Peilingen
Sinds lange tijd zien we een aantal duidelijke verschuivingen in de politieke voorkeur. Met name zien we het terug in de scores van de VVD en de PVV. De eerste partij daalt 3 zetels naar 32 en de tweede partij stijgt 3 zetels naar 21. Sinds begin april is het verschil tussen de VVD en de tweede partij niet zo klein geweest.

Hoewel 11 zetels zeker nog wel een groot verschil is. Bij een aantal andere partijen zien we verschuivingen van 1 zetel. Alle drie andere regeringspartijen gaan er 1 naar beneden. Dus de coalitie samen daalt er 6 van 71 naar 65 zetels.

Met name lijkt dat te liggen aan de discussies rondom het salaris van de zorgmedewerkers en in wat mindere mate doordat de bevolking wat minder enthousiast is over het optreden van de regering t.a.v. de Coronacrisis.
De virtuele zetelverdeling van deze week zoals gebruikelijk aan het einde van deze column

Censuur versus Vrijheid van Meningsuiting
Gaat lekker hè, in Nederland, in de EU en de rest van de wereld met de vrijheid van meningsuiting !? Overheden die vooraf kijken wat gepubliceerd of gezegd gaat worden in de pers, op het toneel, in films of zelfs in brieven ! Als daarin dingen staan die de overheid niet "vreet" en dus schrapt of verbiedt, is dat censuur.
En waarom staat de overheid dat niet toe? Omdat zij het niet kan verdragen dat burgers kennis hebben, dan wel kennis vergaren. Want... Kennis is Macht. En je kunt alleen macht uit kennis halen, als anderen die kennis niet hebben. Machtigen weten dus iets wat wij niet weten. Door erachter te komen wat dat is krijgen wij zelf ook die kennis, en vervalt het verschil in kennis. En dus ook het machtsverschil dat eruit voortvloeit. En dat is levensgevaarlijk voor het voortbestaan van de kliek. Het is in hun optiek dus van het grootste belang dat die situatie zo blijft. Want het enige belang van machthebbers is hun macht. Eeuwenlang hebben ze die macht kunnen behouden en uitbreiden op basis van onze onderlinge verdeeldheid en onwetendheid.
Wanneer machthebbers ineens een elektronische muur om ons heen bouwen, kun je ervan uitgaan dat zij dat niet voor niets doen. Je kunt er dan van uitgaan dat zij iets weten wat wij niet weten, en daarom die elektronische muur NU bouwen. De machthebbers in deze wereld weten dus dat er binnenkort een omwenteling zal komen. Een omwenteling die (als ze nu niks doen) hun macht zal laten verdwijnen. Daarom nemen ze NU maatregelen. We kunnen daaruit dus afleiden dat de machtselite weet dat er een einde is gekomen aan onze onwetendheid. Dat is af te leiden aan hun acties....door censuur toe te passen.

Censuur
Vrijwel iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Een post verwijderd op Facebook, een tijdelijke ban omdat je iets had gepost waar anderen over hebben geklaagd en in extremere situaties een schaduw ban op Twitter of andere sancties van door Big Tech beheerde social media platformen.

Censuur is een beknotting van de vrijheid van meningsuiting. Er zijn landen waar het overduidelijk is: bepaalde sites kunnen niet benaderd worden en/of hebben geen toegang tot deze landen – de overheid bepaalt daar wat je mag zien. Maar, hoor ik iedereen denken, daar hebben wij gelukkig geen last van. Maar klopt dat? Kunnen wij alles zien wat we willen?

