Peilingen
Geen peilingen want het kabinet is een maand of twee met reces. Dat bewijst wel hoe rampzalig de toestand in ons land is nu we met een uitbraak van het coronavirus te stellen hebben en misschien de tweede golf al wel op komst is...niet dan?

Corona en de mondkapjesplicht
Vrijmetselaar en Bilderbergganger Aboutaleb gaat volgende week volop experimenteren in Rotterdam om te kijken hoe ver hij kan gaan met het muilkorven van de bevolking.

Het nuchtere, eigenzinnige volk van Rotjeknor. Het volk van "niet lullen maar poetsen" Ik ben benieuwd. De Rotterdamse burgemeester verordonneerde de mondkapjesplicht in zijn stad door te stellen dat "als straks, wanneer de pandemie over is, hij zichzelf in de ogen moet kunnen kijken en dan weet dat hij al het mogelijke heeft gedaan ter bescherming van zijn burgers". "Tarijke onderzoeken heeft hij gelezen", zei hij in het NOS-journaal en vervolgens besloten dat alles wat kan helpen, ingezet zal worden."

Me too, me too, zei Femke Halsema. Dus Amsterdam volgt.

Tja in vergelijking met Minister de Schoenen is dit "different koek" Die heeft nog steeds niet de verantwoordelijkheid heeft genomen voor beleid dat tot hoge sterftecijfers en afschuwelijke, onmenselijke drama's in verpleeghuizen leidde. Daar werden alle hulpmiddelen ontzegd met desastreuse gevolgen. Kwam niet uit. CDA-lijsttrekkersverkiezingen. Maar NIEMAND zegt er meer iets over. De regering niet. De Tweede Kamer niet. De verpleeghuizen niet en de nabestaanden van de slachtoffers ook niet. MSM is misdadig-stil. Iedereen heeft het recht om stappen te ondernemen, maar niemand doet wat.

Veel ouderen zijn overleden door eenzaamheid en verdriet omdat ze geen contact mochten hebben met partner, kinderen en kleinkinderen en andere familie. Hulpmiddelen ontzegd. Opzet. Dat is toch dood door schuld?

En ervan geleerd heeft de ongelooflijk narcistische "Joker" ook al niet. Vorige week waarschuwde hij zelfs dat bij een tweede coronagolf het gebruik van mondmaskers in verpleeghuizen onwenselijk is. Dus juist is de groep waar het virus wél gevaarlijk voor is wordt hulp ontzegd. Het zou de schaarste alleen maar groter maken !! Schaarste...als het gaat om leven of dood.

Maar bij dit klote-kabinet telt alleen POEN! Kunnen ze bij de tollenaars in Brussel weer goede sier maken. Ga maar na, elke dooie in verpleeghuis levert een dikke 1100 euro minder AOW-uitbetaling op. De ziektekostenverzekeraars zijn verlost van enorme kostenposten en de Belastingdienst betaalt grof minder Zorgtoeslag. KASSA !
En buiten onze ouwetjes...de mensen die overleden zijn door uitgestelde behandelingen, 1,2 miljoen verwijzingen via zorgdomein zijn uitgesteld, hiervan wacht nog altijd 40% op een afspraak, hoeveel gezonde levensjaren zullen er verloren gaan juist door deze maatregelen.

Symboolpolitiek
Nog altijd is er onvoldoende bewijs dat mondkapjes überhaupt beschermen tegen verspreiding van het virus. Wel is inmiddels duidelijk dat er in de buitenlucht zelden tot nooit besmettingen plaatsvinden. Tijdens de corona-piek in april en mei was er helemaal geen sprake was van een mondkapjesplicht. "Jaap en zijn jongens" van het RIVM raadden het dragen van een mondkapje zelfs af. Schijnveiligheid, zei het RIVM. En dan zou nu de burger een niet-medisch mondkapje zou moeten dragen? Wat heeft dat voor zin? Effectieve medische mondkapjes zijn voor de gewone Nederlandse burger nog steeds verboden. Maar zo'n nutteloos ding voor je gezicht, dat zou dan weer verplicht moeten worden? Maar goed, na het veto van Van Dissel laat het kabinet regio's "experimenteren" met mondmaskers. Maar opnieuw...waarom zou je dat doen als het toch niet helpt? De fabrikant schrijft op de verpakking: "deze maskers bieden geen bescherming tegen virussen zoals Covid-19"

