Vraag Afschaffen dividendbelasting.

Meer
3 dagen 16 uren geleden #52489 door katertje
Uitbarsting van SP-leider Lilian Marijnissen : Premier Rutte is de dienaar van de diepe staat. Waarom dit soort schimmige, stinkende deals direct verboden moeten worden

Oliereus Shell ontwijkt al sinds 2005 met toestemming van de Belastingdienst de dividendbelasting, zo meldt dagblad Trouw. Hierdoor liep de Nederlandse staat maar liefst zeven miljard euro mis.
De constructie werd in het leven geroepen om de machtige aandeelhouders tevreden te houden.
Volgens een hoogleraar belastingrecht die de deal met de Belastingdienst onderzocht, handelt de fiscus hoogstwaarschijnlijk in strijd met de wet.
Loopjongen van het grootkapitaal
SP-leider Marijnissen sprak van een ‘stinkende deal’ en zei dat Rutte steeds meer echt de loopjongen van het grootkapitaal blijkt.
“Wie is eigenlijk de baas in ons land?” vroeg ze. “Ik vroeg in de Tweede Kamer wiens belang dit kabinet eigenlijk dient, het belang van de mensen of het belang van de multinationals?”
De enige ‘wetenschappelijke’ bron voor het afschaffen van de dividendbelasting, wat onze samenleving 1,6 miljard euro per jaar kost, bleek namelijk Shell zelf, merkte ze op.
Ongelofelijk
“De waarheid blijkt voor Rutte keer op keer een optie,” voegde ze toe. “Eerst waren er geen stukken, toen wel stukken. Eerst waren er geen herinneringen, toen waren er wel herinneringen.”
“Afgelopen jaren werd het eigen risico verhoogd, stegen de huren en bleven de lonen achter, aldus Marijnissen.
Ondertussen waren er dus geheime belastingdeals met Shell die ons zeven miljard hebben gekost. “Ik vind dit ongelofelijk.”
Schimmige, stinkende deals
Keer op keer blijkt dat de hoge Haagse heren vooral de belangen dienen van de rijkste 10%. Hun rijkdom en macht wordt beschermd, terwijl van de overige 90% steeds meer wordt gevraagd.
“Dit soort schimmige, stinkende deals moeten direct verboden worden,” besloot ze. “Shell hoort niet de baas in Nederland te zijn, dat horen wij te zijn.”

SP
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
4 dagen 12 uren geleden - 4 dagen 12 uren geleden #52481 door katertje
Wat nu als blijkt dat Shell-aandeelhouders, via een Kanaaleiland-constructie, al jaren geen dividendbelasting betaalt op haar aandelen ?

Shell keert sinds 2005 via een trust op Kanaaleiland Jersey belastingvrij dividend uit aan zijn aandeelhouders. De Belastingdienst keurde deze ontwijkingsroute goed, meldt Trouw.
Via een trust op het - als belastingparadijs bekend staande - Kanaaleiland Jersey boekt olieconcern Shell dividend over naar aandeelhouders. Belastingvrij, mèt toestemming van de Belastingdienst.

Olieconcern Shell, één van de grootste pleitbezorgers voor de afschaffing van de dividendbelasting, heeft jarenlang waarschijnlijk ten onrechte geen dividendbelasting afgedragen over een groot deel van zijn aandelen. Door dividend uit te laten keren door een Britse dochtermaatschappij en via een trust op belastingparadijs Jersey, ontwijkt Shell sinds 2005 met toestemming van de Nederlandse belastingdienst de dividendbelasting voor zijn aandeelhouders.

Maar volgens hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek van de Universiteit van Amsterdam is het zeer waarschijnlijk dat de Belastingdienst hier nooit mee had mogen instemmen. In een wetenschappelijk artikel dat volgende week wordt gepubliceerd in het Weekblad Fiscaal Recht, concludeert hij dat de afspraak tussen Shell en de Belastingdienst in strijd lijkt met de Wet op de dividendbelasting.

Sinds 2005 heeft het olieconcern in totaal ruim 45 miljard euro via Jersey aan aandeelhouders uitgekeerd, blijkt uit berekeningen van de Stichting onderzoek multinationale ondernemingen (Somo). Volgens berekeningen van de onderzoekers is de staat daarover ruim 7 miljard euro aan belastinginkomsten misgelopen.

