Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
In zekere zin is een en ander begrijpelijk. Soms zijn Kats conclusies nog niet
bewezen en bezigt hij wel eens onparlementaire uitdrukkingen. Maar dan bevindt
hij zich in goed gezelschap. Was het niet Balkenende die 3 jaar geleden Bos voor
“leugenaar” etc. uitmaakte? En Marijnissen die een minister in het parlement
“flapdrol” noemde? Zou je niet uit je vel springen als slachtoffer van Westenberg als je vaststelt dat
deze verkeerde rechter niet door Justitie aangepakt wordt?
Integendeel, hoewel deze “leugenaar onder ede” schuldig is, heeft de Raad van de Rechtspraak,
dus de belastingbetaler, zijn proceskosten van € 136.000 voor 100% vergoed.
Bovendien heeft Hirsch Ballin deze verkeerde rechter een “tantième” van € 75.000 gegeven.
Daarentegen heeft de journalist, een arme drommel zonder baan, zijn huis moeten verkopen
om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien en moeten emigreren naar het voordelige Laos.
Even bedenkelijk is dat ondanks de veroordeling van Westenberg door het Hof te Amsterdam op
23 juni 2009, Justitie hem ongemoeid liet waardoor ik als enige tegen deze
rechter aangifte moest doen wegens meineed en valsheid in geschrifte.
Kat heb ik kort geleden gevraagd: “Micha waarom treed jij zo op en beklad jij
gebouwen? Verzwak je niet je eigen positie met dit soort acties?” Zijn antwoord
was: “Als Jood ben ik nog steeds verontwaardigd dat door de toenmalige verkeerde
Nederlandse overheid zoveel Joden - nergens in Europa zoveel als in Nederland!-
aan de Duitse bezetters overgeleverd en daardoor omgekomen zijn, zoals mijn
familieleden.
Thans laat de willige Nederlandse overheid de liegende Westenberg en de pedofiele
crimineel Demmink ongehinderd als secretaris-generaal de baas spelen in Nederland.
Daarom beklad ik gebouwen.
quote auteur
Thans laat de willige Nederlandse overheid de liegende Westenberg en
de pedofiele crimineel Demmink ongehinderd als secretaris-generaal de baas spelen in
Nederland. Daarom beklad ik gebouwen. Slechts zo krijg ik de aandacht. Opvallend
is dat Demmink mij nooit heeft aangepakt wegens mijn artikelen over zijn pedofilie.
Zoiets is toch veel ernstiger dan het bekladden van gebouwen waarvoor ik gearresteerd
ben en wel vervolgd word.” Kat behoort tot de uiterst kleine groep van dappere
journalisten, die Demmink en Westenberg wel durven aanpakken.
Wie zijn er nu fatsoenlijk? De journalisten die hoewel op de hoogte een oogje dichtdoen,
of degenen die Westenberg en Demmink en zijn uitgebreide netwerk durven
aanpakken? Hoe dan ook Chipshol heeft het aan zijn boek Topadvocatuur
(2004), waarin zijn artikel De accountant en de grond rond Schiphol te
danken dat Westenberg per 1 oktober 2009 moest aftreden, zij het 15 jaar
te laat. Vandaar dat Chipshol deze “onfatsoenlijke journalist” als speurhond
met als enige een uitgebreid dossier over Demmink (als er andere journalisten
zijn met gegevens over deze s-g houd ik mij aanbevolen) ingeschakeld heeft.
Mijn conclusie is dat ook al zou slechts 10% van Kats stellingen waar zijn
handhaving van Demmink als s-g uit den boze is.
Dat wil niet zeggen dat ik geen kritiek heb op Kat. Zo ben ik het met hem oneens
over zijn op één lijn stellen van de Paus met Demmink. De Paus is immers geen
vermeend pedofiel.

Crans, 13 augustus 2010

Drs. J. Poot (13 augustus 1924)red.: Wie is Joris Demmink?

wordt vervolgd{jpageviews 00 right}