Peilingen
Maurice de Hond meldt dat deze week in het teken stond van de onderhandelingen in Brussel over de steunmaatregelen aan de landen in het kader van de Coronacrisis en de begroting van de EU voor de komende 7 jaar plus een toenemende angst over het Coronavirus, omdat het aantal dagelijkse besmettingen toenam.

De weekpeiling liet desondanks geen verschuivingen zien. Dat is op zichzelf wel opvallend, omdat er rondom het resultaat in Brussel, ook onder de aanhang van de regeringspartijen wel wat negatieve reacties te zien zijn. Dat geeft aan dat bij de stemkeuze de gang van zaken rondom de Coronacrisis nog steeds dominant is.

Ten aanzien van het resultaat dat behaald is in Brussel zijn de reacties verdeeld. 36% is er positief over, 34% negatief, de rest is neutraal. Zowel binnen de coalitie als bij de oppositie zien we grote verschillen in het oordeel. Het meest positief zijn kiezers van D66, PvdA en Groen Links. Het meest negatief kiezers van PVV en FVD.

Als gekeken wordt hoe men de opstelling van Premier Rutte beoordeelt bij die onderhandelingen dan zien we dat 51% vindt dat hij het goed gedaan heeft zo en 39% vindt dat hij zich strenger had moeten opstellen. Slechts 10% zegt dat hij soepeler had moeten zijn.

Naast de kiezers van de regeringspartijen vinden ook de kiezers van GroenLinks, PvdA en PvdD in meerderheid dat Premier Rutte zich zo goed heeft opgesteld in Brussel. Alleen bij kiezers van PVV, FVD, SP en 50PLUS zegt een meerderheid dat hij strenger had moeten zijn.

82% is het eens met de opstelling dat om in aanmerking te komen voor steun er van de landen geeist kan worden dat men hervormingen doorvoert ten aanzien van het pensioenstelsel. 84% vindt dat ten aanzien van rechtsstaat en het functioneren van de democratie. Slechts 12% geeft aan dat nu even niet belangrijk te vinden. Dat verschilt weinig tussen de kiezers per partij.

60% van de Nederlanders denkt dat deze deal per saldo Nederland geld gaat kosten. 9% denkt dat het per saldo geld oplevert. Kiezers van D66, GroenLinks en PvdA denken voor resp. 26%, 36% en 45% dat het Nederland geld gaat kosten. Kiezers van D66 denken voor 34% dat het geld oplevert.
Bij kiezers van FVD en PVV denkt 95% dat deze deal Nederland per saldo geld gaat kosten.

Nederland pinautomaat voor Club Med
Dit is de zoveelste keer dat wanneer iets heeft plaatsgevonden wat zeer ingrijpend is op onze levens en die van generaties na ons, Maurice de Hond "geen verschuivingen" ziet. Ja hoor, m'n tante op een houtvlot. Dit kan gewoon niet kloppen. Immers, zij die de vele nieuwssites met reactie mogelijkheden lezen constateren dat er heel veel VVD'ers zijn die vinden dat Rutte met zijn uitverkoop van Nederland op de EU-top veel te ver is gaan.

Zij zijn het er met elkaar over eens dat hij Nederland heeft kapot bezuinigd, om al het uitgespaarde geld vervolgens over de klimaat-hoax-balk te smijten, verkwistende op de pof levende EU-partners te steunen, heel veel vluchtelingen binnen te halen, de vrije pers knevelt (hallo kritiek op Hongarije!) en in Brussel zo slecht heeft onderhandeld dat hij naar huis kon als grootste netto betaler per inwoner van de EU.

Tien Rutte-jaren lang heeft de Nederlandse bevolking steeds weer zaken moeten slikken waar ze faliekant op tegen waren, zoals bevoegdheden afstaan, soevereiniteit en grondwettelijke rechten afgeven. Zoveel onkunde, leugens, bedrog, maling hebben aan land en bevolking. Rutte heeft alles fout gedaan wat hij maar fout kon doen. Hij heeft Nederland definitief in een schuldenunie gemanoeuvreerd, hij heeft toegestaan dat de EU een eigen Belastingsdienst mag beginnen - eerder dan ons lief is zal een "blauwe brief" uit Brussel op de mat vallen - en heeft de Nederlandse belastingbetaler voor miljarden garant laten staan - ongeveer 30 miljard! - voor landen die het qua begrotingsdiscipline niet zo nauw nemen. Rutte heeft zich niet gehouden aan zijn eigen VVD-programma, Rutte heeft zich niet gehouden aan het Regeerakkoord, Rutte heeft zich niet gehouden aan de afspraken met de Tweede Kamer, Rutte heeft zich niet gehouden aan de Grondwet.
Rutte minacht de Nederlander. Minacht de Tweede Kamer. Dat heeft hij al al zo vaak laten blijken als hij tijdens een plenaire vergadering in vak K zat te geinen, grappen en grollen en sprekers zat uit te lachen.

