Dit afgelopen weekend heeft Children’s Health Defense’s (CHD) bestuursvoorzitter image0Robert F. Kennedy, Jr. een bericht gestuurd naar de mensen over de hele wereld die zich realiseren dat ze hun vrijheden achterelkaar zien weggenomen worden. Gesproken uit solidariteit met burgers die deelnamen aan demonstraties in ten minste 15 landen om te protesteren tegen de globale verschuiving naar totalitarisme, bood Kennedy niet alleen hoop aan verdedigers van de vrijheid, maar stelde hij ook enkele kritische vragen die relevant zijn voor de COVID-crisis.

De belangrijkste van die vragen is: Wat is de oorsprong van COVID? Deze zeer fundamentele vraag over iets dat over de hele wereld mensenlevens heeft gekost – inclusief sterfgevallen door wanhoop – en talloze bedrijven heeft vernietigd, wordt niet gesteld aan overheidsfunctionarissen in welk land dan ook op de planeet. Dit is de reden waarom Kennedy en CHD president Lyn Redwood leiders in de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden hebben gevraagd om een grondig onderzoek te starten naar de oorsprong van COVID, schrijft Childrenshealthdefense.org

 

Toespraak Kennedy VIDEO Y.T. Klik om af te spelen


Hier is het transcript van Kennedy’s Internationale Boodschap van Hoop voor de Mensheid:

Hallo iedereen, Robert F Kennedy, Jr. hier, en ik kan jullie niet vertellen hoe blij ik ben dat ik deze gelegenheid krijg om te praten met duizenden burgers in 15 landen op alle continenten in de wereld die vandaag bijeen zijn gekomen om te protesteren tegen deze staatsgreep door big data, door big telecom, door big tech, door de grote olie- en chemiebedrijven en door het wereldwijde volksgezondheidskartel onder leiding van Bill Gates en de WHO, dat nu twee biljoen dollar bedraagt en zijn rijkdom en macht over ons leven, over onze vrijheden wil vergroten en versterken, dat onze democratieën wil ondermijnen en onze soevereiniteit en onze controle over ons leven en de gezondheid van onze kinderen wil vernietigen.

Ik wil u, degenen onder u die geen Amerikanen zijn, herinneren aan iets wat elk Amerikaans kind leert als we in dit land opgroeien over onze geschiedenis. Tijdens de grote depressie zei Franklin Roosevelt, een van de grootste presidenten uit de Amerikaanse geschiedenis, tegen het Amerikaanse volk: “Het enige wat we moeten vrezen is de angst zelf”. We groeien op met dat te horen, maar mensen begrijpen niet echt wat het betekent, maar het was een zeer, zeer diepe waarschuwing van Roosevelt omdat hij zag wat de grote depressie deed in Oost-Europa en Italië in Duitsland en Spanje. En in ons land – in de Verenigde Staten – is het moeilijk voor de mensen om zich vandaag de dag te herinneren dat bijna een derde van de mensen in ons land volledig gedesillusioneerd was door het kapitalisme en zich tot het communisme wilde wenden en een ander derde zich tot het fascisme wilde wenden. En Franklin Roosevelt wilde ons land behouden voor de democratie… voor het vrijemarktkapitalisme, voor de burgerrechten en voor het behoud van onze grondwet. Hij erkende dat het wapen van de autoritaire controle de angst zou zijn.
Toen ik een paar weken geleden in Berlijn sprak, herinnerde ik de mensen in Duitsland aan een zeer beroemd verhaal dat gebeurde tijdens de Neurenbergprocessen na de Tweede Wereldoorlog, toen Hitlers naaste luitenant, het hoofd van de Luftwaffe, Hermann Goering, werd gevraagd door een van de aanklagers:

“Hoe heb je het Duitse volk – het Duitse volk, het meest opgeleide volk ter wereld dat tot de meest tolerante mensen ter wereld behoorde; de Weimar-republiek was een van de sterkste democratieën ter wereld – hoe heb je deze mensen, die zo goed opgeleid en zo ontwaakt en zo tolerant waren, tot gehoorzame slaven gemaakt die enkele van de ergste gruweldaden uit de menselijke geschiedenis hebben begaan?”

