Peilingen
Aandacht in de media voor de lijsttrekkersverkiezingen van een partij levert duidelijk effect op in de peilingen. We zagen het vorige week en deze week bij het CDA en deze week ook bij D66. Vorige week ging het CDA al 2 zetels omhoog, nu nog 1 zetel erbij. D66, waar al lang electoraal gezien geen positieve impuls te merken was, is deze week 2 zetels gestegen. De PvdA is de partij, die daar per saldo het meeste last van heeft. Deze week staat die partij op 16 zetels. De laagste score sinds meer dan 1 jaar. Het CDA met 19 zetels stond niet zo hoog sinds de vorige verkiezingen in 2017. D66 is weer terug op het niveau van bij de start van de Coronacrisis.

Laten we het eens hebben over de peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen van de afgelopen weken. Terwijl veel partijen bijna op één lijn lijken te zitten qua zetels, steekt de VVD er met 45 zetels bij I&O Research en 1Vandaag er met kop en schouders bovenuit. Volgens recente peilingen van Maurice de Hond staat de VVD op 33 zetels.Als straks in de herfst/winter een tweede corona-golf het land weer plat legt en als gevolg hiervan de crisis erger wordt, bedrijven failliet gaan en veel mensen werkloos worden, is het nog maar de vraag of Rutte zijn crisismanager/corona-bonus volgend jaar maart inderdaad gaan verzilveren. En zeker als blijkt dat hij onder de Europese druk alsnog akkoord zal gaan met de 750 miljard euro steun aan Zuid-Europa. Als dat (onverhoopt) gebeurt, zal naar mijn verwachting de winst voor de Rutte/VVD in de huidige peilingen smelten als sneeuw voor de zon. De NL burger wil immers niet langer de pin-automaat van Europa zijn. Zou zo maar kunnen dat Rutte en Brussel dat "grote uitdelen" geheim houden en burgers in Nederland pas na de verkiezingen horen dat het "programma" is uitgevoerd.

Toch is er een grote groep die echt van mening is dat Rutte het geweldig doet in deze tijden. Je vraagt je toch af, waar waren die mensen dan de laatste jaren? Bij Hans Anders krijg je drie brillen voor de prijs van één en bij Specsavers zijn de hoorapparaten ook nagenoeg gratis. Zouden al die mensen dan niet hebben meegekregen dat sinds Rutte aan het roer staat we zijn uitgeknepen? Defensie, politie, onderwijs, woningmarkt, en de zorg kapot bezuinigd. Verzorgingshuizen werden gesloopt, ziekenhuizen gesloten. Hoe desastreus dat was, werd pijnlijk duidelijk toen Corona zich aandiende. Nederland had een schrijnend tekort aan alles en moest zelfs bij Duitsland leentjebuur spelen en smeken om bij te springen met IC-faciliteiten, terwijl ons "regeren-is- vooruitzien"-kabinet net 4 ziekenhuizen had gesloten. Een schande ! Nou, dan mág je crisismanager heten, of niet dan?
Het enige dat je van die groep hoort is hoe geweldig Rutte's optreden was met zijn persco's op de TV. Dat we op de rand van de afgrond afstevenden inzake de zorg, realiseerden zij zich niet want het was niet op het NOS-journaal. En was het wel op het NOS-journaal geweest dan was het niet tot hen doorgedrongen, geblokkeerd van angst als ze waren voor het Covid-19 virus. Als konijnen in de koplampen van een auto...roerloos, verstard.

Soms verdenk ik het kabinet zelfs van boze opzet. Baudet van Forum voor Democratie deed in januari meerdere oproepen voor een debat om te overleggen over wat er op ons afkomt. Afgewezen. Niks aan de hand. Was weer zo'n onruststoker die zich wilde profileren!. Terwijl bekend was dat er in China een halve stad plat lag wegens een virus. Gewoon volhouden dat het niets is en let op, "handjes geven kan gewoon", weet u nog? Vervolgens verzorgings- en verpleeghuizen afsnijden van alle beschermingsmiddelen met veel doden als gevolg... maar ja daar moesten wij toch vanaf, wat een toeval.

