Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
Zo vlak voor de belangrijkste verkiezingen wellicht ooit, rimpelt de electorale vijver als een oceaan in een cycloon. Onwaarheden, ronduit pollutieke leugens, laster, smerige 'cartoons' laten ons verbijsterd, bijna snakkend naar adem achter.. Daarom nu deel II over mijn analyse van de verloedering van onze samenleving: hoe heeft het zover kunnen komen.
Leest u maar:

VERHUFTERING !!
Maar weet u wat verhuftering is?  Dat is:

  • - dat premier Balkenende ons tegen onze uitdrukkelijke wil in, neergelegd in een referendum uitlevert aan de EU

  • - dat de koningin eedbreuk pleegt met het ondertekenen van het Verdrag van Lissabon waar zij bij haar troonsbestijging nog zwoer onze soevereiniteit met al haar vermogen te zullen verdedigen

  • - dat oud-vakbondsman en premier Kok (PvdA)met walging spreekt over exibitionistische zelfverrijking, maar wanneer hij daartoe bij de ING de kans krijgt met graagte en zonder blikken of blozen, zijn exibitionistische commissarissalaris opstrijkt en dat nog verdedigde ook

  • - dat de min. van justitie Hirsch Ballin glashard liegt in een kamerdebat over de inhoud van Geert Wilders' film Fitna. Die daartoe aan de maand november een extra dag heeft toegevoegd om een z.g. gespreksverslag met Wilders te presenteren, gedateerd: 31 november!!

  • - dat diezelfde min. van justitie de gangmaker is geweest om een politiek proces tegen Geert Wilders mogelijk te maken

  • - dat Tom Schalken van de Hoge Raad, via een dinertje bij de linkse Bertus Hendriks,probeert om getuige-deskundige in het Wilders-proces,de arabist Hans Jansen, te beïnvloeden

  • - dat diezelfde Tom Schalken verkondigde dat pedofielie h e l e m a a l niet in het nadeel van kinderen hoeft te zijn !!!

  • - dat de minister van binnenlandse zaken,Ter Horst, die met geld van de staat linkse onderzoekers van de Uni van Leiden Geert Wilders en zijn PVV, extreem-rechts laat verklaren

  • - dat diezelfde Ter Horst een proces-verbaal voor het rijden onder invloed "onzichtbaar" laat makenomdat het haar carriëre zou kunnen schaden en voor die "verdwijntruc" een ruimhartige jaarlijkse toelage betaalt aan haar zo dienstwillige politiedienaar

  • - dat wederom diezelfde Ter Horst samen met Hirsch Ballin van het ministerie van het samenzwerende Justitie ons electronisch volgen van de wieg tot het graf: emailverkeer opslaan, internetgedrag registreren, spionerende CCTV-camera's, vingerafdrukken paspoort opslaan,
  • autokentekenfoto's opslaan, kortom: ons opsluiten in een electronische gevangenis.

  • - dat diezelfde Ter Horst de "linkse elite" oproept een front te vormen tégen de PVV

  • - dat Kathleen Ferrier van het CDA die de PVV een abjecte partij noemt, maar een hartelijke felicitatie stuurde naar de van betrokkenheid bij 14 moorden verdachte, en voor drugshandel veroordeelde nieuwe  president van Suriname, Desi Bouterse

  • - dat GroenLinkser Duyvendak inbrak in het gebouw van het Min.van Economische Zaken en geheime stukken ontvreemdde... Niet te beroerd was voor bedreigingen en brandstichting

  • - dat GroenLinkser Herman Meijer, pedofiel zegt ‘Ik kan ook wel op een knaapje vallen. Wat mij betreft moeten gewoon alle leeftijdsgrenzen uit de zedelijkheidswetgeving"

  • - dat diezelfde Meijer heeft geprobeerd een politieke-pedo partij op te richten, welk initiatief door gebrek aan voldoende handtekeningen strandde.

  • - dat Job Cohen die Geert Wilders verwijt dat hij hele groepen in de samenleving uitsluit, maar zelf de PVV met anderhalf miljoen kiezers uitsluit.. Iedereen in Nederland mag meedoen van Job, behalve de PVV-stemmers, want die zijn "jakkie!"

  • - dat diezelfde Job Cohen miljoenen van Amsterdammers geroofd geld schonk aan de poldermoskee

  • - dat diezelfde Job Cohen zichzelf een eminent burgemeester noemt, maar Amsterdam heeft veranderd in een geldverslindende bouwput en waar al zeven jaar de musea "wegens verbouwing" gesloten zijn

  • - dat Fatima Elatik van een A'damse deelraad de gemeente voorliegt over een muziekcentrum; de gemeente een verlies laat lijden van 30 miljoen euro, maar na een weekje doorbetaald verlof wederom op haar zeteltje in de Amsterdamse deelraad Oost wordt gehesen

  • - dat diezelfde Elatik weer subsidie naar haar clubje sluist om een "debatreeks" te organiseren over discriminatie en verrechtsing, lees: hetze tegen de PVV-ers !!

  • - dat D66-er Alexander Pechtold als verantwoordelijk wethouder in Leiden met grootschalige bodemsaneringsfraude een eigenaar van een grondstuk het leven heeft verwoest.

  • Heel Leiden stond destijds op de achterste benen vanwege deze enorme fraude - dat diezelfde Alexander Pechtold die Geert Wilders onbestraft een racist en een fascist noemt omdat hij het niet van hem kan winnen in een politiek debat

  • - dat wederom Alexander Pechtold blijkens een filmpje "losse handjes" heeft als hij wordt tegengesproken ..Boris van der Ham weet daarover mee te praten (zie elders ook op TrefPunt)

  • - dat D66-er Thom de Graaf, burgemeester van Nijmegen de fietsenhok affaire van PvdA-er Paul Depla in de doofpot stopte door bewijsmateriaal te laten verdwijnen

  • - dat PvdA-minister Koenders 89 miljoen gulden, dat is 42 miljoen euro aan UNFPA schonk, en dat diezelfde Koenders nu directeur is van UNFPA. (Hé, da's toevallig ..toch?)

