Peilingen
2e1ax default frontpage afghans “Per week zien we al lang een stabiele electorale situatie. Veranderingen zijn hooguit 1 zetel per week”, aldus De Hond. Volgens de opiniepeiler is het vanuit die situatie moeilijk voor te stellen dat er nog grote verschuivingen zullen plaatsvinden in aanloop naar de verkiezingen in maart 2021.

De Hond onderschrijft dan ook dat de VVD en premier Mark Rutte er zo goed voor staan, dat het eigenlijk al lijkt op een gelopen race. Vanuit die situatie is het moeilijk voor te stellen dat er tot 17 maart toch nog grote verschuivingen gaan komen. Dat komt met name door de zeer sterke positie van de VVD/Premier Rutte.
Als die namelijk niet echt gaat veranderen dan..

..verandert er bij de rest ook weinig.Juist omdat het nog iets meer dan 100 dagen zijn tot de verkiezingen wordt vandaag de stand van zaken per partij doorgenomen.
Alle inn's en outs kunt u lezen op Peil.nl

VVD, de sloopkogel van Nederland
Dan kan Maurice de Hond ons wel vertellen dat de VVD en Rutte er zo goed voor staan dat de verkiezingen eigenlijk al een gelopen race zijn...ik vertrouw het niet. En ik vertrouw Rutte niet. Die man heeft ECHT niet het beste voor met ons en ons Nederland. Die man kent maar één belang het Rutte-belang. Volk en Vaderland kan doodvallen. Als het hem maar goed gaat. Ik kan me niet voorstellen dat het gezonde verstand van Nederland opnieuw zal kiezen voor Rutte. Kijk hoe hij zijn meesters blind gehoorzaamt ! Hoe hij de "corona-crisis" misbruikt om Nederland in het verderf te storten! Kijk naar de massa-immigratie, aan het welbewust vervangen van de blanke bevolking. Het waanzinnige klimaatplan, waaruit blijkt dat de boeren op moeten rotten en plaats moet maken voor migranten huisvesting. Wanbeleid !

Corona Spoedwet
Rutte en zijn "fellow travellers" hebben hem door het parlement gejast. Uiterlijk 1 december zullen de zogenaamde nieuwe regels wet worden. Daarmee verdwijnt een heel groot stuk van onze vrijheid. Al de noodmaatregelen van de laatste maanden zijn nu tot een wet omgevormd, en dit geeft ministers machtsmiddelen waar iedere dictator van droomt. Natuurlijk schuift men naar voren dat het allemaal maar tijdelijk zal zijn, en dat de Tweede Kamer veel meer betrokken zal worden als eerder het plan was. Maar dat zijn allemaal rookgordijnen, want eigenlijk hoeven ministers nergens meer toestemming voor te vragen. Als het in het belang van de "volksgezondheid" is, en "ter bestrijding van een pandemie", mag eigenlijk alles. In de laatste weken is men druk bezig geweest om de nog aanwezige juridische gaatjes dicht te stoppen. Of men hier in is geslaagd, zullen we later in de rechtbanken merken. Maar zelfs als die gaatjes er zijn, zullen ze ook weer worden gedicht. Een ontluikende dictatuur laat zich moeilijk afstoppen.

Muilkorven
De globalisten willen dat de mensen overal de muilkorf dragen om gehoorzaamheid te oefenen. En Nederland sluit zich daar dus nu bij aan. Dat dit later is gebeurd dan in andere landen komt door het feit dat onze grondwet meer bescherming bood dan elders. Deze bescherming is nu dus door Rutte en zijn kliek buiten werking gesteld. De overheid weet dat mondkapjes de gezondheid van de drager beschadigen en virussen niet tegenhouden. Toch komt nu de verplichting, waaruit we alleen maar kunnen concluderen dat de overheid de Nederlandse bevolking moedwillig, en gebruikmakend van leugens en verdraaiingen, in gevaar brengt. In de uiterste consequentie kan dit als verraad aan het eigen volk worden gezien. Medische problemen bestrijd je met medische beslissingen, kennis en kunde. Gebruik je politieke beslissingen die het tegendeel bewerkstelligen, dan heb je een andere agenda. Dan wordt zo’n regering een gevaar voor de vrijheid en ons recht op zelfbeschikking.