Dat de VVD nu zo hoog in de peiling staat, is met zekerheid terug te voeren op de heersende angst, die bij velen nog heerst voor het covid-19 virus. Maar angst is zoals al vaak is gebleken een zeer slechte raadgever. Dat de visieloze, politieke windvaan Rutte al bijna 10 jaar lang stand heeft kunnen houden om als premier van ons Nederland te kunnen fungeren, is volgens mij geheel te danken aan zijn geslepenheid, zijn verdeel en heers en manipulatie tactiek, en de politieke kartelvorming. Hij regeert net zo gemakkelijk met de partij DENK als met de SGP. Als hij maar de MP kan spelen, met links of rechts, maakt hem niet uit. Aan anders denken heeft Rutte geen boodschap, hij negeert ze. Dat dit fout was, bleek wel uit zijn honende afwijzing voor het tot 2x toe gevraagde debat over het corona virus door Baudet op 28 januari 2020. Het uitsluiten van Partijen met een grote aanhang is een echte democratie onwaardig. Maar nadat er door een (onpartijdige en eerlijke) instantie een evaluatie onderzoek heeft plaats gevonden, zal blijken of de VVD nog zo hoog in de peilingen zal blijven staan. 10 jaar Rutte : waarin hij ons kapot heeft bezuinigd, puinhopen in de zorg, onderwijs, woningnood, immigratie, voedselbanken, daklozen, en de geldverslindende hobby de EU, komen voor de verkiezingen in 2021 echt nog wel aan de orde. Onder Rutte is de belastingdruk tot ongekende hoogten gestegen en is het herverdelingscircus op topsnelheid gaan draaien. GroenLinks heeft het nog nooit zo gemakkelijk gehad om een communistische samenleving in te richten. Instrumenten om deze regering te controleren zijn ons afgenomen, Kamerleden worden het bos ingestuurd en bewindslieden (meestal van de VVD) worden alleen weggestuurd als hun positie niet is vol te houden. Kortom de afrekening komt in maart 2021, wanneer de oppositie weer ruimte krijgt bij de MSM.
Dan zijn ook de angststemmers voor het virus weer bij kennis.

De peilingen van de afgelopen 10 jaar zijn volstrekt onbetrouwbaar gebleken. Alleen Maurice de Hond (VVD vrijwel altijd 10 zetels lager dan het neppanel van I & O en 1Eenvandaag) zit soms in de buurt.

Niet voor niets was er zo'n run op wc-papier, bangesch¥ters

Standpunt Nl.
Afgelopen donderdag in Standpunt nl. op Radio 1 vindt bijna 90 procent van de deelnemers: ‘Rutte heeft ons NIET goed door coronacrisis geloodst’
De VVD doet het erg goed in de peilingen. Veel partijen zitten bijna op één lijn qua zetels, terwijl de VVD van Rutte er met kop en schouders bovenuit steekt. De partij staat op 45 zetels. In de media verschenen de laatste tijd allerlei lovende berichten over de manier waarop premier Rutte de coronacrisis aanpakt. Veel mensen hebben zo hun bedenkingen bij de peilingen.
87 procent is het oneens
Volgens de NPO verdient Rutte een groot compliment. Bijna niemand is het daarmee eens, zo blijkt uit de peiling. Maar liefst 87 procent van de respondenten is het oneens met de stelling. Ruim 16.000 mensen brachten hun stem uit. Hoe kan het dat de VVD in de peilingen op 45 zetels staat terwijl slechts 13 procent van de Nederlanders vindt dat Rutte ons goed door de coronacrisis heeft geloodst? Wat klopt hier niet?

