Peilingen
Vandaag is er een speciale peiling uitgevoerd naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom FVD. C83E8367 3686 4E1D 9ED4 A83C706F0BBF
Ook morgen zal Maurice de Hond c.s. nog meten met een serie specifieke vragen over de situatie zelf en welke keuzes degenen willen maken die wel eens FVD gestemd hebben of die partij overwogen te stemmen. Dat wordt zondagochtend gerapporteerd.

Op basis van meer dan 3000 ondervraagde personen stellen we vast dat een meerderheid van de kiezers op de FVD van vorige week nu aangeven niet meer FVD te zullen stemmen.

Het grootste deel van die kiezers geven nu aan PVV te stemmen.
Daarom ziet onze uitslag er als volgt uit. Om één en ander in reliëf te plaatsen hebben we er ook de peiling bijgezet van april 2019, toen FVD op zijn hoogtepunt stond met 28 zetels.
Mocht u de behoefte koesteren al het door De Hond c.s. onderzochte tot in detail in u op te nemen: Peil.nl


Ik snap het niet meer
De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb verkrapt de winkeltijden, laat winkels voortijdig sluiten, en meldt dat van te voren.
Hij doet dat, zegt hij, om drukte te verminderen.
Maar dat is toch hartstikke onlogisch..! Als mensen kortere tijd krijgen om boodschappen te doen dan neemt de drukte toch juist toe?
Maar buiten dat....waar bemoeit het regime Aboutaleb zich mee.
In een vrij land zijn winkeliers en klanten overeengekomen wanneer ze elkaar ontmoeten. Niet zo in Rotterdam. Daar dwingt het regime de winkeliers hun nering te sluiten. Winkeliers die het toch al zwaar hebben om wat te verdienen, wordt wederom een stok in de spaken gestoken. Het links-extremistische Buitenhof keek toe en zag dat het goed was. Want in plaats van dat de Buitenhof presentator Aboutaleb wijst op zijn bemoeizuchtige wanbeleid, dringt die juist aan op nog veel meer wanbeleid.
"Had u de winkels met Black Friday niet al helemaal moeten sluiten?"
Dat ontlokte mij de gedachte: "Zou de NPO niet beter opgeheven kunnen worden en het kleine miljard euro wat daarmee bespaard wordt aan noodlijdende winkeliers en de horeca te geven"

Oh..en weet u wat ik ook niet snap? 
Mondkapjes !! Jaren heeft het kabinet er over gedaan om wetgeving voor gezichtsbedekking door het parlement te krijgen. Nu worden geheel vrijwillig de bevelen van een psychisch gestoorde dictator, die veilig in zijn bunker zit, opgevolgd. Mondkapje !! Als je daar vorig jaar een overheidsgebouw mee was binnengelopen hadden ze meteen 112 gebeld. Nu verplicht. Het dragen van een mondkapje is om "corona besmetting" te voorkomen totaal nutteloos. En dat weten "ZE". Het is ook niet voor uw gezondheid, maar om u tot gehoorzaamheid te dwingen. Dan zijn ze hier aan het verkeerde adres. Ik heb een zelfgemaakt masker en een grote gebreide muts soort van balaclava. Totaal onherkenbaar. Om ze te treiteren....doen ze ons ook.
De investering van de politie in gezichtsherkenning software is naar de vaantjes, totaal verdampt. Ze doen het allemaal zelf hoor !

Artikel 2.4.26 Maskers, vermommingen e.d. 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.1.11 is het zonder vergunning van de burgemeester verboden zich op de weg of openbaar water of op een andere voor het publiek toegankelijke plaats te vertonen, gemaskerd, vermomd of op enige andere wijze onherkenbaar gemaakt.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet van carnavalszondag na 12.00 uur tot de daaropvolgende woensdag te 02.00 uur.
3. Hij, die zich op de in het tweede lid bedoelde dagen gemaskerd of anderszins vermomd, vertoont, is verplicht op eerste vordering van een ambtenaar van politie zich van zijn masker of andere vermomming te ontdoen.

Forum voor Democratie
We hebben het al zo dikwijls ervaren. Telkens een jonge partij ondanks de druk, de tegenwerking, de kritiek in de media, de verkettering, succes krijgt wordt ze van binnenuit kapot gemaakt. Veel effectiever dan door de concurrentie, want bij druk van buitenaf worden de rangen gesloten.

Er treden ongeleide projectielen binnenin de partij op de voorgrond, richten onheil aan. Dikwijls zijn het randfiguren, met pietluttigheden, bij de gerenommeerde machtspartijen het vernoemen niet waard. (JOVD vorig jaar). De media worden vooraf door de mol(len) ingelicht.

