere zin is Geert Wilders een kruisridder.

Hij komt op voor godsdienstvrijheid en zelfbeschikkingsrecht van Nederlanders.{jpageviews 00 right}