× Ukraine - Rusland

Vraag Demissionaire Rutte en Co hyperactief in NAVO-oorlogsvoorbereiding

Meer
9 maanden 1 week geleden - 9 maanden 1 week geleden #49822 door katertje
Opinie: NOS Journaal van 11 augustus 2017

Verbijsterende propaganda zagen we gisteravond in het NOS-journaal. Premier Rutte bezocht de Nederlandse militaire missie in Litouwen, bestaande uit zo’n 250 man en onderdeel van de NAVO-aanwezigheid van zo’n 1.000 man onder Duitse leiding.
Een verklaring voor die aanwezigheid wordt gegeven in de vorm van de “Russische dreiging”. Rutte zegt vanaf een kazerne drieduizend kilometer van Nederland aan de Russische grens: “het feit dat Rusland zich steeds militanter en agressiever opstelt tegenover het Westen is het van belang om te laten zien dat we hier als het Westen verenigd zijn en dat wij deze landen steunen”.
Dan komt er een jong broekie in beeld met een stropdasje die bazelt: “Het is natuurlijk niet zo dat de Russen hier vandaag of morgen binnenvallen (ahum, wat doen die militairen daar dan??) maar na Georgië en Oekraïne is de angst in de Baltische Staten dat Rusland hier ooit (ooit??) een keer binnen gaat vallen” en “het is hier nog geen oorlog”.
“Het is hier ‘nog’ geen oorlog en natuurlijk vallen de Russen hier niet binnen”.
“Er is angst voor een scenario zoals in Georgië en in Oekraïne”.

Wacht eens even. Georgië, 2008. Terwijl de Amerikaanse Marine een vloot heeft klaargelegd in de Zwarte Zee, viel Georgië met steun van de NAVO de provincie Zuid-Ossetië binnen, waar zich Russische blauwhelmen bevonden. Het was dus niet Rusland dat die oorlog begon, maar Georgië.

En Oekraïne? In 2014 stonden daar Amerikaanse en EU-politici een staatsgreep te steunen waarbij de regering werd omvergeworpen en de president het land uit moest vluchten, waarna radicale nationalistische militia van ultra-rechtse signatuur onmiddellijk begonnen gewelddadigheden te plegen tegen de Russischtalige minderheid, zoals de massamoord in Odessa en de moordpartijen aan de grens met de Krim. Rusland is overigens nooit Oekraïne binnengevallen, wat Rutte ook mag beweren.

Wat de NOS hier aan de kijkers vertelt is historisch en feitelijk onjuist.

Als de buitenlandse NAVO-troepen in de Baltische Staten aanwezig zouden zijn tegen een eventuele Russische aanval, dan klopt er nog iets niet. Ze zijn met veel en veel te weinig (enkele duizenden militairen) en ze beschikken niet over de wapens om een dergelijke aanval af te slaan. Een Russische dreiging is dan ook niet de reden voor de NAVO-aanwezigheid in de Baltische Staten. Rutte weet dat heel goed.

Bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie waren het de ongeveer twee miljoen mensen van de Russischtalige minderheid in de Baltische Staten die als eersten wakker werden in een land dat hen afsneed van Rusland. Vrijwel direct werden er wetten aangenomen in Estland en Letland, die geen staatsburgerschap toekenden aan personen van wie een van de ouders in Rusland geboren was. Litouwen kende wel staatsburgerschap toe, om de simpele reden dat het land veel meer minderheden kent, zoals Polen en Oekraïners.

Er zijn dus in de Europese Unie twee landen waar je als inwoner geboren en getogen kan zijn, maar waar wetten je verbieden een paspoort te hebben, je niet mag werken in de rest van de EU, geen deel kan nemen aan verkiezingen, je niet verkiesbaar kan stellen, geen politieke beweging kan starten en zelfs geen jachtakte kan krijgen.
De mate van repressie is groot en ik zal daar later nog een hoofdartikel aan wijden, als ik alle getuigenissen van onze contacten in die landen heb verzameld. Het komt er op neer dat iedereen die een klein beetje opkomt voor de rechten van de miljoenen Russischtaligen het leven zuur wordt gemaakt.
Zo schrijft een van onze contacten in Litouwen dat zijn Facebook-account werd afgesloten, nadat hij kritiek had geuit op de EU. We horen verhalen over rechters die partijdig rechtspreken, over valse en verdwenen bewijzen, burgers die getreiterd worden en de NAVO die met pantservoertuigen door de straten rijdt … met een Amerikaanse vlag erop. Dat is pure pesterij en intimidatie en dat is waar Rutte en de NOS voor staan.

