De verloedering van de samenleving

Sinds de opeenvolgende verkiezingswinsten van Geert Wilders horen we de "elite",
met de Partij van de Arbeid en D'66 voorop niet anders dan met arrogantie en dedain spreken over de verloedering van de samenleving.  Is het omdat Geert Wilders, Ella Vogelaar in de Tweede Kamer knettergek noemde toen zij doodleuk verkondigde dat Nederland een joods/christelijke/islamitische cultuur had, of, in het geval van het laatste, die in ieder geval diende te krijgen?
Kun je een dergelijke geestelijke deraillering anders noemen dan nog het redelijk gematigde knettergek?

Is het de schuld van Geert Wilders en zijn PVV dat de samenleving zo verloederd is?
Mag ik u eens rechtuit vragen waar die verloedering en verhuftering volgens u nu eigenlijk vandaan komt?
Wat is de oorzaak dat onze maatschappij zo verloederd is... en wie of wat stond aan de wieg van die verloedering?

Hadden de televisieprogramma's destijds niet de primeur? 
Dan denk ik meteen aan het rooie PvdA-televisie "fenomeen" Paul de Leeuw.
Was groots aangekondigd in de televisiebladen als "de grote vernieuwer",als "de man die de lach aan z'n kont had".

Vol goede moed ben ik er destijds voor gaan zitten, want zeg nou zelf, wie wil er nu niet geamuseerd worden en de andere dag mee kunnen praten over onderkoelde humor en subtiele woordspelingen?
Groot was mijn afschuw te moeten constateren dat De Leeuw het bestond om zijn moeder een avondlang in de drek te trappen, en de meest grove "grappen" over haar te maken. Paul de Leeuw het synoniem voor platte praat en dito grappen, onderbroekenlol en grote tieten, waar geen greintje échte humor in te ontdekken viel.

Niet lachen mét iemand, maar over de rug van iemand.
Als hij iemand af kon zeiken glom zijn rooie Vara-tronie van zelfgenoegzaamheid. U bent toch ook nog niet vergeten hoe Paul de Leeuw zong op een wijsje van Herman van Veen: "Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk, ik ben vandaag zo vrolijk want Geert Wilders die is deaud" Het filmpje is razendsnel van het internet gehaald maar kon niet verhinderen dat een groot aantal mensen het gedownload hadden.

Steeds maar weer Geert Wilders als nazi en de nieuwe Hitler wegzetten, grof, groffer, het grofst. Da's lachen jôh...
Net als de Vara-"coryfee" Van Jole die een cartoon van Adriaan Soeterbroek op de Vara-site Joop.nl  plaatste over "tuigdorpen" waarin Wilders wordt afgebeeld als een kampbewaarder uit WW II  die mensen naar de gaskamers dirigeert.
Of zoals laatst in Pauw en Witteman, waar een van de ontvoerders van Claudia Melchers een half uur de tijd kreeg om zijn boek te promoten en waar Jeroen Pauw de ontvoering als een hilarisch onderwerp behandelde.
Leuk voor Claudia Melchers en haar kinderen die getuige waren van de ontvoering van hun moeder. Over verloedering gesproken...

Mijn God, wat heeft de Vara-televisie toch een monsters gebaard:
Als u het mij vraagt bestaat dat tuigdorp al lang, het heet HILVERSUM !!
quote auteur
De jongerenomroep BNN ging d'r op en d'r over met hun televisieprogramma's "Spuiten en Slikken", "Neuken doe je zo", etc.
Vrijwilligers bij die omroep werden "in de touwen gehangen" om hun seksuele standjes aan de man/vrouw te brengen, voorafgegaan door uitgebreide informatie over voor welke kick je welk verdovend middel het beste kon gebruiken.
Dan heb ik het nog niet over de "muziekprogramma's" als TMF en MTV, waar meisjes werden uitgebeeld als hoeren die "gepakt" en weer weggegooid konden worden als betroffen het zakken chips

Over smakeloze televisiereclame waar zelfs een pak Maizena of aardappelzetmeel nog geseksualiseerd wordt.
Arme ouders die hun kinderen waarden probeerden bij te brengen !!
Dacht toch echt niet dat Geert Wilders noch zijn PVV daar enig aandeel in hadden.  