Het huidige kabinet is van plan de dividendbelasting helemaal af te schaffen, vooral op aandringen van Unilever en Shell. Dat bleek onlangs uit vrijgegeven memo’s over de afschaffing die tijdens de formatie op tafel hebben gelegen. Premier Rutte kwam daarop in de Tweede Kamer flink onder vuur te liggen, omdat hij eerder had gezegd ‘geen herinnering’ te hebben aan memo’s die bij de formatie zijn besproken.

De Belastingdienst wil niet ingaan op de zaak, maar zegt dat ‘in zijn algemeenheid geldt dat op dividenduitkeringen die worden gedaan door Engelse vennootschappen geen dividendbelasting kan worden ingehouden’.

Maar die redenering gaat niet op in het geval van Shell, zegt Van de Streek. “Shell keert via haar Britse dochtermaatschappijen dividend uit aan haar eigen aandeelhouders. Daarmee is het een dividend van Shell en dus belast met dividendbelasting. In de Wet op de dividendbelasting is expliciet geregeld dat ook dergelijke indirecte winstuitkeringen via dochtermaatschappijen zijn belast.” Volgens Van de Streek zou de redenering van de Belastingdienst geen stand houden voor een rechter.

In een reconstructie van de totstandkoming van de afspraak tussen Shell en de Belastingdienst, stelt een bron die bekend is met deze zogeheten ruling dat de fiscus bewust ruimte heeft gezocht om Shell tegemoet te komen. Dat was omdat Shell in 2004 onder vuur kwam te liggen vanwege een groot schandaal over veel te hoog ingeschatte oliereserves.
Het bedrijf bestond destijds nog uit twee verschillende moederconcerns, maar moest onder druk van aandeelhouders fuseren tot één bedrijf. Om te voorkomen dat de oude Britse aandeelhouders ook Nederlandse dividendbelasting moesten gaan betalen, en daarom waarschijnlijk tegen de fusie zouden gaan stemmen, gaf Shell twee typen aandelen uit. Aandelen ‘A’ vallen gewoon onder de Nederlandse dividendbelasting, terwijl houders van aandelen ‘B’ het dividend dus belastingvrij uitgekeerd krijgen via Jersey. De fiscale ontwijkingsroute maakte de weg vrij voor de door Shell gewenste fusie waarbij het hoofdkantoor in Den Haag in plaats van Londen kwam te zitten.


Belangen
“Ik begrijp dat het een woelige tijd was voor Shell, en dat verschillende belangen een rol speelden op de achtergrond van deze afspraak”, zegt Van de Streek. “Maar dergelijke belangen zijn niet relevant voor de vraag of de Belastingdienst had mogen instemmen met de constructie die Shell heeft opgezet. Die moet alleen toetsen of de constructie past binnen wet- en regelgeving.”
Volgens Shell heeft de oude afspraak met de fiscus ‘geen enkel verband met ons pleidooi voor afschaffing van de dividendbelasting’. Uit de onlangs vrijgegeven memo’s bleek echter wel dat de vorige staatssecretaris van financiën Wiebes zijn ambtenaren vroeg om een oplossing voor ‘het probleem van de duale aandelenstructuur van Shell’.
Shell stelt veel last te hebben van de verschillende typen aandelen, bijvoorbeeld bij het doen van grote overnames. In 2015 gaf de fiscus toestemming om de constructie fors uit te breiden, toen Shell British Gas wilde overnemen. Die overname werd deels betaald met nieuw uitgegeven aandelen ‘B’, waarvan het dividend eveneens belastingvrij wordt betaald via de trust op Jersey.

Toen olieconcern Shell in 2004 wilde fuseren, kreeg het bedrijf toestemming van de Belastingdienst voor een constructie om de heffing deels via een trust op Jersey te ontwijken. Maar mocht de fiscus die afspraak wel maken?

> @geertwilderspvv
Volg je nu
Je volgt @geertwilderspvv

Meer
Onder Rutte miljarden €€€ voor asielzoekers, miljarden voor Afrika, miljarden voor Brussel, miljarden voor Shell.
En ondertussen voor gewone Nederlanders hogere belastingen, hogere huren, hogere btw, hoog eigen risico enz. enz.
Rutte moet aftreden. Wegwezen!