Wat Rutte wél bewezen heeft is dat hij tijdens alle Vrijmetselaar-sessies en de Bilderberg conferenties goed geluisterd heeft en precies uitvoert wat hem daar opgedragen is. Dan vraag je je toch af wat voor verschrikkelijks Rutte op zijn kerfstok heeft dat hij zo ver gaat om zijn loyaliteit aan zijn opdrachtgevers te bewijzen. Waren de 300 slachtoffers van de MH-17 ramp niet voldoende voor de bloeddorstigen? Heb me al zo vaak afgevraagd wat voor verschrikkelijks ze over hem weten dat hij zo corrupt en chantabel is dat hij bereidwillig volk en vaderland verloochent.

Tien jaar Rutte, markeert de ondergang van Nederland
In die tien jaar heeft Rutte het voor mekaar gekregen dat Nederland als zelfstandig land eigenlijk niet meer bestaat. Met de afgelopen Europese top is letterlijk het laatste beetje soevereiniteit gesloopt. Hij wordt door de media bejubeld als een held die lang stand hield. Mensen die niet helemaal slapen veroordelen hem wegens verraad aan zijn eigen partij en zijn land. Formeel zijn nu de laatste stappen naar de Europese Nazistaat voltooid

Het grotere van tevoren vastgestelde plan
Je hoort er niemand over. Maar één van die mensen aan de top die exact weet wat de motieven zijn is Rutte. Lid van een zogenaamde superloge van de vrijmetselarij.

Er is zelfs een boek aan gewijd door auteur Robin de Ruiter, waarin onder andere het volgende staat:

Alle wereldbeslissingen, of het nu gaat om vluchtelingen, militaire missie´s, oorlogen, economische programma’s of wat voor crisis dan ook, worden eerst besproken en bepaald binnen besloten samenkomsten van ´ultrageheime´ transnationale vrijmetselaarsloges, waarvan zelfs vrijmetselaren van de hoogste graden geen kennis hebben. De superloges staan onder supervisie van een elitaire globale elite die gevormd wordt door zeer exclusieve familie-dynastieën. Hun einddoel is een superstaat ofwel een technocratische werelddictatuur die ´vriendelijk´ de ’Nieuwe Wereldorde´ wordt genoemd. De Europese Superstaat is een belangrijk bouwblok voor die Nieuwe Wereldorde en alle nationale belangen en bevoegdheden zullen volgens plan van tafel worden geveegd. Dit, op een zodanige manier dat de bevolking van die originele landen niet ziet wat er precies gebeurt.


Dat is de reden dat Rutte in Brussel een toneelstuk moest opvoeren, het vormde onderdeel van zijn script. En dat script is geschreven door Jean Monnet. En zeg nou zelf, als psychopaat is hij uitermate geschikt voor dit soort rollen, niet dan?
Wat er in dat script staat?

Nou, bijvoorbeeld dat bij zo'n stap richting Europese Superstaat de mensen geen flauw benul moeten hebben van wat er feitelijk gebeurt, en iedere volgende stap richting die Superstaat moet worden vermomd als een economische noodzaak. Nou, dat zien we op dit moment toch gebeuren met de coronacrisis.

En de burgers staan erbij, kijken ernaar en kiezen volgend jaar ( ik vreet een bezem als het niet zo is) de psychopatische vrijmetselaar opnieuw tot hun leider voor nog veel meer van hetzelfde.

Als je er over nadenkt is het totaal gestoord. Wereldwijd sterft het van dit soort volksverlakkers die dit soort perverse spelletjes spelen. In samen werking met de MSM. Blijkbaar gaan zij er vanuit bij de 500 miljoen uitverkorenen gaan horen. Haha...bad luck! Het domme vertrouwen wat deze useful idiots in hun meesters en meesteressen hebben is eigenlijk best aandoenlijk.
Maar goed ze moeten maar zien wat ze doen, er is toch geen redden meer aan op deze manier.

Omdat Maurice de Hond, na de ellende die Rutte deze week over ons heeft afgeroepen, geen zetelpeilingen durfde uit te voeren, is de politieke stand van het land gelijk aan die van vorige week, toen het leven er nog een beetje gezellig uitzag.

VVD 33, PVV 18, CDA 17, PvdA 15, GroenLinks 12, D66 14, FvD 12, SP 10, ChristenUnie 7, PvdD 5, SGP 4, DENK 1, 50Plus 1, Overig 1