Ja maarrrr...zeggen de onwetenden: bij ons is het niet de overheid die bepaalt wat we te zien krijgen maar bedrijven als Google en Facebook. Zij bepalen wat je wel en niet te zien en te lezen krijgt en waar je wel of geen geld aan mag verdienen. Laat ik u even uit de droom helpen...overheden zijn wel degelijk een drijvende kracht achter de beknotting van de vrije meningsuiting op discussiefora van de social media. De Duitse Merkel werd op heterdaad betrapt toen zij tijdens een lunch bij de Verenigde Naties (VN) Mark Zuckerberg aanspoorde om met name kritische berichten over de massa-immigratie te weren van zijn platform Facebook. Die kritiek paste namelijk niet bij de "Wir schaffen das" politiek van de voormalige DDR-Inoffiziëlle Mitarbeiter
www.tref.eu/nl/overzicht/127-bij-de-BURE...uur-op-facebook.html

Onder het mom van bestrijding van "nepnieuws" en "hate speech" (hallo Ollongren!) krijgen de sociale mediabedrijven nog meer instrumenten in handen om ongewenste meningen en nieuwsberichten van hun platforms te weren en dat te rechtvaardigen. Het lijkt dat het bestrijden van nepnieuws een afleidingsmanoeuvre is om de censuur op het internet nog wat verder op te schroeven. Politiek getinte stukken die niet in overeenstemming zijn met mainstream media richtlijnen worden verwijderd zonder een geldige reden. Er wordt continue gewezen op het feit dat men in overtreding is op wat ze bij het bedrijf noemen: Facebook’s Statement of Rights and Responsibilities.” Deze F site doet zich voor als een platform voor de bevolking, maar is dat niet.

YouTube
Hetzelfde geldt overigens voor de door Google overgenomen videodienst YouTube. Overal verschijnen alarmerende berichten over YouTube kanalen die verdwijnen en aanvallen op de advertentie-inkomsten van websites waardoor hun voortbestaan onzeker wordt. De censuur door YouTube is om bang van te worden. Daar is een heel team mensen bezig met niets anders dan het verwijderen van video’s waarbij altijd als reden wordt opgevoerd “Copyright Violations”. De videodienst maakte onlangs nog met trots bekend dat het aantal verwijderde video's is verdubbeld. En kondigde aan dat de dienst binnenkort ook andere video's van het platform zal weren. Het nieuwe censuurbeleid is bedoeld om het groeiende aantal onafhankelijke mediakanalen en critici tegen te werken. Het is censuur op de inhoud en vooral gericht tegen de alternatieve media of individuen die een mening of informatie plaatsen die niet de “norm” is.

Oude tijden herleven in Duitsland
We beginnen in Europa waar sinds vorig jaar in Duitsland een internet-censuurwet bestaat, waar machthebbers eigenaren van grote (sociale) websites kunnen dwingen inhoud te verwijderen wanneer die niet aan bepaalde voorwaarden voldoet:
Vanaf begin vorig kunnen sites die niet ‘duidelijk illegale’ berichtjes verwijderen, boetes krijgen tot 50 miljoen euro. De wet, genaamd Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), geeft netwerken 24 uur de tijd om te reageren, nadat ze een melding hebben gekregen over materiaal dat ongepast is. De wet geldt voor alle sociale netwerken en websites met meer dan twee miljoen leden. Dat betekent dus vooral dat het vuur aan de schenen wordt gelegd van Facebook, Twitter en YouTube, maar anderen, zoals Reddit, tumblr, Vimeo en het Russische sociale netwerk VK zullen misschien ook aanpassingen moeten maken.

Geweld en censuur nemen schrikbarend toe
Coudenhove-Kalergi Plan. Het Hootonplan. De “omvolking” van Europa is geen complottheorie, het is een gepland (gewelddadig) proces dat zich voor onze ogen afspeelt, maar wanneer mensen hierover willen schrijven, slaat de censuur keihard toe. Censuur wordt het wapen waarmee waarheidszoekers zullen worden bestreden en wat dat betreft zien we nu een "leuk" voorbeeld in Zweden, waar iemand een boete krijgt voor “hate-speech” van iemand anders. George Orwell had het niet beter kunnen bedenken.
De censuur moet ook steeds strenger worden, want het loopt echt de spuigaten uit met geweldsincidenten rondom immigranten uit werelddelen die onze cultuur moeten verrijken.

