× Ukraine - Rusland

Vraag NEDERLAND opnieuw BEZET ?

  • dirko
  • dirko's Profielfoto
  • Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
8 maanden 6 dagen geleden #52299 door dirko
...

De lange spoortreinen met open en gesloten wapens vervoerden zo te zsien slechts aanvalswapens naar de Oostelijke NATO landen.
Je vraagt je dus af waarmee men achter de schermen bezig is..

Ohw, of zou het zijn omdat Putin met zijn Russische leger zo ‘agressief’ is ..?

En zijn daarom de snelwegen in Griekenland de z.g. ‘Corridors 1-6 naar het zuiden gebouwd, van het geld van de Grieken om de NATO snel hun
middelen in het Zuiden bij de Turkse grens te krijgen..?

We worden besodemietert door dronken druppie, grizztelijke fanatici als Wim vd Camp en we vinden alles goed.
Voor de lieve vrede..

Of toch zomaar voor wat anders ?


..Of tøo

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]
Meer
8 maanden 1 week geleden #52295 door katertje
Brussel bereidt zich voor op aanval van Rusland – of misschien op aanval op Rusland

De Europese Commissie lanceerde deze week een plan voor ‘militaire mobiliteit’, waarvoor alle verkeersaders moeten worden versterkt. De Koude Oorlog revisited. Europese autowegen: voor verbroedering of voor tanks?

Europa moet in 2025 klaar zijn voor snelle militaire mobilisatie om oorlogsdreiging het hoofd te bieden. Daartoe worden nu ingrijpende maatregelen genomen in Brussel.
De Europese Commissie doet een voorstel om het transportnetwerk voor reizigers en goederen ook geschikt te maken voor acute verplaatsingen van troepen, wapens, explosieven en zwaar materieel van ’onze’ strijdmachten.
“Het Europarlement en de lidstaten zijn in beginsel positief over deze stappen om knelpunten voor militaire transporten weg te nemen”, zegt Wim van de Camp (CDA), woordvoerder in het EU-parlement voor Transportzaken. Nu zijn er volgens hem nog te veel barrières in wegen, water en spoor, zoals te weinig laadruimte op treinstations, bruggen die niet voldoende gewicht kunnen dragen en bureaucratische grenscontroles. Een actieplan voor een ’EU Defence Union’, een soort vrije militaire Schengen, circuleert bij de nationale regeringen

„Het ziet ernaar uit dat er een flink bedrag vrijgemaakt wordt voor militaire mobiliteit”, aldus Van de Camp. „Wat hebben we aan Europese legers als tanks niet onder een viaduct door kunnen of als spoorlijnen, bruggen en wegen niet zijn toegerust op groot militair materieel?”
Het Europese transportnetwerk TEN-T met naadloze corridors, waarin honderden miljarden worden gestoken, is volgens hem bij uitstek geschikt voor militaire toepassingen. „Voor betere samenwerking van legers in Europa is infrastructuur een absolute randvoorwaarde.”
’Europa te kwetsbaar’ Eurocommissaris Violeta Bulc wil optimaal gebruikmaken van dit netwerk, dat volop in ontwikkeling is voor civiele en nu dus ook voor militaire doeleinden. „Het is echter nog altijd niet efficiënt genoeg. We werken aan verbeteringen. Europa is te kwetsbaar. Dat gaan we veranderen.”

Massale verplaatsingen van militair materieel zijn al langer zorgpunt, weten Nederlandse ingewijden. Onder andere de Nederlandse minister van Defensie maakt werk van ’militaire snelwegen’. Nederland heeft hier extra belang bij, omdat in geval van een aanval vanuit het oosten de Amerikanen direct militair materieel via Rotterdam Europa in moeten sturen.

De Verenigde Staten hebben sinds 2016 ook weer een depot voor zwaar materieel in ons land. In Zuid-Limburg staan zo’n 1600 voertuigen klaar, die in een crisis kunnen worden ingezet. „Mits ze zonder problemen kunnen worden verplaatst in Europa”, stelt Van de Camp.