Goering zei: “Oh, dat is eenvoudig…” en ieder van jullie kan zijn citaat opzoeken en ik dring er bij jullie op aan dat te doen, en hij zei, “en het werkt niet alleen in een fascistische regering, maar ook in een democratie, in een monarchie, in een communistische regering – in elke regering die je wilt, is het de taak van de regering om de mensen bang te maken, en als je ze bang kunt houden, kun je ze alles laten doen wat je wilt dat ze doen. Ze zullen in schapen veranderen”.


Er is een beroemd boek van Naomi Klein dat we allemaal zouden moeten lezen, genaamd, Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. Dat boek toont een historische chronologie van alle tijden in de Amerikaanse geschiedenis en de geschiedenis van de wereld – tijdens de grote depressie, tijdens de financiële ineenstorting in 2008, tijdens de financiële ineenstorting in Chili bijvoorbeeld in 1973, ten tijde van de bomaanslag op het World Trade Center – dat autoritaire elementen in een samenleving, en grote bedrijven, en rijke plutocraten en oligarchen, rijke families en individuen crisissen gebruiken om de rijkdom naar boven te verschuiven, om de middenklasse van die landen uit te roeien en totalitaire controles in te voeren. En het ligt natuurlijk voor de hand dat mensen die gewend zijn om op hun regering te stemmen, niet gaan stemmen voor een beleid dat de rijken rijker maakt, dat bedrijven nog meer macht over hun leven geeft, dat de democratie vermindert en de burgerrechten aantast. Dit zijn geen goede vehikels voor het populisme. Om de regering zo te transformeren dat ze de rijken met nog meer rijkdom beloont, moeten de mensen die dat willen doen in de grote bedrijven – die dat soort verandering willen orkestreren – de mensen ontdoen van de burgerrechten. En het eerste burgerrecht waar ze mee beginnen is de vrijheid van meningsuiting.

Ze moeten de censuur opvoeren, want censuur is het belangrijkste instrument. We zetten het 1e Amendement van de Grondwet op de eerste plaats – omdat alle andere rechten ervan afhangen.

Als een regering kan verbergen wat ze doet, kan ze alles doen wat ze wil.

Als een regering tegen je kan liegen en informatie kan verbergen, als er geen transparantie is in een democratie, heb je geen democratie.

Dus als men zich wil ontdoen van alle andere rechten, zoals de vrijheid van vergadering – die u vandaag de dag uitoefent, oefent dit voor een aantal van u grote bedreigingen uit. Sommigen van u zullen eronder lijden. Sommigen van u zullen in de gevangenis belanden. Sommigen van jullie zullen verwondingen oplopen. Maar het is een fundamenteel recht: het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op een onafhankelijke rechtspraak, het recht op vrijheid van godsdienst, het recht op privacy, het recht om regeringen te hebben die u niet bespioneren en uw informatie bewaren. Al die andere rechten kunnen alleen worden ondermijnd als ze beginnen met het opleggen van censuur – door mensen die zich willen uiten het zwijgen op te leggen.

Dus de staatsgreep waar we vandaag allemaal tegen strijden is een staatsgreep die begint met een samenzwering tussen de overheidsinstellingen en de grote technologiebedrijven, de Silicon Valley-miljardairs – mensen als Zuckerberg en Bill Gates en de mensen die Google en Facebook en Pinterest runnen en al die andere Silicon Valley-bedrijven die nu in deze samenzwering zitten om ervoor te zorgen dat we niet over onze grieven kunnen praten. We kunnen geen slechte dingen zeggen over farmaceutische producten, we kunnen geen vraagtekens zetten bij overheidsbeleid dat voor ons onzinnig is.

En ik ga een paar dingen zeggen over een aantal van die overheidspolitiek. Nummer één: Ik ben geen samenzweringstheoreticus. Ik volg de feiten. Ik weet niet of de COVID-ziekte in Wuhan in het laboratorium is ontstaan. Er is veel bewijs dat dit het geval was. Maar niet genoeg bewijs om te zeggen dat het een feit is. Maar mijn vraag is: waarom weten we het antwoord daarop niet? Waarom wordt Tony Fauci die vraag niet gesteld? Waarom start president Trump geen onderzoek? Of president Xi Jinping of de presidenten van een van deze landen? “Waar komt dit vandaan?” Omdat we dat moeten weten. Wereldburgers, dit is de ergste ramp in de geschiedenis. En niemand lijkt nieuwsgierig naar waar dit eigenlijk vandaan komt? We weten dat het niet van een vleermuis van een dierenmarkt in Wuhan komt. Dat verhaal was een fabel dat nu in feite geen basis meer heeft. En we hebben Nobelprijswinnaars en we hebben grote instituten en opsporingsdiensten en aanklagers die zeggen: “We denken dat het van het Wuhan-lab kwam en we denken dat het misschien van onderzoeken komt die door Bill Gates en Tony Fauci werden gefinancierd”. Ik weet niet of dit waar is. Maar waarom stellen onze overheidsfunctionarissen dat niet als de nummer één vraag? Waarom sturen ze in plaats daarvan hun politie om afwijkende meningen te onderdrukken en geen politie om mensen te ondervragen die misschien het antwoord op die vraag weten.

