Vraag UPDATES: MH17: Aanwijzingen betrokkenheid Junta 'KIEV' steeds sterker

Meer
3 jaren 11 maanden geleden - 3 jaren 11 maanden geleden #40447 door katertje
TTIP: Democratie en vrijhandel

We gaan een schitterende toekomst tegemoet. Europa wordt aangevallen en het enige nieuws op radio en tv is de beet van voetballer Suarez. Die man moet levenslang geschorst worden...Standpunt nl. gistermorgen. Andere voetballers die medespelers gecompliceerde beenbreuken trappen en verbrijzelde knieschijven bezorgen komen er met een schorsing voor een aantal wedstrijden...Sport! Geef het volk brood en spelen.

Maar goed. Al maandenlang wordt er tussen de Europese Unie en de VS gewerkt aan een "vrijhandelsverdrag" (TTIP). Iedereen is voor als je de media mag geloven. Banen meneer, banen. Wat wil een mens nog meer? In ieder geval geen verdere verslechtering van de met de marktwerking toch al schraal geworden mensenrechten, werknemersrechten, (standaarden voor)sociale wetgeving, milieuwetgeving, volkshuisvesting etc. Maar wat zanik je nou, het gaat om banen, snap dat nou eens. Rutte heeft het nog zó goed uitgelegd.

De geopperde bezwaren die betrekking hebben op een verschuiving van steeds meer macht naar grote bedrijven en hun bestuurders en “one size fits all” regelingen worden ongegrond genoemd. Er zou juist sprake zijn van een klassieke win-win situatie, vrijhandel leidt immers zo wordt door de theorie onderbouwd tot toename van de welvaart.luidt. Tegenstanders wijzen voorts op de sowieso lage invoerheffingen tussen de continenten en vrezen dat TTIP om iets heel anders draait: versoepeling van consumentenrechten, werknemersrechten, bescherming van „investeringen“ en uiteindelijk het buiten spel zetten van nationale wetgeving. Helaas ontbreekt onderbouwing daar vrijwel niets over de onderhandelingen bekend is.

Voor die zo gewenste vrijhandel krijgen we in plaats van de staat (zeg maar NL of zoals veel politici willen EU) nu de corporaties. Kijk, een gelijk speelveld voor de 75000 multi’s in de VS en EU betekent uiteraard: terug naar jaar 1860. En laten we wel zijn, drievierde van alle banen in de EU zit niet in de industrie, maar in vervoer, onderwijs en gezondheidszorg. En als we kijken naar de EU positie in dat verdrag dan zijn gepland: de “liberalisering” van gezondheidszorg, onderwijs en de energievoorziening.

Niet de staat maar internationale commissies zullen bepalen wat wel en niet mag, wat de investeringsruimte van de onderneming beperkt en dus verboden moet worden. Uiteraard geschiedt dit alles in de donkere achterkamers van onze democratie, daglicht is daar niet welkom. Enne, kritische EU verkiezingen, kom op zeg dat is al weer zo lang geleden. Met volle kracht vooruit naar het verleden.

Even serieus nu.

De functionarissen van de EU handelen ondertussen alsof het verdrag er zeker zal komen. Toestemming van de lidstaten is kennelijk niet nodig. Helemaal ongegrond is dat vertrouwen waarschijnlijk niet. De wijze waarop de Europese commissie is weggekomen met het omzeilen van de negatieve uitkomsten van referenda over de Europese “grondwet” spreekt helaas boekdelen.

De feitelijke afspraken kunnen van grote invloed zijn op de wijze waarop de maatschappij en het economisch leven zich in Europa gaan ontwikkelen. Het lijkt daarom onwenselijk dat hierover in achterkamers door niet democratisch gekozen beroepsregelaars in Brussel wordt beslist.

