Peilingen
Terwijl de verschuivingen van week tot week heel klein zijn is het wel opmerkelijk dat op dit moment ongeveer een derde deel van de kiezers op dit moment een andere partij prefereert dan de partij, die ze in 2017 hebben gestemd.
Hoewel de voorsprong van de VVD groot blijft zien we toch enige verzwakking in de electorale positie van deze partij. Met 34 zetels (-1) staat de partij op nog maar op 1 zetel winst ten opzichte van 2017. Maar wel 11 zetels voor op de volgende partij. Want ook de PVV zakt er 1 weg, en daarmee komt deze partij op 23 zetels. Wel staat deze partij nog op 3 zetels winst t.o.v. 2017. Alleen de PvdA (13) staat op een grotere winst. De twee verschoven zetels van vandaag komen terecht bij 50PLUS (2) en BIJ1 (1).

Terwijl de verschuivingen van week tot week heel klein zijn is het wel opmerkelijk dat op dit moment ongeveer een derde deel van de kiezers op dit moment een andere partij prefereert dan de partij, die ze in 2017 hebben gestemd.
Hoewel de voorsprong van de VVD groot blijft zien we toch enige verzwakking in de electorale positie van deze partij. Met 34 zetels (-1) staat de partij op nog maar op 1 zetel winst ten opzichte van 2017. Maar wel 11 zetels voor op de volgende partij. Want ook de PVV zakt er 1 weg, en daarmee komt deze partij op 23 zetels. Wel staat deze partij nog op 3 zetels winst t.o.v. 2017. Alleen de PvdA (13) staat op een grotere winst. De twee verschoven zetels van vandaag komen terecht bij 50PLUS (2) en BIJ1 (1).

Het is trouwens wel heel opmerkelijk historisch gezien, dat maar 3 partijen hoger dan 10% staan en dat PvdA en CDA bij elkaar met 31 zetels nog steeds dicht staan bij de historisch lage score van 28 uit 2017. (Twee partijen die de vorige eeuw samen vrijwel steeds meer dan 80 zetels haalden).
Interessant? Alles is uitgebreid na te lezen op Peil.nl

De wereld is een gekkenhuis
De Corona pandemie was en is niet dodelijk voor de mensheid, maar had een dodelijk effect op de economie: de internationale mobiliteit kwam tot stilstand, wat een verwoestende uitwerking had op industrieën als toerisme, reizen, hotel- en restaurantwezen, waardoor wereldwijde toeleveringsketens werden opgebroken.

De mensen moeten massaal wakker worden, want de wereld is een krankzinnigengesticht geworden waar de meerderheid van de samenleving te slaperig is om de waanzin op te merken van wat er gebeurt met de pandemie tegen het Coronavirus. Net zoals krankzinnige dromen niet in vraag worden gesteld, stellen sommige mensen hun krankzinnig leven nooit in vraag. De implicaties van massaal slaapwandelen liggen voor de hand: met miljarden slapers zijn de machthebbers, die wakker zijn, in het voordeel, want slapende mensen zijn gemakkelijker te controleren. De terroristische aanvallen van 11 september, 2001, was het begin voor de Deep State-machten om met grote snelheid de mensheid in te planten in de Nieuwe Wereld Orde. Daartoe werden democratische rechten afgeschaft.

Wereldgevangenis!
Iedereen die de besluitvormingsprocedures van de EU heeft bestudeerd, zal ontdekken dat de EU geen democratisch instituut is, maar een wereldgevangenis in het ergste stadium. Democratie wordt verondersteld te regeren door de meerderheid, wat op zichzelf al een tirannie is, maar zelfs dat is het niet. Het is de dictatuur van de enkeling die zich verschuilt achter het rookgordijn van een “vrije en open samenleving”. Ieder gekozen persoon van links of rechts wordt uiteindelijk gecontroleerd door weinigen en het maakt niet uit wie er wordt gekozen en aan het roer wordt gezet, de criminele cabal van de Deep State elite dicteert hen wat en hoe moet worden gedaan.

