Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 6 augustus 2017

Formatie 2017
Volgende week is het dan zover.Dan zit de vakantie voor VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie erop en hervatten de partijen de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Interessant wordt D66, de partij die de meeste buikpijn heeft van deze combinatie. Pechtold moet de komende weken kiezen tussen twee kwaden. Wordt het "rechts met de Bijbel", of zeggen ze nee en geven ze hun missie op van het "verbinden van progressief en conservatief". (was een van hun belangrijkste campagnethema's). Om nog maar te zwijgen van de mogelijke gevolgen: een wankel minderheidskabinet, misschien zelfs nieuwe verkiezingen....


De inzet van D66, zo benadrukken ingewijden, is om deze onderhandelingen te laten slagen. Het landsbelang vereist dat D66 en ChristenUnie en CDA hun levensbeschouwelijke verschillen overbruggen. Op een aantal punten zijn D66 en ChristenUnie inderdaad elkaars bondgenoten. Ze willen allebei een ambitieus klimaatbeleid. Ze vinden allebei dat er barmhartiger moet worden omgegaan met uitgeprocedeerde asielzoekers. En ook hun opvattingen over arbeidsmarkt en pensioenen liggen niet ver uit elkaar.

Op medisch-ethisch gebied zijn de verschillen tussen D66 en ChristenUnie daarentegen gigantisch. Voor zaken als wetenschappelijk onderzoek met embryo’s en hulp bij ‘voltooid leven’, zijn ook nog eens nauwelijks compromissen denkbaar: het gaat om principekwesties die weinig ruimte laten voor creatief uitruilen.
Wat ook niet helpt, is dat D66 hier vrijwel alleen staat. Het CDA kiest – hoewel pragmatischer – de kant van de ChristenUnie. De VVD kan en wil zich nergens op vastleggen omdat Kamerleden over medisch-ethische vraagstukken een individuele afweging mogen maken.

We hebben D66 al in vorige Keek's de oplossing aan de hand gedaan: je benoemt een commissie die verder onderzoek doet of past een gewiekste staatsrechtelijke kunstgreep toe. Want het zou toch te gek voor woorden zijn als deze twee partijen niet samen grote problemen kunnen aanpakken, omdat ze het oneens zijn over zo’n marginale kwestie als voltooid leven? (cynische mode off)
Andere D66’ers zeggen het klimaat is het probleem. En hier zou dan het CDA, met zijn agrarische achterban, weer dwarsliggen. Je proeft de frustratie bij D66 over de linkse partijen PvdA, SP en GroenLinks, die geen van drieën in dit kabinet wilden stappen – en D66 op die manier in een kwetsbare positie hebben gebracht.
Het zou D66, een partij die absoluut geen liefhebber is van polderoverleg, dan ook helemaal niet ongelegen komen als de sociale partners een akkoord weten te sluiten over de ziektewet, zzp’ers en het ontslagrecht. Dan kan Pechtold straks tegen zijn linkse critici zeggen: beste vrienden, zelfs de vakbonden steunen dit beleid.

Weet u, ik heb eigenlijk geen idee waarom mensen dit als een meerderheidskabinet zien. Dat is het alleen in theorie. Omtzigt en ook Voordewind zijn volstrekt eigenzinnige parlementsleden. Een echt meerderheidskabinet is het dus niet. Maar goed, ze zien maar. Ze weten het toch altijd beter.

Klimaat-akkoord
"De dag die je wist dat zou komen" is eindelijk hier. Bent u er klaar voor? De Verenigde Staten hebben gisteren officieel laten weten dat ze uit het klimaatakkoord stappen dat in Parijs werd bereikt.
In 2015 hebben bijna alle landen in de wereld een akkoord ondertekend waarbij afspraken werden gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan en te proberen om de temperatuurstijging van de aarde te verminderen. Het werd gezien als een ‘historisch moment’ waarbij men ter plekke moest huilen van geluk. Dat is geen theatrale overdrijving, dat is ook echt gebeurd. Obama was trots op het feit dat de VS mee gingen doen met dit akkoord.
Donald Trump is niet van de klimaatkerk en had in zijn campagne al aangegeven te willen stoppen met de uitvoering van dit akkoord, nog voordat het echt in werking was getreden.
Boosheid en verdriet alom. Teleurgestelde wereldleiders. Demonstraties. Opstanden.Donald Trump werd afgeschilderd als een debiel die niet weet wat die doet en de wereld in een ramp stort.
Het klimaat wilde zo graag veranderen en de temperatuur wilde zo graag dalen, maar het is ze niet vergund. En wat is het gevolg? Lucifer! Een hittegolf des doods raast over grote delen van Europa. We gaan levend verbranden als het zo doorgaat en voordat we een teiltje en koud water hebben kunnen vinden, zijn we al doodoverleden aan chronische oververhitting en watergebrek. Want de regen die verkoeling moet brengen valt in andere delen van Europa. Confronterend he? Allemaal de schuld van de Trump. Opwarming ! Heb je nou je zin? Sneuneus ! v

Tegenvaller
De premie voor de zorgverzekering moet met 30 euro per jaar omhoog omdat de zorgverzekeraars met een gat van 400 miljoen zitten. Dat gat moet gevuld worden. "Want onze reserves dalen hierdoor en we kunnen onze premies daarom niet laag houden”.

Fantastich toch, hoe je met woorden iemands perceptie kunt beïnvloeden. Voor een fractie van een seconde dacht ik dat de premies op dit moment werkelijk laag zijn.

Meevaller
Dijsselbloem krijgt het podium om te vertellen dat het kabinet een enorme meevaller heeft van 32 miljard. Iemand een idee waar die miljarden zijn gebleven? Niets meer over gehoord. Liegen, bedriegen, manipuleren.

Ei ei ei
In onze maatschappij gaat het om geld en economie, en niet om de mens of de gezondheid van de mensen.
Uit de brief die minister Schippers van Volksgezondheid en Staats Van Dam van kippenzaken donderdag aan de Tweede Kamer stuurden blijkt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op maandag 19 juni door Belgische collega's er op werden gewezen dat twee Nederlandse bedrijven gebruikt hebben gemaakt van het middel. Maar pas op 19 juli gaat de NVWA bij de betrokken Nederlandse pluimveehouders monsters van de eieren nemen. De NVWA - verantwoordelijk voor de voedselveiligheid - wist dus een volle maand dat er mogelijk iets mis was met Nederlandse eieren.De consument wordt al die tijd in het ongewisse gelaten en tikt zijn eitje lustig door. Het zijn twee journalisten van De Stentor die op zaterdag 22 juli het nieuws naar buiten brengen. Pas daarná begint de NVWA met het actief informeren van de consument wat uitmondt in een communicatienachtmerrie.
De Voedsel en Waren Autoriteit krijgt er flink van langs dat ze niet tijdig en streng genoeg is opgetreden.
Als reactie daarop overweegt de NVWA om ook de lange IJ uit de roulatie te halen

Geen Peilingen van Maurice de Hond deze week derhalve is de politieke stand van het land nog immer:

VVD 32, PVV 21, CDA 16, D66 20, GroenL 13, SP 11, PvdA 11, CU 5, PvdD 5, 50Plus 4, SGP 3, DENK 3, FvD 6

 

 

...