Vraag Ondertussen...Financieren we drie jaar lang 22 jihadistische terreurorganisaties

Meer
1 maand 2 weken geleden #53132 door katertje
De Gecorrumpeerde Hoogleraar André Nollkaemper Probeert Huid Te Redden

'Volkenrecht mogelijk geschonden door steun aan Syrische rebellen'


De extern volkenrechtelijk adviseur André Nollkaemper heeft alsnog een oordeel geschreven over het Nederlandse steunprogramma aan Syrische rebellen. In dit oordeel, dat hij vanavond naar de Tweede Kamer stuurde, schrijft hij dat de steun aan gewapende Syrische rebellen mogelijk op gespannen voet staat met het volkenrecht.
Het kabinet heeft hem nooit om een advies gevraagd, maar Tweede Kamerleden vroegen hem met terugwerkende kracht naar zijn advisering inzake het NLA-programma.
Nollkaemper licht in Nieuwsuur zijn oordeel toe:

Volkenrechtelijk adviseur geeft alsnog Syrië-oordeel

Ernstige twijfels
Tegen Nieuwsuur en Trouw zegt Nollkaemper vanavond: "Op basis van de feiten die ik nu ken, op basis van de VN-rapporten die ook zijn gepubliceerd, zou ik ook in 2015 ernstige twijfel hebben gehad of er groepen waren die wij hadden kunnen steunen. De aard van de groepen, de agenda's van de groepen waren niet duidelijk, of het was duidelijk dat zij leunden naar terrorisme dan wel leunen naar strijd tegen Assad. Dus in de specifieke context van 2015 zou ik ernstige twijfels hebben gehad over het beginnen van dit programma in het licht van uiteindelijk de volkenrechtelijke grenzen waarbinnen Nederland moet opereren."
Nollkaemper stelt in zijn schriftelijk oordeel aan de Kamer ook dat het parlement nu moet beoordelen of de functie van volkenrechtelijk adviseur op deze manier wel moet worden voortgezet. "Mijn lezing is dat het systeem zoals de commissie-Davids het had bedacht, in dit geval niet afdoende heeft gewerkt", schrijft Nollkaemper.
De instelling van een extern volkenrechtelijk adviseur was bedoeld om het kabinet van gedegen juridisch advies te voorzien bij "belangrijke buitenlandse kwesties", en volgens Nollkaemper is er "geen twijfel over mogelijk" dat het steunprogramma aan de rebellen tot "belangrijke buitenlandse kwesties" behoort. Toch heeft het kabinet hem niet om advies gevraagd.

Wel advies van interne juristen
Het ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg inzake het steunprogramma wel om advies bij haar eigen, interne juristen. Het ministerie maakt dit interne advies echter niet openbaar. Nollkaemper zet daar vraagtekens bij: "Gegeven dat Nederland zoveel gewicht toekent aan het internationale recht, zou de vraag of en hoe Nederland juist in lastige dossiers volkenrechtelijke opereert, vol onderwerp van politiek en ook maatschappelijk debat moeten zijn dat past niet bij volstrekte geheimhouding van juridische overwegingen."
Dat Nederland slechts 'non letale' goederen aan de rebellen leverde, is volgens Nollkaemper "niet beslissend". "De vraag is of ze worden ingezet in het kader van gewapende handelingen. En dat lijkt wel te zijn gebeurd."

Vanavond in Nieuwsuur (22.00 uur op NPO 2) en op de website van Trouw.
Meer
1 maand 2 weken geleden - 1 maand 2 weken geleden #53131 door katertje


De Nederlandse regering was tot in detail op de hoogte van de misdaden die de Syrische rebellenbeweging Jabhat al-Shamiya beging.

Dat blijkt uit een mailwisseling in de zomer van 2016 tussen Amnesty International en Buitenlandse Zaken, die is ingezien door Nieuwsuur en Trouw. Ondanks deze kennis en de belofte aan de Kamer dat ze geen mensenrechtenschenders in Syrië zou steunen, besloot de regering om Jabhat al-Shamiya in 2017 logistieke hulpgoederen te sturen.

De mensenrechtenschendingen van de door Nederland gesteunde groepering Jabhat al-Shamiya staan beschreven in het Amnesty-rapport 'Marteling was mijn straf' van 5 juli 2016. In dit rapport beschrijft Amnesty de misdaden die vijf gewapende oppositiegroepen begingen tussen 2012 en 2016 in Noord-Syrië. Een van de vijf groeperingen is Jabhat al-Shamiya, die volgens Amnesty International executies voltrekt, burgers ontvoert en 'sharia-rechtbanken' runt waar de doodstraf staat op afvalligheid.

Amnesty bracht het rapport na de publicatie herhaaldelijk onder de aandacht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zo blijkt uit de mailwisseling. De inhoud van het rapport, inclusief de naam Jabhat al-Shamiya en de misdaden die deze strijdgroep volgens Amnesty beging, was bekend bij het ministerie.

Was het juridisch wel gerechtvaardigd wat Nederland in Syrië deed? André Nollkaemper is de extern volkenrechtelijk adviseur van het kabinet, maar hij is nooit geraadpleegd. Vanavond stuurde hij alsnog zijn oordeel aan de Kamer.

Amnesty International sprak op 9 augustus 2016 mondeling met Syrië-gezant Gerard Steeghs en zijn medewerkers op het ministerie van Buitenlandse Zaken over het bewuste rapport. Daarbij overhandigde Amnesty verschillende geprinte exemplaren. Later die dag stuurde Amnesty nog een laatste e-mail aan medewerkers van Steeghs met de digitale versie van het rapport.

In het contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg Amnesty toenmalig minister Bert Koenders om zijn invloed aan te wenden landen die Jabhat al-Shamiya op dat moment steunden, ertoe te bewegen deze hulp onmiddellijk te staken. Amnesty wees daarbij niet alleen op steun in de vorm van wapens, maar ook specifiek op logistieke steun. Een jaar later besloot de Nederlandse regering zelf de groepering te ondersteunen met logistieke hulp, zoals pick up-trucks en uniformen.
Dat de Nederlandse regering kennis had van het onderzoek van Amnesty blijkt ook uit een commissievergadering tussen Kamerleden en toenmalig minister Koenders van 7 juli 2016, die plaatsvond twee dagen na publicatie van het rapport. PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink vraagt dan aan minister Koenders te reageren op het 'heftige rapport'. Koenders noemt het Amnesty-rapport "verschrikkelijk" en zegt dat de mensenrechtenorganisatie terecht aandacht vraagt voor de misstanden. "Je kan altijd zeggen het komt even niet goed uit, maar mensenrechtenschendingen zijn mensenrechtenschendingen."


Een overvloed aan informatie
De Amnesty-onderzoeker die het rapport opstelde, Diana Semaan, is geschrokken van het nieuws dat Nederland Jabhat al-Shamiya van logistieke steun voorzag. "Dat de Nederlandse regering deze groepering steunde, ondanks de overvloed aan informatie over hoe de groep het internationale humanitaire recht schond, is op zijn zachtst gezegd schokkend."