Voor de Amerikanen ligt de zaak anders, het TTIP is essentieel om Europa binnen de Amerikaanse invloedssfeer te houden, de positie van de dollar te consolideren en de voordelen daarvan voor de Amerikanen te behouden. De opkomst van een Euro-BRIC partnerschap en de uitbouw van de handel met Rusland dient vanuit dat perspectief ten koste van alles te worden voorkomen. De Russische “agressie” in de Oekraïne kwam daarbij de Amerikanen wonderwel van pas

Het vrijhandelsverdrag TTIP en de pogingen om Europa zo snel mogelijk tot ondertekening van dit obscuur verdrag - dat eigenlijk niemand wil - te bewegen, maken dat alles er nu op gericht is om de politiek ondergeschikt te maken aan de economie. Dit doel is misschien nog wel belangrijker dan het ondergeschikt maken van de EU aan de VS. Hoe dan ook, met de ratificering van TTIP zou een enorme Amerikaans-Europese vrijhandelszone ontstaan, waarin de transacties in dollars worden afgewikkeld en waarmee Europa heel officieel onderdeel wordt van de dollarzone.

En weer gaat het erom het Europese streven naar onafhankelijkheid te torpederen. Concreet gaat het nu om het behoud van juridische instrumenten ter bescherming van de Europese economische belangen, haar kwaliteitseisen en haar ideeën over milieubescherming, en van de gezondheidsbelangen van de Europeanen. Alleen al de methoden die gebruikt worden om ondertekening af te dwingen, zijn bewijs genoeg dat TTIP een volstrekt afkeurenswaardig project is.

Het cynisme in Washington en Brussel is werkelijk ongekend. Het is dan ook heel aannemelijk dat de crisis in Oekraïne mede werd gecreëerd om de Europeanen uiteindelijk te dwingen Amerikaans schaliegas te kopen ter vervanging van de Russische gasleveranties, om de Europese handtekening onder TTIP te krijgen (nodig om dat schaliegas in Europa te kunnen verhandelen), om de defensiebudgetten van de VS en de NAVO weer te laten stijgen en om het Westen voor te bereiden op een nieuwe Koude Oorlog. Daarin staan deze keer het Westen en de opkomende economieën tegenover elkaar en schermt het Westen zijn economisch en politiek systeem met een nieuw IJzeren Gordijn af van de wereld - alleen staat het Westen nu aan de verkeerde kant ervan.

De neofeodalistische overlords houden de rijen gesloten. Tot nu. Een werkpapier van de commissie over verregaande privatisering van sectoren als onderwijs, gezondheidszorg, energie en anderzins publieke sectoren, en de mogelijk obstakels die nationale wetgevingen kunnen vormen om de totale uitverkoop door te zetten, is (eindelijk) uitgelekt. Zie: www.epsu.org/a/10558bewerkt naar div. www.bronnen
Laatst bewerkt: 3 jaren 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor
Meer
3 jaren 11 maanden geleden - 3 jaren 11 maanden geleden #40434 door katertje
In GEAB nr. 84 beschrijft de Europese (burgerlijke) denktank LEAP/E2020 hoe de Oekraïne-crisis een onoverbrugbare kloof dreigt te veroorzaken tussen de Europese politici en de burgers van Europa. De Europese Unie raakt uit koers en het risico is levensgroot dat Europa zijn toekomst van vrede, soevereiniteit en democratie gaat verknoeien. In het persbericht bij dit online bulletin staat centraal dat Europa dreigt te worden meegesleept in de verdeling van de wereld in debiteuren en crediteuren, en dat de Verenigde Staten het continent proberen mee het ravijn in te sleuren.

De huidige confrontatie tussen Rusland en het Westen over het lot van Oekraïne roept herinneringen op aan de Koude Oorlog; de media maken in elk geval graag deze vergelijking. In tegenstelling tot wat die schrijven, is het echter niet Rusland dat een IJzeren Gordijn wil neerlaten, maar Amerika. De VS willen zo'n IJzeren Gordijn dat de momenteel dominante landen scheidt van de opkomende economieën, een pantserschild tegen de nieuwe wereldorde, een mogelijkheid voor de schuldenaren (het Westen) om hun schuldeisers (de opkomende landen) te ontlopen. En dat allemaal in de ijdele hoop dat tenminste in het westerse kamp de American way of life en de dominantie van de VS overeind kunnen blijven, nadat het op mondiaal niveau is mislukt. Anders geformuleerd: de VS willen met zoveel mogelijk lotgenoten ten onder gaan en zo de illusie blijven koesteren dat het Westen als geheel nog steeds de toekomst heeft. Gedeelde smart is halve smart!