Wil je ze dragen prima. Wil je ze niet dragen ook prima. Maar hou asjeblief op met die doorzichtige symboolpolitiek.
Maar ze komen er wel hoor....die mondkapjes

Mondkapjes, Grondwet en Coronawet
Een uitgebreid artikel in de Telegraaf laat zien wat er gaat gebeuren. Het is een stuk waarin hoogleraar Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen aan het woord komt die zegt dat er op dit moment totaal geen juridische basis is voor een mondkapjes verplichting. Dit, omdat het volkomen in strijd is met de grondwet en dat eventueel uitgedeelde boetes nooit stand zullen houden in de rechtszaal. Wettelijk gezien kunnen en mogen de burgemeesters namelijk helemaal geen mondkapjesplicht invoeren in hun stad of regio, meent de hoogleraar recht en samenleving.

„Artikel 10 van de Grondwet bepaalt het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, de privacy zeg maar. Een grondrecht kan je niet zomaar inperken. En een burgemeester of een veiligheidsregio mag dat al helemaal niet. Op zich lijkt het betoog van hoogleraar Jan Brouwer een gunstige ontwikkeling, want hij wijst op het feit dat de grondwet wordt overtreden met een mondkapjes plicht.

Coronawet
Maar vergeet niet dat de Coronawet in de steigers staat ! De werkelijke adder onder het gras is de coronawet, die net voor de vakantie is ingediend en die ons leven voorgoed zal veranderen en de grondwet voor een flink deel buitenspel zetten. Daar moet de aandacht op worden gericht, want dat is de kern van de zaak, waarmee ze onze vrijheden voorgoed willen afpakken.

Want het is met die coronawet dat er bepalingen worden opgenomen die de grondwet volledig buitenspel zullen zetten. Er is geen grondwet ter wereld die mensen kan verplichten op anderhalve meter van elkaar door het leven te gaan, behalve als het parlement een wet aanneemt waarbij de grondwettelijke bepaling buitenspel wordt gezet.

De volgende paragraaf is niet voor niets de laatste in het Telegraaf-artikel over Jan Brouwer. De hoogleraar benadrukt dat hij zeker geen tegenstander is van het dragen van een mondkapje. „Sterker nog: ik vind dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen en een mondkapje moet dragen in omstandigheden die daarom vragen. Ik vind dat de overheid dat dringende advies zou moeten geven. Overtuig de samenleving van het nut. Dat zorgt voor sociale controle. Dat werkt beter dan een van bovenaf opgelegde plicht.” Brouwer vermoedt echter dat het kabinet de vingers niet aan dit onderwerp wil branden, voordat de coronawet en daarmee de wettelijke grondslag een feit is.

De tactiek is om nu de bevolking in slaap te sussen, de angst erin te houden en door te sukkelen met her en der wat maatregelen totdat de coronawet een feit is en de grondwet aan de kant kan worden geschoven. De tactiek van de overheid is nu: Don’t rock the boat, hou het gepeupel rustig totdat wij de kans hebben gehad om de coronawet erdoor te drukken.

Germany Leaked Documents and Coronavirus
Moet ik ineens denken aan die klokkenluider van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. Weet u nog? Tref.eu heeft erover geschreven.

Hoe zat het ook weer? Een hoge Duitse ambtenaar (klokkenluider) op Binnenlandse Zaken bracht op de dag dat zijn baas verlof had genomen een rapport in de openbaarheid dat het gevestigde Corona verhaal van de federale regering weerspreekt. ( www.ichbinanderermeinung.de/Dokument93.pdf )
Enkele van de belangrijkste passages uit het verslag zijn:
- De gevaarlijkheid van Covid-19 werd overschat: waarschijnlijk ging het gevaar van het nieuwe virus op geen enkel moment verder dan het normale niveau.
- De mensen die sterven aan Corona zijn in wezen degenen die statistisch zouden sterven dit jaar, omdat ze het einde van hun leven hebben bereikt en hun verzwakte lichamen niet langer kunnen omgaan met willekeurige dagelijkse stress (met inbegrip van de ongeveer 150 virussen die momenteel in omloop).
- Wereldwijd, binnen een kwart van een jaar, is er niet meer dan 250.000 sterfgevallen van Covid-19, vergeleken met 1,5 miljoen sterfgevallen [25.100 in Duitsland] tijdens de griepgolf 2017/18.
- Het gevaar is duidelijk niet groter dan dat van vele andere virussen.
- Er is geen bewijs dat dit meer was dan een vals alarm.
- Tijdens de Corona crisis heeft de staat zich bewezen als een van de grootste producenten van Fake News.