Al eerder bleek dat Nederlandse VN-ambassadeur, Karel van Oosterom, op de hoogte was van de mensenrechtenschendingen die de door de regering gesteunde strijdgroepen in Syrië begingen. Nederland had een zetel in de VN-mensenrechtenraad en vanuit die hoedanigheid regelmatig contact met de VN-commissie die oorlogsmisdaden in Syrië onderzocht. Voormalig lid van deze commissie, Carla del Ponte, stelde dat Van Oosterom "tot in detail" op de hoogte was van het VN-rapport dat waarschuwde voor de Sultan Murad Brigade die bewoners in Aleppo zou onderdrukken.

Nederland steunde tussen mei 2015 en maart 2018 22 strijdgroepen in Syrië. Het kabinet beloofde de Tweede Kamer dat ze alleen 'gematigde' groeperingen zou steunen die het humanitair oorlogsrecht zouden naleven en niet zouden samenwerken met extremisten. Bij signalen van mensenrechtenschendingen of 'ander onwenselijk gedrag' zou de Nederlandse steun 'onmiddellijk worden gestopt', zo luidde de garantie aan de Tweede Kamer.

Syrië-gezant Gerard Steeghs wilde niet reageren op vragen van Nieuwsuur en Trouw.
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 1 maand 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 maand 3 weken geleden - 1 maand 3 weken geleden #53097 door katertje
Wat insiders reeds lang vermoeden is de voorbije dagen duidelijk geworden. De Nederlandse regering steunt al jaren met militair materieel de salafistische terreurgroepen in Syrië. Was dat vanaf 2011 voor zover geweten alleen via politieke en diplomatieke steun en via de propaganda van de in wezen regeringsgetrouwe massamedia dan ging dat daarna verder.
Volgens het dagblad Trouw en het televisieprogramma Nieuwsuur gebeurde dit vanaf 2015 immers ook onder meer via de levering van voor die terreurgroepen cruciale communicatieapparatuur en pick-ups.
Waarop zij dan door andere landen van de Westerse alliantie geschonken wapens monteerden en eventueel gebruikten om te folteren gevangenen te vervoeren of hun eigen troepen naar het front te brengen. Een oorlogsmisdaad lijkt het.

Witwasserij Ko Colijn
In totaal ging het volgens die informatie om 25 miljoen euro aan materiaal waaronder eveneens laptops en pakken ander materieel bruikbaar voor een leger. Dit dan bestemd voor 22 groepen waarvan er echter maar twee namen tot heden bekend raakten. Feiten die de regering van Mark Rutte (VVD) niet betwist.


Bert Koenders, De Nederlandse sociaaldemocraat en gewezen minister van Buitenlandse Zaken. De man is een trouwe vazal van Washington die in 2015 hoogstnodig militair materieel moest leveren aan jihadistische terreurgroepen in Syrië.
Dat het dan toch openbaar kwam is deels het werk van onder meer parlementslid Pieter Omtzigt (CDA) en natuurlijk die betrokken journalisten die hier ditmaal alle eer verdienen voor hun degelijk onderzoekswerk. Vraag is nu echter wat de gevolgen zullen zijn voor de Nederlandse regering die al zeker vanaf 2015 die groepen met militair materieel steunde. Men noemde het mooi ‘niet-dodelijke hulp’.

Een ding viel al snel op, en dat is de operatie ‘beperk de schade’ die onmiddellijk in gang schoot. Waarbij de vermeende kwaliteitskrant NRC blijkbaar voorop staat. Zo stelde de krant dat het allemaal zo erg niet was en ook logisch toen in 2015 deze beslissing viel.
Ook is het zenden van dit materiaal naar gewapende groepen in Syrië niet in strijd met de internationale rechtsregels en is die Jabhat al Shamiya (het Front van de Levant) geen salafistische terreurorganisatie. Het zijn in wezen goede jongens zelfs al begaan ze al eens een misdaad. Maar dat doet daar iedereen.
Dit allemaal ondanks de tegengestelde visies van Amnesty International en het Nederlandse openbare ministerie. Merkwaardig toch. Mensen als Ko Colijn sprongen in het verleden wild op die rapporten en visies om de Syrische regering als crimineel aan te duiden.
Nu men bij AI en elders ook de andere kant in beeld brengt is dat voor Colijn & co plots onzin. En op de visie van Rusland en Syrië zitten de Colijns van deze wereld natuurlijk nog minder te wachten dan op die van justitie en AI. Die eersten zijn voor hen nu eenmaal doortrapte smeerlappen.


In zijn column in NRC stelt Ko Colijn dat het misschien wel fout was maar in wezen kon voor hem alles toch door de beugel. De internationale rechtsorde kan wat hem betreft op de schop. Hier krijgt hij het ereteken van Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Internationaal recht
Zo schreef de Russofobe NRC op 14 september 2018 ‘Jabhat al Shamiya wordt over het algemeen beschouwd als een gematigde islamitische groep’. (1) En voor Ko Colijn van het regeringsinstituut Clingendael, schrijvend in een opiniestuk in diezelfde NRC (2) is er in wezen zelfs helemaal niets fouts aan de hele zaak. De bewering dat men zo het internationaal recht heeft geschonden noemt hij ‘nogal buitenaards’.
“Maar dat je je niet zou mogen mengen in de interne aangelegenheden van een andere (soevereine) staat schiet door. Dat zou tirannen als Assad en Maduro (3) in deze wereld te veel ruimte geven …… maar op een orthodox advies van ‘het mag niet’ zit geen diplomaat te wachten ..…… Überhaupt wordt het voeren van buitenlandse politiek wel erg moeilijk als het ‘volkenrechtelijk verbod op non-interventie’ (Nollkaemper) (4) te letterlijk wordt genomen.”

Het internationaal recht is nochtans duidelijk: De grenzen van een soevereine staat zijn onschendbaar en dient men te eerbiedigen. En het steunen van een gewapende rebellie in een andere staat is onder internationaal recht een casus belli voor een oorlog tegen de agressor door de hier aangevallen partij. Syrië kan dus onder het internationaal recht legaal de hulp inroepen van bondgenoten – hier Rusland – en eventueel als represaille zelfs Nederland kapot laten bombarderen.