> Je wordt niet goed van de Nederlandse kruiperige onderdanigheid.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
2 jaren 1 week geleden - 2 jaren 1 week geleden #47819 door katertje
Nu we een begin hebben gemaakt met het nieuwe jaar, en de vele, meestal wel gemeende wensen, achter ons liggen, kunnen we er niet om heen om vast te stellen dat Nederland opnieuw slachtoffer aan het worden is van een bezetting. Niet een duidelijke, openlijke en meedogenloze bezetting als in 1940-1945, maar een sluipende bezetting door het Amerikaanse leger. We moeten hier wel bij opmerken dat het geen nieuwe ontwikkeling is. Sinds 1945 zijn er altijd Amerikaanse troepen in Nederland geweest, en natuurlijk liggen er op de vliegbasis Volkel ook nog steeds de Amerikaanse atoomraketten. Net als de sluipende bezetting zijn ook deze raketten er niet openlijk. Maar iedereen weet dat ze er zijn, net zo als iedereen ook weet waar men ze voor wil gebruiken.

Het nieuwe aspect van de sluipende bezetting komt vooral voort uit de enorme opbouw van Amerikaans materieel in het defensie depot Eygelshoven in Limburg. Het Ravage Webzine schreef er op 24 december 2016 het volgende over: “
 Amerikaanse leger gearriveerd in Nederland

Vrijwel onopgemerkt is het Amerikaanse leger in Eygelshoven een voorpost aan het inrichten waarmee ‘vijand’ Rusland bestreden kan worden. Zo’n 1.600 Amerikaanse militaire voertuigen staan binnenkort paraat op Nederlandse bodem.

We maakten er begin dit jaar al melding van dat in het kader van Koude Oorlog 2.0 Amerikaans oorlogstuig terug zou keren naar het Zuid-Limburgse Eygelshoven. Een en ander vloeit voort uit afspraken die in het najaar van 2014 op de NAVO-top in Wales werden gemaakt om oostelijke bondgenoten te helpen. Volgens minister Hennis (Oorlog) onderstreept opslag van Amerikaans materieel in Nederland ‘de bondgenootschappelijke solidariteit’ en is het een ‘herbevestiging van de trans-Atlantische band’.

Inmiddels is het zover. Als dieven in de nacht slopen vorige week de eerste M1 Abram tanks, Bradley pantserinfanterievoertuigen en M109 Paladin gemechaniseerde houwitsers van het Amerikaanse leger het VS-depot van Eygelshoven binnen. Het Army Prepositioned Stocks Eygelshoven (APS-E), zoals de voorziening officieel heet, neemt een belangrijke faciliterende functie in voor Amerikaanse troepen in Europa. Op termijn zullen ook depots in Duitsland, Polen en België heropend worden.

De meeste voertuigen arriveren in de loop van volgend jaar. Ze zijn afkomstig van een US Armored Brigade Combat Team van het Amerikaanse leger. Ongeveer honderd Nederlandse Defensiemedewerkers ondersteunen de Amerikanen bij het onderhoud en de bewaking. Het APS-E-terrein heeft een oppervlakte van 27 hectare met daarop acht loodsen met duizenden vierkante meters voor opslag, 32 werkplaatsen en 20 waspunten, meldt het Ministerie van Defensie.

Momenteel zijn er alleen twee lichte VS-brigades operatief in Europa, de 173ste Luchtmobiele Brigade in Italië en het 2e Stryker Regiment Cavalerie in Duitsland. Het Amerikaanse Congres heeft in totaal 3,4 miljard dollar uitgetrokken voor de versterking van de NAVO in Europa. Juli 2017 zal oefening Swift Response 17 worden gehouden om de snelle interventie binnen 18 uur vanaf het marsbevel aan de eenheden door te exerceren. Daarbij zal van tevoren een VS-bataljon zijn gestationeerd op een basis in Polen om de reactietijd te verkorten.”