BLM
Waar komt toch die enorme gretigheid vandaan om te geloven dat Amerikaanse misstanden ook Néderlandse misstanden zijn? Copy Cat Gedrag? Modieuze meeloperij? Amerikaatje spelen? Amerika zet de trend; Europa volgt? Een treurige constatering. Afgelopen week was het een maand geleden dat George Floyd stikte, op straat in Minneapolis, onder de knie van een agent. Ook in Nederland liep de boosheid hoog op – tal van demonstraties incluis, die niet of nauwelijks waren te onderscheiden van al die andere BLM-demonstraties in de wereld. Op maat gemaakt volgens het Facebook- en Instagram-stramien: tot in Emmen dezelfde poses, bordjes, kreten en verbeten hoofden-met-een-kapje. Alsof BLM een franchiseformule is, die haar filialen uitrolt over de wereld. McDonald’s hielp Nederland aan de hamburger, BLM aan het ‘institutioneel racisme’.Typerend voor het gebrek aan echte, bewezen structurele racistische misstanden in het heden is het feit dat de boosheid hier zich uit armoe maar weer is gaan richten op slechte blanke mannen uit het verre verleden (Jan Pieterszoon Coen, Witte de With, Piet Hein) en het iets minder verre verleden (Johan Derksen) en in Nederland uiteindelijk uitmondt in een nationale discussie over één matige grap van één man, van wie iedereen weet dat hij geen racist is. Mensen met macht gebruiken neomarxistische organisaties om breuklijnen te creeeren en te intensiveren, als afleidingsmanouvre en als middel om meer macht naar zich toe te trekken. Daarom is de elite altijd voor identitaire groepen, als feminisme, lgbti, anti-racisme en islam. Het schept mogelijkheden voor de toekomst om chaos te creeeren voor hun eigen doeleinden.Mensen die zich laten meetronen op dit soort protesten beseffen niet dat ze voor iemands karretje gespannen staan. Het is in feite puur materialistische, mechanische groepsverbeelding. En een trendmatig wisselend aftands vijandsbeeld. Zeker nu er een kleine lijkenpikker uit Winterswijk met een wereldstatement is gekomen: de plantsoenverzorger meende dat de perkbloem afrikaantjes ook al institutioneel racisme is. Deugen per opbod. Wat is er in hemelsnaam in hen gevaren? Weet u, zowel de MSM als de progressieve aanjagers en hun betaalde krachten gaan er voetsstoots vanuit dat alle zwarte medemensen in Nederland achter hen staan. Nu premier Rutte bijna huilend heeft erkend dat het belangrijk is die ‘emotie vast te houden’ (onvoorstelbaar, wàt een Janjurk) wil vast helemaal niemand meer weten dat het een fabricage is van politieke militanten met een (EU)-agenda.

En Amerika? Vlak de Trump haat niet uit. Veel mensen hebben er écht alles voor over om hem zwart te maken...zwart..Oeps ! Ze worden voorgegaan door hun hol-ogige heks in het Huis van Afgevaardigden en noemen zich "democraten".

Maar goed, hoe nu verder?
Er bestaat nu zo ongeveer voor alles wel een anti-beweging. Voor de auto, stalkoeien, vliegtuigen, vlees, suiker, zout, roken, alcohol, medicijngebruik, discriminatie, racisme. En alles schreeuwt om aandacht. Maar niet iedere anti-beweging mag op audiëntie bij de premier, die aan het hoofd staat van het ministerie van (inmiddels) Marginale Zaken. En voor Corona hebben we het RIVM, maar dat wist u al. De piek van het aantal Nederlandse coronabesmettingen ligt ruim twee maanden achter ons. Inmiddels is het land in de ban van Rutte's routekaart. Dat suggereert duidelijkheid, maar in de praktijk valt dat tegen. De verschillen tussen sectoren zijn groot en niet goed te verdedigen, frustraties nemen toe en we zitten opgescheept met een anderhalvemetermaatschappij. Maar u begrijpt het vergemakkelijkt de gezichtsherkenning en de smartphone is makkelijker uit te lezen.

