"Veronderstel nu eens dat ze een oorlog willen beginnen en dat er niemand komt opdagen." (Arlo Guthrie, folkzanger)
Dus moest de Derde Wereldoorlog anders aangepakt worden. Een oorlog die de mensheid vernietigde zonder een schot te lossen.
En zie, 2020 was het jaar waarin de globalisten elite definitief oorlog aan de volkeren verklaarde. Het doel van deze oorlog is duidelijk; de vernietiging van de nationale staten en het uitwissen van de identiteit van de volkeren die in deze staten leven. Dit alles moet de macht van de globalisten compleet maken.

In verband met Kerstreces deze week geen nieuwe peilingen

"Veronderstel nu eens dat ze een oorlog willen beginnen en dat er niemand komt opdagen." (Arlo Guthrie, folkzanger)
Dus moest de Derde Wereldoorlog anders aangepakt worden. Een oorlog die de mensheid vernietigde zonder een schot te lossen.
En zie, 2020 was het jaar waarin de globalisten elite definitief oorlog aan de volkeren verklaarde. Het doel van deze oorlog is duidelijk; de vernietiging van de nationale staten en het uitwissen van de identiteit van de volkeren die in deze staten leven. Dit alles moet de macht van de globalisten compleet maken. Alleen hun “waarheid” mag nog worden uitgesproken. Een “waarheid” die vaak niets meer is dan een kaartenhuis van leugens. Of het nu gaat om Corona, de zogenaamde klimaatcrisis, of de massamigratie; al deze zaken dienen hetzelfde doel. Het gaat om macht, om beïnvloeding en natuurlijk om geld. Heel veel geld.
We kennen allemaal de namen van de globalisten die er van dromen om als alleenheersers over onze levens te beslissen. Die namen hoeven we niet te herhalen. Zij steken hun plannen intussen ook niet meer onder stoelen of banken. We kunnen ze nalezen in de documenten van de Europese Unie, het World Economic Forum, en de Verenigde Naties. Het staat er gewoon zwart op wit.
Niemand kan dus zeggen dat hij of zij het nooit heeft geweten.

Met een klein beetje onderzoek was het hele plan moeiteloos boven tafel te halen.
De details, het "stappenplan" met instructies en time-table aan regeringsleiders, vindt u op onze voorpagina www.tref.eu/nl/2050-waar-complotdenken-s...ig-waar-blijken.html

We schrijven er al vanaf maart/april van dit jaar over. Over het Rapport van de Rockefeller Foundation en de Lockstep 2010. De gecreëerde Corona-crisis wordt gebruikt om dit plan door te drukken en te versnellen. De maatregelen die voor dit doel worden genomen zijn zonder twijfel een oorlogsverklaring aan de volkeren en de nationale staten. De globalisten willen een gehoorzaam wereldvolk dat geen kritiek heeft en zeker niet in opstand komt.

Was het niet de voormalige Duitse Bondspresident Joachim Gauck (Ossie) die een paar jaar geleden zo mooi zei: ‘De elites zijn helemaal geen probleem, de bevolking is nu het probleem."

Daarom stellen ze alles in het werk om ons precies dat af te nemen wat het aller belangrijkste is; onze vrijheid. Voor onze vrijheid is in het verleden gevochten. Er zijn slachtoffers gevallen en er is bloed vergoten. De vrijheid kent zijn prijs, en dat weet iedereen die ooit in onvrijheid heeft geleefd. Deze onvrijheid heeft door de geschiedenis heen heel veel mensen er toe gebracht om hun leven te wagen. Ze waren bereid om de hoogste prijs te betalen, niet alleen voor hen zelf, maar ook voor hun families en de toenmalige en komende generaties. Zij wisten dat de vrijheid bevochten moet worden, en dat er geen andere weg is. De enige andere optie is de slavernij.

Een slavernij die ook nu weer dreigt. De mensen die dit nog niet inzien hoeven niet ver te zoeken naar bewijzen. Steeds meer regeringen veranderen hun wetten, en stellen delen van de grondwet buiten werking, ook in Nederland. Schenden het Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ze doen dit om te kunnen dwingen, verbieden en bestraffen. Ze ontnemen de mensen de eigen mening, en het recht op protest. Allemaal kenmerken van de slavernij. Het proces is in de meeste landen gelijk, hoewel er nog wel verschillen in tijdschema zitten. Deze verschillen verdwijnen langzaamaan ook, totdat alle landen gelijkgeschakeld zijn.