In dit korte artikel staan veel details die we hier niet hoeven uit te diepen, maar het is wel belangrijk om naar het grotere beeld te kijken. Het betekent immers nog al wat. Er komen 1600 Amerikaanse tanks en andere voertuigen in Limburg te staan, die als enig doel hebben om deel te nemen aan een oorlog tegen Rusland. Het zal dan gaan om een offensieve oorlog waarin de Amerikanen het initiatief zullen nemen. Dit zal dus deels gebeuren vanaf Nederlandse bodem. Geen enkele Nederlander is gevraagd hier een mening over te geven. De Amerikanen willen het zo, en hun lakeien in Den Haag gehoorzamen. Laat niemand de NAVO leugens geloven dat het hier gaat om het geven van bescherming aan West Europa.

In feite is het tegendeel het geval. Door de aanwezigheid van de Amerikaanse voertuigen en dus ook Amerikaanse troepen, zal Limburg een top doelwit worden voor de Russische strijdkrachten, als Amerika de aanval opent. Laat ook niemand op het idee komen dat we deze buitenlandse strijdmacht, die hier wordt opgebouwd, zo maar de deur kunnen wijzen als we het te gevaarlijk gaan vinden. Wat de Amerikanen eenmaal in handen hebben houden zo ook. Vandaar dus dat het niet onlogisch is om van een bezetting te spreken. De Amerikanen zijn hier niet met toestemming van de Nederlandse bevolking. Ze zijn een buitenlandse militaire eenheid die ons is opgedrongen, en die ons allemaal in gevaar brengt.

Zeker zijn ze ook niet de enige. Zonder veel ruchtbaarheid wordt heel West Europa, inclusief Nederland, volgestopt met Amerikaanse vliegtuigen, voertuigen en troepen, waarover alleen Washington het bevel voert. Het kan zijn dat onder Trump een andere situatie zal ontstaan, maar dat is onzeker en we moeten ons richten op de situatie die nu voor handen is. Een situatie die met de dag meer gevaarlijk wordt. Daar komt nog bij dat dit hele proces wordt omringd door hysterisch gekrijs over de zogenaamde “Russische dreiging” in de media. Een campagne die dag en nacht door gaat. Van alles wat in het Westen mis gaat krijgt Rusland de schuld en het demoniseren van Vladimir Poetin heeft intussen ongelooflijke proporties aan genomen.

De Europese “leiders” gaan in dit alles zonder een woord van kritiek mee. Ze zijn zelfs doende om de haatcampagne verder op te drijven en overal angst te zaaien. Een voorbeeld; de regering in Zweden heeft alle plaatselijke autoriteiten en gemeenten gezegd dat ze zich klaar moeten maken voor een oorlog met Rusland. De burgerbescherming moet worden uitgebreid en verbetert, en er moet een netwerk van alarmsirenes komen, als dat er al niet is. Als we naar de achtergronden kijken zien we dat deze idiote instructies nergens op zijn gebaseerd. Er staan geen Russische tanks aan de grens met Zweden. Er staan echter wel NAVO tanks aan de Russische grens. Waar de echte dreiging vandaan komt is dus niet iets waar we over hoeven te twijfelen.

Iedereen die denkt dat er van Rusland een acute dreiging uitgaat, heeft de recente geschiedenis niet goed begrepen. Als de Sovjet Unie in 1945 heel West Europa had willen innemen, dan was dit geen enkel probleem geweest. Maar de Sovjet leiding hield zich aan de akkoorden met de geallieerden. Ook zou het geen probleem zijn geweest om Duitsland helemaal te bezetten. Maar het bleef bij de Oost Zone zoals was afgesproken. Het waren de Amerikanen die steeds de spanning opdreven en met provocaties kwamen, niet de Russen. Het is ook nu niet anders.

Als Rusland in 2014 heel de Oekraïne had willen bezetten, nadat het Westen een coup in Kiev had gepleegd, was dit binnen een paar uur geregeld geweest. Het Westen wilde dat Rusland de tanks stuurde, maar Rusland liet zich niet verleiden of provoceren en gaf alleen steun aan de Russisch sprekende bevolking in de oostelijk republieken die tegen Kiev in opstand kwamen. Van een volledige invasie is nooit sprake geweest, hoe graag de Amerikanen en de Europese “leiders” dit ook wilden. Hoe vaak niet zagen zogenaamde correspondenten een Russische invasiemacht, die er nooit is geweest. Toen de rapporten uiteindelijk belachelijk werden is men er maar mee gestopt. Maar dat betekend niet dat het streven is opgegeven.