Front met al Qaeda
Wat mensen als Colijn hier eveneens vergeten is natuurlijk dat dit Front van de Levant niet alleen een stel criminelen zijn die op zeer grote schaal moorden, stelen, folteren, ontvoeren en verkrachten maar ook samenwerken met andere salafistische terreurgroepen waaronder bij tijden al Qaeda. Ko Colijn schrijft in wezen dus dat steun aan al Qaeda door de beugel kan.Pieter Omtzigt, lid voor CDA van de Tweede Kamer, was een van de weinigen in de Nederlandse politiek die zich vastbeet in deze zaak en zorgde ervoor dat dit schandaal aan het licht kwam.
Bovendien verzwijgen mensen als Colijn en Nikolaos van Dam, de spin in dit web, verder dat al wie goederen van welke aard ook naar de Syrische provincie Idlib uitvoert eveneens zorgt voor het financieren van al Qaeda via de door deze terroristen geïnde invoerrechten.
Men steunt al Qaeda dus niet alleen indirect via de allianties van die groepen maar ook via het betalen van belastingen in natura – Al Qaeda gebruikt nu eenmaal geen Visa – aan de grens met Idlib of onderweg bij een van de tientallen controleposten.

En dus is er de vraag: Hoeveel van die door Nederland geleverde pick-ups en ander materiaal werden door al Qaeda (hier officieel Hayat Tahrir al Sham) als taks in beslag genomen? Het is een vraag die men zeker in de Tweede Kamer zal dienen te stellen. Als men het durft natuurlijk.

Leuk is zeker natuurlijk, en dat kwam tot heden in de Nederlandse media voor zover geweten niet echt aan bod, dat men naast het Front van de Levant ook de Sultan Murad Brigade op dezelfde wijze steunde. Die huurlingen vechten aan de Turkse grens in Syrië op vraag van en met steun van het Turkse leger een oorlog uit tegen de Koerdische YPG/PKK.
Een YPG/PKK die volop de steun geniet van de Nederlandse regering en waarvoor men meer dan twee jaar lang de nu teruggetrokken F 16’s ter beschikking stelde. Een hulp die op het zelfde ogenblik kwam als het sturen van allerlei legermateriaal naar de Sultan Murad Brigade.

Of hoe Nederland gelijktijdig twee met elkaar oorlog voerende partijen bewapende.
En dat heet dan buitenlands beleid.
Trouwens ook delen van het Front van de Levant vechten met Turkije tegen de YPG/PKK. Met de lonen die hier zoals bij de Sultan Murad Brigade eveneens komen van de Turkse schatkist.

De Nederlandse geheime oorlog
Ook dit is een zaak die door de Tweede Kamer in Den Haag dient besproken. Het is naast zwaar crimineel gedrag ook geknoei van de bovenste plank. En toen enkele parlementsleden zoals Pieter Omtzigt (5) steeds meer kritische vragen begonnen te stellen riep de regering plots het staatsgeheim in.
Het parlement mocht niet weten wie wat voor materiaal had gekregen. En als er dan een onderzoeksrapport klaar is roept men ook dit uit tot staatsgeheim. Het parlement, toch het allerhoogste gezag in wat men een democratie noemt, werd zijn inzagerecht afgenomen. Nederland voert oorlog, maar dit parlement mag niets weten. Democratie? Kom nou.Premier Mark Rutte (VVD) wou kost wat kost verhinderen dat het parlement op de hoogte zou geraken van zijn onverklaarde oorlog tegen Syrië en riep gans de zaak dan maar uit tot staatsgeheim. .
Tot de maandag nadien Nieuwsuur en Trouw met het verhaal kwamen en dit staatsgeheim deels in het openbaar gooiden. Het toont de ondemocratische natuur van de regering van Mark Rutte en de partijen die dit op zijn minst wangedrag steunen. Het is de totale minachting van het parlement en zo de bevolking die dit parlement stemde.

Politieke linkerzijde
Opvallend natuurlijk is de houding van wat men traditioneel de politieke linkerzijde noemt. Zo werd de beslissing om salafistische terreurgroepen aan materiaal te helpen genomen door minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders, lid van de sociaal-democratische PVDA.
Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PVDA) stelde het op 12 september in NRC zo:
“De Syrische leider Assad was zijn eigen bevolking aan het uitmoorden….. als je geconfronteerd wordt met het Kwaad dan moet je zulke beslissingen nemen.” (6)
Kamerlid Bram van Ojik (GroenLinks) ging nog een stuk verder en stelde het in diezelfde NRC zo (7):
Het is duidelijk dat Assad als winnaar uit de strijd is gekomen, maar dat is geen reden om met de steun stil te zitten… De gematigde rebellen verdienen onze steun – juist nu.”
De gematigde rebellen dus. Ook Jesse Klaver, de ster van GroenLinks, klonk gelijkaardig in het televisieprogramma Buitenhof. Dit terwijl praktisch iedereen die dit dossier volgt nu toegeeft dat zoiets als ‘gematigde’ rebellen er niet bestaan en in wezen ook nooit bestonden.
Termen als het Vrij Syrische Leger zijn zoals die andere slogan van de Arabische Lente creaties van Britse en Amerikaanse pr-bureaus die zo de oorlog aan het publiek als iets lovenswaardig moesten verkopen. GroenLinks doet hieraan mee. Of hoe wat heet politiek links te zijn in wezen ook zeer asociaal en zelfs crimineel kan zijn. Voluit oorlogen steunen is geen probleem. Ook na Libië, Irak en Afghanistan. Wat een politiek niveau!


Nikolaos van Dam
Natuurlijk staat in dit schandaal de persoon van Arabist Nikolaos van Dam centraal. Deze oud-ambassadeur in o.m. Irak en Egypte was in die periode de zogenaamde speciale Nederlandse gezant voor Syrië en de man die op het veld richting gaf aan het beleid. Hij kende de kleinste details van de zaak en jihadistische terreurgroepen hadden het in Nieuwsuur over ‘hun vriend’. Zou dat voor van Dam een eretitel zijn?

Nikolaos van Dam, de jihadistenvriend en Syriëstrijder op jaren en met pak en das. De man die vorm gaf aan het Nederlandse steunprogramma voor Syrische jihadisten. Zijn bijdrage aan de vernieling van het land waar hij zegt veel van te houden.
Voor Van Dam is het Front van de Levant helemaal geen salafistische terreurbeweging zoals onder meer het Nederlandse gerecht stelt. De groep ondertekende in de Saoedische hoofdstad Riyad ooit een verklaring stellende dat ze streefden naar een democratie en dat was voor van Dam voldoende om hen als gematigd te zien en massaal militair materieel te geven. Een geschenkje van de Nederlandse vrienden.
Neen, dat is geen salafistische terreurgroep want, opperde hij ook op Buitenhof van de NOS televisie, Charles Lister stelt dat dit gematigden zijn. Charles Lister is de man die jarenlang vanuit Qatar, wapenleverancier aan al Qaeda & co, via het door Qatar gefinancierde Brookings Doha Center de oorlog tegen Syrië becommentarieerde. En op BNR Nieuwsradio maakte Van Dam gelijkaardige verklaringen. (8)
Als bron een Qatarese broodschrijver gebruiken om te beweren dat het Front van de Levant een gematigde groep is kan dus wel tellen. Maar bronnenkritiek kent Nikolaos van Dam zoals bleek uit zijn hier besproken boek ‘Destroying a nation’, (9) helemaal niet.
Feiten over de ware relatie van Israël, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de VS met die salafistische terreurgroepen van ISIS tot Ahrar al Sham en al Qaeda zal je er niet in vinden. Ondanks de berg aan bewijzen voor die stelling. En zoals uit zijn parcours duidelijk blijkt moet hij hierover heel veel weten.
En dat ze al eens samenwerkten met andere terreurgroepen in dat gebied was voor van Dam eveneens geen probleem. Ze zitten daar ook zo dicht bij elkaar dat het in zijn visie bijna niet anders kan dan dat ze wel eens samenwerken. En dat is blijkbaar geen enkel bezwaar voor onze diplomaat.
Een ander argument voor hem was dat ze vochten tegen ISIS. Nou, ze vochten tegen ISIS! Jarenlang hebben ze echter ook militair samengewerkt met ISIS toen zich dat nog al Qaeda in Irak noemde. En strijden tegen de huidige Syrische tak van al Qaeda? Hoogstens zoals in het geval eerder met ISIS betreft het in essentie vechten om de buit.