Dat waren de bobo's van de omroepen met hun wortels in de politiek.

Dit bruggetje had ik nodig om u mee te voeren naar de politieke speeltuin. Want daar vond de echte verloedering en verhuftering plaats.

Als er gesproken wordt over "korte lontjes" dan wil ik het met u hebben over de -terecht- gefrustreerde autochtonen die met lede ogen moeten toezien dat het recht kennelijk alleen maar op hen van toepassing is en criminele allochtonen, ondanks dat de politie weet wie het zijn, veelal ongemoeid worden gelaten.
De politie is voor wat betreft die straatterroristen geen politie meer die orde en wet handhaaft, maar is verworden tot een leger van maatschappelijk werkers die het straattuig met fluwelen handschoenen aanpakt, om toch vooral hun "tere" zieltjes maar niet te kwetsen.
Tuig, want anders kan ik diegenen niet noemen die hulpverleners aanvallen, die medisch personeel aanvallen en bedreigen omdat ze hun godvergeten islamitische doordrammerige zin niet krijgen.

Een flink pak op d'r sodemieter moeten ze krijgen, in plaats van het eeuwige politieke geleuter over maatschappelijk/economische achterstanden. Ze moeten hun islamitische maangod op hun blote knieën danken voor alle kansen die ze hier krijgen, maar die ze lamlendig van de hand wijzen...want een schooldiploma levert in een jaar tijd nog niet op wat ze met roven, stelen, overvallen en drugsdealen in een week tijd kunnen binnenrijven.

En de ouders van dat straattuig?
Die kijken, net als allah toe, en zien dat het goed is....want ongelovigen zijn vogelvrij, mogen gemolesteerd, beroofd,verkracht,overvallen, bedreigd en in mekaar gemept worden. Vrijbrief door de islam/koran.
Zij hebben, net als hún ouders, grootouders en verre voorvaderen meegekregen dat KENNIS GEEN WAARDE HEEFT IN DE ISLAM !!!

En voor dat volk mag de autochtone Nederlander zich een puist werken. Zien met lede ogen toe hoe hun leefomgeving, hun wijk verloedert. Zien hun kleine landje veranderen in een jungle van wetteloosheid, en hun wijken in getto's.
Je zou mogen verwachten dat de politie dat tuig aan de schandpaal zou nagelen. In plaats daarvan staan ze met hun lasergun achter een boom de autochtoon te bekeuren voor 5-10 km te hard rijden.   
Immers, Vadertje Staat heeft poen nodig om dat schorriemorrie aan de vreet te houden. Niet voor niets zijn allochtonen oververtegenwoordigd in de sociale uitkeringen, in de criminaliteit en drugs en in de lik.

Als er gesproken wordt over "korte lontjes" dan wil ik het met u hebben over de -terecht- gefrustreerde autochtonen die met woede moeten toezien dat banken zich te buiten gaan aan risicovolle beleggingen, daardoor in de problemen komen, haast bankroet gaan, maar door een geflipte staat worden gered met miljarden euro's.
De staat die de rekening daarvoor bij ons, de belastingbetaler legt en ons opzadelt met enorme bezuinigingen en prijsverhogingen.
Waar geen enkele "witte boord" wordt ontslagen, laat staan ter verantwoording wordt geroepen.
Integendeel, terwijl wij nog diep in de financiele crisis zitten worden al weer megalomane bonussen uitgekeerd.
Kan niet anders kraait de Staat bij monde van CDA-er Jan Kees de Jager, we kunnen geen contracten openbreken.
Nee, maar de Staat kan wel de collectieve contracten met de burger openbreken waar het destijds ging om de hoogte van o.m. de AOW en WAO, onder de bezielende leiding van..(...!...)  jawel CDA-er Ruud Lubbers, van 80% van het minimumloon naar 70%

Waar wij gedwongen worden om de rekeningen van potverterende landen met enorme staatsschulden te voldoen.
Hoe krijgt een mens die bij zijn volle verstand is het verzonnen?

