Peilingen
Ook in de afgelopen paar weken zijn de politieke voorkeuren amper veranderd. De PVV wier topman deze week in de Tweede Kamer een glansrol vervulde is zelfs een virtuele zetel kwijtgeraakt en dat verwondert me zeer.
Maurice de Hond heeft ook gevraagd hoe men het optreden van Premier Rutte en Minister De Jonge beoordeelt tijdens deze coronacrisis.

Men kon kiezen tussen Positief, Vrij positief, Neutraal, Vrij negatief, Negatief. Per partij, die men nu kiest, is die score uitgedrukt in een waarde. Positief kreeg de score 5 en Negatief de score 1.

De score van premier Rutte bij de regeringspartijen, PvdA, GroenLinks en 50PLUS blijft per saldo positief. Bij kiezers van PVV, FVD, SP en PvdD per saldo negatief. Minister De Jonge scoort gemiddeld 0,3 lager. En dat is bij vrijwel alle partijen te zien (het minst bij VVD en CDA). Opmerkelijk is wel dat Premier Rutte bij CDA-kiezers nog iets hoger scoort dan Minister De Jonge.
Onderzoeken en scores zijn, als altijd, in zijn geheel te lezen op Peil.nl

Vals-positief
Dit gaat niet over de PCR-test, maar over het beleid van Rutte. En waarom? Omdat ik dat opgelegde optimisme van die glibberaal haat, zijn jubelend-bezwerende "Jongens, we doen het goed!" Want we doen het helemaal niet goed: we zijn er collectief zelfs slecht aan toe !! Er is een aanzienlijke kans dat straks alles tegelijk gaat komen. Een vloed aan faillissementen en een onthutsende stijging van het aantal werklozen. Dan komt het aan op visie, leiderschap en daadkracht. Daar heeft het, zeker in de laatste 10 jaar, in Nederland ernstig aan ontbroken. Bij kritiek werd je van de sokken gel*ld, en de MSM deed de rest....alleluja Rutte.

De vermanende woorden van Rutte aan burgers, en vooral jongeren, die zich niet houden aan de coronaregels kwamen op mij bepaald niet over als een uiting van krachtig en beheerst crisisbeleid, maar eerder als een wanhoopsdaad van een premier die, net als op andere gebieden, de greep op het beleid kwijt is. Je gaat onderhand kwade opzet vermoeden als je leest dat recent de overheid heeft verzuimd een door het RIVM erkende bron van corona-besmettingen, ventilatiesystemen in onderwijsinstellingen en verpleeghuizen, tijdig te laten controleren. Ach, het zijn maar ouderen ! Toch?

Zorg
Wat Rutte -die eerst de zorg liet afbreken, 4 complete ziekenhuizen failliet liet gaan, het aantal IC-bedden liet halveren en zich in het verleden vooral als loopjongen van het grote geld heeft opgesteld- voor ellende heeft aangericht, vooral ook in de zorg, dringt kennelijk bij veel te weinig kiesgerechtigden door. Verzorgingshuizen werden gesloten, 77.000 zorgmedewerkers ontslagen, huishoudelijke hulp werd gehalveerd en het budget dagbesteding voor dementerende ouderen werd met 90% verminderd.
De onder de kabinetten-Rutte ontstane catastrofale tekortkomingen en personeelstekorten bij de belastingdienst, de politie, defensie, in het onderwijs en in allerlei sectoren van de zorg verdienen brevetten van onvermogen.

Onderwijs
Kinderen, jongeren zijn een waardevolle schat voor een land, zij zijn immers de toekomst. Maar in plaats van fors te investeren in onderwijs, jongeren een waardevolle geestelijke bagage mee te geven, zijn onderwijssystemen hopeloos verouderd, worden docenten door overheidsbeleid steeds meer gedemotiveerd en heeft het Nederlandse onderwijs inmiddels op de lijst van goede onderwijssystemen een plaats in een bedroevende middenmoot. Nederland is door neoliberaal wanbeleid steeds zieker geworden.