Gij zult...
Het is overal zichtbaar dat de heersers de smaak van het verbieden en verplichten nu pas goed te pakken hebben. Geen alcohol verkoop meer na 20.00 uur in de avond, en verplicht in quarantaine als de onbetrouwbare PCR test aangeeft dat je positief bent. Binnenkort zal ook het testen en de vaccinatie verplicht worden. En dan is er natuurlijk nog het vuurwerk verbod. Een van de meest belachelijke maatregelen die de "leiders" hebben verzonnen. Na een bijna oorlogsjaar mag er met Oud en Nieuw geen vuurwerk worden afgestoken. Zogenaamd om de zorg te ontlasten. Dezelfde zorg die Rutte eerst heeft afgebroken, door ziekenhuizen te sluiten en 70.000 zorgmedewerkers op de keien te zetten. De zorg die hij geen structureel betere salariëring gunt maar wel gretig misbruikt als alibi voor een vuurwerkverbod. Nou laten wij ons niet zo gemakkelijk in de maling nemen en weten dat Corona de kapstok is waar heel veel ge- en verboden aan opgehangen worden. Alles wat de geur van traditie ademt moet verbannen worden.

Identiteit
De globalisten willen van alle tradities af om onze identiteit te ondermijnen, en Rutte vindt dat prachtig. Die vindt alles prachtig, als hij maar bevelen uit kan delen en de baas kan spelen. Zijn machtswellust is onbegrensd. Er is intussen al een behoorlijk gat geslagen; geen Sinterklaas intocht, Zwarte Piet natuurlijk al helemaal niet, geen carnaval, en ook van de Pasen bleef dit jaar weinig over. Wat zal het volgende zijn? Een verbod op Kerstbomen omdat de dennennaalden vogelgriep verspreiden? Geen oliebollen meer omdat ze niet klimaatneutraal zijn? Eigenlijk hoeven we nergens meer van op te kijken, want het wordt alleen maar gekker. Corona wordt misbruikt om de globalisten agenda door de drukken en de Nieuwe Wereldorde te vestigen. En dat betekent dat alle tradities moeten verdwijnen.

En dat gebeurt allemaal onder de "bezielende leiding" van twee liberale, VVD en D66 en twee christelijke partijen CDA en ChristenUnie, (u leest het goed "christelijke" partijen) met steun van de oppositie m.u.v. de PVV. Samen met het kartel zijn zij begonnen om van Nederland een communistisch land te maken....de ‘Grote Reset’ agenda van Bilderberger Klaus Schwab, de voorzitter van het World Economic Forum (WEF). In 2030 moet de transformatie op wereldschaal zijn voltooid, maar al in 2025 zal ons land onherkenbaar zijn veranderd – voor zover dat niet nu al het geval is.

Pers?
De pers doet niets. Dit is de grootste georganiseerde misdaad tegen de mensheid in de geschiedenis, en de pers verwelkomt het met open armen. Onder Rutte is alles naar de klote gegaan en het volk en de media kussen zijn voeten. Dat gaat je verstand toch te boven? Over 10 jaar heeft u helemaal niets meer, geen aardse bezittingen, maar ook geen rechten.... "Ausweis bitte!"

Kleine elite moet gered worden
De COVID-pandemie is het biologische wapen tegen de mensheid om de “Great Reset” te realiseren. Dit is althans de gedachte van velen, die wat verder graven dan het oppervlakkige gepeuter van het Internationale Journalistendom. De grote reset wordt gebracht om de mensheid te redden... maar dat is een grove leugen. De grote reset is bedoeld om een kleine geselecteerde elite te redden, en nergens anders om.