De Russischtaligen kunnen overigens wel degelijk een Ests of Lets paspoort bemachtigen. Dan moeten ze eerst een examen doen in het Ests of Lets (ongeveer hetzelfde als wanneer een Vlaming pas een Belgisch paspoort kan krijgen als hij een examen aflegt in het Frans). Bovendien moet er een toets worden afgelegd waarin allerlei politieke verklaringen zijn opgenomen, zoals “Ik veroordeel de bezetting door Rusland van 1939 tot 1990” (ongeveer hetzelfde als wanneer onze Vlaming zou moeten verklaren dat zijn “Vlaanderen altijd Wallonië heeft geprobeerd te vernietigen”). Het is te idioot voor woorden. Mensen die zijn geboren in pakweg 1980 in Estland krijgen een “alien passport”. Het enige voordeel daarvan is, is dat ze geen visum nodig hebben als ze naar de Russische Federatie of Wit-Rusland willen. Cadeautje van Poetin en Lukashenko.

Vanuit de EU komt bar weinig kritiek op deze gang van zaken. In feiten zijn de Russischtaligen in de Baltische Staten de enige minderheid in de EU die hun grondrechten nooit hebben gekregen. Dat levert spanningen op in die landen.
De NAVO en dus de Nederlanders zijn helemaal niet in de Baltische Staten om “Russen af te schrikken” maar als een militaire politie gericht tegen de Russischtalige minderheid in die landen.

Olav ten Broek
Geotrendlines


That's other cook ....!
Laatst bewerkt: 9 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], gnor
Meer
9 maanden 1 week geleden - 9 maanden 1 week geleden #49818 door katertje


Premier Rutte op Radio 1 aan het einde van de middag. Hij is momenteel op bezoek bij de Nederlandse militairen die in Litouwen zijn gelegerd. "Om de militairen die ,,hier gestationeerd zijn een hart onder de riem te steken". De troepen maken deel uit van een vooruitgeschoven NAVO-macht die " Rusland moet weerhouden van verdere machtsuitbreiding en Oost-Europese bondgenoten moet geruststellen. Het Russische buitenlands beleid is de laatste jaren steeds assertiever geworden, en bij tijden zelfs agressief waar het gaat om de annexatie van de Krim en het destabiliserend optreden in Oost-Oekraïne. -gekmakend- Tegelijkertijd is het goed te benadrukken dat de NAVO niet uit is op een confrontatie met Rusland. Het is van belang om ook via diplomatieke kanalen in gesprek te blijven, ook om escalatie en misverstanden te voorkomen'', aldus Rutte.

De regeringscoalitie van VVD en PvdA mag dan bij de laatste verkiezingen gedecimeerd zijn, minister Hennis van defensie blijft onverminderd strijdbaar.  Ze heeft zichzelf tot spreekbuis gemaakt van de Amerikaanse plannen om de NAVO in Europa om te schakelen naar een aanvalsstrategie. Het tijdschrift Foreign Affairs schreef al begin juni dat de NAVO het recht moet krijgen zonder formaliteiten Europese grenzen over te steken (in oorlogstijd is de nationale soevereiniteit natuurlijk opgeheven, maar nu moeten militaire verplaatsingen nog worden aangekondigd). Een militair "Schengen", zeg maar. En kijk nou jôh...laat Hennis 23 dagen later nou datzelfde idee krijgen! En laat er nou nog enthousiast op ‘haar idee’ gereageerd worden ook!