Waarom kan Rutte doen wat hij doet? Omdat wij het toestaan. Omdat burgers om uiteenlopende redenen maar steeds op Rutte en zijn "brothers in crime" blijven stemmen. Zij zijn net zo schuldig aan de ontstane hopeloze situatie als de coalitie en grote delen van de oppositie.

Corona
De situatie is zorgelijk, omdat weinigen in de gaten schijnen te hebben hoe de bevolking met open ogen wordt belazerd door een zootje ongekozen fantasten in een strak pak. Ondersteund door zo'n aarskruiper met een spatlap voor zijn gezicht, door de supermarkt lopend met een air van: "Kijk mij eens verantwoordelijk bezig zijn, en jullie met je blote gezicht gaan allemaal hartstikke dood. Dat zijn van die idioten die met een EO-blijdschap smeken om een nieuwe lockdown, om mondkapjes, anderhalve-meter-maatregel, PCR-testen, straffe Coronawet, rook- en borrelverbod. De stumpers denken echt dat ze daardoor langer zullen leven. Nou, ik kan ze uit de droom helpen...ze leven niet langer, het lijkt alleen langer.

We zijn hard op weg om in een dictatuur gedrongen te worden, willens en wetens. Het RIVM liegt zich een gecompliceerde navelbreuk en verspreidt valse informatie. Het kabinet weet dat. Maar afspraak is afspraak ! Die valse informatie is nodig voor het creëren van een rookgordijn. Bewust bedacht om het volk te kunnen misleiden (beliegen). Die leugen moet zo lang mogelijk instant worden gehouden, en is nodig voor de grote wereld-reset van het gespuis van het World Economic Forum. Banken zijn weer failliet. Totale controle over de bevolking. Daar streven ze nu naar. Gelijk China. Daarom moet dat 5G netwerk er zo snel mogelijk komen. Zonder dat... onvoldoende bandbreedte, geen controle mogelijkheid om duizenden personen te kunnen volgen. Daarom is die tweede lockdown gepland. In die tussentijd kan de benodigde 5G infrastructuur uitgerold worden.

Misschien...
Misschien is het inmiddels ook wel tijd geworden dat we vanuit daadwerkelijk wetenschappelijk bewijs moeten gaan redeneren. Dat we gerichte vragen moeten gaan stellen. Is het coronavirus al geïsoleerd? Wat meet de PCR-test precies? Op basis van welk argument worden mondkapjes ingevoerd? Waarom worden werkende, medische mondkapjes verboden, op straffe van een boete, en waarom wordt een niet medisch mondmasker (gelijk aan een oude sok) verplicht?
Ik heb een redelijk goed geheugen, maar een dergelijke gevaarlijke idioterie heb ik nog niet eerder meegemaakt in de politiek.

Wereld verandert
Het is een feit...in stilte verandert onze wereld ingrijpend. Maar het is niet een weldadige rust. De meeste veranderingen voltrekken zich in het volle licht, maar we zien de betekenis niet. Of we zien het wel, maar het levert ons hier en nu tijdelijk voordeel op...en straks zien we wel weer. Bijzaken worden hoofdzaken. En over hoofdzaken kunnen we niks zeggen, want er wordt nog op "gestudeerd" en het wachten is op het "rapport" en de "aanbevelingen". In de tijd dat we wachten op het rapport en de aanbevelingen kunnen we al wel leiders elders in de wereld adviseren om het anders te doen. Nou, en als ze niet willen luisteren, dan helpen we de oppositie en organiseren we een regime-change (Wit-Rusland) En als er dan uiteindelijk een rapport ligt en de regering kan zich buigen over de aanbevelingen, dan staan ze vol met jargon waar je alle kanten mee op kunt. U hebt geen idee wat een "consensus" en frequente "reviews"en "brainstorm-sessies" de onderzoekers uit hun toetsenbord weten te persen. En mocht er ergens een slagvaardiger regering zijn..(aanvraag registratie Corona-vaccin Rusland), dan heeft die het protocol veronachtzaamd, en kan die oplossing helaas niet worden overgenomen. Tja, jammer dan.

