De benoeming van Joris Demmink tot SG.
Op 1 november 2002 werd Joris Demmink benoemd tot Secretaris-Generaal (SG)
van het Ministerie van Justitie. Qua ‘informatiepositie’ gaat het hier om een van de
gevoeligste functies van ons land. Vast staat dat er op dat moment al een compleet
dossier over Demmink bestond vol met (verdenkingen van) strafbare feiten.
Tevens staat vast dat er op dat moment in kringen van insiders in politiek en media
veelvuldig werd gesproken over (extreme) seksuele gedragingen van Demmink op
diverse locaties in ons land. De vraag die huizenhoog boven alles wat met Joris
Demmink te maken heeft uittorent is deze: hoe is het mogelijk dat de man tegen
deze achtergrond op deze positie werd benoemd?
Een rapport van de MIVD dat naar aanleiding van de benoeming is gemaakt
was ‘vernietigend’. Het bestaan van het rapport wordt bevestigd in artikelen
in De Telegraaf: “Topambtenaren in pedonetwerk” (productie 1) maar ook door
H. Borghouts, de voorganger van Demmink als SG op Justitie. De status is
Staatsgeheim. Opmerkelijk: minister Hirsch Ballin (productie 53) heeft het
bestaan van dit rapport expliciet ontkend in antwoord op Kamervragen van Van
Velzen, De Wit en Teeven.
Volgens de ‘Wabeke-papers’ (productie 2) heeft Borghouts alles op alles gezet
de benoeming van Demmink te voorkomen. Hoe is het dan mogelijk dat deze
benoeming toch plaatsvond? Tevens meldt De Telegraaf dat het MIVD-rapport
‘heeft voorkomen dat hij benoemd zou worden op een andere hoge post’. Hoe
is het dan mogelijk dat de rode loper desondanks voor hem werd uitgerold op
Justitie? De informatie op dit punt is dat een AIVD-onderzoek een ‘verklaring van
geen bezwaar’ opleverde. Echter, de ‘Runderkamp-papers’ (productie 3) melden
dat de AIVD destijds ‘ongeveer 40 geruchten over de levenswandel van Demmink
onderzocht’.
Bekend moet zijn geweest dat Demmink rond 1980 vanuit het Ministerie van
Defensie een zeer kwalijke rol heeft gespeeld bij het achterhouden van een rapport
(‘het rapport-Koenders’) over de Nederlandse betrokkenheid bij de staatsgreep van
D. Boutserse. Demmink weet het rapport zelfs als ‘Staatsgevaarlijk’ gekwalificeerd
te krijgen (productie 4). Volgens een CRI-bron (productie 5) onderhield Demmink
een seksuele relatie met een ‘jonge Surinaamse militair uit het Bouta-team’.
Bekend moet zijn geweest dat Demmink een prominente rol speelde in het
‘Rolodex-onderzoek’ dat in 1998 werd stopgezet (productie 27) naar een
pedofielen-netwerk van ‘hooggeplaatsten’. Volgens een anonieme justitiele bron
was een van de verdachten in het Rolodex-onderzoek ‘een hoge ambtenaar van
Justitie die recepties bezocht tot op het hoogste nivo en rondreed in een zwarte
dienstauto met vignet MVJ (Ministerie Van Justitie).’ Deze zelfde ambtenaar lijkt
voor te komen als de ‘topambtenaar Joris’ in de Netwerk-uitzendingen (productie
7; inventarislijst beeldmateriaal) van 1998 over het HIK (Handel In Kinderen)-
onderzoek. In de Runderkamp-papers (productie 3) is sprake van ‘een belangrijke
rol’ voor Demmink in het Rolodex-onderzoek ‘waarbij rechercheurs het vermoeden
hadden dat hij informatie over het opsporingsonderzoek had doorgespeeld aan een
van de hoofdverdachten’.
In het kielzog van het laatste punt moet bekend zijn geweest dat Demmink naar
alle waarschijnlijkheid is getapt in dit Rolodex-onderzoek en dat hij in 1998 bij
Netwerk nota bene op televisie te horen is geweest hoe hij kinderen bestelt bij
een crimineel netwerk van kinderhandelaren waarmee hij rechtstreeks in contact
staat.
Ondanks al deze buitengewoon alarmerende en uitstekend gedocumenteerde en
gearchiveerde gegevens over Demmink werd hij in 2002 door minister Donner
gewoon benoemd tot SG, d.w.z. de hoogste ambtenaar op Justitie. Nog geen jaar
na zijn benoeming kwamen in 2003 de delicten van Demmink in de openbaarheid
dankzij de publicaties over zijn bezoeken aan het Anne-Frank Plantsoen (productie
8, Panorama en Gaykrant) in Eindhoven waar hij opnieuw seks had met jonge
jongens. Deze affaire leidde tot de eerste rechtstreekse aangifte tegen Demmink
wegens kindermisbruik (productie 9) van Frank Leenders. Mag het reeds als
verbijsterend gelden dat anno 2002 niemand de benoeming van Demmink wist
te voorkomen, verbijsterender mag het worden genoemd dat anno 2010 nu er
nog weer meer bewijs over het kindermisbruik door Demmink beschikbaar is nog
altijd sprake is van een totale ontkenning van de situatie. Minister Hirsch Ballin
van Justitie verklaarde voor de camera als reactie op het feit dat er thans drie
aangiftes (producties 9, 10 en 11) tegen Demmink op tafel liggen ‘dat is gewoon
niet waar’. In 2010 verklaarde de minister op een lezing op de NHTV te Breda een
vraag over Demmink ‘buiten de orde’ (videoverslag bij productie 7).
Vast staat dat de doorslaggevende kracht achter de benoeming van Demmink Piet-
Hein Donner was, op dat moment net minister van Justitie geworden.
Op de vraag wat Donner heeft gedreven de benoeming van Demmink in weerwil van al
deze red flags door te zetten moeten we het antwoord schuldig blijven.


Crans, 13 augustus 2010

Drs. J. Poot (13 augustus 1924)red.: Wie is Joris Demmink?
wordt vervolgd{jpageviews 00 right}