Als we van het bovenstaande uitgaan, worden de genomen maatregelen ook logisch. Dat is niet het geval als we alleen uitgaan van een gezondheidscrisis. Het gaat om iets dat veel groter is, en in detail gepland. Veel zaken die nog maar een paar maanden geleden werden afgedaan als complottheorieën, zijn intussen waarheid geworden. En er komen nog steeds nieuwe ontwikkelingen en veranderingen bij. Als we alles overzien kunnen we alleen maar tot de conclusie komen dat we inderdaad een oorlogsjaar achter de rug hebben. Gelijktijdig ook een jaar dat veel verzet liet zien.

Massademonstraties, rellen, politiegeweld, en burgerlijke ongehoorzaamheid in een lange rij landen, hebben getoond dat veel volkeren niet van plan zijn om hun vrijheid zomaar op te geven. De straatacties en het werk van de alternatieve media vormen een bedreiging voor de plannen van de globalisten. Daarom ook deinst men er niet voor terug om gebruik te maken van geweld, intimidatie, censuur, en verraderspraktijken. Vooral dat laatste wordt door de verschillende regeringen gebruikt om de mensen tegen elkaar op te zetten. Ze weten dat volkeren die een eenheid vormen hun fataal zullen worden, dus moet die eenheid ten koste van alles verbroken worden. Verdeel en heers is dan ook aan de orde van de dag.

In een groot aantal artikelen hebben we al gewezen op de rampzalige effecten van de Corona maatregelen. Maar onder dekking van deze zogenaamde gezondheidscrisis blijven ook andere beleidslijnen van kracht. De klimaatmaatregelen worden stuk voor stuk doorgevoerd zonder dat er veel ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Veel mensen zullen er pas weer iets van merken als de verschillende belastingen omhoog schieten. Dan is het meestal te laat om nog iets te veranderen. Ook de massamigratie gaat gewoon verder.

Terwijl de gewone burgers van reizen worden afgehouden om dat het Corona zou verspreiden, kunnen migranten ongestoord de grenzen oversteken. Ze worden ingevlogen, arriveren in gesponsorde boten, en velen verdwijnen meteen ook weer van de radar. Dit proces, de grote bevolkingsuitwisseling, heeft tijdens de hele Corona periode nog geen enkele keer stil gestaan. Dit ondanks het feit dat veel van de migranten zijn besmet, en zich ook vaak niet aan de regels houden. De autoriteiten kijken weg en negeren dit alles, omdat men de massamigratie ten koste van alles wil doorzetten. Het overduidelijk met twee maten meten is voor iedereen zichtbaar.

Dit oorlogsjaar loopt nu ten einde, maar de volgende dient zich al aan de horizon aan. Van verbetering kan geen sprake zijn, integendeel. Door ons gedrag, door zo hevig te willen "deugen" helpen we onszelf van de ene coronagolf in de andere en uiteindelijk naar de verdommenis. We zitten nu in de tweede. Hoe zijn we daarin terechtgekomen? Door het aantal positieve testen uit te breiden via een testsysteem dat altijd positief uitwijst. Dit omdat er in die test een match aanwezig is met een bijna in ieder mens voorkomend chromosoom wat menseigen blijkt te zijn.

"De cijfers gaan weer omhoog". We racen naar de teststraten, bang om niet mee te kunnen praten, bang om er niet "bij te horen". Hoe meer mensen er geïndoctrineerd worden via media e.d. om te gaan testen, des te meer gevallen, vanwege die match. Dus hoe harder men brainwashed via media e.d. en mensen in angst en twijfel krijgt om toch te gaan testen hoe meer maatregelen er mogelijk gaan worden.
Zelf vervullende ellende dus. Verduiveld sluw. Men heeft de bevolking zover gekregen dat ze eigener beweging smeekten om een tweede lockdown. Smeken om het afnemen van Grondrechten. Nu al zijn er berekeningen dat wereldwijde 30 miljoen mensen zijn gestorven, niet door het Corona virus, maar door de Corona maatregelen. Een grotere misdaad is niet denkbaar en deze hele situatie schreeuwt om verzet.