Wilders heeft wel degelijk een punt.
Bijna nergens ter wereld is de belastingdruk op burgers zo hoog als in Nederland en die druk stijgt nog steeds. Dat bedrijven en burgers constructies bedenken om legaal belasting te ontlopen is volkomen begrijpelijk, doen de meesten van ons ieder jaar bij opgave Inkomstenbelasting.
Maar wat ontzettend schuurt is dat dit kabinet er voor heeft gekozen om de belastingdruk op de burgers te verzwaren om die voor multinationals te versoepelen en da's eerlijk gezegd "weinig sociaal"
Laatst bewerkt: 4 dagen 12 uren geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 week 6 dagen geleden - 1 week 6 dagen geleden #52429 door katertje
Hoe door Shell gefinancierd broddelwerk van de Erasmus Universiteit de "wetenschappelijke" basis vormde voor de afschaffing van de dividendbelasting....Lees en huiver !

Opnieuw kritiek op de manier waarop de dividendbelasting is afgeschaft: een in het geheim door ondere andere Shell gefinancierd onderzoek zou het fundament zijn geweest voor de belastingmaatregel. De wijze waarop het onderzoek is verricht en de onafhankelijkheid daarvan worden betwist.

Dat stelt onderzoekswebsite Follow The Money in een vandaag gepubliceerd stuk. De memo's die ten grondslag liggen aan de kabinetskeuze zouden gebaseerd zijn op een onderzoek van Rotterdam School of Management (RSM). Het onderzoek is verricht in opdracht van VNO-NCW, in samenwerking met Shell, AkzoNobel, DSM, Philips en Unilever. RSM stuurde een rekening van 308.000 euro naar Shell.

Rapport is 'enige wetenschappelijke bron'
Het rapport wordt als enige wetenschappelijke bron aangehaald in de kabinetsmemo's die het kabinet noodgedwongen openbaar maakte. Over die memo's is al veel te doen geweest: premier Rutte en minister Wiebes waren spontaan vergeten dat de memo's bestonden en er was onduidelijkheid over het verschil tussen memo's en 'interne stukken'.
Uit de memo's blijkt dat ambtenaren van het ministerie van Financiën het idee om de dividendbelasting af te schaffen niet zien zitten. Zij stellen dat het slecht is voor het imago van Nederland, dat de rekening bij de burger komt en dat je niet kan concluderen dat het goed is voor het vestigings- en investeringsklimaat.

Shell betaalde mee
Het onderzoek van de Rotterdamse universiteit naar het vestigingsklimaat voor multinational-hoofdkantoren speelde een belangrijke rol in het legitimeren van het besluit tot afschaffing, stelt de onderzoekswebsite. Er is veel kritiek op dat onderzoek. Enerzijds omdat Shell meer dan 300.000 euro betaalde aan de School of Management voor het onderzoek, terwijl de rol van de oliemaatschappij nooit openbaar is gemaakt.
Daarover publiceerde FTM al eerder, net zoals over de succesvolle lobby van grote bedrijven als Shell en Unilever voor lastenverlichting. Het kabinet neemt hun standpunt over dat lastenverlichting nodig is om dergelijke bedrijven in het land te houden, wat dan weer voor werkgelegenheid kan zorgen.

'Onderzoek legitimeert belastingwens'
De bovengenoemde ambtenaren betwisten dat beeld. Maar, concludeert FTM, door dit onderzoek lijkt de afschaffing van de dividendbelasting niet slechts een wens van Shell, Unilever en VNO-NCW, ook wetenschappers concluderen dat de dividendbelasting een gezond vestigingsklimaat in de weg staat.
Maar, hoewel dat eerst werd ontkend, is de opdracht voor het onderzoek gegeven door Shell, Unilever, DSM, AkzoNobel, Philips en VNO-NCW. En dat zijn nu juist de bedrijven die profiteren van de afschaffing van de dividendbelasting.
Onafhankelijkheid van onderzoek
Het onderzoek bestaat uit interviews met bestuurders van Nederlandse multinationals en vragenlijsten. De conclusies die daaruit worden getrokken en als feit worden gepresenteerd, zijn volgens Follow The Money niet meer dan de mening van de bestuurders. Volgens de site worden hun meningen witgewassen door het onderzoek. In de latere - bekende - memo's worden de conclusies uit het rapport simpelweg als feiten beschouwd.

