Peilingen
De cijfers van deze week verschillen amper van die van vorige week. Alleen de stijging met 1 zetel van FVD vorige week is deze week weer teniet gedaan. Nu zien we dat CodeOranje (vooral sterk in de regio Den Haag met Richard de Mos) weer op 1 zetel staat.
Met deze grote mate van stabiliteit van de uitslagen en nog één maand te gaan, lijkt het erop dat er niet veel meer veranderd. Dat weet je natuurlijk nooit, maar dan moet er echt wel een flinke game-changer plaats vinden...
Maar er is één factor, die zich steeds sterker aandient, die toch nog een behoorlijke impact zal kunnen gaan hebben. En dat is de opkomst, die een stuk lager lijkt te gaan worden, dan de laatste keer (bijna 82%). De cijfers van deze week verschillen amper van die van vorige week. Alleen de stijging met 1 zetel van FVD vorige week is deze week weer teniet gedaan. Nu zien we dat CodeOranje (vooral sterk in de regio Den Haag met Richard de Mos) weer op 1 zetel staat.
Met deze grote mate van stabiliteit van de uitslagen en nog één maand te gaan, lijkt het erop dat er niet veel meer veranderd. Dat weet je natuurlijk nooit, maar dan moet er echt wel een flinke game-changer plaats vinden

Maar er is één factor, die zich steeds sterker aandient, die toch nog een behoorlijke impact zal kunnen gaan hebben. En dat is de opkomst, die een stuk lager lijkt te gaan worden, dan de laatste keer (bijna 82%). Een lagere opkomst, die niet hetzelfde zal werken voor de afzonderlijke partijen. U kunt alles nog eens rustig nalezen, ook over het stemmen per post, op Peil.nlEen lagere opkomst, die niet hetzelfde zal werken voor de afzonderlijke partijen. U kunt alles nog eens rustig nalezen, ook over het stemmen per post, op Peil.nl

Kaag Kaag wil minister-president worden
Pechtold regelde dat Kaag naar Nederland kwam. Pechtold was het begin van het verval van D66. Rutte stond toe dat Kaag erbij kwam. En nu wil Kaag minister-president worden. Op zich belachelijk, want ze woonde al heel lang niet meer in Nederland. Maar ja, dat krijg je nou eenmaal als je te maken hebt met een Rutte die wel op het pluche wilde blijven zitten. Kaag is een zeer arrogante vrouw die de hardwerkende Nederlandse burgers minacht. En het zeker niet interesseert hoe de bevolking ervoor staat.

Hoorde net het RTL journaal concluderen dat haar "opmars" hapert. Ze ligt kennelijk bij de kiezer niet zo goed in de markt. Ze wappert met miljarden Euro’s extra voor onderwijs en wil de kinderopvang gratis maken, maar ze geeft niet aan hoe dat allemaal gefinancierd moet worden. Kaag maakt van deze luchtballonnetjes ook geen breekpunt voor als ze wordt uitgenodigd om weer een nieuw kabinet te vormen. D66 heeft met Kaag een luchtfietser aangetrokken op weg naar het afgelaste Carnaval.

Ze verkeert gewoon in een ander universum. In het universum van de over het paard getilde, overbetaalde, volstrekt overbodige diplomaten. Hoe deze vrouw ooit in dit, rampzalige, kabinet heeft kunnen plaatsnemen, behoort tot de onopgeloste wonderen.

Het ene moment lanceert minister Kaag in het AD een plannetje om premiers niet langer dan twee termijnen aan te laten blijven, wat nogal een domme opmerking is omdat het helemaal niet past in een parlementair stelsel waarin de minister-president niet wordt gekozen. Dan duikt er weer een of ander rapport op van de Commissie Democratische Vernieuwing (of weet ik veel hoe ze die bezigheidstherapie voor vroegoude mannen die later met hun stagiaires naar bed willen, noemen) waarin staat hoe dit plan binnen andere plannen van D66 in ons staatsbestel past.
(Wellicht dat Kaag eerst haar baas Abbas kan vertellen dat ie dit jaar aan zijn 19e jaar van z'n vierjarige termijn is begonnen. Eerst thuis in Pallywood je zooi opruimen)

Diezelfde minister Kaag, die helemaal niet over basisscholen gaat, wist niet hoe snel ze naar de parlementaire pers moest rennen om te vertellen hoe belangrijk ze het vindt dat de basisscholen weer opengaan, omdat ze net gehoord had dat het kabinet waarschijnlijk de basisscholen weer open laat gaan. Diezelfde Minister Kaag lanceert nu dus een plannetje dat niets meer is dan een campagnetruc om de schijnwerper te zetten op Tien Jaar Leugens van Mark Rutte. Diezelfde Minister Kaag klaagt in het interview met het AD dat ze in Den Haag zo veel politiek met een kleine p tegenkomt. Tsja. Alles beter dan deze politiek met een kleine k. Over kleine k gesproken mevrouw Kaag, hoe is het eigenlijk met uw campagnestrateeg Frans van Drimmelen?
En in Brussel met mevrouw Sophie in 't Geld. Centjes 400.000 euro al teruggestort?