De VS doen er alles aan om het westerse kamp zoveel als mogelijk bij elkaar en aan hun kant te houden, zodat hun afzetgebied en dus ook hun afzetmarkten zo groot mogelijk blijven. De publieke opinie wordt in die geest gemanipuleerd, terwijl de Europese regeringen Amerika slaafs volgen en geen verzet bieden. Het vrijhandelsverdrag TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) tussen de VS en de EU moet het geheel op handelsrechtelijk gebied completeren. Daarmee willen de VS Europa afschermen van de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika), ook al ligt voor Europa bij hen de toekomst vanwege hun markten, hun gunstige toekomstperspectieven en hun verbindingen met de ontwikkelingslanden. Daarnaast proberen de VS op subtiele wijze de Europeanen angst voor deflatie (prijsdaling) aan te praten en zo te dwingen om de Amerikaanse weg te volgen.

Gelet op de risico's en de achterbaksheid van de Amerikaanse methoden is het volgens ons geen verraad aan de VS als Europa de lijnen met hen zou kappen, maar eerder een belangrijke stap op weg naar een nieuwe wereldorde. Dat is waar met name ook China op aandringt door de EU-lidstaten bijvoorbeeld swap-overeenkomsten aan te bieden. Helaas is het handjevol verstandige Europese politici dat nog overgebleven is, volkomen verlamd en tot weinig meer in staat.

De maskers vallen
In deze tijd van internet en de leaks (lekken) die daardoor mogelijk worden, is het voor geheime diensten en voor landen die vuile handen maken, steeds moeilijker om hun intriges geheim te houden. Alsof de onthullingen van Snowden en Wikileaks nog niet genoeg zijn, werd onlangs bekend dat de VS op Cuba een sociaal netwerk hebben opgezet, waarmee het Cubaanse regime gedestabiliseerd moest worden. (Héé, wat toevallig nou. Daar is Timmermans een paar weken geleden op "werkbezoek" geweest. Ziet u het al voor u: Frans in Washington, borst vooruit, laat mij maar, ik was dat Cubaanse varkentje wel even voor jullie? )Op YouTube is een gelekte video te zien,waaruit blijkt dat de Amerikanen de staatsgreep in Oekraïne actief hebben gesteund. (Victoria Nuland "Fuck the EU") En ook aan de problemen van Erdogan in Turkije zijn ze allesbehalve onschuldig. (Niet vreemd dat die na de onthullingen inzake Cuba besloot om Twitter in Turkije af te sluiten. En Fethulla Gülen, de grootste tegenstander van Erdogan en het hoofd van de Gülen-beweging, leeft zeker niet toevallig in de VS.) Vandaag zijn de maskers gevallen! Wat zich daarachter verborg, kon iedereen die dat wilde, eigenlijk al jaren weten. Toch is het goed dat het nu voor ieder die zijn ogen niet wil sluiten, heel duidelijk is geworden.

Voor de VS is het niet genoeg om zich met de binnenlandse aangelegenheden van ontwikkelingslanden en bananenrepublieken te bemoeien. Ook in Europa proberen ze ervoor te zorgen dat onderdanige regeringen zich ondergeschikt maken aan de Amerikaanse belangen. De VS stellen het voor alsof dat wat goed is voor hen, ook goed is voor Europa, als variatie op de uitspraak van toenmalige GM-CEO Charles Wilson: "Wat goed is voor General Motors, is ook goed voor de Verenigde Staten van Amerika." En dat was in 1953 al niet juist.