Een hoogleraar onderzoeksmethodologie die op verzoek van FTM naar het onderzoek heeft gekeken, laat weten dat een 'groot deel' netjes is uitgevoerd, maar dat bepaalde delen kwalitatief noch kwantitatief zijn onderbouwd.

Geen vermelding
Het belangrijkste kritiekpunt gaat over de onafhankelijkheid. Volgens de hoogleraar is het weliswaar lastig om te zeggen in hoeverre de Ceo's die voor het onderzoek geïnterviewd zijn invloed hebben gehad op de uitkomsten ervan, maar dat het in ieder geval in de conclusieparagraaf vermeld had moeten worden. Dat gebeurde niet.
De Rotterdam School of Management heeft destijds ook zelf onderzocht in hoeverre de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de onderzoekers invloed had op onderzoeksresultaten. Daaruit bleek dat er geen directe link te ontdekken was, maar werd wel het advies gegeven om de onderzoeksregels scherp in de gaten te houden.

Oppositiepartijen kwaad
Hoewel er in de stukken over de dividendbelasting wel degelijk wordt gerefereerd aan het onderzoek, staat niet onomstotelijk vast dat het de enige basis is voor afschaffing. Toch reageren oppositiepartijen kwaad.
GroenLinks wil dat de Algemene Rekenkamer een onderzoek start naar aanleiding van de berichtgeving van FTM. Zij willen antwoord op de vraag wie er profiteert. En ook de SP wil opheldering. Fractievoorzitter Lilian Marijnissen heeft Kamervragen over de kwestie gesteld en dreigt met een debat.

Rammelend bewijs Wiebes
Er staat al een debat op de agenda op verzoek van de PvdA. Daar vroeg de partij om nadat premier Rutte weigerde om inhoudelijk in te gaan op het rammelende bewijs dat partijgenoot en minister van Economische Zaken Eric Wiebes aandroeg tijdens de formatie.
Uit onderzoek van RTL Z bleek dat het lijstje voorbeelden dat Wiebes opstelde in het 'VVD-partijdocument' op geen enkele manier bewees dat het afschaffen van de dividendbelasting goed zou zijn voor Nederland.
De Rotterdam School of Management wilde niet ingaan op vragen. "Wellicht komen we later met een reactie", aldus een woordvoerder.

> Verbaasd? Nee toch?

Hoe houden we de hoofdkantoren
Laatst bewerkt: 1 week 6 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
6 maanden 1 week geleden #51052 door katertje
1 januari 2018 vervalt de dividendbelasting.

Een inkomensbron van 1,4 miljard per jaar die de Nederlandse regering cadeau geeft aan de corporates.
Volgens hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen ziet het als een onderdeel van een veel breder patroon. De schatkist, waar de overheid de kosten ten behoeve van de samenleving uit betaald, loopt volgens Engelen al decennia terug.

“Terwijl er de afgelopen jaren enorm bezuinigd is en ieder dubbeltje drie keer omgedraaid werd wordt er nu een cadeau van 1,4 miljard Euro op jaarbasis weggegeven. Het CPB heeft geen analyse kunnen maken van de mogelijke economische voordelen. De afschaffing van deze regeling zal nooit meer teruggedraaid kunnen worden, zonder de economie dan opnieuw grote schade te berokkenen. De oppositie heeft expliciet gevraagd naar de onderliggende argumenten en partijen die voor deze regeling gelobbyd hebben en kregen die informatie niet.

Een gesprek over de perverse context en uitkomsten van de afschaffing van de dividendbelasting.

Ruben Munsterman en Ewald Engelen
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 maanden 1 week geleden #50708 door gnor
www.elsevierweekblad.nl/opinie/blog/2017...iet-opgelost-558689/ ?

De Franse president Emmanuel Macron wil de landen van de Europese Unie (EU) nog verder onder één Europees bestuur brengen.

Zijn belangrijkste argument is dat landen individueel hun problemen niet kunnen oplossen. Dat is een valse voorstelling .
Landen kunnen hun meeste problemen individueel wel oplossen, maar er gebeurt niets omdat ze die over de schutting naar Brussel kunnen gooien.

