Vraag Chroom 6 schandaal Defensie

Meer
7 maanden 2 weken geleden - 7 maanden 2 weken geleden #52420 door katertje
Uit Kater's Keek op de Week 3 juni 2018

Chroom 6 schandaal
Defensie is aansprakelijk voor gezondheidsklachten bij medewerkers als gevolg van het werken met kankerverwekkende chroom-6-verf, blijkt uit onderzoeksrapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het ministerie wist van de schadelijke effecten, maar deelde die kennis niet met werknemers en bedrijfsartsen, concludeert het RIVM. Evenmin zorgde Defensie voor een veilige werkplek of afdoende beschermingsmaatregelen. Iedereen weet onderhand (of heeft ervaren) dat de overheid, in dit geval Defensie, zich niet stoort aan wetgeving waaraan alle bedrijven en burgers in Nederland moeten voldoen. Arbo wetgeving, milieuregels...voor de overheid gelden die niet.

Al in 1973 was bij de luchtmacht bekend dat de nieuwe verf schadelijke stoffen bevatte. In de jaren die volgden werd in nog minstens vijf interne documenten vermeld dat de verf gezondheidsrisico’s met zich meebracht, maar dit werd achtergehouden voor werknemers. Ook werden de meeste bedrijfsartsen niet ingelicht.
De reden om medewerkers niet te waarschuwen voor het gevaar is volgens het rapport een financiële: Verschillende documenten bevestigen dat het management uit kostenoverwegingen de grenzen opzocht van de arbo-regelgeving. Er werd bijvoorbeeld gemarchandeerd met de aanwijzingen van de Inspectie SZW over arbeidsomstandigheden.
In 2014 rees bezorgdheid bij oud-medewerkers van Defensie over de gezondheidsgevaren van chroom-6 nadat meerdere oud-personeelsleden ziek waren geworden. Volgens het onderzoek kan blootstelling aan chroom-6 onder meer longkanker, neus- en bijholtekanker, astma, maagkanker en chronische longaandoeningen veroorzaken.

Toenmalig minister Hennis van de VVD kwam in 2015 met de militaire vakbonden overeen dat medewerkers die dachten ziek te zijn geworden door het werken met de stof, een vergoeding konden krijgen van maximaal 15.000 euro.

> Een enorme belediging voor de benadeelden en hun nabestaanden. Nu is vastgesteld dat Defensie inderdaad aansprakelijk is komen oud-werknemers die ziek zijn geworden, of hun nabestaanden, in aanmerking voor een definitieve schadevergoeding. Hoe die eruitziet moet nog worden besproken.
Afschaffen Pikmeer Arrest 1 en 2 waarbij rechter immuniteit van ambtenaren en lagere overheden accepteert en klacht indienen tegen Defensie wegens toebrengen ernstig lichamelijk letselc.q. doodslag. BAM !

Zorgplicht botst met de ambitie van de krijgsmacht.

Uit de media:
‘Defensie heeft fouten gemaakt. Dat betreur ik. Daarvoor bied ik al die medewerkers mijn excuses aan’, zei de staatssecretaris maandag bij het in ontvangst nemen van een langverwacht rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de schadelijke gevolgen van chroom-6.
De giftige stof zit onder meer in verf voor Amerikaanse vliegtuigen en voertuigen die tussen 1984 en 2006 voor onderhoud naar vijf NAVO-werkplaatsen in Nederland zijn gebracht. Zo’n 2 tot 3 duizend mensen hebben daar met de schadelijke stof gewerkt. Defensie wist van de risico’s, maar informeerde werknemers en bedrijfsartsen niet.
De vraag is hoeveel Defensie moet gaan betalen aan inmiddels zieke medewerkers.

Defensie heeft de reputatie niet mee als het gaat om ruimhartige schadevergoedingen. Nabestaanden van de omgekomen militairen in Mali, waarvoor Defensie volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid verantwoordelijk is, klagen over een koude opstelling van Defensie-juristen.

Defensie heeft nog een lange weg te gaan’, erkende staatssecretaris Visser maandag over het veranderen van de bedrijfscultuur. Zij belooft beterschap voor de toekomst.
In politiek Den Haag zal de discussie de komende weken niet alleen gaan over de ruimhartigheid van de schadevergoeding, maar ook over de vraag hoe lang het nog duurt voor Defensie de veiligheid van personeel echt voorop gaat zetten.
Laatst bewerkt: 7 maanden 2 weken geleden door dirko.

Please Inloggen to join the conversation.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.170 seconden