  • - dat PvdA-minister Herfkens weigerde onterecht ontvangen huursubsidie van $275.000 terug te geven

  • - dat Paul de Leeuw zonder enige sanctie kan zingen dat hij zo vrolijk is omdat Geert Wilders deaud is.

  • - dat diezelfde Paul de Leeuw onophoudelijk Wilders vergelijkt met Hitler

  • - dat Francisco van Jole op de Vara-website Joop.nl een cartoon plaats van Adriaan Soeterbroek waarin Wilders wordt geportretteerd als NAZI-kampbeul die mensen naar de gaskamers dirigeert

  • - dat diezelfde Van Jole nu loopt te janken dat hij bedreigd wordt...!! ach arme. Gewoon een rotsmoes vanwege de storm van verontwaardiging die in gezond denkend Nederland opstak

  • - dat Peter Breedveld in het universiteitsblad Ad Valva mag schrijven dat alle PVV-ers doodgeschoten mogen worden

  • - dat Breedvelds Marokkaanse bedgenote, Hassna Bouazza, die op FrontaalNaakt een cartoon met Geert Wilders aan het kruis genageld mag publiceren

  • - dat een "kunstenaar" die het logo van de PVV, een meeuw, multipliceert met daaronder een jager die ze allemaal uit de lucht schiet

  • - dat Pauw en Witteman, onvermoeibaar de hele linkse scene afstropen om mensen in hun programma te krijgen die sterk anti-Wilders zijn en hen een podium bieden om avond aan avond los te gaan op Geert Wilders

  • - dat Pauw en Witteman een van de ontvoerders van Claudia Melchers zijn boek laten promoten in hun

  • programma en zich vrolijk maken over de ontvoering van Claudia Melchers

  • - dat een oud-hoofdcommissaris Van Riesen in dat programma straffeloos mag zeggen dat Wilders

  • gemold en zijn aanhang gedeporteerd moet worden

  • - dat een hoofdcommissaris Welten eveneens in dat programma zegt een eventueel boerkaverbod naast zich neer te zullen leggen en daar applaus voor krijgt van zijn politie-achterban

  • - dat de MSM iedere rimpel in de PVV-vijver opblaast tot enorme proporties maar bij wandaden van

  • andere politici wegkijken en zich in stilzwijgen hullen

  • - dat de rechterlijke macht blunder op blunder stapelt en mensen jarenlang onschuldig laat opsluiten

  • - dat de rechterlijke macht handjeklap speelt met belanghebbende bevriende partijen om aan grote grondstukken te komen (Chipshol)

  • - dat rechter Westenberg daarvoor zelfs meineed pleegt

  • - dat er talloze aangiften voor pedofielie tegen de S.G. van Justitie onbehandeld blijven


De gewone burger ziet dit allemaal straffeloos gebeuren en heeft het laatste greintje vertrouwen in politiek en rechterlijke macht verloren.
En terecht, want het is één grote kliek van elkaar bevlekkende, incestueuze politieke baantjesjagers.

Het laatste wapenfeit, waarmee ik wil afsluiten, is het traineren door de Eerste Kamer van een wetsontwerp van de Tweede Kamer waarin wordt geregeld dat Eerste Kamerleden, vanwege belangenverstrengeling niet meer zoveel bijbanen mogen hebben.

Laat ons denken aan die baantjesjagers en belangenverstrengelaars die zich kandidaat gesteld hebben voor de Eerste Kamer en hen massaal "het bos insturen".

Laten wij onze stem geven aan de PVV die staat voor een eerlijke, rechtvaardige samenleving.
Die staat voor een Nederland waar wij weer met recht trots op kunnen zijn... die géén nationalist is, maar een patriot, met een gezonde liefde voor ons vaderland.

Want hoe we het ook wenden of keren...de verandering in de politiek zal moeten komen en zál komen van de PVV.
En zoals velen van de huidige politici er zo graag WW II erbij halen als het om Wilders gaat wil ik dat óók doen,
maar vanuit een ander perspectief. Wij kunnen nú onze stem nog laten horen, terwijl destijds bij velen de ogen pas opengingen toen het te laat was.
Was er toen geen Nederlandse leider aan wie wij onze stem konden geven....nu hebben wij die wél!
Toen kregen onze ouders van de regering te horen dat zij rustig konden gaan slapen.

De politici van nú willen niets liever dan dat wij wéér allemaal slapen, zeggen dat er helemaal niets mis
is met islamisering, dat die eigenlijk zelfs wel O.K. is !!

Geert Wilders heeft ons van in den beginne gewaarschuwd voor het grote gevaar dat islam heet.
Hij heeft de waarheid aan zijn zijde.
Hij heeft de moed om ons voor te gaan in de strijd voor behoud van onze vrijheid...van onze beschaving!

VOOR ONZE TOEKOMST, ONZE KINDEREN EN KLEINKINDEREN !!


Vandaar de haat en de tegenwerking op alle fronten van de "gevestigde" orde tegen de PVV,
omdat zij hun baantjes en hun machtige lobby-netwerken ontmanteld zien worden.

De gevestigde macht ziet dat zij haar macht verliest en wij allen zullen daar een handje bij helpen:

op 2 maart a.s. als we met z'n allen onze stem uitbrengen op de PVV en 's avonds het glas heffen op de
overwinning van Geert Wilders c.s

Doet u mee? Ja toch ?!


{jpageviews 00 right}