<Zo gaf Katertje aan dat ene J.F.Klaver zich tooit als de indiaan die de scalp van de Nederlander wel zal overhandigen aan de hoofdman in Brussel.
Voorts dat ene Marx Rutte wel bepaalt wat er wel of niet gebeurt. Dat journalisten dan in feite enkel foei roepen, is een vorm van overgave.

Je moet ze net zo lang opjagen tot blijkt dat ze als prooi van de burger dienen. Willen ze dat niet dan storten ze zich maar in een afgrond o.i.d. of ze laten zich in een MH18 neerhalen.
Het volksmandaat is belangrijker dan de grote bek van een paar proleten in de regering>

Conclusie:
De voorzet om Dijsselbloem nog een jaartje te gunnen is voldoende om de EU binnen een jaar nog machtiger te maken.
Het gaat allemaal wel erg snel wanneer de burgers alleen toekijken.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje
Meer
7 maanden 1 week geleden - 7 maanden 1 week geleden #50696 door katertje
Mark Rutte: Ik bepaal zelf wanneer ik transparant ben over met welke bedrijven ik contact heb

Vandaag was er weer het vragenuurtje met Mark Rutte over de politieke week. Het ging onder andere over de dividendbelasting en de Brexit. Daarin werd Mark Rutte in de hoek gedreven en werd het voor hem moeilijk gemaakt om ontwijkende antwoorden te geven.

De journalisten hadden scherpe vragen, over de dividendbelasting en het contact met andere bedrijven.Rutte ontkende keer op keer dat er met bepaalde specifieke bedrijven contact is geweest, maar het werd al snel duidelijk dat onder andere Shell één van de bedrijven is geweest.

Daarop kwam Rutte met een uitleg dat hij niet de gesprekken en gesprekspartners wil uiteenzetten, omdat dat tegen de belangen van Nederland in zou gaan. Een journalist merkte scherp op dat Rutte het vroeger wel vaak vertelde met welke partners hij gesproken heeft en wat daaruit voort kwam. Rutte werd door die opmerking zichtbaar verrast en gaf toen de uitleg dat uiteindelijk hij zelf bepaalt wanneer er wel of geen transparantie is met betrekking tot gesprekken met grote bedrijven ”Dan kunnen we het toch niet controleren”, merkte een journalist op. ”Niet direct nu nee.”

Het is een antwoord dat veel zegt over het systeem. De Minister-President bepaalt uiteindelijk in hoeverre er transparantie is. Daar kan niet over gesoebat worden en al helemaal niet gecontroleerd worden. Dat is een gevaarlijke manier van besturen waarin Rutte duidelijk de voorkeur geeft aan de multinationals en niet aan openheid en transparantie voor het parlement en de bevolking.

En dit is dan nog zonder TTIP...

Maar goed, Rutte kan natuurlijk niet al zijn kaarten op tafel. Maar we weten allemaal hoe het werkt. Naar de pijpen van lobbyisten dansen legt bewindslieden geen windeieren.
U begrijpt....lucratieve commissariaten ..!
Laatst bewerkt: 7 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor
Meer
7 maanden 1 week geleden #50695 door katertje
Nou, en toen schreef Jesse Klaver een brief aan de Europese Commissie.. Jesse wil het oordeel van de Europese Commissie over het schrappen van de dividendbelasting.
Hij heeft dat de eurocommissarissen Pierre Moscovici (Belastingen) en Margrethe Vestager (Mededinging) in een brief gevraagd.
Volgens Klaver leidt de afschaffing van deze belasting die 1,4 miljard euro kost, tot een race tussen landen om zo laag mogelijke belastingen voor bedrijven te hebben. Volgens hem probeert de Europese Commissie dit juist te voorkomen. “Door de afschaffing van de dividendbelasting worden de lasten op kapitaal opnieuw vermindert en ontstaat er een nieuwe route om via Nederland belastingheffing te ontlopen.