In feite maakt het niet uit op wie er gestemd wordt, de verborgen hand trekt aan de touwtjes van degenen die de leiding lijken te hebben om beslissingen te nemen. Het hele idee is om het volk te misleiden met het idee dat ze vrij zijn, terwijl ze in feite gevangen zitten. Wanneer in een cel de tralies niet worden gezien, denkt men vrij te zijn om te vertrekken wanneer men wil. Maar zodra de tralies worden gezien, begrijpen de mensen dat ze in een gevangenis zitten en niet vrij zijn om te vertrekken, totdat het wordt geprobeerd. En dat is, wat de meesten nooit doen. Regeringen praten eindeloos over “Vrijheid” en de “Vrije Wereld”, omdat zij de gevangenis zonder tralies verkopen. Wat zij zeggen is onzin, maar wij mensen moeten het geloven, anders zouden we ons misschien realiseren dat we in werkelijkheid in een dictatuur leven die door enkelen wordt gedomineerd.

Tycoons
De wereld waarin wij leven is de wereld gevormd door kwaadaardige tycoons. Een complot van verschillende kwaadaardige tycoons
is waarschijnlijker. De industriekoningen...de meestermanipulatoren. Ze zijn praktisch almachtig; sterker, machtiger dan de staat. De staat moet ingewikkelde geheimzinnige regels in acht nemen, terwijl de tycoons dergelijke grenzen niet hebben. De oligarchen hebben de staatsconcurrentie geëlimineerd, want ze kunnen betalen wat ze willen aan wie ze maar willen. De Corona crisis is een gevolg van hun activiteit . Samen kunnen ze proberen om de wereld en de mensheid te veranderen om hen aan te passen aan hun wensen.

Marionetten
Het politieke toneel is in wezen niet veel meer dan een poppenkast. Politici zijn de marionetten, de puppets on a string, van de krachten achter de schermen. Ze zijn in de tang van degenen hoger in de machtspiramide. Die machthebbers behoren tot de mind control-groepen en beschikken over geavanceerde technologieën. Hun afkomst verklaart de draconische maatregelen die ze steeds maar willen doorvoeren.

In de wereldwijde machtspiramide staan de meeste politici op een behoorlijk laag niveau — net iets boven het ‘gewone’ volk — en worden aangestuurd door de bloedlijnfamilies. 60% van regeringsleiders behoort tot hun satanisch netwerk en zijn vaak al als kind onderworpen aan een op trauma gebaseerde vorm van mind control. Dit veroorzaakt een psychopathische persoonlijkheid en maakt hen uiterst manipuleerbaar.

Die manipulatie is met toepassing van artificiële intelligentie (A.I.)veel geavanceerder dan veel mensen zich realiseren. Belangrijk om te beseffen dat de werkelijke macht elders ligt en de psychopathische regeringsleiders niet in het belang van hun bevolking opereren. (het afgelopen jaar duidelijk zichtbaar) Mind control wordt niet alleen ingezet om regeringsleiders aan te sturen, maar ook tegen de wakkere zielen die een bedreiging zijn voor het establishment. Mind control groepen hebben elk hun specialisme. Die moeten ervoor zorgen dat zij optimaal presteren als het gaat om het programmeren en traumatiseren van mensen.

Val kabinet
De val van het kabinet wegens de schande van de Kinderopvangtoeslagaffaire? Welnee joh !! Er was sprake van verlies van macht, een kortstondig verlies van macht, en derhalve nodig om de macht te consolideren. Het demissionaire kabinet heeft door de nieuwe situatie (tijdelijk) meer macht. Rutte slingerde de Tweede Kamer zijn triomf voor de voeten en stond er om te schaterlachen tot hij tot de Kamervoorzitter en SGP-voorman Van der Staay tot de orde werd geroepen. Hij zegt ook frank en vrij (parlementaire commissie kinderopvangtoeslag) dat als het hem zo uitkomt hij wetten opzij schuift. En geen lid van die parlementaire commissie die hem ter verantwoording roept of hem in de boeien laat slaan.

De leider is goed, de leider kan goed speechen, onze leider is een staatsman.
Met de stille machtsgreep van obscure krachten rond de zorgvuldig geprogrammeerde Rutte, is een langdurig proces van voorbereiding ingezet. Door de volksgezondheid aan structurele bezuinigingen bloot te stellen is een onwerkbare situatie bereikt. In combinatie met allerlei onwezenlijke regels en verordeningen is dat alleen nog maar verergerd. Om een crisis situatie te bewerkstelligen heeft men de zorg afgebroken en na een jaar “pandemie” is er niets gebeurd om die weer op te schalen.