Killing Fields?
Het in gebruik nemen van beperkt geteste vaccins, is de volgende oorlogsdaad die de globalisten hoog op de agenda hebben staan. De kans is groot dat dit middel erger zal zijn dan de kwaal. De eerst tekenen laten het ergste vrezen. Het is belangrijk om te weten dat het Pfizer Covid-vaccin niet is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA. Het heeft alleen een Emergency Use Authorization (EUA) gekregen, wat betekent dat het vaccin niet het standaardproces heeft doorlopen om officiële goedkeuring te krijgen van de regelgevende instantie. Een vaccin dat in recordtijd werd ontwikkeld met ruim versoepelde regelgeving, beperkt toezicht en een beperkte reikwijdte in de veiligheidsproeven.

( De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft zoals verwacht ook het coronavaccin van farmaceut Moderna goedgekeurd. Nu krijgt het experimentele Covid-vaccin van Moderna dezelfde toestemming voor gebruik in noodgevallen, waardoor het vaccin onder miljoenen mensen kan worden verspreid. Daarmee is het het tweede coronavaccin dat door de autoriteiten is goedgekeurd, na dat van Pfizer/BioNTech. Dat meldde de NOS op haar website. Maar onze staatsomroep "vergat" te vertellen dat bij de tests van het Moderna-vaccin 13 mensen zijn overleden.)

Vul dus maar in dat ze met het vaccin hele andere bedoelingen hebben. Het zou zo maar kunnen gaan om genetische manipulatie, het verminken van onze beschaving. Het vaccin dat van de mens een willoos slachtoffer moet maken, is in ontwikkeling. Geplande programma's voor massale vaccinaties om het Wuhan-virus te bestrijden, zullen in eerste instantie worden gepresenteerd als vrijwillig. De overheid kan u namelijk niet dwingen een naald in uw arm te drukken maar weigeren zal echter vergaande consequenties hebben want uw leven zal er zonder vaccin zeer ongemakkelijk door gemaakt worden. De burgers die het nep-corona vaccin accepteren zullen een aparte klasse gaan vormen die vele voorrechten zal genieten, boven de dwarsliggers die zich niet met het merkteken laten inspuiten. De burgers die het nep-corona vaccin accepteren zullen een aparte klasse gaan vormen die vele voorrechten zal genieten, boven de dwarsliggers die zich niet met het merkteken laten inspuiten. Om mee te willen draaien in de samenleving moet je aan kunnen tonen gevaccineerd te zijn. Zonder vaccin zullen uw vrijheden drastisch worden beperkt met het argument dat ze niet het risico willen lopen dat u de gezondheid van anderen in gevaar brengt. Eerst is het nog vrijwillig maar vervolgens zullen de overheden claimen gewoon het recht te hebben ons te dwingen ons lichaam te laten injecteren met onbekende en onvoldoende-geteste stoffen.

Vaccinatieplicht stond allang op de agenda van de EU voor deze opgeklopte hysterie kwam .

De Europese Unie wil eind 2022 alle burgers van Europa gevaccineerd hebben.

Misschien beginnen ze wel met placebo’s om vertrouwen te winnen? Het gaat ze immers om de levenslange verplichte jaarlijkse vaccinaties te introduceren. Daar zou dan in theorie van alles mee kunnen worden geregeld op collectief of persoonlijke niveau, onvruchtbaarheid, vrouwelijke hormonen, IQ verlagende toxische stoffen, kankerverwekkers, de mogelijkheden zijn onbeperkt.. Er staat enorm veel op het spel, zelfs al gebeurt het nu niet, het feit dat het theoretisch zou kunnen, moet genoeg zijn om het niet te willen.

We zien in Down Under al de ontplooiing van een dictatoriaal systeem, een politiestaat in wording. Indien het allemaal naar wens verloopt kan u er vast van op aan dat een gelijkaardige machtsovername ook in Europa zal plaatsvinden. Tenzij de bevolking tijdig ontwaakt en massaal op straat haar ongenoegen uitschreeuwt en het heft in eigen handen neemt…

Ik ga aan mijn glas Robijnrood en wil u danken voor uw tijd en aandacht die u in het jaar 2020 voor mijn schrijfsels had en drink op uw gezondheid en welbevinden.

U krijgt van mij nog de politieke stand van het land volgens Maurice de Hond, die wegens geen peilingen deze week gelijk is aan die van vorige week
VVD 34, PVV 26, CDA 19, PvdA 13, D66 12, GroenLinks 10, SP 9, ChristenUnie 7, PvdD 6, FVD 4, SGP 4, DENK 3, 50+ 1,Code Oranje1, Ja21 1