katertje
Peilingen De peiling van deze week laat wederom kleine verschuivingen zien, maar ook na de Algemene Beschouwingen zien we geen structurele wijzigingen. De VVD blijft ruim voorop nummer 2 de PVV. De Pv...
Peilingen Blijkbaar heeft Maurice de Hond geen peilingen vandaag. Waarom weet ik niet. ik hBlijkbaar heeft Maurice de Hond geen peilingen vandaag. Waarom is niet bekend... Stemmen? Demonstreren? Petit...
Peilingen PVV stijgt door naar 24 zetels Het percentage mensen dat niet meer weet op welke partij te moeten stemmen is groeiende, maar het aantal mensen dat vertrouwen heeft in de PVV groeit ook. Ston...
Peilingen Ook uit de peiling van deze week is op te maken dat we toch in een andere fase zijn terecht gekomen electoraal gezien dan in de periode eind maart-begin augustus. De forse electorale kracht...
Peilingen Sinds lange tijd zien we een aantal duidelijke verschuivingen in de politieke voorkeur. Met name zien we het terug in de scores van de VVD en de PVV. De eerste partij daalt 3 zetels naar 32...
Peilingen Ook in de afgelopen paar weken zijn de politieke voorkeuren amper veranderd. De PVV wier topman deze week in de Tweede Kamer een glansrol vervulde is zelfs een virtuele zetel kwijtgeraakt en...
Peiling Geen verse peilingen in verband met reces Tweede Kamer. Wel een toefje verse roddel over de Toekomst van het komische duo Henk en Henk. Zijn druk met voorbereidingen voor de verkiezingscampagn...
Peilingen Geen peilingen want het kabinet is een maand of twee met reces. Dat bewijst wel hoe rampzalig de toestand in ons land is nu we met een uitbraak van het coronavirus te stellen hebben en missc...
Peilingen Maurice de Hond meldt dat deze week in het teken stond van de onderhandelingen in Brussel over de steunmaatregelen aan de landen in het kader van de Coronacrisis en de begroting van de EU vo...
Peilingen Aandacht in de media voor de lijsttrekkersverkiezingen van een partij levert duidelijk effect op in de peilingen. We zagen het vorige week en deze week bij het CDA en deze week ook bij D66....