Zichzelf beschuldigen
Voor wie goed naar Van Dam luistert en zijn laatste boek las stelt hij zich in wezen echter zelf in beschuldiging als zijnde medeplichtig aan de vernieling van Syrië en de massamoord daar.
Hij was gezien zijn expertise de man die het Nederlandse beleid rond Syrië toen vorm gaf en zorgde dat die moordbendes als het Front van de Levant en de Sultan Murad Brigade militair materieel kregen om zo de oorlog verder te zetten. In zijn boek stelt hij dat het Westen die jihadisten met hun maximalistische eisen – Assad moet weg en liefst dood – bleef steunen maar hen jarenlang onvoldoende hulp gaf om de oorlog te winnen.


De vlaggen van terreurgroep Ahrar al Sham (links), het zogenaamde Vrije Syrische Leger (midden) en al Qaeda (rechts) broederlijk naast elkaar. Kom Fikkie, zoek, zoek ! Zoek de gematigde rebellen!

Zoek de gematigde jihadisten.
Het is als gevolg hiervan, stelt hij in zijn boek, dat de oorlog bleef duren en een politieke oplossing nergens raakte. Met als resultaat honderdduizenden doden en grote delen van het land vernield en geplunderd. Wat natuurlijk helemaal de bedoeling was. Irak verwoest, Libië verwoest, Afghanistan verwoest, Syrië verwoest, het schiet al aardig op.
Nikolaos van Dam is echter, zoals nu is gebleken, hiervoor als uitvoerder deels zelf medeverantwoordelijk. De vraag is dan ook of Nikolaos van Dam hier schuldig is aan zware misdaden gaande van medeplichtigheid aan genocide tot oorlogsmisdaden en terreur. Zwaarder kan niet.

Wel is het toch merkwaardig te noemen dat de Nederlandse massamedia al meer dan 7 jaar de waarheid over de oorlog tegen Syrië verbergen. Geen woord over het ware karakter van deze oorlog. En nu plots de openbaring. Goed maar het is merkwaardig.
Neem de Nederlandse jezuïet Frans van der Lugt die jarenlang vanuit Syrië ageerde tegen die steun van zijn vaderland aan die jihadisten. Het dagblad Trouw zweeg hem dood. Tot hij in de stad Homs in 2014 kort voor de bevrijding ervan door een jihadist werd vermoord. Dan plots klonk het een en al rouw bij die krant. Waarbij men echter – je moet maar durven – de schuld nog poogde te steken op de regering. (10)

En wat nu met de Nederlandse regering? Ach, er is het Vlaamse gezegde: Ze dronken een glas, pisten een plas en alles bleef als het was. Nederland is gewoon een vazalstaat van de VS en haar salafistische bondgenoten. En dus loopt men op het Binnenhof netjes in de pas van Washington. Al Qaeda of niet, het doet er niet toe, zolang het Witte Huis maar tevreden is. Nederland gidsland? Wat een grap.

En de Belgische kranten? Veel bladvulling als naar gewoonte maar over deze bij de noorderburen toch wel belangrijke zaak behoudens een kort bericht in de Gazet van Antwerpen niets. Wel korte berichten op de websites van o.m. De Morgen en De Standaard, meer niet.

En elders in Nederland? Recent stopte de Nederlandse regering nu ook met de financiële steun aan de Witte Helmen. De door de Britse regering opgerichte propaganda-afdeling van het Syrische salafisme. Assad heeft de oorlog gewonnen dus kunnen we maar beter stoppen met die zaak is de stelling van Den Haag.

Ook blijft IKV/Pax Christi, die zichzelf een vredesbeweging noemt, verder volharden in het maken van propaganda voor die Syrische terreurgroepen. Zo maakt deze organisatie nog steeds reclame om geld te geven aan het Syrische zogenaamde schoolproject Kesh Malek (11) dat actief is in het jihadistengebied rond de provincie Idlib. Ze geeft volgens haar website in enkele door haar beheerde scholen aan jongens en meisjes apart lessen gebaseerd op een salafistisch curriculum.


Willy van Damme, onderzoeksjournalist
Voor voetnoten zie
willyvandamme.wordpress.com/
Laatst bewerkt: 1 maand 3 weken geleden door katertje.
Meer
1 maand 3 weken geleden - 1 maand 3 weken geleden #53074 door katertje
Premier Rutte is werkelijk op geen enkel terrein meer te vertrouwen. Zelfs voor doorgewinterde MSM-believers moet het duidelijk dat de overheid aan alle kanten loopt te schutteren nu ze zijn betrapt bij het steunen van jihadisten. Rutte loopt na afloop van de ministerraad de grootst mogelijke onzin te verkopen door te zeggen dat het kabinet nét pas op de hoogte was van steun aan terroristen..
Jammer voor de aartsleugenaar, maar het is al een jaar of vijf bekend in Den Haag dat er geld ging naar jihadistenvriendjes van Al-Qaeda. Maar geconfronteerd met dat feit weet hij niet meer uit te brengen dan: "We gaan het uitzoeken".En natuurlijk is huidige minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok, de kop van jut, want bedenker en organisator Bert Koenders, die in zijn loopbaan als MinBuZa al alle stars en stripes van de Amerikaanse vlag heeft afgelebberd, is in geen velden of wegen meer te bekennen. Hij heeft er een fijne baan aan overgehouden.

