Peilingen
Deze week laat iets meer verschuivingen zien dan we de laatste tijd gewend waren.
Het lijkt zowel samen te hangen met het debat over de toeslagenaffaire als de invoering van de avondklok.

Verschuivingen van 2 zetels zien we bij het CDA (+2) en D66 (-2). Omdat de peiling grotendeels op vrijdag is uitgevoerd en niet na de rede van Hoekstra op zaterdag lijkt dit een reactie te zijn op het optreden van Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer op dinsdag.Peilingen
Deze week laat iets meer verschuivingen zien dan we de laatste tijd gewend waren. Het lijkt zowel samen te hangen met het debat over de toeslagenaffaire als de invoering van de avondklok.
Verschuivingen van 2 zetels zien we bij het CDA (+2) en D66 (-2). Omdat de peiling grotendeels op vrijdag is uitgevoerd en niet na de rede van Hoekstra op zaterdag lijkt dit een reactie te zijn op het optreden van Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer op dinsdag.

De daling van 2 zetels bij D66 lijkt met name te komen door tegenstanders van de invoering van de avondklok. (Circa een kwart van de D66-kiezers is daar een tegenstander van). Ook GroenLinks lijkt daardoor electoraal wat verzwakt te zijn (-1 naar 9). De PvdA is na het aantreden van Ploumen weer 1 zetel gestegen (11).Bij de overige partijen valt op dat de PVV met 24 (-1) toch wat aan het dalen is. Begin december stond die partij nog 27. Dat komt met name door JA21, die op 3 zetels staat.

Partij voor de Dieren staat nu op 8 (+1). Daarmee is deze partij sinds 5 december 2 zetels gestegen.

De VVD blijft er in de peiling van Maurice de Hond absoluut en relatief goed voor staan. Dat lijkt sterk samen te hangen met de positieve beoordeling van Premier Rutte over zijn optreden bij de coronacrisis. 52% beoordeelt die positief en 30% negatief. Die cijfers zijn bij de kiezers van andere regeringspartijen nog een stuk gunstiger. Zo zijn die scores bij het CDA 62% tegen 20%. Bij Minister De Jonge zijn die scores bij alle kiezers: 42% positief en 36% negatief. CDA-kiezers hebben over hem ongeveer hetzelfde oordeel als over Premier Rutte.

46% vindt de invoering van een avondklok een goede beslissing, 30% geeft aan het niet te weten of het echt nodig is, maar geeft aan dat het ook geen kwaad kan, 24% vindt het geen goede beslissing.
Dit is de verdeling naar huidig stemgedrag van degenen, die het de invoering van de avondklok geen goede beslissing vinden.
Twee derde geeft aan tijdens deze periode van ruim twee weken van de avondklok hooguit één avond daardoor gehinderd te worden. 16% geeft aan drie avonden of meer last te zullen hebben van de avondklok.

Avondklok
Intens triest te lezen dat 46% van de ondervraagden vindt dat de invoering van een avondklok een goede beslissing is, 30% weet niet of het echt nodig is, maar dat het ook geen kwaad kan en slechts 24% vindt het geen goede beslissing. Dat zoveel mensen niet beseffen dat de avondklok ultieme vrijheidsberoving is door een steeds dictatorialer optredende overheid.
Het komt er weer op neer: ik heb er geen last van, dus kan me niet schelen.

Maar hoe meer de overheid faalt of botweg weigert bepaalde logische stappen te nemen (vanwege belangen, onwetendheid, of een combinatie van beide), hoe meer ons ‘gedrag’ of de onderdrukking daarvan, door een steeds dictatorialer optredende overheid de enige bepalende factor wordt.Op basis van foutieve berekeningen en aannames -het is niet meer dan dat - wordt een rampscenario geschapen en worden draconische maatregelen ingevoerd, die elke realiteitszin missen.
Hoe een incapabele tirannieke overheid ons land naar de verdommenis helpt.

Hunger Games gezien? In de Hunger Games maatschappij wonen mensen allemaal in hun eigen District, een soort groot reservaat. Dat is het gebied waar ze wonen en werken en slechts bij grote uitzondering en met toestemming van de centrale regering mogen ze het reservaat verlaten. Die kant gaan we uit. We zitten met onze "coronadoden" ergens in de 12.000. Punt is dat het leeuwendeel daarvan niet is overleden aan corona, maar mét corona. Mensen die terminaal waren en waarbij corona dan precies dat laatste duwtje was. In plaats van griep, een hittegolf of iets dergelijks.
In de verste verte geen reden om een land plat te leggen, of een complete economie naar de verdommenis te helpen.

Een stukje uit de Telegraaf:
///Volgens Haagse bronnen worden ook vergaande maatregelen overwogen, zoals een geografische begrenzing naar Duits voorbeeld waardoor de mobiliteit van mensen drastisch wordt beperkt. Er wordt zelfs overwogen om iedereen naar Brits voorbeeld thuis te laten blijven, tenzij het echt niet anders kan.