Er zijn dus voorbeelden genoeg die laten zien dat in de meeste gevallen Rusland alleen reageert op de agressie van het Westen. Nog even een interessant detail dat de meeste mensen niet meer zullen weten. Toen na de Tweede Wereld Oorlog er een zogenaamde luchtbrug naar West Berlijn werd georganiseerd, omdat de Sovjet Unie dit deel van de stad hadden afgesloten, gingen velen in het Westen er vanuit dat dit een zaak van Russische agressie was. Het tegendeel was het geval. Het Westen voerde tegen de afspraken in, in West Duitsland de D Mark in wat de economie in Oost Duitsland in de problemen bracht. Er waren dus afspraken, en het Westen brak de overeenkomst om Oost Duitsland te vernietigen. De blokkade van West Berlijn van Berlijn was dus een begrijpelijke Russische reactie, geen agressie.

Ondanks de terughoudende houding van Rusland kan het Westen het niet laten om te provoceren en Moskou als de agressieve partij neer te zetten. Als we door deze propaganda heen kijken zien we de ware situatie. Het is juist Rusland die de angel uit vele conflicten heeft gehaald. Kijk maar naar de oorlog in Syrië. Terwijl het Westen de islamitische terroristen steunt en de oorlog zo lang mogelijk gaande wilde houden, in een poging de regering van Assad te verdrijven, heeft Rusland een mogelijkheid voor een oplossing gecreëerd. Pas nadat Rusland aan de oorlog ging deelnemen werden de terroristen echt bestreden. Nu zijn Aleppo en grote delen van het overige Syrie vrij, en is er een wapenstilstand. Over een oplossing gaat gesproken worden. Dit keer serieus en zonder Amerikaanse inmenging.

Als we het dan toch over agressief gedrag hebben, kunnen we ook naar de uitwijzing van Russische diplomaten door de VS kijken. Dit werd bevolen door de mislukte president Obama omdat Rusland zich in de Amerikaanse verkiezingen zou hebben gemengd. Bewijs is er natuurlijk niet, zoals altijd bij de Amerikaanse beweringen het geval is. Meer “fake news” dus. Opnieuw heeft president Poetin met rust en overleg gereageerd. In plaats van Amerikaanse diplomaten buiten de deur te zetten, zal hij wachten tot Trump president is. Dan zal hij het Amerikaanse beleid beoordelen en doen wat nodig is. Wat een verschil met de speeltuinpolitiek van Obama die zijn eigen zwakte, over 8 hele jaren, in de laatste weken probeert goed te maken. Het gevaar dat van deze mislukkeling uit gaat is steeds beter zichtbaar, en zijn weigering de Democratische nederlaag van Clinton te accepteren heeft iets kinderlijks. Het is maar goed dat hij binnenkort geen schade meer kan aanrichten.

We kunnen dus duidelijk het gevaar zien van de Amerikaanse piratenpolitiek. De Russische dreiging is een fabel, maar de Amerikaanse tanks in Eygelshoven zijn echt. Als het om geweld gaat in Europa is de kans groter om door een aanslag van islamitische terroristen te worden getroffen, dan door een Russische raket of bom. Reden te meer dus om waakzaam te zijn en deze sluipende Amerikaanse bezetting goed in de gaten te houden. Het enige wapen tegen deze agressie is publiciteit. Als ze van West Europa al een wapenarsenaal willen maken, en ons daarmee allemaal in gevaar brengen, laten we er dan tenminste voor zorgen dat ze het niet onopgemerkt kunnen doen.

Kennis is macht, ook op dit terrein.

Integraal overgenomen van Het Rode Vaandel
Laatst bewerkt: 2 jaren 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor
Tijd voor maken pagina: 0.209 seconden