Dus mag Stef Blok straks proberen zich onder het Syrië verhaal uit te l*llen. U kunt er van uitgaan dat er héél veel tot staatsgeheim zal worden verklaard.
Hij heeft beloofd dat er een uitgebreide brief over de kwestie komt. Maar denk niet dat man en paard en rugnummers worden genoemd waaraan Nederlandse goederen werden geleverd, want die zijn volgens Blok geheimgehouden "omdat er in een gebied met een verschrikkelijke burgeroorlog niet bekend mag worden welke groepen gesteund worden door westerse landen.
Geheim...magisch woord...geheim !
Maar hoe men ook zijn best doet en al wordt alles "geheim" verklaard...de paniek is groot. Je ruikt de angst, want aan alle kanten worden ze in Den Haag ontmaskerd als lakeien en leugenaars.
Laatst bewerkt: 1 maand 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
1 maand 3 weken geleden - 1 maand 3 weken geleden #53073 door katertje
Welcome to Absurdistan

While Trump/Pence gave speeches honoring the victims of 9/11 few days ago, they are simultaneously protecting al-Qaeda and other jihadist forces in Syria; threatening Russia, Syria, and Iran with US military force if they dare attack these terrorists.

De idioterie dat de VS en bondgenoten, waaronder Nederland, Syrië, Rusland en Iran aanvallen omdat die bezig zijn Al-Qaeda c.s. in Syrië uit te schakelen. Was de "War on Terror", die al zoveel dood,verderf en vernietiging teweeg heeft gebracht nu juist niet begonnen om Al-Qaeda uit te schakelen? ..Wat schizofrenie. En Nederland is ALTIJD van de partij .

Blok praat. Blok verklaart. De man moet wel. Hij moet proberen de misdaden van BuZa goed te praten. Maar het is Bert Koenders die terecht moet staan....

Nederland heeft steeds ”uitvoerig gemonitord” hoe de hulp werd besteed, benadrukt de minister. Voor het steunprogramma begon, hebben juristen van het ministerie ook bekeken of het volkenrecht dat wel toeliet.

Dit is de meest leugenachtige uitspraak die men kan bedenken, ze hebben gemonitord! In een oorlogsgebied vol met jihadisten? Wie hebben ze gemonitord? Staatsgeheim natuurlijk! Juristen hebben bekeken of het volkerenrecht het toeliet. ( Hadden ze niet de een of andere hoogleraar bereid gevonden een geitenpaadje te creëren, waarmee het Koninkrijk der Nederlanden ten oorlog is getrokken tegen Syrië? ) Maar blijkbaar hebben de juristen het onderdeel Internationaal Recht niet bestudeerd, want daar staat ;

VN Handvest
Een aanval door één of een groep van staten op een soeverein land is rechtstreeks in strijd met het internationaal recht, behalve in twee beperkte omstandigheden beschreven in het VN-Handvest.

Over de Chemische aanval afgelopen April, maar ook van toepassing op Nederland, die zonder mandaat, een land gebombardeerd heeft, er was geen sprake van zelfverdediging en geen beslissing van de VN veiligheidsraad

Het gebruik van geweld als laatste middel is in principe alleen toegestaan door een beslissing van de VN-Veiligheidsraad. De aanval van Trump, May en Macron had geen VN-mandaat. Ze maakt deel uit de westerse strategie om een regime change te bewerkstelligen.

De tweede uitzondering is dat een aanval, in beperkte omstandigheden is veroorloofd op grond van artikel 51 van het VN-Handvest, wanneer de aangevallen staat zelfverdediging kan aanvoeren. Echter, geen van de drie aanvallende landen bevondt zich onder enige vorm van bedreiging die een militaire reactie vereiste of rechtvaardigde.

In feite hebben ze hun actie niet kunnen rechtvaardigen en daarom schuldig,op grond van het internationaal recht. Het is opmerkelijk dat ze het niet eens geprobeerd hebben. Voor de zichzelf uitgeroepen “Coalition of the Avengers” geldt alleen het recht van de sterkste. Een recht, zoals in Afghanistan, Irak en Libië opgebouwd uit leugens.

De aanval van de "coalitie" op Syrië met kruisraketten had dus absoluut geen wettelijke rechtvaardiging. Met de aanval herhaalden de drie westerse landen, de lang gewraakte bewering dat de Syrische regering vorig jaar verantwoordelijk was voor de gasaanval in Khan Sheikhoun. De waarheid werd ook hier volledig genegeerd.De westerse media zijn medeplichtig door hun bijdrage aan de voortdurende demonisering van de Syrische regering, en zeker ook door het relevante bewijsmateriaal volledig te negeren, danwel te ontkennen.

Het Westen speelt met vuur. Voor Moskou zijn de VS en bondgenoten verantwoordelijk voor deze flagrante schending van het geldend internationaal recht.
Laatst bewerkt: 1 maand 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
1 maand 4 weken geleden - 1 maand 4 weken geleden #53054 door katertje
Kabinet beweert dat het pas net afwist dat er misschien geld naar Syrische jihadisten is gegaan. (Er werd al jaren gesproken over de mogelijke Nederlandse steun aan verkeerde oppositiepartijen in Syrië)
De Nederlandse regering wilde altijd zo graag president Assad aanpakken, dat het niet goed heeft gechecked naar waar geld/goederen naartoe gingen.

Maar goed, in een brief aan de Tweede Kamer verzekerde minister Blok van BuZa dat de zaak ‘zeer serieus’ wordt genomen. Kamerleden krijgen vertrouwelijk inzage in een evaluatierapport uit 2016. Maar vooralsnog blijft Blok erbij dat de details van het hulpprogramma onder het staatsgeheim vallen, vanwege de relaties met andere landen en mogelijke repercussies voor personen in Syrië. Blok zal hooguit gedeeltelijk openheid verschaffen: ‘Gelet op het vertrouwelijke karakter van delen van het programma wil het kabinet in overleg met uw Kamer bekijken welke modaliteiten gevonden kunnen worden om de verdere informatie te geven die uw Kamer wenst. Dat betreft ook informatie over de gesteunde groepen en andere vertrouwelijke informatie over de uitvoering van het programma die sinds de start van het programma is aangemerkt als staatsgeheim.’

Rutte voelt nattigheid en houdt zich maximaal op de vlakte als het de steun aan de Syrische rebellen betreft. U weet dat Nieuwsuur en dagblad Trouw meldde dat de steun voor zogenaamde gematigde gewapende verzetsgroepen terecht kwam bij jihadistische groepen die banden onderhielden met het terrorisme en zich schuldig maakten aan grove mensenrechtenschendingen.

Rutte zei gistermiddag nooit de lijst te hebben gezien met 22 Syrische groepen die Nederlandse steun ontvingen. Althans...hij kon het zich op zijn persconferentie niet herinneren dat die lijst de afgelopen jaren de ministerraad passeerde.
‘Door de publicaties deze week van Nieuwsuur en dagblad Trouw lijkt het of het kabinet elke week druk was met de steun aan die groeperingen. Zo werkte het natuurlijk niet,’ verontschuldigde Rutte zich.

Hij zei dat hij ‘recht wilde doen aan de journalistieke productie’ door nu niet te gaan proberen zaken te reconstrueren. Het kabinet stelt eerst een eigen onderzoek in naar welke ‘non-lethale’ spullen er precies werden geleverd – onder meer pick-uptrucks en uniformen – en bij wie die terechtkwamen.