Positief bekeken, zou je kunnen zeggen dat de machthebbers de hete adem van de alternatieve media in hun nek voelen en daarom nu als een wilde om zich heen beginnen te slaan. Want dat is wat er nu gebeurt. Vanuit de Europese Unie tot en met YouTube; er wordt nu met de botte bijl gehakt en het einde is nog lang niet in zicht.

Zwarte Piet
Terwijl een foto van Zwarte Piet verbannen wordt van de videosite, mogen islamitische haatprekers gewoon blijven doen waar ze voor opgeleid zijn: de wereld vergiftigen met hun Westenhaat.

Zwarte Piet, zo heet het, wordt ervaren als racistisch. Zo’n Jeffrey Afriyie - anti-pietactivist - komt uit Ghana, die heeft deze geschiedenis van christelijke symboliek niet meegemaakt. Een andere tegenwerping van de Zwarte Piethaters: de traditie wordt niet door iedereen gewaardeerd dus is niet meer ‘verbindend’. Maar dat ligt dan niet aan de traditie. Als je in een cultuur te veel mensen met een zeer afwijkende cultuur laat binnenkomen, dan geeft dat problemen. Dan moet je dat veranderen. Met andere woorden: dat onze traditie niet meer verbindt, ligt niet aan de traditie zelf maar aan de massa-immigratie die de culturele eenheid van Nederland verstoort. Vergis u niet... Zwarte Piet is niet iets kleins. Het is heel groot. Waarom haten de tegenstanders het zo fel? Waarom doen zij zo moeilijk over een kleurtje? Omdat ze uiteindelijk onze cultuur haten en die kapot willen maken. Onverzoenlijke antiracisme- marxisten bepalen wat er wel en niet gezegd en gedacht mag worden.

Islamofobie
En die haatpredikers ? Die vinden de De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) van de Raad van Europa aan hun zijde. Raad van Europa, een volslagen nutteloze bestuurs-tussenlaag die echter wanstaltig goed betaalt. Die commissie heeft er sinds de oprichting in 1994 al een groot aantal ‘haatspraak’ wetten door weten te drukken. In een recent rapport krijgt Oostenrijk ervan langs, omdat er teveel kritische geluiden over de islam en moslimmigranten in de media te horen zouden zijn. De ECRI eist dat er strenger wordt opgetreden tegen alle mediakanalen en stemmen die op deze pijnlijke feiten wijzen, omdat dit ‘islamofobie’ zou zijn. Ook hier zien we dat de euro bureaucraten de realiteit willen ‘omvormen’ naar hun eigen Marxistische ideaalbeeld, waarbij de werkelijke feiten worden genegeerd, en tegelijkertijd kritische geluiden die dit ideaalbeeld ontkrachten, als ‘gevaarlijk’ of ‘racistisch’ worden gedemoniseerd....

Ook zo benieuwd met welke gammele redeneringen de linkse excuusprevelaars van ECRI komen voor de recente rellen in Den Haag, Utrecht en Amersfoort van hun kansenpareltjes? De Marokkaanse reljeugd die zich het slachtoffer waant van onze westerse, seculiere cultuur waarin "hun" islam met zijn groepsdenken en patriarchale dwingelandij geen aanzien geniet. Ik kan die ECRI'ers niet anders betitelen dan als landverraders...NSB'ers, die - ver weg van het Nederlandse "feestgedruis" er een lekker baantje aan hebben en er goed van vreten. Samen met al die stervensdure culturele instituties en EU-instellingen. Vijftig procent van de mensen moet zich in het zweet werken opdat de andere vijftig procent hele dagen oeverloos uit hun nek kunnen zwammen

De trend is duidelijk zichtbaar. De grote platforms gaan in toenemende mate voor ons bepalen wat de grenzen zijn waarbinnen we met elkaar mogen discussiëren. En die grenzen worden steeds verder ingeperkt, waardoor ook kritische geluiden over klimaatverandering en immigratie streng bestreden zullen worden.