"Deze maatregel ondermijnt de inspanningen van uw Commissie. Spreekt u uit "

Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor
Meer
7 maanden 1 week geleden #50694 door katertje
Jesse Klaver bij Pauw.
Moeilijke dag voor het kabinet. Eerst een pittig debat. Daarna een hoofdelijke stemming. Rutte had het "zwaar" in de Tweede Kamer. Zijn "vanuit zijn vezels" genomen beslissing om de dividendbelasting af te schaffen werd - na de mea culpa van vier multinationals - fel bekritiseerd.
Naast de politiek is ook het FNV verontwaardigd dat grote multinationals hebben gelobbyd voor het afschaffen van de dividendbelasting. De vakbond wijst erop dat Shell, AkzoNobel, Unilever en Philips gezamenlijk niet meer dan 200 miljoen euro aan belasting betalen. Lobby's zijn er altijd al geweest in Den Haag. Variërend van Greenpeace tot Shell. Iedereen probeert wat invloed te krijgen op de politiek. Dat erkent Jesse Klaver ook. "Er komen allerlei lobbygroepen bij partijen praten omdat ze hun doel verwezenlijkt willen zien", zegt hij. "Maar die punten belanden dan in een partijprogramma. Waarna de kiezer een afgewogen keuze kan maken". Dus om al dan niet op zo'n partij te stemmen.
Volgens Klaver staat in het huidige debat een vraag centraal over de manier waarop we onze democratie inrichten. "Wie is hier namelijk de baas in Nederland? "oppert hij retorisch. "Als er een bedrijf komt dat zegt dat ze weggaan uit Nederland als ze dividendbelasting moeten betalen, dan riekt dat naar chantage. Dan zeg je als premier niet: "hier is 1,4 miljard euro, dan zeg je hier is het gat van de deur."

Waarop Jeroen Pauw zegt: "Alleen is dit bedrag van 1,4 miljard euro ook het bedrag dat we in Nederland in één week uitgeven aan zorg. “Een hele belangrijke relativering,” vindt presentator Jeroen Pauw.

> Het grote verschil zit er naar mijn mening in dat het afschaffen van dividendbelasting betekent dat de Nederlandse regering de rijken, die aan niets gebrek hebben, jaarlijks 1,4 miljard rijker maakt en voor de wekelijkse 1,4 miljard uitgegeven aan zorg het leven voor een groot aantal mensen leefbaar maakt/houdt.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor
Meer
7 maanden 1 week geleden - 7 maanden 1 week geleden #50693 door katertje
Afschaffing dividendbelasting: multinationals hebben Rutte 3 in de zak!
Uit niets blijkt dat de werkgelegenheid in Nederland daarmee zou groeien, terwijl bijvoorbeeld Rutte met een staalhard gezicht en verborgen grijns, de Kamer en het volk voorliegt dat dit wel het geval is.

Nederlanders gaan meer belasting betalen, zodat ‘buitenlandse aandeelhouders van Nederlandse aandelen minder belasting gaan betalen‘. U en ik, en het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf, goed voor 70% van de Nederlandse werkgelegenheid, gaan de buitenlandse aandeelhouders van Shell betalen.

Het kost de Nederlandse belasting pot maar liefst 1,4 miljard euro, maar geen punt , want schatert Rutte, we verhogen gewoon het lage btw tarief, zodat de grote groep arme Nederlanders ervoor mogen betalen. Die grote groep zijn arm gemaakt onder Rutte I en II en inmiddels gegroeid tot meer dan 4 miljoen mensen, die tegen, op of onder de armoedegrens moeten leven. Met deze maatregel zullen die mensen kiezen voor goedkoop en ongezond voedsel, zoals dit bijvoorbeeld in de VS al een paar decennia de dagelijkse praktijk is. 'Mooi bijkomend effect': een verdere stijging van de zorgkosten, maar dat is dan weer een zaak voor de belastingbetaler, niet de grote bedrijven maar u en ik. Vergeet niet dat zelfs de laagstbetaalden hier 37% inkomsten belasting betalen, terwijl die grote bedrijven niet eens 20% betalen.

Uit deze zaak blijkt ten overvloede, dat Rutte de loopjongen is van het kapitaal en Rutte 3 een kabinet is voor het bedrijfsleven en de welgestelden en niet voor het volk. Eens te meer wordt hiermee duidelijk dat de grote bedrijven in feite de macht hebben, ze draaien er de hand niet voor om, een regering te chanteren om hun zin door te drijven.