Het zou allemaal een beetje zielig zijn als we het niet hadden over een overduidelijke opbouw naar een groot militair conflict in de Baltische staten. Met het demissionaire kabinet Rutte als stemmingmaker. Op oorlogspad dus. 

Bijna dertig grootschalige NAVO-oefeningen in Europa dit jaar, de opbouw van vier NAVO gevechtsgroepen in de Baltische staten, en nog een aantal specifieke infrastructurele voorzieningen geven blijk van de omschakeling naar een offensieve strategie. Nog in juli werd in Bulgarije, Hongarije en Roemenië de grote oefening Saber Guardian gehouden onder Amerikaanse leiding, waaraan 25 000 troepen uit 24 landen deelnamen. Daarnaast zijn er 4500 NAVO-troepen gelegerd in de Baltische staten (op rotatiebasis). Eenheden van het Amerikaans 2nd Cavalry Regiment liggen op 150 kilometer van de Russische exclave Kaliningrad, een overblijfsel van de USSR ingeklemd tussen Polen en Litouwen.

Zoals altijd spelen hier militaire en economische, vooral energiebelangen door elkaar heen. Vorig jaar besloot de EU al een pijplijn tussen Finland en Estland aan te leggen, en op 3 augustus jl. Is Polen akkoord gegaan met de Baltic Pipeline die vanaf 2020 gas van Noorwegen via Denemarken naar Polen gaat pompen. Vandaar gaat weer een pijplijn naar Litouwen en Slowakije, allebei belangrijke Gazprom-klanten.

Kaliningrad speelt in die context de rol die de Russische marinehaven Sebastopol op de Krim speelt, namelijk een strategisch punt van waaruit een hele regio militair kan worden gedomineerd. Er zal de NAVO veel aan gelegen zijn om een eind te maken aan de Russische ‘bezetting’ (het is het voormalige Oost-Pruisen, in 1944 door het Rode Leger op de nazi’s veroverd). Vandaar dat de verwachting van de commandant van de Amerikaanse troepen in Europa, Hodges, dat Duitsland bij een crisis zijn spoorwegnet aan de NAVO ter beschikking zal stellen, niet ongegrond is.

‘De Russische dreiging’ moet bij dit alles dienen om aarzelingen in de publieke opinie en zelfs onder politici te overwinnen.

Oorlog is geen Oplossing:
" Dat er spanningen in de Baltische staten zijn, zal niemand betwisten. In Estland en Letland is 20 tot 25 procent van de bevolking Russisch, vooral in de steden: de helft van de Letse hoofdstad Riga is Russisch. In Litouwen wonen iets minder dan 10 procent Russen. Deze Russen worden op alle manieren in hun burgerrechten beperkt door de nationalisten die nu aan de macht zijn. Vaak met een achtergrond als ballingen in Noord-Amerika in de Koude Oorlog.

T. H. Ilves, president van Estland van 2006 tot vorig jaar, groeide op in New Jersey en werkte in de VS voor het propagandakanaal Radio Free Europe;
de voormalige Litouwse president V. Adamkus was eveneens 30 jaar lang Amerikaanse staatsburger en werkte hoofdzakelijk als officier voor de militaire inlichtingendienst.
De Letse president, Vaira Vike-Freiberga, groeide op in Canada.

Allemaal zijn ze na de instorting van de Sovjet-Unie spoorslags naar hun thuislanden teruggereisd om daar leiding te geven aan de anti-Russische krachten, met de Atlantische connectie hoog in het vaandel. Anti-Russische wetten die in Oekraïne tot burgeroorlog leidden, provocerende parades van SS-veteranen en niet in de laatste plaats, NAVO-activiteit tot op enkele honderden meters van de Russische grens, het kan allemaal tot onrust leiden.
Maar de NAVO is paraat. Minister Hennis herhaalt de Amerikaanse wensen als zijnde haar ‘idee’ (enthousiast ontvangen).


Een demissionair kabinet mag alleen lopende zaken behandelen, de minder belangrijke dus. Zoals een oorlog in Europa, de laatste naar we mogen aannemen… ?
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 9 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor
Tijd voor maken pagina: 0.481 seconden