.....

Maurice de Hond heeft ook deze week weer diverse onderzoeken uitgevoerd die allen betrekking hebben op de Coronacrisis. Allen na te lezen op Peil.nl

Italië
Nog even over Italië. Italië beschuldigt Nederland er van niet solidair met het zwaar door Corona getroffen land te zijn en bovendien vrekkig, omdat ons land vooralsnog niet bereid is in te stemmen met Coronabonds/Eurobonds. Als u daar een beetje boos om bent geworden is dat terecht. Nederland is lid van een club (EU) en betaalt in de vorm van een contributie. Als clublid is het niet de bedoeling om op te draaien voor een slecht financieel wanbeleid van een losbandig lid en daarvoor maar eens extra in de buidel te tasten. We zijn het Leger Des Heils niet. Italië vindt dat je als eerste goed voor jezelf moet zorgen....right !

Italië
Nog even over Italië. Italië beschuldigt Nederland er van niet solidair met het zwaar door Corona getroffen land te zijn en bovendien vrekkig, omdat ons land vooralsnog niet bereid is in te stemmen met Coronabonds/Eurobonds. Als u daar een beetje boos om bent geworden is dat terecht. Nederland is lid van een club (EU) en betaalt in de vorm van een contributie. Als clublid is het niet de bedoeling om op te draaien voor een slecht financieel wanbeleid van een losbandig lid en daarvoor maar eens extra in de buidel te tasten. We zijn het Leger Des Heils niet. Italië vindt dat je als eerste goed voor jezelf moet zorgen....right !


Weet u nog wat de binnenvaartsector van Italië te horen kreeg tijdens de vorige crisis? "In Italië hebben we geen binnenvaart dus waarom moeten we jullie steunen." Dat het potje met geld gevuld was met vooral Nederlands geld en het dus de Italianen niets zou kosten was aan dovemansoren gericht. De sector mocht niet eens beslissen over hun eigen geld. En dat is de mentaliteit van de zuidelijke landen. En nu kijkt men raar op dat de noordelijke landen voorwaarden stellen aan het spenderen van hun geld. Jeetje, wie had dat aan zien kunnen komen. De voorstanders menen hun kans schoon te zien om te komen tot een "ever closer Union" (whatever the costs may be)

Ollongren
Iemand laatst nog iets van Ollongren gehoord? Want dat er iets er met Ollongren aan de hand is, is wel zeker. Het is bijzonder vreemd dat deze ongekozene in haar positie inmiddels bijna 6 maanden uit zicht is zonder dat daar enige serieuze communicatie over is. Haar laatste tweet dateert uit oktober 2019. Het officiële verhaal is dat ze ziek is aan de holtes en ze had complicaties. Ik ben niet de enige die zich afvraagt wat er echt aan de hand is en hoe het verder moet. ( Ik had duidelijk de indruk dat ze niet tegen haar taak als minister van Binnenlandse Zaken was opgewassen, alles wat ze fout kon doen, deed ze fout. Onvergeeflijke zaken zoals het stante pede afschaffen van het referendum) . Maar ze moet wel snel zijn. Als dit hoogst irritante en landelijke politiek onwaardig gedrag van de 4 musketiers nog een half jaartje doorgaat daalt haar partij naar CU en SGP regionen, een zeteltje of 4 tot 6. Waar de VVD altijd een zetel of 20 scoort vanwege de volstrekt debiele aanhang die altijd bij het kruisje tekent, ligt het aantal gestoorden bij D66 een stuk lager. Ollongren heeft nog een half jaar om er te staan voor als dit najaar de echte campagne begint. Ik denk dat Rob Jetten in of na de zomer bekend maakt dat hij njet als lijsttrekker de campagne in gaat. Alleen al zijn verschijning in de media, de gespeelde wijsheid, de onkunde en het gebrek aan professionaliteit, de vele ingestudeerde one-liners, het voortdurend bashen van Wilders en Baudet en zijn ultieme fake attitude ergert mij mateloos. Jetten is een facade, er zit geen kennis noch kunde en intelligentie onder.

Corona
Wie lacht niet die Nederland beziet..."Nederland stuurde in februari ondanks WHO-waarschuwing miljoenen medische hulpmiddelen naar China", bron: www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ned...naar-china~b15ecd46/ Uit het artikel:"Een betrokken ambtenaar zegt terugblikkend over de vlucht: ‘We waanden ons onkwetsbaar." De woorden van een lid van onze eigen deep state Hier past slechts een eerbiedig zwijgen...TOG??