Of Rutte wist aan welke criteria de hulp aan de islamitische opstandelingen moest voldoen. Eén van die voorwaarden was eerbiediging van de mensenrechten. Maar de Zwitserse VN-functionaris Carla Del Ponte meldde reeds in 2013 dat alle gewapende groepen in Syrië de mensenrechten schonden.Of Den Haag op de hoogte was van Del Pontes waarschuwing?
Kan best hoor, maar Rutte wist het zich niet te herinneren.Was het kabinet niet ontstellend naïef geweest? ‘Ho, ho, stap voor stap. Dat zoeken we uit,’ bezwoer Rutte.

Ik vermoed dat er weer talloze debatten aankomen over het wel of niet bestaan van memo's en vervolgens over het gezien hebben van "memo's" enzo
Laatst bewerkt: 1 maand 4 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
2 maanden 1 dag geleden #53040 door katertje
Kent u Carla del Ponte nog..de Zwitserse voormalig hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal en tot vorig jaar lid van de VN-onderzoekscommissie voor Syrië?
Ze was gisteravond op tv...bij Nieuwsuur.

De voormalig topaanklager haalt uit naar de Nederlandse regering. Ze wil een strafrechtelijk onderzoek naar de Nederlandse rol in Syrië.Carla Del Ponte is geschokt dat Nederland steun leverde aan strijdgroepen waarvan bekend was dat zij mensenrechten schonden. "Alle partijen in het conflict plegen misdaden" . "Nederland weet dat de oppositie oorlogsmisdaden pleegt", "Nederland is mogelijk medeplichtig aan oorlogsmisdaden" , aldus Carla,
"Nederland was volledig op de hoogte en wist waar de geleverde goederen voor werden gebruikt"

Del Ponte bevestigt dat Nederlandse diplomaten zoals Van Oosterom, en daarmee ook de Nederlandse regering, wisten van de schendingen.
Dus zij weten precies wat er in Syrië gebeurde. Zij weten meer dan de commissie. Desondanks besluiten ze de oppositie te helpen met deze goederen. Je ziet toch waar ze die pick-up trucks voor gebruiken? Ze publiceren het zelf toch? De commissie kreeg heel veel bewijzen (van misdaden, red.) direct via de strijders omdat ze heel trots waren op wat ze deden en het aan de hele wereld lieten zien."

"Ja, ik heb ze ontmoet. Nederland was vertegenwoordigd in de VN-mensenrechtenraad en we ontmoetten alle ambassadeurs geregeld. Dus de ambassadeur wist precies wat in onze rapporten stond, tot in de details. Dus Nederland weet precies wat de uitkomsten zijn van onze onderzoeken." Bovendien, stelt Del Ponte, "onze rapporten zijn openbaar, dus Nederland kan niet zeggen 'we wisten niet wat de strijdgroepen deden'".

bron:Trouw
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]
Meer
2 maanden 3 dagen geleden #53031 door katertje
Heb er nog eentje voor u...uit m'n archief, want kon hem niet zo snel vinden op het forum...

Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry geeft tijdens privégesprek toe dat oorlog tegen het wettige Syrische regime illegaal is

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry is in verlegenheid gebracht door het uitlekken van een geluidsopname van een privégesprek over Syrië dat hij heeft gevoerd met een Syrische delegatie bij de Verenigde Naties in New York.

De New York Times publiceerde de geluidsopname op zijn website. De minister gaf tijdens het gesprek toe dat de Amerikaanse interventie in Syrië illegaal is. De gelekte geluidsopname onthult dat Washington volledig op de hoogte is van het feit dat de Amerikaanse betrokkenheid op het strijdtoneel in Syrië in strijd is met de internationale wetten.

Wettige regime
“Onze advocaten vertellen ons dat we geen wettelijke basis hebben [om in te grijpen], tenzij we een mandaat van de VN-Veiligheidsraad krijgen, waar de Russen hun veto over uit kunnen spreken, worden aangevallen of een uitnodiging krijgen,” zei Kerry, zo blijkt uit de geluidsopname (audiofragment 2).

"Rusland is in Syrië op uitnodiging van het wettige regime...dat in onze ogen onwettig is"

De minister zei in het gesprek achter gesloten deuren dat het Amerikaanse Congres niet zal instemmen met een Amerikaanse aanval op Assad. Kerry zei enkele medestanders gehad te hebben voor een harde aanpak binnen de regering van Obama. Maar hij zei het argument verloren te hebben.
Nederland
Een woordvoerder van Kerry liet weten: “Hoewel we zullen weigeren om commentaar te leveren op een privégesprek, was minister Kerry dankbaar voor de kans om deze groep Syriërs te ontmoeten en onze voortdurende focus uit te spreken over het beëindigen van de burgeroorlog.”
Bij het gesprek, dat is gevoerd in de Nederlandse vertegenwoordiging bij de VN, waren volgens de krant ongeveer 20 mensen aanwezig. Nederland ontkent iets te maken te hebben met het lek.
[New York Times en CNN]]
amp.cnn.com/cnn/2016/10/01/politics/kerr...ing-syria/index.html

Onze Nederlandse juffershondjes politici zijn zeer goed op de hoogte van het feit dat de Amerikanen doelbewust bezig zijn om een wereldoorlog tegen de Russen te ontketenen. Zij weten heel goed dat het zeker stellen van het Amerikaanse economische belang daar de enige, werkelijke reden voor is om dat te veroorzaken!
Dit artikel wijst onmiskenbaar aan dat ook hier voor de olie-dollars een hoofdrol is weggelegd; evenals in Irak, Libye en nu in Syrië het geval was en is.
Het is voor onze regering kennelijk de moeite waard om mee te helpen en er aan mee te doen om volkeren compleet uit te moorden en zelfs een oorlog op wereldschaal te riskeren, waarbij hele continenten weggevaagd worden bij een nucleair treffen, ter wille van het grote geld.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
2 maanden 3 dagen geleden - 2 maanden 3 dagen geleden #53029 door katertje
Steunt Nederland terroristen in Syrië?
Door Eric van de Beek op 25 mei 2017

Minister Bert Koenders erkent dat Nederlandse hulp aan ‘gematigde’ gewapende groepen in Syrië in handen kan vallen van ISIS en Al Nusra. Maar de Tweede Kamer lijkt er niet mee te zitten. Volksvertegenwoordiger Joël Voordewind: “De Christenunie heeft een motie ingediend om de steun te staken, maar die heeft geen meerderheid gehaald.”

Het kabinet Rutte steunt sinds 2015 ‘gematigde gewapende groepen’ in Syrië. Anders dan de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië en Saoedi-Arabië, die wapens leveren, verstrekt de Nederlandse overheid alleen non-lethal support, ‘niet-dodelijke hulp’. Deze bestaat uit voedselpakketten, medische kits, kleding, dekens, communicatiemiddelen, voertuigen, elektriciteitsgeneratoren, communicatiemiddelen en ‘media office-ondersteuning’. Het kabinet heeft hier 21,4 miljoen euro voor uitgetrokken.

