Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Hoe ver kan men gaan?
Reeds vanaf de Netwerk-uitzendingen van 1998 (productie 7) staat het pedonetwerk
uitdrukkelijk in de geur van sadisme. In de Netwerk-uitzendingen is
ondermeer sprake van het toedienen van stroomstoten op de geslachtsdelen van
minderjarigen. Aan het slot van deze op zichzelf reeds schokkende presentatie
voegen we nog drie stukken bij die meer informatie geven over het sadistische
en zelfs mogelijk moorddadige karakter van het netwerk. In productie 39 vertelt
Frank Leenders dat Demmink aanwezig is geweest te Praag bij de opname van
een pornofilm waarbij een kind is komen te overlijden (zie ook de Leenderstapes
in productie 7). In productie 40 met referentie aan productie 41) wordt
een directe link gelegd tussen het Nederlandse netwerk en het Belgische netwerk
van Marc Dutroux waarbij ook nadrukkelijk de mogelijkheid wordt geopperd
dat Demmink aanwezig zou zijn geweest bij het opnemen van zogeten snuffmovies
waarbij kinderen worden doodgemarteld. Uit productie 42 blijkt dat het
privé-adres van Demmink voorkwam als opvanglocatie in kinderopvangregister
Den Haag. Opvallend is de explosieve informatie in de Duitse kwaliteitskrant
Die Welt (productie 41) waarin wordt beschreven dat het onderzoek naar het
verdwenen Duitse jongetje Manuel Schadwald die bij het vervaardigen van een
snuff movie om het leven is gekomen in ons land van hogerhand is kalltgestellt.
Ik citeer: “Tatsächlich erfuhren wir von Berliner Kriminalbeamten, dass sie von
ihren niederländischen Kollegen einen Hinweise erhalten hatten, dass die Suche nach
Schadwald zu nichts führen würde. “Ich musste unterschreiben, nichts mehr über
den Fall zu sagen. Lasst die Finger von dieser Sache!”, riet der Amsterdamer Beamte
freundschaftlich. Und dann fügte er jenen Satz zu, der betroffen macht: “Der Fall
Schadwald steht unter keinem guten Stern.”
Er ligt een enorm probleem op tafel als de macht in een samenleving dermate
gecorrumpeerd is geraakt dat er geen ‘tegenkrachten’ meer aanwezig zijn die recht
en orde kunnen handhaven omdat de top van Justitie zelf gecorrumpeerd is.

Drs M. Kat
30 april 2010

red.: Wie is Joris Demmink?
wordt vervolgd
{jpageviews 00 right}