In Duitsland waren er sinds WOII verschillende pogingen een rechts-conservatieve (… zelfs geen rechtsradicale) partij op te richten om ze vervolgens af te laten maken, zoals blijkt uit verschillende pogingen bij het AfD. In Oostenrijk hebben ze er ook ervaring mee: de FPÖ werd twee keer door hun voorzitter deskundig onthoofd en gesplitst. De Lega in Italië en het FN in Frankrijk: idem dito. De Brexitpartij in G.B. kreeg ook te maken met dissidente tegenwerking. De onzichtbare vijand binnenin…

De PVV van Wilders… ach, die laat zich niet zo snel intimideren… was sowieso voor de “democratische partijen” onverteerbaar. En kijk nou joh, plots stond daar een ideale schoonzoonfiguur op, de welbespraakte Thierry Baudet, die het Forum voor Democratie naar de top leidde. Een succesverhaal dat de oude machtspartijen met lede ogen zagen geschreven worden.

Dus moest Baudet op de een of andere manier uitgeschakeld worden. Wat is er dan geschikter dan de eigen jongerenafdeling? Of het waar is of niet, wie er onaanvaardbare berichten op de sociale media geplaatst heeft, doet niet ter zake. Dergelijke akkefietjes, alsmede roddel en achterklap worden tot in het kwadraat in de media uitvergroot en gestuurd. Het internet, de sociale media zijn daarvoor meer dan geschikt. Ergo: Barbertje moest hangen.

Complottheorieën
Baudet zou complottheorieën aanhangen. Maar wat is er mis met de analyse van de heer Engel? Luister naar Wybren van Haga. Lees wat er de laatste weken aan leugens en bedrog over de "pandemie" bekend is geworden. Bij het journaille is het kennelijk bon-ton om afstand te nemen van deze pandemie-sceptici. Een geweldig uitgangspunt voor diegenen die ECHT fout zijn in deze corona-oorlog.

Beschuldigingen van anti-semitisme vind ik zo ongeloofwaardig dat ik een heksenjacht vermoed. Ik denk dat er een heel smerig, slinks spelletje gespeeld is deze afgelopen week.

En dan gaf Thierry Baudet de pijp aan Maarten. Had hij niet moeten doen. Hij had gewoon zijn schouders moeten ophalen, schoon schip maken binnen zijn partij en voortdoen. Maar, neen, hij flip-flopte tussen dadendrang en besluiteloosheid. Intussen zijn zelfs de sloten van het Forum voor Democratie hoofdkwartier vervangen.

Politiek is een harde stiel. Je moet behoorlijk brede schouders en eelt op je ziel hebben om er ongeschonden mee om te gaan. Als er een partij die nieuw is opgericht die succes heeft bij de gewone burger; dan wordt deze partij door alle samenwerkende krachten van de machthebbers als publieke vijand gebrandmerkt. Alles is geoorloofd om deze luis in de pels van het bewind te bestrijden en monddood te maken. Geld en macht vinden elkaar met medewerkers van alle partijen om deze partij te vernietigen.

Klaver en de Moslimbroederschap
Maakte de media zich maar eens half zo druk over Klaver die de Moslimbroederschap in Den Haag aan het binnenloodsen is.

Toeslagen debacle
Of over de communicatieblunders die afgelopen week naar buiten gekomen zijn over onze huidige overheid betreffende het toeslagen debacle. Op deze manier is de MSM de eigen geloofwaardigheid ook in rap tempo aan het verspelen, voor zover zij die hier nog had.

Kaag
Over antisemitisme in een partij gesproken! De media sprong op Baudet maar laat Kaag en haar verleden links liggen. Kaag blaast hoog van de toren en leest ons de Levieten over antisemitisme terwijl ze zo trots als een pauw poseert met Yasser Arafat. Daar hoor ik de MSM nou nooit over. Misschien omdat deze persoonlijkheid van zichzelf vindt dat ze groter dan een partij en de belangen daarvan is. De arrogantie en totale wereldvreemdheid binnen D666 kan niet beter worden aangetoond.
Nederland is ver beneden haar stand, maar nu ze toch hier in Nederland is wil ze wel premier worden. Voor minder doet ze het echt niet. Weet u wat ze ook wil? "Nederland moet soevereiniteit opofferen aan Europa"( telegraaf.nl/t/49252869/ ) Hoe krijgt ze het uit haar strot! Nog niet zo lang geleden zouden we dit landverraad hebben genoemd. Het premierschap is voor Kaag/D666 te hoog gegrepen. Het bewijs komt waarschijnlijk voor de zomer van volgend jaar, als na het binnenslepen van 10 zetels er geen premierschap komt. Ik vermoed dat er dan "onverwacht" een andere baan op haar pad komt en zoefff, weg is ze. Kannie wachten...