Niet de arme Nederlanders moeten geholpen worden, maar de aandeelhouders en daarmee de bedrijven. Dezelfde aandeelhouders waarvoor nu al jarenlang de bankrente kunstmatig laag wordt gehouden en waarmee een beursbubbel is gecreëerd. Een maatregel waarmee ook nog eens de kleine spaarders werden en worden gepakt........

Bijlagen:
Laatst bewerkt: 7 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 maanden 1 week geleden #50690 door gnor
Koopt u eens AirFrance/Klm op de AEX. Dan betaalt u extra kosten omdat het ook een Frans bedrijf is. ik denk dat ik het mailtje over die kosten, waar ik op reageerde, nog wel kan opdiepen.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje
Meer
7 maanden 1 week geleden - 1 week 6 dagen geleden #50688 door katertje
Waar ligt de grens tussen lobby en chantage?

Hebt u in enig verkiezingsprogramma kennis genomen van het plan de dividendbelasting te schrappen? Een akkefietje dat jaarlijks 1, 4 miljard euro aan belastingopbrengsten scheelt? Gaat wel gebeuren!. Duur cadeautje van Nederland

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en CU zeggen dat zij hebben besloten de dividendbelasting te schrappen op aandringen van vier grote internationale bedrijven. Die zeiden dat dat zwaar zou meewegen bij hun besluit om in Nederland te blijven. Volgens de onderhandelaars gaat het om Shell, AkzoNobel, Unilever en Philips. De bedrijven zouden niet rechtstreeks hebben gezegd dat als de dividendbelasting zou blijven bestaan, zij dan zouden vertrekken. Shell laat in een reactie aan de NOS weten dat in gesprekken met de onderhandelaars is benadrukt dat het onderwerp "van vitaal belang is voor de concurrentiepositie van Nederland in het algemeen en van Royal Dutch Shell in het bijzonder."
Ook Unilever heeft in de gesprekken een verband gelegd tussen het afschaffen van de dividendbelasting en in Nederland blijven. Unilever bekijkt op dit moment of het twee hoofdkantoren, in Londen en Rotterdam, wil houden. "We verwachten een beslissing hieromtrent rond het einde van dit jaar", zegt het bedrijf.

In het debat over de regeringsverklaring vorige week kwam het tot hooglopende discussies over het afschaffen van de dividendbelasting. GroenLinks-leider Klaver vroeg aan Rutte met welke bedrijven hij dan had gesproken over de dividendbelasting. PvdA-leider Asscher suggereerde dat Rutte onder het genot van een glas champagne deze deal had gesloten. Rutte wilde er weinig over zeggen, behalve dat de coalitie dit besluit had genomen omdat Nederland het anders verliest van omliggende landen als Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië, ook in verband met de Brexit. Het vertrek van multinationals zou tienduizenden banen kunnen kosten. De linkse oppositie noemde de belasting een cadeautje voor het bedrijfsleven en een "heilloze weg". Premier Rutte zei dat met het handhaven van de belasting onverantwoorde risico's worden genomen: het gaat om tienduizenden banen.

Die bewering wordt betwist door een negental professoren.
"Klinkklare onzin", reageert Sweder van Wijnbergen. De claim dat er anders een massale uittocht komt, is natuurlijk onzin: de bedrijven die er nu al zijn hebben die beslissing om hier te komen genomen ondanks die dividendbelasting. En als ze met die belasting gekomen zijn, gaan ze dus zeker niet weg als de situatie onveranderd zou zijn gebleven ". "Onnodig en duur", aldus fiscaal expert Koen Caminada. Desgevraagd kan geen enkele expert onderzoek noemen dat aantoont dat lagere dividendbelasting tot meer bedrijvigheid leidt. Koelewijn zegt elke onderbouwing van dit plan te missen. "Hoe helpt dit bedrijven? " " Het lijkt een antwoord op een niet bestaand probleem" , aldus Steven Brakman, hoogleraar Internationale economie aan de RUG

Buitenlandse beleggers betalen nu 15 procent belasting over de winst op hun aandelen.
In veel landen mogen beleggers die Nederlandse belasting echter verrekenen. Als ons land de dividendbelasting afschaft schieten die beleggers er niets mee op. Ze betalen dan gewoon meer belasting in hun eigen land. "Een cadeau voor buitenlandse overheden" , zegt Jaap Koelewijn van Nijenrode.