Er zijn steeds meer mensen die zeggen liever ziek te willen worden dan dat ze hun bestaan en hun waardigheid moeten opgeven. Het angsteffect van de coronahoax begint duidelijk af te nemen en dus ga je geluiden krijgen van mensen die het allemaal helemaal spuugzat zijn. De wereld is zo langzamerhand wel een beetje klaar met de dagelijkse horrorberichten over een "virus" dat er tevens voor zorgt dat miljoenen en misschien zelfs wel miljarden mensen hun levenswerk en hun baan in rook zien opgaan.

Dwangmaatregelen
In Parijs mogen de mensen overdag niet meer trainen. Winkels sluiten complete gangpaden met goederen die "niet essentieel" worden genoemd. Dat zijn afdelingen met onder andere speelgoed, entertainment, schoonheidsartikelen en sportspullen. Iedereen in Miama Beach moet een masker dragen. Een man die met zijn hond in een park loopt krijgt een boete van 800 dollar.
Een directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat politie gemachtigd moet worden om jouw huis binnen te komen en iedereen van wie zij denken dat deze besmet is mee te nemen en af te voeren.

De gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, heeft de politie van de stad New York opdracht gegeven om veel agressiever op te treden tegen teveel mensen bij begrafenissen, grote bijeenkomsten en groepen mensen die met een frisbee in het park spelen. Hij heeft de boete voor het niet correct handhaven van "social distancing" opgevoerd naar 1.000 dollar. Er vliegen drones rond in New York die mensen waarschuwen om niet te dicht bij elkaar te komen. In Santa Monica (Californië) wordt een eenzame surfer afgevoerd in handboeien. In Pennsylvania kreeg een vrouw een boete van 200 dollar omdat ze een eindje ging rijden. Kerkdiensten worden geschrapt en overal schieten de coronakliklijnen als paddenstoelen uit de grond. In Colorado wordt een man geboeid afgevoerd omdat hij in het park softball speelde met zijn dochter. In België wordt een echtpaar beboet met 500,- euro omdat ze tijdens een fietstochtje samen op een bankje uitrustten omdat mevrouw hartpatiënte is.

Ze hebben de mensheid opgesloten in hun eigen huizen, de economie verwoest, haar broodwinning afgepakt en ervoor gezorgd dat iedereen afhankelijk wordt van aalmoezen van de overheid.

Wereldregering
Er bestaat geen twijfel aan dat de huidige Corona pandemie in verschillende kringen tot paniek heeft geleid. Men doet het voorkomen als of alles onder controle is, en dat men precies weet waar men mee bezig is. De waarheid is dat het tegendeel het geval is. Maatregelen die gisteren van de hand werden gewezen als nutteloos, worden plotseling tot onderdeel van de oplossing gemaakt. Schema’s die eerder werden opgesteld over het verloop, en het mogelijke einde van de crisis verdwijnen steeds opnieuw in de prullenbak, om plaats te maken voor andere schema’s.
Een voorstel dat deze weken steeds meer opduikt is het vormen van een wereldregering. Zo’n regering zou dan zowel de Corona crisis als ook de daarop volgende economische crisis wereldwijd moeten aanpakken. De redenering is dan dat alleen een wereldregering het volledige overzicht en de middelen zal hebben om tot werkbare oplossingen te komen. Het voorstel komt uit verschillende hoeken. In Duitsland was het Der Spiegel die het idee als eerste naar voren schoof. Later sprak de voormalige Britse premier Gordon Brown zich ook voor het voorstel uit. Hij was premier tijdens de financiële crisis van 2008. Brown gebruikte de G20 als een beperkte wereldregering om steun te krijgen voor een miljardenfonds, dat werd gebruikt om de banken te redden. Voor alle duidelijkheid; het ging hem alleen om de banken. Andere slachtoffers van de toenmalige crisis lieten hem koud.

Zo heeft de VN een oproep gedaan om een 10% wereldbelasting in te voeren om de enorme kosten van de huidige situatie en de nasleep te dekken. Net als in 2008 mogen wij allemaal betalen voor de fouten en de misdaden die door de elite zijn begaan. Het lijkt er op dat het kader voor de komende strijd stap voor stap geschapen wordt. De globalisten elite weet dat dit de eindstrijd gaat worden en men bereid zich aan alle kanten voor. Reden voor ons om dat ook te doen.