Waar gemeenten ons opzadelen met steeds hogere lasten omdat ze de tering niet naar de nering willen zetten, waar dat wél van de burger wordt geëist. Waar de gemeente Breda onlangs een website opende die de burger ruim 4 ton kost !!

Waar gemeenten ons verplichten om, buiten de miljarden die de overheid jaarlijks voor ontwikkelingshulp van ons rooft,ons via de Millenniumdoelstellingen (Akkoord van Schokland,Bert Koenders PvdA) ook nog eens laat meebetalen aan een aantal ontwikkelingsprojecten. Zoals o.a. het afvalverwerkingsbedrijfje in Ghana van de burgemeester van Gouda, Wim Cornelis.
en ..o ja...ook nog een schooltje daar voor zijn echtgenote tegen de verveling en ...natuurlijk  ook nog een pittoresk optrekje om bij te komen van het intensieve ontwikkelingswerk!

OEFF !!
Hartelijk dank Ver.van Ned. Gemeenten met aan het hoofd Annemarie Jorritsma...u weet wel... kwam ter sprake bij de bouwfraude, kwam ter sprake bij het illegaal oppompen van grondwater bij haar nederige stulpje in Almere. Wist helemaal niet dat daar een vergunning voor nodig was....: Tuurlijk niet Annemarie !!
De burgemeester van Almere...een stad die brandt van de criminaliteit..niks aan de hand zei Jorritsma, gewoon een beetje baldadige jeugd.

G-sus !!
Waar de ziektekostenverzekeringen ons opzadelen met de pan uitrijzende premies voor de ziektekostenverzekering die een gewoon gezin hoofdbrekens kosten veroorzaakt door:

1. wanbetalers: 282.000 stuks die meer dan een half jaar lang geen premie hebben betaald
(honderden miljoenen) maar die tekorten gewoon doorberekenen aan ons waardoor voor ons
de premies onbetaalbaar worden;
maar de belastingdienst betaalt wel braaf de zorgtoeslag uit aan die wanbetalers...kan het nog
gekker?

2. de maatregel van de Staat dat een allochtoon die gebruikmaakt van de terugkeerregeling,
samen met zijn gehele familie vaak verzekert blijft naar Nederlandse maatstaven
of bij een verzekering in het thuisland een tegemoetkoming krijgt in de ziektekostenpremie.
Levenslang...
zoals ook zijn meeverhuisde uitkering een levenslange duur kent.(bron: Soc.Verzekerings Bank)
En krijgt de geremigreerde allochtoon in de gaten dat de Nederlandse Staat toch beter schuift dan de
Turkse of Marokkaanse en is het meegekregen startkapitaal er doorgedraaid, dan kom je na drie
jaar terug naar Nederland(in dit geval Breda) en wordt hij "gewoon" in al zijn
(uitkerings-)rechten hersteld.

Wilt u even schuiven Henk...Ingrid ??
Vindt u het dan gek dat de uitgeknepen burger zijn stem verheft en -uit pure frustratie omdat het de "elite" is die al deze rechtsongelijkheid tot stand heeft gebracht, willens en wetens een tweedeling in de samenleving heeft veroorzaakt- dat niet altijd in subtiele bewoordingen doet? De "elite" die maar weer eens een stok zoekt om de hond te slaan, spreekt dan met hoogmoedige arrogantie over:

VERHUFTERING !!

{jpageviews 00 right}