Prof. Van den Hurk, hoogleraar Europese Inkomsten- en Vennootschapsbelasting aan de Uni van Maastricht, is de enige ondervraagde expert die voorstander is van het plan. Volgens hem is het noodzakelijk omdat de Verenigde Staten hun belastingstelsel veranderen. "Onderdeel van de nieuwe voorgestelde wetgeving is dat buitenlandse bronbelastingen niet langer verrekenbaar zijn. De dividentbelasting niet afschaffen betekent dat Nederland duurder wordt ten opzichte van omringende landen die de heffing niet kennen of een beter belastingverdrag hebben."

Waar ligt de grens tussen lobby en chantage?
Het plan om de dividendbelasting af te schaffen. Het debat over dit besluit was een zoektocht naar de kabinetsargumenten. Geen regeringspartij maakte zich immers hard voor deze maatregel. Dankzij de NOS weten we: die ‘geluiden’ kwamen in klare taal van grote multinationals als Shell en Unilever. Zij hebben Rutte tot deze keuze gebracht ter waarde van 1,4 miljard euro. Het gevoel dat daarbij bekruipt: waar eindigt lobby en waar begint chantage?

De oppositie partijen waren er als de kippen bij toen ze hun duistere vermoeden bevestigd zagen. PvdA-leider Asscher stelde op Twitter dat Rutte zich liet chanteren, terwijl GroenLinks-collega Klaver meldde dat het op zijn minst ‘riekt naar chantage.’ Ook bij de Algemene Financiële Beschouwingen die plaatshebben in de plenaire zaal van de Tweede Kamer lopen de gemoederen hoog op.Er werd zelfs hoofdelijk gestemd over uitstel van het debat en over de vraag of Mark Rutte bij het debat aan zou moeten schuiven. De regeringspartijen stemden beide voorstellen weg.

Hoe zwaar de woordkeuze voor chantage ook is, uit de lucht gegrepen is hij allerminst. Aan de NOS vertellen Shell en Unilever, bedrijven die ook in het debat over de regeringsverklaring al door de oppositie werden genoemd, expliciet met de onderhandelaars te hebben gesproken over de dividendbelasting. Volgens Shell zou het onderwerp ‘van vitaal belang’ zijn ‘voor de concurrentiepositie van Nederland in het algemeen en van Royal Dutch Shell in het bijzonder’.Unilever legde zelfs een verband tussen de dividendbelasting en haar vestigingskeuze. Zou het na de Brexit in Londen blijven of zich in Rotterdam vestigen? Ook Shell heeft haar belangrijkste kantoren in zowel het Verenigd Koninkrijk als Nederland. Daarbij niet onbelangrijk: Groot-Brittannië heft geen dividendbelasting.

Essentieel is wel dat volgens die bedrijven bij de gesprekken nooit expliciet gezegd is dat ze overwegen te vertrekken als de dividendbelasting in ons land zou blijven bestaan. Hetzelfde stellen AkzoNobel en Phillips. Het wordt hiermee in ieder geval een stuk duidelijker hoe de regeringspartijen op het idee zijn gekomen.Rutte kon in het debat vorige week geen enkele econoom noemen die het beoogde effect van de plannen onderschrijft en geen van de partijen had het afschaffen van de dividendbelasting in haar verkiezingsprogramma staan.

Hoe houdbaar is de positie van een premier die zich laat chanteren door grote bedrijven, waarmee zijn onafhankelijkheid betwistbaar is? Werkte Rutte voor zijn politieke loopbaan niet tien jaar voor Unilever?

De Telegraaf citeert vandaag een niet bij naam genoemd Kamerlid van een coalitiepartij die stelt:
“Natuurlijk is het chantage, maar het gaat hier om grotere belangen.” De contacten waarover vanmorgen bij de NOS te lezen was stonden daarnaast niet in de correspondentie waar de premier in het debat over het regeerakkoord vorige week naar verwees. Ook dat roept op zijn minst vragen op.]

Bijlagen:
Laatst bewerkt: 1 week 6 dagen geleden door katertje.
Tijd voor maken pagina: 0.680 seconden