Er zijn nog veel meer vragen waarop ik het antwoord wil weten. Vragen over mondkapjes. Ik ben zeer bereid om ze te accepteren, als de mondkapjes werken, dan wil ik ze dragen. Als ze andere mensen gaan beschermen tegen overdraagbaarheid, dan wil ik ze dragen. Maar de wetenschappers die ik heb gezien geven aan dat ze voor het grootste deel niet werken tegen virale overdracht. Er zijn er die zeggen dat ze onder beperkte omstandigheden kunnen werken. Wat ik niet wil horen is: ze werken en jij gaat ze dragen en je kunt er maar beter geen vragen over stellen. De meeste Amerikanen, en de meeste mensen op deze planeet – we willen leiderschap, we willen geen intimidatie. We willen de waarheid weten over hydroxychloroquine. We willen weten waarom we 18 miljard dollar uitgeven aan vaccins en slechts 1,4 miljard aan therapeutische medicijnen. Wat heeft dat voor zin? Er zijn vele, vele andere vragen die wij, in een democratie, het recht hebben om te worden beantwoord zonder dat we samenzweringstheoretici worden genoemd. Zonder te worden belasterd als “onbezonnen” of als “slechte burgers”. Iedereen die deel uitmaakt van deze demonstraties zijn mensen die in hun leven streven goede burgers te zijn.

Laat me u nu vertellen wat we moeten doen om deze strijd te winnen. De enige manier waarop we het kunnen winnen is met democratie. We moeten vechten om onze democratie terug te krijgen, om onze democratie terug te winnen van deze schurken die haar van ons stelen. U merkt dat de mensen die het rijkst worden van deze quarantaine dezelfde mensen zijn die kritiek op de quarantaine censureren. Wie wordt het rijkst? Jeffrey Bezos. 83 miljard dollar heeft hij verdiend. En hij is eigenaar van Amazon en hij censureert boeken die de quarantaine bekritiseren. Zuckerberg die eigenaar is van Facebook, die tientallen miljarden dollars heeft verdiend door deze quarantaine. En hij censureert informatie die kritisch is over de quarantaine. Hij censureert mijn Instagram. Hij censureert mijn Facebook. Mijn Twitterpagina wordt ook gecensureerd. En al deze mensen zijn de mensen die miljarden dollars verdienen aan de quarantaine. En wat ik wil weten is een simpele vraag: Is de quarantaine wel effectief? U weet dat we in het verleden genoeg pandemieën hebben gehad. In 1969 hadden we een Hong Kong grieppandemie die 100.000 mensen doodde in de Verenigde Staten. Het is het equivalent van 200.000 mensen vandaag de dag. Dat is hetzelfde aantal mensen dat gedood werd door het Coronavirus. Hebben we de boel afgesloten? Nee. Droegen we mondkapjes? Nee. We gingen naar Woodstock. We gingen naar de Democratische Conventie in Chicago en hadden een grote menigten mensen. Niemand werd verteld om af zich te sluiten en je vriendin niet te zien en een mondkapje te dragen en niet je huis uit te gaan en je bedrijf te sluiten, en elk bedrijf in het land failliet te laten gaan.

Vorig jaar waren er 1,6 miljoen mensen in de wereld die stierven aan tuberculose. Elk jaar sterven er ongeveer 1,6 miljoen mensen aan tuberculose. We dragen geen mondkapjes. We zitten niet lockdowns. Wat is het verschil tussen tuberculose en het Coronavirus? Tuberculose heeft een vaccin. En het vaccin kost ongeveer drie dollar. En daarom zijn we niet in lockdown. Want niemand maakt een negenendertig dollar of driehonderd dollar vaccin zoals Moderna en AstraZeneca en Johnson & Johnson van deze catastrofe maken. En dat is de enige reden die ik kan bedenken. En ik ben blij als iemand me vertelt dat er nog een andere reden is. Maar laat maar horen. Verbiedt me niet gewoonweg uit te spreken. Zeg me niet dat ik niet kan debatteren.