Covid-Vaccin
We schreven al dat als Rusland als eerste een vaccin tegen ‘Covid’ op de markt zou brengen, het onmiddellijk zou worden afgewezen. Omdat het Rusland is, en Poetin hoe dan ook niks goed kan doen. Maar ook omdat er altijd wel ergens een protocol is waar onvoldoende rekening mee is gehouden. Of een instantie heeft er nog niet naar kunnen "kijken". De Britten keurden onlangs een enorme partij mondkapjes af, omdat de elastiekjes achter de oren zaten, en ze om het hoofd moesten. Met elastiekjes achter de oren was er een risico dat iemand met flaporen onvoldoende werd beschermd...! Dan liever alle zorgmedewerkers géén mondkapje.
De wereld is niet gek, het zijn de mensen maar.

We missen jullie
Toen de scholen werden gesloten vanwege de risico’s voor de bevolking, wemelde het van de "experts" die stelden dat het een overtrokken reactie was, zoals uit hun ‘rapport’ bleek, waarin ook de ‘aanbevelingen’ stonden die de regering kennelijk over het hoofd had gezien. Iedereen ‘solidair’ met de leerlingen, die het broodnodige onderwijs moesten missen, en overal achter de ramen van de scholen: ‘We missen jullie!’ Inmiddels...ach laat ik er maar over ophouden...

Ondertussen stroomt het geld met bakken de deur uit, weten we niet of de ondernemingen die we zo aan de beademing houden wel kansen hebben om te overleven, en is het onzeker of de jongeren die terugkeren naar het onderwijs ooit nog wel werk kunnen vinden, als de behoefte aan "rapporten" en "aanbevelingen" opdroogt, omdat het geld op is. En omdat de radeloze "bestuurders", die omhoog zijn gevallen op golven van positieve discriminatie, de kwaliteiten missen om knopen door te hakken en besluiten te nemen zonder souffleurs. Het is onmacht en onkunde die ons parten spelen. Status verleend aan mensen met ‘goede bedoelingen’, de correcte kleur van hun huid, de juiste leeftijd, de passende sekse, en seksuele voorkeur, die hen eerder al aan hun ‘diploma’s’ hielpen.

Elders
Elders in de wereld raakt het geduld met ons op. We doen maar wat we niet laten kunnen. Met onze hoogmoed en verwaandheid. Ik vrees dat we onszelf in ijltempo uit de markt prijzen, en dat men elders eigen keuzes maakt, ten bate van het eigen volk. Het is al lastig genoeg om rationele oplossingen na te streven, en feiten te identificeren, omdat er nog zoveel is dat we niet kúnnen weten. Maar als er bewijs opduikt dat zegt dat een bepaalde lezing onjuist is, dan moeten al onze haren récht overeind gaan staan. Is dat bewijs gemanipuleerd? Of bewijst het dat we op de verkeerde weg zitten? Maar je kunt het niet negeren. Het is ronduit crimineel om stilte te betrachten als de feiten niet meer passen in je verhaal. (OPCW - Douma,Syrië, OPCW - Skripal) Daar komen brokken van.

En als ik dan lees in NRC dat de redactie daar warmloopt voor Europese censuur om "nepnieuws" uit de roulatie te houden, dan stemt mij dat bitter. Waar is de tijd dat "kwaliteitskranten" zich de benen uit hun lijf renden voor scoops, in plaats van het recht om voorgekauwd, maar "goedgekeurd nieuws" te mogen brengen?

"For the times, they are a-changin"

Kom, gaan we wat lekkers drinken. Op uw gezondheid en welbevinden.!! PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 16 augustus 2020:
VVD 35, PVV 18(-1), CDA 16(-1), PvdA 16(+1), D66 13(-1), GroenLinks 12, FvD 11,SP 11(+1), ChristenUnie 7, PvdD 5, SGP 3, Denk 1,PvdT 1, 50Plus 1(+1)