De VS kunnen al lang op de steun van Cameron, Rajoy, Barroso, Ashton en anderen rekenen. Vandaag hebben ook Polen en zijn minister-president Donald Tusk, die aan het begin van zijn ambtsperiode nog meer Europees dan trans-Atlantisch wilde zijn, zich aan hun kant geplaatst. Nu is Tusk een krachtig pleitbezorger van schaliegas in Polen en is hij nauw betrokken bij het aanwakkeren van het conflict met Rusland. En ook op Italië kunnen de VS dankzij de coup van Renzi rekenen, terwijl in Frankrijk Hollande onlangs met Valls een nieuwe premier heeft benoemd van wie niet gezegd kan worden dat hij kritisch staat tegenover de VS. Aan het begin van zijn presidentschap probeerde Hollande nog een onafhankelijke politiek te voeren, zoals inzake Mali en ook bij enkele andere thema's, maar inmiddels is hij bereid om voor waterdrager van de Amerikanen te spelen. Met welke middelen hebben ze hem zover gekregen? Alleen Duitsland probeert nog wat tegenstand te bieden, maar hoe lang zal dat nog lukken?
( Doet me denken aan de uitspraak van oud-politicus Egon Bahr, architect van Duitslands Oostpolitiek t.t.v. Bondskanselier Willy Brandt, in een uitzending van Maybrit Illner van een paar weken geleden: Duitsland en Frau Merkel moeten "emanciperen" van de Verenigde Staten)

BRICS
Europa heeft zich voor de Amerikaanse kar laten spannen en handelt tegen zijn eigen politieke, geopolitieke en economische belangen in. Terwijl de BRICS-landen precies het tegenovergestelde doen en alles ervoor over hebben zich los te maken van de nu gevaarlijke en schadelijke invloed van de VS, verandert Europa in een geopolitieke harlekijn. Als voorbeeld (al eerder over geschreven): België heeft in de drie maanden tussen oktober 2013 en januari 2014 Amerikaanse staatsobligaties ter waarde van 130 miljard dollar gekocht, en dat is in een hoger tempo dan de groei van het bruto binnenlands product. Met een handelsoverschot van circa 1 procent van het bbp zal het land moeite hebben om te verklaren waar deze koopkracht vandaan komt. Het is zeker niet België zelf dat verantwoordelijk is voor dit verschil, maar uiteraard Brussel, dat wil zeggen de EU als kleine soldaat van de VS.

Politiek gezien wordt Europa overgenomen door de VS, wat bij gebrek aan politieke leiding ook niet zo moeilijk is. Handelsrechtelijk en juridisch wordt deze onderwerping van Europa bezegeld met de ondertekening van TTIP.

Snel TTIP
In tegenstelling tot de wijdverbreide succesverhalen (waaronder op RTL-Z) over de zogenaamde opleving in de VS, die men aan de stijgende vastgoedprijzen en de recordniveaus op de aandelenmarkten zou kunnen aflezen, is de Amerikaanse economie aan haar einde. In de VS lijden meer mensen aan honger en ondervoeding dan in Griekenland. Zelfs goedkope detailhandel die massaproducten aanbiedt, moet sluiten omdat de klanten wegblijven. Het aantal aanvragen voor hypotheken staat op een recordlaagte, wat een spoedige prijsval op de vastgoedmarkten voorspelbaar maakt.

Extra goederentransacties zijn voor de Amerikanen evenwel niet de hoofdreden van TTIP. Waar het hen eigenlijk om gaat, is de verdediging van de dollar als belangrijkste mondiale handelsvaluta en het behoud van Europa in de Amerikaanse invloedssfeer, zodat er geen euro-BRICS-blok ontstaat dat een tegenwicht zou kunnen vormen tegen de VS.

De Oekraïne-crisis is dus slechts een middel om onder het mom van het Russisch gevaar en de precaire situatie van de energievoorziening paniek te veroorzaken en zo de belangen van de VS en haar grote ondernemingen tegenover de zwakke politici in Europa door te drijven.

Bronnen: www.leap2020.eu ,
archive.ptb.be/nieuws/artikel/article/ve...underen-in-cuba.html
Laatst bewerkt: 3 jaren 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor
Tijd voor maken pagina: 0.510 seconden