Met het aantreden van de volledig gecontroleerde Rutte is een bewuste vernietigingsoorlog in gang gezet. Rutte, die niet wordt gehinderd door welke soort van empathie dan ook is de ideale “man” om een heel land economisch de nek om te draaien, het van soevereiniteit en zeggenschap te ontdoen en te ruimen met allerlei mogelijk wapentuig – de injectiespuit is de meest recente in de lange reeks.

Psychopaat
Rutte is niet gek. Rutte is niet dom. Rutte is een psychopaat. Het laat hem Siberisch koud wat hij en zijn collega's de mensen in ons land aandoen. Hij heeft er geen gevoel bij, hij kan die gevoelens niet ontwikkelen. Hij kan ze alleen imiteren en iedere keer als hij dat doet valt hij door de mand. Hij kent geen empathische gevoelens. Geen gevoelens van medeleven. Kent geen schaamte. Angst misschien, maar zelfs dat gevoel zou hij in sommige gevallen niet als onaangenaam ervaren. Spannend zelfs.

Psychopaten hebben geen geweten en dat maakt dat alles kan zolang niemand hen voor hun daden verantwoordelijk houdt. De enige rem op het gedrag van psychopaten is de perceptie van anderen. Ze creëren een beeld van wie ze willen zijn door anderen te manipuleren met dat plaatje. Ze hebben acceptabel gedrag leren spelen en maken continu een inschatting over welk gedrag ze ten tonele moeten brengen (overduidelijk bij Rutte) Hun gedrag is slechts het resultaat van de inschatting die zij maken om de perceptie van hun publiek te bespelen.

Psychopaten liegen met het grootste gemak, ze kennen geen schaamte. Daarom zie je Rutte ook altijd alleen maar lachen als hij op de zoveelste leugen is betrapt. Dat gaat hem even makkelijk af als het tonen van schaamte maar, dat eeuwige lachen heeft hem onaantastbaar gemaakt. Hij heeft er geen gevoel bij, hij kan berouw tonen en hij kan lachen zonder een ander gevoel tussen beide emoties te ervaren. Hij kent het niet.

Zijn persoonlijke doel, zijn streven is macht. Hij wil macht. Dat is zijn grootste drijfveer. Macht staat gelijk aan succes en het eigen succes is het enige dat telt, net zoals ze alleen een verkapte vorm van liefde voor zichzelf ervaren (narcisme)
Het is daarom dat de macht boven onze regering en die onze regering aanstuurt met gemak van alles afdwingen. Rutte is namelijk wel gevoelig voor hiërarchie. Hij weet de macht te dienen en weet dat hij alleen verder kan komen als hij die macht te vriend houden. Hoe hij de maatschappij in een openluchtgevangenis verandert laat hem letterlijk koud. Voor hem is die ontwikkeling een natuurlijke verandering onderhevig aan de wil van de macht.
Hij voelt zich daar ook niet verantwoordelijk voor. Hij voelt zich nergens verantwoordelijk voor (kinderopvantoeslagschandaal ? hij was slechts "zijdelings" betrokken!!!)

Kort en simpel: macht corrumpeert! Als je de klootzakken die je zouden moeten vertegenwoordigen niet corrigeert dan verdien je je lot!
Als men echt wakker is, beseft men dat we ons hele leven lang zijn voorgelogen. Vanaf waar we vandaan komen, tot waar we naar toe gaan, alles is een grote leugen. Maar gelukkig, staat de leugen die we hebben geleefd op het punt van instorten...sprak zij hoopvol !!

Hier wilde ik het bij laten voor vandaag.
Ik ga aan de rode wijn en breng graag een toast uit op uw gezondheid, welbevinden en "klare kop".PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 21 februari 2021
VVD 34(-1), PVV 23(-1), CDA 18, D66 13, PvdA 13, GroenLinks 9, SP 9, ChristenUnie 7, PvdD 7, FvD 4, SGP 3, JA21 3, DENK 2, 50+ 2, BIJ1 1, Volt 1, Code Oranje 1