De bedoeling van de Nederlandse steun aan ‘gematigde gewapende groepen’ is dat deze de macht overnemen in Syrië. In de woorden van PvdA-minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken: “Er is steun nodig voor de gematigde oppositie om te voorkomen dat deze wordt weggedrukt tussen Assad, ISIS en Al Nusra. Het is een soort preparatie voor de toekomst, want je zult zo’n partij aan tafel moeten hebben bij onderhandelingen.”

Want niet alleen zegt Koenders af te willen van terroristische groeperingen als ISIS en Al Nusra, de Syrische tak van Al Qaida. Ook “Assad zal moeten vertrekken”. Dit omdat, volgens hem, de president van Syrië, Bashar al-Assad, de oorlog in zijn land heeft veroorzaakt en oorlogsmisdaden heeft gepleegd waarvoor hij vervolgd zou moeten worden.

Wie zijn de ‘gematigde gewapende groepen’ die steun ontvangen vanuit Nederland? “Gezien de gevoeligheid van het noemen van steun aan specifieke groepen en de mogelijke negatieve consequenties van het openbaar worden van deze informatie, kunnen specifieke namen van groepen niet genoemd worden,” schrijft Koenders op 4 februari 2015 in een brief aan de Kamer.
Het enige wat hij er op dat moment over kwijt wilde was dat gekeken werd naar groepen die ressorteerden onder de banier van het Vrije Syrische Leger. “Dit zijn gematigde, inclusieve groepen, die zichzelf als onderdeel zien van een toekomstig Syrische leger en uiteindelijk een politieke transitie voor ogen hebben, maar nu strijden tegen het regime in Damascus en tegen jihadistische groeperingen als ISIS en Jabhat al Nusra.”

Minister Koenders erkent, in een andere brief aan de Kamer, geschreven op 4 april 2015, dat er risico’s verbonden zijn aan zijn beleid. “Een van de risico’s van het steunen van gewapende groepen is dat deze steun in ongewenste handen valt.”

Maar volgens de minister loopt het wel los: “Om te beginnen neemt het kabinet groepen in overweging die door partners – aan de hand van een zogenoemde vetting-procedure – als voldoende betrouwbaar zijn beoordeeld.”

Wie deze partners zijn (de VS? Saoedi-Arabië?) en waaruit de genoemde ‘vetting procedure’ bestaat, legt hij echter niet uit. Maar, zo zegt de minister: “In aanvulling op deze voorselectie hanteert het kabinet een eigen vetting-procedure.” Daarbij wordt onder meer gekeken naar eventuele samenwerking met extremistische groepen en naleving van het humanitair oorlogsrecht.

In dezelfde brief van 4 april 2015 meldt Koenders dat hij de goederen levert aan de gewapende groepen via “een ervaren organisatie die, op basis van eerdere werkzaamheden bij andere donoren, een goede reputatie heeft,” en dat deze werkt vanuit Turkije en Jordanië.

Stop Arming Terrorist Act
Waar in Nederland de steun van het kabinet aan gewapende groeperingen niet of nauwelijks discussie oproept, groeit in de VS het verzet. Het Democratische congreslid Tulsi Gabbard heeft een wetsvoorstel ingediend, de ‘Stop Arming Terrorists Act’, die de Amerikaanse overheid verbiedt directe én indirecte steun te verlenen aan terroristische organisaties. Gabbard heeft inmiddels steun gekregen in de Amerikaanse senaat van de voormalige presidentskandidaat Rand Paul. Gabbard wijst er op dat al heel lang duidelijk is dat vrijwel alle hulp, geleverd door de VS, aan gewapende groepen in Syrië uiteindelijk in handen komt van groeperingen die door het Westen als terroristisch worden beschouwd

Het kabinet Rutte en de Tweede Kamer hadden dit kunnen weten Want de genoemde berichten in de internationale media waren er al voordat minister Koenders begon met uitdelen. Zo stond het Vrije Syrische leger al in 2015 uiterst zwak in de tweefrontenstrijd tegen het regeringsleger van Assad en terroristische groeperingen. Keer op keer liepen groepen over ‘van het Vrije Syrische Leger naar Al Nusra en ISIS, werden ze gedwongen hun wapens af te staan of samen te werken. Ook waren er op dat moment al voorbeelden van door de VS gesteunde ‘gematigden’, al dan niet verbonden aan het Vrije Syrische Leger, die oorlogsmisdaden pleegden, waaronder het zuiveren van gebieden die bewoond werden door christenen en andere minderheden.

Dergelijke berichten, die al sinds het begin van de oorlog in Syrië te lezen waren in de internationale pers, waren voor minister Bert Koenders kennelijk geen reden af te zien van zijn plan gewapende groepen te gaan steunen in Syrië. En tot op heden is het kabinetsbeleid ongewijzigd gebleven. “De Nederlandse steun aan gematigde oppositiegroepen, waaronder non-lethal assistance, wordt voortgezet”, schrijft Koenders op 4 april 2017 in een brief aan de Kamer.
(..)
Oorverdovend stille Tweede Kamer
Novini benaderde alle woordvoerders buitenland in de Tweede Kamer persoonlijk, en vroeg hen of zij op de hoogte zijn van de steun van het kabinet aan gewapende groepen in Syrië. En zo ja, wat hierover hun mening is gezien bovengenoemde informatie uit de internationale pers.
De woordvoerders van de regeringspartijen VVD en PvdA onthielden zich van commentaar. Maar vreemd genoeg kwam er ook geen enkele reactie van het merendeel van de oppositiepartijen. Zelfs niet van de PVV, die zich graag profileert als bestrijder van de radicale islam.
Slechts drie Kamerleden reageerden: Joel Voordewind van de ChristenUnie, Kees van der Staaij van de SGP en Raymond Knops van het CDA.
(..)
Joël Voordewind van de Christenunie reageert verbolgen op de vraag van Novini of hij wist van de steun van het kabinet aan gewapende groeperingen in Syrië: “Ik heb nota bene een motie ingediend om de steun aan het Vrije Syrische Leger te staken. Deze had een meerderheid kunnen krijgen als de partij van minister Koenders was meegegaan. Maar helaas: de PvdA stemde tegen.”.....

lees verder: Novini
www.novini.nl/steunt-nederland-terroristen-syrie/
Laatst bewerkt: 2 maanden 3 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
2 maanden 3 dagen geleden #53024 door katertje
Vele jaren lang hield Nederland vol dat het in Syrië louter en alleen 'in bed lag' met de meest nobele verzetsstrijders, die niets dan goede bedoelingen hadden.