De reeds decennia geleden geplande “reset” is een oorlogsverklaring aan de mensheid. De balans is opgemaakt en "men" heeft besloten, dat het menselijke ras haar taak heeft volbracht. Alle macht, goud en grond is geconcentreerd bij een kleine elite. Het is niet meer mogelijk om nog meer macht te concentreren Het is klaar met consu- meren. Tijd voor consu-minderen. En men heeft bedacht dat dat alleen maar kan door de wereldpopulatie in te krimpen via een onnatuurlijke weg.

Deze elitaire opperwezens zien de rest van de mensheid als moeilijk te controleren loslopend vee. En zullen ook als zodanig behandeld en geprogrammeerd moeten worden. Uiteindelijk omgebouwd naar gecontroleerde deels synthetische wezens, die tevreden met hun zombie bestaan zijn. Een klein gedeelte van die kudde moet worden geïnstalleerd als uitvoerders van het plan. Om bij de mensheid geen argwaan te wekken worden via gemanipuleerde verkiezingen de “juiste uitvoerders” aan de macht geholpen, met name in de westerse wereld.

Gepland
Klaus Schwab liet zijn boek ‘Covid-19 The Great Reset’ al op 9 juli 2020 van de drukpersen rollen. Omdat het allemaal al lang gepland. was. Iedereen die dat nu nog niet ziet, is simpelweg onder zware hypnose van de media. Je kunt niet in 6 maanden een totaal economisch plan hebben uitgewerkt voor een totale wereldwijde economische reset die ook nog eens alle facetten van de maatschappij wil veranderen.

En alles is gebaseerd op "aannames". Op “besmettingscijfers”, op (vermeende) ziekenhuisopnames en op (gefabriceerde) volle IC cijfers. “Ja, maar dat kun je toch niet op wereldwijd niveau zo grootschalig faken?” Dan moet u zich eens verdiepen in propagandatechnieken van de heer Goebbels, tijdens het nazibewind van baas Hitler in WW-II en tevens een beetje kennis nemen van machtspiramides en de gewilligheid van mensen om ergens aan mee te werken in ruil voor geld of in ruil voor een plekje in de prachtige nieuwe heilstaat na The Great Reset.

Natuurlijk wordt het allemaal gebracht onder het mom van de ideale samenleving. Om een grote reset te kunnen realiseren wil je af van iedereen met een kritische geest en iedereen die vraagtekens heeft bij een technocratisch wereld bestuur.

Het WEF "Witboek"
Het World Economic Forum (WEF) heeft zojuist (oktober 2020) een zogenaamd Witboek gepubliceerd, getiteld "Reset the Future of Work Agenda – in a Post-Covid World".
Het leest als het verhaal van een beul. Het belooft een gruwelijke toekomst voor zo'n 80%-plus van de (overlevende) bevolking. George Orwell's "1984" leest als een goedaardige fantasie, in vergelijking met wat het WEF in gedachten heeft voor de mensheid. De termijn is tien jaar – in 2030 – moet de VN-agenda 2021 – 2030 zijn uitgevoerd.