Malieveld
Daarom mocht u ook niet op het Malieveld. Ik had het niet voor mogelijk gehouden dat de dictatuur zich zo zou laten kennen. Zich zo in de kaart zou laten kijken. De democratische rechtsstaat is opgehouden te bestaan. Met dank aan Remkes en Grapperhaus. De eerste stappen richting een dictatuur zijn gezet. We hebben er al eerder over geschreven; de Coronacrisis zal als voorwendsel worden ingezet om de grondrechten van ons allemaal in te perken. Dat was al zichtbaar in de vele noodverordeningen die Rutte gewoon heeft ingevoerd. Zonder overleg met de volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer en zonder stemming. Hierbij kon hij zich verschuilen achter de bewering dat we in echte gezondheidscrisis zaten. Steeds meer mensen gaan er aan twijfelen of het wel om een echte crisis ging, maar intussen blijft de erfenis van Corona gewoon realiteit. Naar de rechter stappen ging niet, want dat kan niet bij noodverordeningen. Omdat men bang is dat deze manier van regeren bij decreet zo meteen niet meer te verkopen is, moet er een nieuwe wet komen. De zogenaamde Coronawet. Deze wet zal de maatregelen van de laatste tijd vast leggen, en onze vrijheid nog verder inperken. Kortom; men beweegt zich op een weg die zal eindigen in een dictatuur. Want een ding overheerst in de Coronawet, en dat zijn verbodsbepalingen. Zo zal het officieel verboden zijn om op straat geen veilige afstand te bewaren. De afstand zelf wordt niet genoemd, maar het moet duidelijk zijn dat dit op een gegeven moment een regen aan boetes zal opleveren. Het zal ook verboden zijn om bepaalde openbare plekken te bezoeken, en een ander verbod treft het organiseren van een evenement. Maar er is nog veel meer; het kabinet zal onder de wet het recht hebben om hygiënemaatregelen verplicht te stellen. Dit kan heel veel dingen betekenen, waaronder gedwongen testen en gedwongen vaccinatie. Verder kunnen er door de regering regelingen worden ingesteld waar niemand invloed op kan hebben, ook het parlement niet. Een besluit achter gesloten deuren kan voldoende zijn. Rutte presenteert deze wet als de enige mogelijkheid om een tweede Corona golf het hoofd te bieden, en waar mogelijk te voorkomen. Maar dit is totale onzin; het is helemaal niet duidelijk of er een tweede golf komt. Steeds meer medici betwijfelen dit. Als het om Corona gaat wordt de angst naar een hoogtepunt gedreven, terwijl andere doodsoorzaken niet meer dan een schouderophalen uitlokken. Dit is het bewijs dat het systeem de Corona paniek voor heel andere doelen nodig heeft dan het beschermen van de volksgezondheid.

Welke doelen dat zijn zien we terug in de nu geplande Coronawet. Controleren, verbieden, en intimideren zijn de hoofdbestanddelen van een beleid dat ons allemaal een maximum controle maatschappij wil binnenvoeren. Een maatschappij waarin wij niets meer te zeggen hebben. Kritiek is natuurlijk dan helemaal niet meer mogelijk, en iedere poging daartoe zal als opruiing worden gezien. Waar dit alles verder toe leid hebben we in de afgelopen maanden gezien. De economie ligt in puin, er worden schulden gemaakt die nog vele generaties na ons zullen treffen, en het aantal faillissementen stijgt met de dag. Het is dan ook niet moeilijk te raden wat er zal gebeuren tijdens een tweede golf, als het beleid hetzelfde is als in de afgelopen maanden. Dan zal Rutte het land regelrecht de afgrond in dirigeren, met verlies van al onze vrijheden en verworvenheden.

Veel mensen zien Rutte als onschadelijk, een soort slaapwandelende vader des vaderlands, die alleen maar het beste wil. Dit is een totaal verkeerde inschatting. Rutte is een loopjongen van de globalisten, net als Merkel, Macron, Kurz, en vele anderen. Misschien een wat andere stijl, maar dat maakt hem niet minder gevaarlijk. De maatregelen in de Coronawet zijn niet typisch Nederlands, want gelijksoortig wetten staan in de meeste Europese landen op de agenda. Kortom; het is allemaal afgesproken werk, beheerst door de zelfde agenda. Dat er hier en daar wat nuances in zitten maakt geen enkel verschil. Kijk ook eens hoe makkelijk Rutte gebruik maakt van de zogenaamde “new speak”; de nieuwe normaliteit, anderhalvemeter-samenleving, tweede golf, dashboard; het zijn de woorden en begrippen waar alle Europese leiders mee strooien.
Toeval? Natuurlijk niet! Er wordt een plan stap voor stap afgewerkt. Dat wordt met de dag duidelijker.

Denk aan de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 28 juni 2020:
VVD 33, CDA 19(+1), PVV 18, PvdA 16(-2), GroenLinks 12, D66 12(+2), FvD 11, SP 10, ChristenUnie 7, PvdD 5, SGP 4,DENK 1, 50Plus 1(-1), PvdT 1