Een wereldregering is een langgekoesterde wens van de elite om de volledige controle over de mensheid te bereiken. Het huidige globalisme, met zijn One World ideologie en de vele pogingen om de nationale staten te vernietigen, is een etappe op de weg naar zo’n regering. Men wil de volkeren van iedere vorm van macht beroven, en beweert te streven naar een Nieuwe Wereld Orde, iets wat volgens de woordvoerders in het belang van iedereen zou zijn. Natuurlijk zijn dat allemaal propagandaleugens, want als er tijdens de huidige crisis iets door de mand is gevallen, dan zijn het wel de zogenaamde internationale instellingen. Waar zijn de gebruikelijke verdachten; de Europese Unie, de Verenigde Naties, de G20 en de G8 terwijl het aantal slachtoffers van de pandemie alleen maar oploopt? Wat voor bijdrage leveren zij om tot oplossingen te komen en levens te redden? Het antwoord is snel gevonden; ze leveren namelijk geen enkele bijdrage. In tegendeel; zij hebben met hun wanbeleid op verschillende terreinen de situatie alleen maar erger en uitzichtlozer gemaakt. Gelijktijdig hebben zij met hun ideologische waanzin de wereld naar de rand van de afgrond gedreven. Oplossingen hebben ze niet, maar profiteren willen ze allemaal. Het gebruikelijke gedrag van de parasiet.

Misschien lijkt op het eerste gezicht een wereldregering een sympathiek idee. Het heeft iets van solidariteit, en allemaal samen de problemen aanpakken. Maar dit is alleen maar schijn. Een wereldregering wil controle over alles en iedereen. Omdat ze nooit alle mensen kunnen overtuigen, en gelijktijdig geen oppositie dulden, zullen ze gebruikmaken van onderdrukking en repressie. Iedere kritische stem zal tot zwijgen worden gebracht. En ieder persoon die zich aan de bevelen en instructies onttrekt zal eerst worden geïsoleerd en dan uitgeschakeld. Een wereldregering, met alle instellingen en controlemaatregelen die zo’n systeem met zich mee brengt, is de directe weg richting de slavernij. De mensheid heeft in de recente geschiedenis genoeg dictaturen gezien, de dictatuur van een wereldregering zullen we daar niet aan toevoegen.

Toch zie je in heel Europa en ook elders maatregelen van kracht worden, die zo uit de koker van een wereldregering zouden kunnen komen. Zo was men in Oostenrijk van plan om alle burgers te dwingen om een zogenaamde corona app op hun smartphone te installeren. Met deze app zouden dan alle bewegingen en gangen van de telefooneigenaar in kaart kunnen worden gebracht. Mensen die de app wilden weigeren werden bedreigd met consequenties. Na veel protest wordt de app nu toch vrijwillig, maar de denkrichting is duidelijk. Ook Nederland heeft plannen om apps te gebruiken.

Nationale staten
Een wereldregering is een andere naam voor een gevaarlijke globale dictatuur. Dit terwijl de trend die we nu zien veel meer de andere kant op gaat. De nationale staten hebben weer aan belang gewonnen. Steeds meer mensen begrijpen dat de oplossingen op nationaal niveau moeten worden gezocht, en niet op internationaal niveau. Door de actuele ontwikkelingen is het Europa van sterke onafhankelijke nationale staten een grote stap dichterbij gekomen. Een Europa waar grenzen weer grenzen zijn, en waar we vooral gebruikmaken van eigen productie en dus ook eigen producten. Dit alles zal op termijn een einde maken aan het globalisme. De tijd van ongecontroleerde migratie, geld en warenstromen is voorbij. Corona heeft de gevaren van dit alles zonder meer duidelijk gemaakt. Een waarschuwing die we niet moeten negeren. De volkeren kennen nu de uiteindelijke consequenties van het globalisme, en ook de oplossingen raken meer en meer bekend. We hoeven de zaak alleen nog maar in beweging te brengen, dan zullen de stukjes van de puzzel zonder meer op zijn plaats vallen. Een toekomst die je zelf met eigen handen opbouwt is een ware toekomst. De rest is alleen maar schijn.....!

Dit was het voor deze week.
We heffen het glas en brengen een toost uit op uw gezondheid en welzijn.PROOST ! Wens u van harte heel fijne Paasdagen !!

 

....