Geplande bedrijfsmaatregelen nav Covid-19
Een versnelling van gedigitaliseerde werkprocessen, wat leidt tot 84% van alle werkprocessen als digitale, of virtuele / videoconferenties.
Zo'n 83% van de mensen is van plan om op afstand te werken – dus geen interactie meer tussen collega's – absolute sociale distantiëring, scheiding van de mensheid van het menselijk contact.
Ongeveer 50% van alle taken zijn gepland om te worden geautomatiseerd - met andere woorden, de menselijke input zal drastisch worden verminderd, zelfs tijdens het werken op afstand.
Versnel de digitalisering van bijscholing / herscholing (bijvoorbeeld aanbieders van onderwijstechnologie) – 42% van de vaardigheidsupgrades of training voor nieuwe vaardigheden zal worden gedigitaliseerd, met andere woorden, geen menselijk contact – allemaal op computer, Kunstmatige Intelligentie (AI), algoritmen.
Accelerate de uitvoering van bijscholing / herscholing programma's - 35% van de vaardigheden zijn gepland om te worden "re-tooled" - dat wil zeggen bestaande vaardigheden zijn gepland om te worden verlaten - ter ziele verklaard.
Versnel de lopende organisatorische transformaties (bijvoorbeeld herstructurering) – 34% van de huidige organisatorische opstellingen zal naar verwachting worden "geherstructureerd" – of, met andere woorden, bestaande organisatiestructuren zullen verouderd worden verklaard - om ruimte te maken voor nieuwe sets van organisatorische kaders, digitale structuren die de grootst mogelijke controle over alle activiteiten bieden.
Tijdelijk overplaatsen van werknemers naar verschillende taken - dit zal naar verwachting 30% van de beroepsbevolking raken. Dat betekent ook totaal verschillende loonschalen – waarschijnlijk onleefbare lonen, waardoor het ook geplande "universele basissalaris" of "basisinkomen" – een loon zou zijn dat je nauwelijks laat overleven, een duidelijke behoefte. – Maar het zou je volledig afhankelijk maken van het systeem – een digitaal systeem, waar je helemaal geen controle hebt.
Tijdelijk verminderen van het personeelsbestand - dit is naar verwachting van invloed op 28% van de bevolking. Het is een extra werkloosheidscijfer, vermomd, omdat de "tijdelijk" nooit meer terug zal komen naar full-time.
Permanent verminderen van het personeelsbestand – 13% permanent minder personeel.
Tijdelijk meer personeel – 5% – er is geen verwijzing naar wat voor soort arbeidskrachten – waarschijnlijk ongeschoolde arbeid die vroeg of laat ook zal worden vervangen door automatisering, door AI en robotisering van de werkplek.
Geen specifieke maatregelen uitgevoerd - 4% - betekent dit dat slechts 4% onaangeroerd zal blijven? Van het algoritme en AI-gestuurde nieuwe werkplekken? – zo klein en onbeduidend als de figuur is, het klinkt als "wishful thinking", nooit te bereiken.
Het personeelsbestand neemt permanent toe – slechts 1% wordt verwacht als "permanent toegenomen personeelsbestand". Dit is natuurlijk niet eens cosmetica. Het is een grap.
Dit is het wat naar voren wordt gebracht, namelijk het concrete proces van de uitvoering van The Great Reset.

De Grote Reset voorziet ook, een kredietregeling, waarbij een persoonlijke schuld zou worden "vergeven" - tegen het overhandigen van alle persoonlijke activa aan een administratief orgaan of agentschap - men heeft daarbij het IMF in gedachten..

Dus, je zou niets bezitten - en gelukkig zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=ER04dbt5p74&feature=emb_logoOok komt het niet bij u op om het niet eens met het systeem te zijn , want u bent covid-gevaccineerd en nano-gechipt, zodat met 5G en binnenkort te komen 6G, uw geest kan worden gelezen en beïnvloed.

Noem dit alsjeblieft geen samenzweringstheorie. Het is een Witboek, een "gezaghebbend verslag" van het WEF.

DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency, maakt deel uit van het Pentagon –en heeft jaren geleden de technologie ontwikkeld. Het is slechts een kwestie van tijd om het uit te voeren. En uitgevoerd zal het zijn, als Wij, Het Volk, niet protesteren - Massale burgerlijke ongehoorzaamheid is aan de orde - en dat eerder vroeger dan later.
(Ik heb dit WEF-verslag via Global Research)

Hoe langer we wachten met actie, met burgerlijke ongehoorzaamheid, hoe meer we slaapwandelen in deze absolute menselijke ramp.

Ik denk aan onze prachtige jeugd. Wij mogen niet toelaten dat aan onze kinderen en kleinkinderen hun toekomst wordt ontnemen. Dat kúnnen en mógen wij niet toestaan !

Bij deze bezorgde waarschuwing wilde ik het laten voor deze week en hef het glas op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 22 november 2020:
VVD 36(+1), PVV 24, PvdA 13, D66 13(+1), CDA 12(-1), GroenLinks 12(-1), SP 10(-1)FvD 8, ChristenUnie 7, PvdD 6(+1), SGP 4, DENK 3, 50+ 1, Code Oranje 1