Hahaha, hoe woke is dat ? Een Mohammedaanse vrouwelijke premier. .
Ze pakt een talkshowtje of dertig tot maart, en talloze dames zien haar dan als Eerste vrouwelijke Minister-President. Zo werkt dat. Jinek zit haar stralend aan te kijken en op de NPO lezen ze de door haar zelf opgestelde vragen voor.

En dan de ultieme droom van Kaag een EU lidmaatschap op te nemen in de Nederlandse grondwet. Waarom verwondert het mij niet dat deze landverraadster ons land wil uitleveren aan Brussel om als dank op termijn een topfunctie te gaan bekleden binnen de Europese Commissie. Kaag gebruikt D66 als opstap naar het door haar bewierookte Brussel. Mensen als Nederland u lief is stem dan geen D66!

Wat een armoe. Arabigfried al-Kaag leidt Nederland straks op moderne wijze de EU in als een soort Urk in Nederland? Met bad eendje Jetten op 2 op de lijst, als vangnet voor irrelevante Eurobeten blijkbaar? Maar als we die eurobeten allemaal warm maken voor Volt, dan gaat D66 naar 0 zetels en kan Kaag terug naar Ramallah waar ze thuishoort. Idee?

En ondertussen is de uitspraak van mevrouw Kaag een totale wassen neus, omdat D66 na 17 maart gewoon weer aanschuift bij kabinet-Rutte 4 als dat zo uitkomt. Omdat D66 nu eenmaal altijd aanschuift als het zo uitkomt en alles waar zij zegt voor te staan bij het oud vuil smijt, omdat het zo uitkomt. Thom de Graaf, die als minister de gekozen burgemeester niet kreeg ingevoerd, daarna de achterkamertjes indook voor de post van ongekozen burgemeester van Nijmegen, en vervolgens schaamteloos de nog ongekozener vice-voorzitter van de Raad van State werd. In het kabinet waarvan Kaag deel uitmaakt liet D66 zich trouwens ook niet onbetuigd...met zichtbaar genoegen werd het raadgevend referendum de nek omgedraaid. Deze mensen zijn heel gevaarlijk, anti-democtratisch en zorgen er voor dat we als bevolking steeds minder te vertellen hebben. Heel eng, iedere rechtgeaarde democraat zou hier sterk tegen moeten zijn.

Populist
LOL! D66 gaat vol op het groen populistische orgel en kraamt onzin uit: ‘We subsidiëren kolenverbranding!’
In een verwoede poging om het Kaag-effect toch nog in positieve zin te laten slagen is D66 vol op het groen populistische orgel gegaan. In een reclamespotje beweert D66-leider Sigrid Kaag in een pijnlijk populistische poging om kiezers bij GroenLinks weg te halen dat kolencentrales nog steeds subsidie krijgen voor kolenverbranding. Klopt niet.

Alsof Kaag zich nog niet genoeg belachelijk heeft gemaakt kwam ze gisteren met haar nieuwe vondst: "Alle kolencentrales moeten versneld dicht".
Hoe denkt die dronken aardbei een betrouwbare elektriciteitsvoorziening te kunnen garanderen..euhm ? Nog meer natuur vernielen? Nog meer bomen kappen? Nog meer hout opstoken, met veel meer CO2 en fijnstof dan aardgas? Nou ja, het is natuurlijk ook mogelijk dat ze elektriciteitsvoorziening voor het plebs (" wie zijn toch die mensen") volstrekt onnodig vindt.
Ik bedoel als je er zo happig op bent ons land uit te leveren aan de dictatuur van de Europese Unie en de islam is een chronisch elektriciteitstekort misschien ook wel een bruikbaar idee. Met de "slimme meter" een fluitje van een cent. Toch?

"Het is doen of doodgaan"
Kaag heeft haar missie gevonden..Het klimaatvraagstuk. In talkshow M stelde zij haar apocalyptische evangelie voor: "De grootste crisis is de klimaatcrisis. Het is niet vallen en opstaan. Het is doen of doodgaan. "De dreigende apocalyps die de D66 leider voorspelt, wordt door deskundigen overtuigend naar de prullenbak verwezen.

www.telegraaf.nl/nieuws/1003763882/criti...terische-bangmakerij

Ach, je kunt het ze niet kwalijk nemen. Het zijn alpha's. Met een gigantische babbeltruc hebben ze kiezers gewonnen.
En dan hebben ze ook iets bedacht, een plan, iets met CO2 en windmolens en zonnecellen en als het sommetje dan nog niet klopt gaan ze bomen verbranden want energieneutraal of zo.
Inmiddels moeten economen en techneuten hun bek houden anders zijn het klimaatontkenners. Economen denken dat ze kapitaal aan het vernietigen zijn en techneuten denken dat de hele zaak niet werkt en het kapitaal dus vernietigd wordt, maar hey! Ze hebben aandelen Vattenfall gekocht dus ze gaan er vrolijk mee door. Totdat de bom barst.