Rutte en zijn jihadisten
Of wat dacht u van het proberen tegenhouden van een onderzoek naar het financieren en leveren van oorlogsmaterieel aan jihadistische groeperingen in Syrië. Ze kregen o.a. honderden gloednieuwe pick-up trucks, satelliet apparatuur en uniformen. De afgelopen tien jaar hebben buitenlandse mogendheden geprobeerd Syrië te vernietigen. De meeste mensen zijn zich daar niet bewust van omdat westerse media doen alsof het geweld het resultaat is van een revolutie of burgeroorlog. Een directe invasie van Syrië zou moeilijke politieke problemen opleveren. De voorkeur methode in de moderne wereld is om een natie te vernietigen door het opstoken en bewapenen van minderheidsgroepen, terwijl het zenden van duizenden buitenlandse huurlingen om aanvallen uit te voeren en de wereld te overstromen met propaganda.

De Tweede Kamer wilde dus een onderzoek, maar dat kwam er niet. Een nieuwe motie over de zaak werd deze maand door minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken ‘ontraden’ omdat dat voor spanningen bij de bondgenoten zou zorgen. Rutte zou vervolgens de indieners van de motie, CDA en ChristenUnie, onder druk hebben gezet om de motie in te trekken.
Er wordt met veel verontwaardiging gereageerd op deze onthullingen. Journalist Lucas Hartong schrijft: “Een zeer onwelriekende damp inzake de premier stijgt op uit deze beerput.”
“Burgers die terroristische organisaties steunen, worden vervolgd; het tegenhouden van feitenonderzoek wordt als ‘obstructie’ gezien. Niet echter voor onze staat die kennelijk boven de wet staat,” reageert advocaat Geert-Jan Knoops.
Ook PVV-leider Geert Wilders haalt hard uit. “Nederland steunde terroristen en Rutte probeert de waarheid onder het tapijt te schuiven,” zegt hij. “Geen onderzoek, maar doofpot. Maffiapraktijken.”

Liquidatie atoomgeleerde Iran
Waar ook over gezwegen wordt is over de liquidatie van een atoomgeleerde in Iran. De vijfde die vermoord is in tien jaar. Meer dan een berichtje in de kantlijn van pagina 12 wordt er niet aan gewijd. Een schrille tegenstelling tot het media offensief over de vermeende vergiftiging van Navalny. De double-standards, de hypocrisie kent bij de gelijkgeschakelde concern- en staatsmedia geen grenzen.
Maar ja, de gezonde Navalny is voor de EU, inclusief het regime Rutte, dé kans om de druk op Rusland weer op te voeren.
Dus veel ophef bij de zieltogegende gelijkgeschakelde media.
Mochsen Farizade is vermoord en als het duidelijker wordt wie er achter zit, dan kijken diezelfde fakenieuws media even de andere kant op.

Verkiezingsfraude USA 2020
Zelfde geldt voor de verkiezingsfraude in de VS. Het vage verhaal over Russische invloed bij de verkiezing van Trump in 2016, daar lustten de staatsmedia wel pap van, terwijl er geen spaan heel bleef van het verzonnen verhaal. Als de bewijzen voor fraude bij de "verkiezing" van Biden, niet aan te slepen zijn, dan kijken diezelfde fake-media even de andere kant op en vinden ze plots Trump een slecht verliezer. We leven in interessante tijden. War is peace. Gezichtsluier is sociaal. Injecteren is vrijheid. Je oma knuffelen is asociaal.

Ach...Rutte
Aan de macht gehouden door verkiezingen “verrassend” te winnen, ondanks een vanaf het begin achtergelaten spoor van vernieling en volcontinu schaamteloos leugens te verkondigen. Wie denkt dat hij zwaar wordt gechanteerd, kon het wel eens mis hebben. Deze psychopaat is een gewetenloze nuttige idioot en gaat letterlijk over lijken.

Nou jongens en meisjes, lieve kijkbuiskindertjes dit was uw juffrouw Ooievaar weer voor deze week.
Weet zeker dat er een bel "fonkelend rood" op me staat te wachten. Daarmee wil ik toasten op uw gezondheid en welbevinden. PROOST !

Rest mij nog u de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 29 november 2020 te geven:
VVD 36, PVV 28(+4), CDA 14(+1), PvdA 13, D66 13, GroenLinks 11(-1)SP 10, ChristenUnie 7, PvdD 6, FvD 3(-5)SGP 2, DENK 3, 50Plus 2(+1), Code Oranje 1