Er is het OMT gevraagd ook naar alternatieven te kijken, zoals het verder beperken van visite (van twee naar een), het verbieden van samenkomsten buiten (nu maximaal twee) of het begrenzen van gebieden waarbinnen mensen zich mogen bewegen.///

En wij vinden het allemaal wel best. Ik heb er geen last van...dus?

Avondklok en geografische begrenzing.
Betekent GAME OVER voor de bevolking. Mag ik even hardop denken? Als naar Duits voorbeeld de geografische begrenzing er door komt en er is ons al een avondklok door de strot geduwd dan heeft de overheid een enorme voorsprong op ons van ongeveer 8 uur per dag. Die uren kunnen ze gaan gebruiken ( en ik ben er zeker van dat dat gaat gebeuren) om overal 's nachts wegblokkades en militairen te plaatsen. Dan kunnen ze echt gaan handhaven dat je geen 15 km meer uit de omgeving kan komen. En het begint met 15 km, waar gaat het eindigen? Kan zomaar 10 km, 5 km enz. worden.

De nacht zal ook gebruikt worden voor troepenverplaatsingen en het stationeren van tanks en kampementen en dergelijke. U weet misschien nog wel dat een paar jaar geleden enorme wapenopslagplaatsen in Nederlandse bossen zijn ontdekt...ik bedoel maar. NAVO/Gladio. Als we gaan afwachten gaan we klem komen te zitten en kunnen we na korte tijd echt geen kant meer op. Je kan dan letterlijk het land niet eens meer uitvluchten! En camera's natuurlijk. Camera's in de bossen. Ik denk dat dat nu al een feit is. Gelezen dat mensen die op de Veluwe in het bos gingen wandelen al snel een stel BOA's op hun nek kregen. Dus worden in de gaten gehouden.

We mogen nu nog maar 1 persoon per dag ontvangen. Ben bang dat ze nog proberen een algeheel visiteverbod erdoor te gaan drukken. Dan kan niemand meer samenkomen. Ook niet in zijn/haar district om plannen te maken en om een groep te vormen om dit tegen te gaan.
Omdat ze in Den Haag gemerkt hebben hoe gemakkelijk het gros van de Nederlanders zich schikt in de steeds strengere vrijheidsbeperkende maatregelen en nu met de avondklok zelfs in vrijheidsberoving zie ik het er nog van komen dat we een Overdagklok gaan krijgen. Is het niet de Britse regering die wil dat mensen nog maar een keer in de twee weken OVERDAG naar buiten kan?
En in een supermarkt in Duitsland was het al verboden om te spreken. Was blijkbaar nog een beetje te vroeg, dus schijnt weer teruggedraaid te zijn. De Vereinigung Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) vindt dat mensen niet langer zouden mogen praten in bussen en treinen – niet met elkaar en niet via de telefoon, om de verspreiding van aerosolen te beperken” meldt onder meer Wochenblick.

U zegt "dat wordt Burgeroorlog". Daar wordt op aan gestuurd. De CIA heeft al in 2008 voorspeld dat in Duitsland in 2020 een burgeroorlog zou uitbreken.
----
Hierna volgt een klein stukje dat aangeeft waar wij mee te maken hebben.

Ons parool is: geweld en arglist. Uitsluitend het geweld zegeviert in de politiek, in het bijzonder dan, als zij verborgen is in het voor een staatsman onontbeerlijk talent. Geweld moet de basis zijn, list en huichelarij regel voor de regeringen, die niet geneigd zijn haar kroon aan de vertegenwoordigers van de een of andere nieuwe macht te verliezen.

Dit euvel is het enige middel om tot het doel, tot het goede te geraken. Daarom mogen wij ons niet laten afhouden van omkoping, bedrog en verraad, zodra dit voor ons doel dienstig kan zijn. In de politiek moet men de ander zijn eigendom zonder dralen afnemen, als men dit door middel van onderwerping en macht kan bereiken. Onze staat, die de weg van de vreedzame, verovering volgt, zal bewerkstelligen, dat de verschrikkingen van de oorlog worden vervangen door de minder opvallende, maar met de veel meer afdoende terechtstellingen, die voor de instandhouding van de terreur, als middel om tot het doel van de blinde gehoorzaamheid te geraken, noodzakelijk zal zijn. Rechtvaardige, maar onbuigzame gestrengheid is het belangrijkste machtsmiddel van een staat.

Mark Rutte is lid van een machtige vrijmetselaarsloge en het volgende is wat de protocollen daarover zeggen.

De volkeren zijn een kudde schapen, wij zijn de wolven. En weet gij wat er van de schapen wordt, als de wolven de kudde binnendringen? Zij zullen hun ogen weer sluiten, omdat wij hun de teruggave van al hun geroofde vrijheden zullen beloven, zodra wij alle vijanden van de vrede neergeveld hebben en de partijen tot onmacht zullen hebben veroordeeld. Ik geloof, dat Ik U niet behoef te vertellen, hoe lang zij op de terugkeer van hun vrijheden zullen wachten. Daarom hebben wij deze gehele politiek uitgevonden en het volk bijgebracht, zonder hen in staat te stellen haar diepere zin te onderscheiden, als het niet was om langs omwegen datgene te bereiken wat ons verstrooide volk langs de rechte weg niet zou kunnen bereiken?