Mevrouw Kaag werd hedenochtend in WNL OP ZONDAG op haar nummer gezet door ons aller Simon Rozendaal. Hij maakte haar duidelijk dat het klimaat niet te redden valt zonder kerncentrales. Mevrouw Kaag wil de kolencentrales versneld sluiten, maar daarmee brengt ze de leveringszekerheid van elektriciteit in gevaar. Windmolens en zonnepanelen kunnen niet op eigen benen staan. Het advies van Rozendaal aan Kaag was : houd je kop erbij. Bezint voor gij begint. Energietransitie zal zeker een eeuw kosten. Overhaaste beslissingen kosten miljarden aan weggegooid geld. Zie de biomassa-ramp. Kaag wil de kolencentrales ook sluiten omdat elektra uit kolen duurder zou zijn dan uit windmolens.
( Dat ze duurder zijn, komt trouwens ook door de CO2-heffing). En kerncentrales zouden volgens haar helemaal onbetaalbaar zijn, vergeleken met wind en zon. Maar ook als dat waar zou zijn ( des neen ), dan kunnen we kerncentrales niet missen omdat ze noodzakelijk zijn voor een evenwichtige leveringszekerheid. Beter duur dan niet te koop.
Kaag krabbelde een beetje terug door te melden dat in haar verkiezingsprogramma staat dat er ook over kernenergie wordt nagedacht. Waarop Rozendaal haar voor de voeten gooide dat op een recent congres 71 procent van de D66-leden tegen kernenergie had gestemd.

Kies dan voor Thorium centrales
Met de gave van profetie van de wat koele en afstandelijke Mevrouw Kaag is het toch oppassen geblazen want haar diplomatieke kwaliteiten lijken bijvoorbeeld als het over het uitdelen van (fout) geld aan haar bevriende organisaties gaat door te slaan naar onecht of onoprechtheid. Ze zal niet de eerste en de laatste valse profeet in de politieke arena zijn.

Voor een echte wereldburger is ze best wereldvreemd.Tenenkrommend, de manier waarop ze de oneliners en populistische en afgezaagde verkiezingstaal uit de warrige breinen van het campagneteam en de spindokters van de autocue opleest.
Mevrouw Kaag is wanhopig zoekend naar een reden van bestaan van D66. Die is er namelijk niet. D66 is window dressing.

Voor D66 is het woord populisme het synoniem voor democratie. En D66 heeft een broertje dood aan populisme, dus vul maar in. Het is toch werkelijk van alle realiteiten ontdaan wanneer je als partij denkt dat je met je afschuwelijke arrogantie en minachting een bijdrage levert aan de samenleving als geheel.
Nog los van hun afzichtelijk islam geknuffel en hun ideeën die niet zouden misstaan in een sprookjesboek. Zie je zo'n lulletje lampenpit als Jetten dan bekruipt mij het gevoel van medelijden. Met heksen als Ollonkreng, Kaag en dat schaamhaar-kapsel-loeder dat D66 in Brussel vertegenwoordigt. D66 is alleen voor democratie als de volgelingen van de sekte er zelf beter van worden, toch Sophietje?

Deze Nederlanders hatende dame heeft tot 2017 in de Arabische landen gewerkt. Arrogant. Erger dan Beatrix. Ze heeft zich nooit bekommert om Nederland. Ook bij haar eigenbelang eerst. Als dit wezen aan de macht komt ...!
En dan heb ik het nog niet over de miljoenen die zij overmaakt en zal blijven overmaken aan haar Arabische broeders en zusters in de Gazastrook.

Sigrid Kaag is een wandelend electoraal treinongeluk in slow motion, die het begrip afstandelijk en regentesk opnieuw heeft gedefinieerd. Geen idee wat men bij D66 voor hersenletsel heeft opgelopen op het fractie-toilet, Maar Kaag moet eerst even een inburgeringscursus volgen in de Nederlandse wijken en straten, en praten met de man en vrouw in de straat, dan gaat ze misschien snappen “wie die mensen zijn die op FvD stemmen”.

Kaag was weer het middelpunt in haar zelf hypnose show. Na de show onmiddellijk weer in de ivoren toren teruggekeerd. Wat staat deze mevrouw ver van de gewone burger. Mensen als Nederland u lief is stem dan geen D66!

That Was The Week That Was ! Blijf Gezond, Blijf Lachen.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 14 februari.
VVD 35, PVV 24, CDA 18, D66 13, PvdA 13, GrLinks 9, SP 9, ChristenUnie 7, PvdD 7(+1), FvD 4(-1)SGP 3, JA21 3, DENK 2, 50+ 1, Bij1 0, Volt 1, Code Oranje 1