Dit is wat we moeten doen: we moeten precies doen wat u vandaag doet. We moeten ons ruchtbaar maken en we moeten bij elkaar blijven. Wat de Big Tech schurken en Mark Zuckerberg en Jeffrey Bezos en Bill Gates en Tony Fauci schurken willen dat jullie doen is, ze willen dat we met elkaar strijden. Ze willen zwarten die strijden tegen blanken. Ze willen republikeinen die strijden tegen democraten. Ze willen dat iedereen gepolariseerd is, ze willen dat iedereen gefragmenteerd is, omdat ze weten dat als we allemaal samenkomen, we vragen gaan stellen, dat vragen zijn die ze niet kunnen beantwoorden. “Waarom word je rijk?” En “Waarom worden wij allemaal arm?” En “Wat is het verschil tussen tuberculose en Coronavirus?” En “Waarom dragen we geen mondkapjes voor de tuberculose maar wel voor het Coronavirus?” En “Waar komt het allemaal vandaan?” En al die vragen waarop we een antwoord verdienen en geen antwoord op krijgen. We moeten bij elkaar blijven.

Als je een republikein of democraat bent, stop dan met daarover te praten. Stop met jezelf te identificeren. De vijand is Big Tech, Big Data, Big Oil, Big Pharma, het medische kartel, de totalitaire elementen van de regering die ons proberen te onderdrukken, die ons proberen te beroven van onze vrijheden, van onze democratie, van onze vrijheid van denken, van onze vrijheid van meningsuiting, van onze vrijheid van vergadering en van alle vrijheden die de mensheid waardigheid geven. En het laatste wat wij allemaal moeten doen, is dat wij goed opgeleid en geïnformeerd moeten blijven.

En een van de dingen die ik u vandaag wil aankondigen is dat Children’s Health Defense – mijn organisatie, met de hulp van velen van u die in deze menigte zitten – een dagboek, een dagboek lanceert, en we gaan informatie voor u bewapenen. We gaan u vertellen wat de nieuwste wetenschap is. We gaan alle informatie die overal anders gecensureerd wordt daarheen brengen en we gaan het herdrukken in onze publicatie, en dat kunt u elke dag lezen. Dus, als u iets ziet dat gecensureerd is, willen we het horen omdat we het willen openbaren. We gaan de vijanden van de censuur zijn. We gaan het toevluchtsoord zijn. En we gaan het debat toestaan. We gaan ervoor zorgen dat het een burgerlijk debat wordt. We gaan mensen aanmoedigen om onpartijdig te zijn. Maar we laten mensen toe om andere meningen te hebben dan wij. We zijn niet bang om te debatteren over de manier waarop, zoals farmaceutische bedrijven en Bill Gates en Mark Zuckerberg en Jeffrey Bezos en Tony Fauci wel bang zijn voor het debat. Wij zijn blij met het debat. We willen horen of u een andere mening heeft dan ik, ik wil het horen en ik wil uw wetenschap zien. En ik wil dat het publiek ons erover hoort praten en debatteren, want de vrije stroom van informatie, de kern van het debat, is het enige dat regeringen in staat stelt een rationeel beleid te ontwikkelen waarin zelfbestuur daadwerkelijk zal werken en zegevieren.

U bevindt zich in de frontlinie van de belangrijkste strijd in de geschiedenis en het is de strijd om de democratie, de vrijheid en de menselijke waardigheid te redden van dit totalitaire kartel dat ons tegelijkertijd, in elke natie ter wereld, probeert te beroven van de rechten waarmee elk mens is geboren. Dus, dank u voor uw moed, dank u voor uw inzet en dank u voor uw broederschap. En ik kan u beloven: Ik zal stervend met mijn laarzen aan met jullie allemaal samen vechten om ervoor te zorgen dat we deze rechten terugkrijgen en behouden voor onze kinderen. Ik zal jullie allemaal op de barricades zien.

Dank u.