Dat was de grondslag van onze organisatie van de vrijmetselarij welke plannen deze beesten in het geheel niet vermoeden.
Wij nemen hen niettemin in onze loges op, zodat zij hun broeders zand in de ogen kunnen strooien.

En dat is precies wat Rutte doet. De bevolking zand in de ogen strooien, doen alsof een avondklok belangrijk is om een variant van een wetenschappelijk nog nooit bewezen virus te stoppen. Alsof het belangrijk is dat een bedrijf als KLM wordt vernietigd om deze onzichtbare en niet bestaande vijand te bestrijden. Een oorlogsmiddel inzetten voor een griepvirus...

Tijd dus voor een overzicht van de informatie die de Tref.eu redactie  uit vele bronnen bij elkaar heeft gezocht....
De plannen bevestigen dat de maatregelen die we in veel landen zien, en ook in wetten worden vervat, niets met het Corona virus te maken hebben. Het zijn de voorbereidingen voor de wereld die eerst stil gezet en dan weer opgestart moet worden. Als je iets nieuws wilt opbouwen, moet eerst het oude bestaande worden vernietigd. Dit is de fase waarin we nu zitten. De lockdowns worden gebruikt om delen van de economie te vernietigen, waarbij het doelwit de hele middenstand is. In de toekomst zullen alle winsten naar de grootste bedrijven vloeien, die in handen zijn van een kleine groep globalisten.Maar de vernieting gaat nog verder, want ook de nationale staten zullen moeten verdwijnen. Men wil een soort van wereldregering opzetten waaraan alles ondergeschikt is. Ten eerste zal er geen bezit meer mogelijk zijn; iedereen krijgt, naast de eigen persoonlijkheid, ook een digitale persoonlijkheid. Via deze digitale persoonlijkheid zal de staat de complete controle hebben over iedere burger. Iedere stap zal gevolgd worden, alles wordt bewaakt, en ongewenste zaken onmogelijk gemaakt Kritiek of oppositie zal verboden zijn, en iedere burger is volledig afhankelijk van het systeem. Er zijn plannen om hier een basisinkomen voor te gebruiken, dat iedereen in gedeelde armoede zal houden. Van een nationale identiteit zal geen sprake meer zijn, en een gestuurde een gecontroleerde massamigratie zal worden gebruikt om de huidige volkeren passief te maken, en uiteindelijk uiteen te jagen.
Een wereld van controle en onderdrukking waarin een kleine groep niet alleen de volledige macht heeft, maar ook alle winst opstrijkt. Vrijheid, zelfbeschikking, en eigen keuze zal niet meer bestaan. Ook de huidige vorm van democratie zal tot het verleden behoren. Dit is in het kort de gelijkgeschakelde wereld van Klaus Schwab. Ultieme uitbuiting is een doeltreffender term voor wat de globalisten aan het plannen zijn en deels al in gang hebben gezet.

Kijk naar hoe de wereld er intussen uitziet.
Had iemand een jaar geleden kunnen denken dat we zouden worden gedwongen om de waardeloze mondkapjes te dragen?
Dat hele sectoren van de economie gewoon gesloten zouden worden?
Dat er dwangtesten en dwanginentingen op het programma staan?
Kijk naar de reusachtige schade aan de economie, en de enorme schulden die worden opgebouwd.
De vele extra werklozen en de mensen die hun zaak hebben verloren.
Kijk naar het toenemend aantal zelfmoorden, en de psychische schade veroorzaakt door de lockdowns en de onzekerheid.
Het hele afbraakprogramma waar Schwab het over heeft is al in volle gang.
De massamigratie draait op volle toeren.
De klimaatwaanzin wordt gebruikt om de auto-industrie de nek om te draaien.
Complottheorie? Was het maar waar, het is gewoon bittere realiteit. Overal dezelfde wetten en regels, overal het buitenwerking stellen van delen van de grondwet, overal hetzelfde politiegeweld, en overal dezelfde leugens. De elite heeft een oorlogsverklaring tegen de volkeren uitgesproken. De strijd is al in volle gang, zowel op straat als in de rechtbanken en de parlementen.

En dat is het waar onze jeugd zich gisteren massaal tegen heeft verzet. De tijd om terug te vechten is nu, want morgen zal het zonder meer te laat zijn. En niet vergeten: WIJ ZIJN HET VOLK!

Als je bewijs wilt dat ze allemaal hetzelfde script hebben gekregen van hun meester, kijk en luister dan naar de volgende compilatie waar ze als brave papegaaien allemaal precies hetzelfde zeggen...:U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 24 januari 2021:
VVD 35, PVV 24(-1), CDA 19(+2), D66 12(-2), PvdA 11(+1), GroenLinks 9(-1), SP 10, ChristenUnie 7, PvdD 8(+1) FvD 4, SGP 3, DENK 3, JA21 3, 50+ 1, BIJ1 1, CodeOranje 0