Corona
Ook het Coronavirus gaat voor keiharde censuur zorgen. Ondanks alle verwoede pogingen door de MSM om mensen richting de vaccinatiespuit te duwen lukt dat niet zo erg. De reden is omdat steeds meer mensen achter de waarheid komen en die blijkt totaal anders te zijn dan de leugens en het openlijke zware bedrog van Rutte en De Jonge en het RIVM. De corona-scam is bedoeld om ons een afschuwelijke controle staat in te manoeuvreren waarin we totaal afhankelijk zijn van de staat. Waarin we zonder een vaccinpaspoort waarin gehoorzaamheidsscores worden bijgehouden, niets meer mogen...niet reizen, niet vliegen, niet winkelen.

Het vijandig offensief waarmee de mensheid momenteel geconfronteerd wordt is van een ongekende proportie en kwaadaardigheid. Nooit eerder in de geschiedenis is een gehele wereldbevolking op deze schaal aangevallen door een dergelijke vijand.
Die vijand heeft de bedoeling om ieder individu op aarde te onderwerpen aan zijn dictatuur en regime. Om de gehele wereldbevolking te onderwerpen, in totale armoede en slavernij.
De hele corona-campagne is daarbij slechts het voorgerecht. De bedoeling is het slopen van alle bestaande sociale en economische structuren. Hierdoor zal de gehele mensheid in totale armoede en ontreddering gebracht worden.

Vervolgens zal die vijand zich opwerpen als "redder" en minimale bestaansmogelijkheden aanbieden, op voorwaarde van volledige gehoorzaamheid. Dat wil zeggen dat voedsel en onderdak gerantsoeneerd (individueel toegewezen) zullen worden. Alleen wie zich volledig gehoorzaam gedraagt, en perfect doet wat hem opgedragen wordt, zal kunnen overleven op een absoluut bestaansminimum.

De corona-waanzin van dit levensgevaarlijke duo moeten we gezamenlijk aanpakken, gezamenlijk een HALT toeroepen. We moeten doorgaan met ons te verzetten tegen de maatregelen die de leugenaars ons opleggen en erover blijven schrijven. Schrijven dat het een SCAM is, een HOAX...een ordinair verdienmodel, Rutte's gewetenloze "proeve van bekwaamheid " om hogerop te komen. Net als de ramp met de MH-17
Rutte wéet donders goed dat Corona een grote LEUGEN is en toch gewoon doorgaan met zijn partijenkartel en Nederland...opgebouwd met zware belastingafdrachten van de gewone man tot een welvarend, prettig land in het economische verderf storten. Willens en Wetens...GEWETENLOOS !
Als zijn werk erop zit, als hij Nederland finaal naar de gallemiezen heeft geholpen, komt deze "fijne heer" erachter dat de bedrieger is bedrogen...ik gun het hem VAN HARTE dat hij geen rustig moment meer mag kennen. AMEN !

Deze ontwikkeling laat zien dat we niet te afhankelijk moeten zijn van deze grote wereldwijde platforms en dat kleinere alternatieve nieuwssite en online discussieplatforms heel hard nodig zijn om onze meningen te kunnen delen en inhoudelijke discussie te voeren.

"Once a government is committed to the principle of silencing the voice of opposition, it has only one way to go, and that is down the path of increasingly repressive measures, until it becomes a source of terror to all its citizens and creates a country where everyone lives in fear". Harry Truman


Doen we nog een glaasje? Schenk maar in en onderwijl geef ik u de politieke stand van het land volgens Maurice de Hond van zondag 23 augustus 2020:
VVD 32(-3), PVV 21(+3), (Proost Geert!) PvdA 16, CDA 15(-1) SP 12(+1), D66 12(-1), GroenLinks 12, FvD 11, ChristenUnie 6(-1), PvdD 6(+1), SGP 3, DENK 2(+1) PvdT 1, 50Plus1