Het vernietigende rapport werd op 9 mei door ambtenaar Stephan Kohn gelekt aan het magazine Tichys Einblick, één van de populairste alternatieve media in Duitsland. Politici en media openden vrijwel gelijk de aanval. De reactie van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Günter Krings was veelzeggend: “Als je dit soort papers gaat analyseren, kun je net zo goed aluhoedjes uitnodigen bij parlementaire hoorzittingen.”
Het rapport richt zich op de "vele en zware gevolgen van de Corona maatregelen" en waarschuwt dat deze "ernstig" zijn. In eerste instantie probeerde de overheid het rapport af te doen als ‘het werk van een medewerker’. Dat klopt niet, aangezien het document is opgesteld door een wetenschappelijk panel dat gevormd is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en dat bestaat uit medisch deskundigen van diverse Duitse universiteiten.

De auteurs brachten op 11 mei een persverklaring naar buiten waarin ze de overheid bekritiseren wegens het negeren van de adviezen van experts. Ze zeiden ook dat hun patiënten veel schade ondervinden van de coronamaatregelen. Op 23 mei kopte de Duitse krant Bild: Dramatische gevolgen van coronamaatregelen: 52.000 kankeroperaties uitgesteld. Een arts waarschuwde dat ‘we de gevolgen van de coronacrisis nog jaren zullen voelen’.

De Duitse federale overheid en de MSM zijn nu druk met schadebeperking.

In Duitsland wordt al sinds begin april gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. De demonstraties zijn vooral gericht tegen het corona-narratief en mensen als Bill Gates. Grote betoging vond plaats in Stuttgart, waar op 9 mei tienduizenden mensen op de been waren. En gisteren, 1 augustus in Berlijn waar naar verluidt meer dan een miljoen mensen protesteerden tegen de vrijheidsbeperkende maatregelen van regering Merkel.

En toen kwam er helderheid
Na de laatste persconferentie over het coronabeleid afgelopen woensdag zou een normaal volk alle coronamaatregelen direct naast zich neerleggen. In die persconferentie wordt namelijk het ultieme bewijs geleverd dat we hier maken hebben met een enorme hoax. Twee hoofdrolspelers, de eerste is Jaap van Dissel van het RIVM en de tweede is de onlangs benoemde VVD'er Tamara van Ark, minister van Medische Zorg.

Over wat Van Dissel zegt, weet de NOS het volgende te zeggen: Wetenschappelijk bewijs ontbreekt om een landelijke mondkapjesplicht in te voeren, zei Jaap van Dissel van het RIVM op een persconferentie. Volgens Van Dissel hebben mondkapjes een "buitengewoon klein effect" bij het voorkomen van besmettingen. Maar Minister van Ark van Medische Zorg maakt heel erg duidelijk, dat hoewel er dan geen medische reden mag zijn voor het dragen van een muilkorf, er wel degelijk een argument is om deze wel te dragen en dat argument is: gedragsbeïnvloeding. Het mondkapje dragen moet uw gedrag beïnvloeden. Dat heet een psy-op, oftewel een psychologische operatie zoals die ook door instanties zoals de CIA wordt gebruikt.

Psy-ops vormen onderdeel van het normale militaire arsenaal en worden als volgt omschreven:Psychological operations (PSYOP) are operations to convey selected information and indicators to audiences to influence their emotions, motives, and objective reasoning, and ultimately the behavior of governments, organizations, groups, and individuals.

Als het mondkapje onderdeel vormt van een psy-op, dan zullen ook de rest van de coronamaatregelen hiervan onderdeel vormen en hebben we te maken met de grootste hoax die ons land (en de rest van de wereld) ooit heeft meegemaakt. De komedie rondom de mondkapjes is niets meer dan een test om uit te vinden hoe gemakkelijk mensen "autoriteiten" gehoorzamen. Als mensen bereid zijn om zichzelf op basis van een totaal bullshit verhaal te muilkorven, dan wordt het voor autoriteiten straks een eitje om mensen coronavaccinaties te laten nemen.

En aan de politieke stand van het land is dus ook niets veranderd ..de stand is gelijk aan vorige week en de weer daarvoor, derhalve
VVD 33, PVV 18, CDA 17, PvdA 15, GroenLinks 12, D66 14, FvD 12, SP 10, ChristenUnie 7, PvdD 5, SGP 4, DENK 1, 50Plus 1, Overig 1