Bijna daags na het besluit om te stoppen met belastinggeld pompen in de 'Regime Change' operatie in dat land, blijkt dat we in Syrië een organisatie steunden die aangemerkt staat als terroristische organisatie. Nederlanders die naar Syrië afreisden om die organisatie te helpen bij hun pogingen Assad een mes in de anus te prikken, worden bij terugkeer in de kraag gevat en voorgeleid. En ik verwacht dat we snel zullen horen dat ook andere terroristische organisaties leefden van uw en mijn belastinggeld, en dat we wel degelijk bommen hebben gegooid op Syrische legereenheden die Al Qaeda en ISIS in hun eigen land bestreden.

En dat men in Den Haag ook wel wist dat het hun eigen "rebellen" waren die met gifgas liepen te strooien om westerse hulp uit te lokken.

Zinloze onthulling in feite. Helaas. Wellicht bruikbaar voor de terugkerende Jihadisten tijdens hun proces, die nu kunnen claimen dat ze de Nederlandse overheid de helpende hand toestaken. Maar dat geld is weg, en de dode Syriërs worden er niet meer mee tot leven gewekt. De vluchtelingenstromen niet gekeerd.

In het ergste geval leidt het tot Kamervragen, en we weten wat voor een compleet zinloze exercitie dat is. Na de weinig frisse leugens rond Irak tuigde de "Volksvertegenwoordiging" een complete Parlementaire Enquête op, want de onderste steen moest boven komen.

Er moesten lessen getrokken worden.

Ammehoela.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
2 maanden 4 dagen geleden - 2 maanden 4 dagen geleden #53016 door katertje
Ik krijg de indruk dat Trouw en Nieuwsuur hun informatie van Tref.eu hebben...jajaendegijg


Trouw en Nieuwsuur zijn op onderzoek uitgegaan en spraken de afgelopen maanden met zo'n honderd Syrische "rebellen" betrokken bij het staatsgeheime programma NLA )Non Lethal Assistance). Via dit programma leverde ons land van 2015 tot begin dit jaar "niet dodelijke goederen" aan 22 strijdgroepen in Syrië.
Tweede Kamerleden, met name Pieter Omtzigt, vragen al jaren om meer informatie over het NLA-programma, maar tot nu toe hield de Nederlandse regering de namen van de gesteunde groepen geheim.

"Rebellen"leiders en andere betrokkenen hebben bevestigd dat Nederland in 2017 onder meer uniformen en pick-uptrucks heeft geleverd aan Jabhat al-Shamiya (‘Levant Front’). Die organisatie is door het Openbaar Ministerie als ‘salafistisch’ en ‘jihadistisch’ omschreven. In een rechtszaak van vorig jaar stelde het OM dat Jabhat al-Shamiya naar de oprichting van een kalifaat streeft, en valt het ‘niet anders te kwalificeren dan als een criminele organisatie met terroristisch oogmerk’. Trouw en Nieuwsuur identificeerden in totaal zes specifieke brigades die Nederlandse steun hebben gekregen.

Programma kostte tientallen miljoenen
Het Nederlandse kabinet schreef in 2015 aan de Tweede Kamer dat alleen ‘gematigde’ groeperingen in Syrië zouden worden gesteund. De ‘gematigde gewapende groeperingen’ werden bovendien aan strenge criteria onderworpen. Zo moest worden gecontroleerd of ze het humanitaire oorlogsrecht naleven. Ook zouden de groeperingen en hulpgoederen continu gemonitord worden. De regering betoogde dat de hulp noodzakelijk was om ervoor te zorgen dat de gematigde groepen meer gewicht in de schaal kunnen leggen als politieke onderhandelingen in Syrië tot stand komen. De strijdgroepen vechten met name tegen het regime van president Assad en tegen Islamitische Staat.

Uit onderzoek van Trouw en Nieuwsuur blijkt verder dat naast uniformen en pickup-trucks als de Toyota Hilux en Isuzu D-max, Nederland ook satelliettelefoons, laptops, matrassen, rugzakken en camera’s stuurde. De rebellen vertellen aan Nieuwsuur en Trouw dat zij erg tevreden zijn met de Nederlandse hulp en dat zij de door Nederland gekregen goederen inzetten in de gewapende strijd. Op videobeelden van de betrokken strijdgroepen is te zien hoe zij een pick-uptruck van hetzelfde type dat Nederland leverde, gebruiken door er machinegeweren op te bevestigen om vanuit de truck hun doelen te beschieten. Het is niet na te gaan of de door Nederland gestuurde trucks daadwerkelijk zo worden ingezet, omdat geen enkele pick-uptruck herkenningspunten heeft, zoals nummerborden.

Openbare informatie over het NLA-programma is moeilijk te verkrijgen, verzoeken om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur zijn aan Trouw en Nieuwsuur geweigerd. In een reactie benadrukt het ministerie van buitenlandse zaken dat het programma inmiddels is stopgezet: “Uit onze monitoring bleek dat de risico’s te groot werden; gezien de veranderde situatie in Syrië vonden we voortzetting niet geoorloofd. De berichten van Nieuwsuur en Trouw sterken ons in de overtuiging dat het stopzetten van de steun de juiste beslissing was.”
Het hulpprogramma kostte in totaal ruim 25 miljoen euro.

> Aan hoeveel menselijk leed en ellende het Nederlandse hulpprogramma heeft bijgedragen verhaalt de geschiedenis niet.
Laatst bewerkt: 2 maanden 4 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
4 maanden 1 week geleden - 1 maand 2 weken geleden #52612 door katertje
Nederland financierde drie jaar lang 22 jihadistische terreurorganisatiesDe afgelopen jaren heeft Nederland 22 gematigde gewapende groepen in Syrië gesteund. Het ging niet om militaire steun, maar om voedsel, medicijnen en communicatieapparatuur. Ook werden er tenten, uniformen, trainingen en 313 voertuigen gegeven aan de gewapende oppositie. Minister Blok heeft dat geantwoord op Kamervragen van CDA-Kamerleden Van Helvert en Omtzigt.

De waarde van de hulp bedroeg meer dan 25 miljoen euro. De hulp begon in het voorjaar van 2015 en heeft drie jaar geduurd.
De 22 groepen waren met nog ongeveer 50 andere groeperingen doorgelicht door de Verenigde Staten, om te kijken of ze in aanmerking konden komen voor steun.
NOS >>

Bloks Belastinggeld Bonnetjes Nederland gaf 25 miljoen euro aan "bepaalde groepen" in Syrië


Minder fraai dat """bepaalde groepen""" (en het ZOU zomaar kunnen dat dit dezelfde """bepaalde groepen""" zijn als de eerder genoemde """bepaalde groepen""") zich nogal als boefjes in het Midden-Oosten gedragen, door borsten van Koerdische dames af te snijden en dergelijke misdaden tegen de menselijkheid. Maar volgens minister Blok is dat allemaal niet erg want Nederland controleert keurig volgens alle protocollen of dat geld wel helemaal conform de richtlijnen besteed wordt. Niks aan de hand dus, gewoon doorlopen!


Ik heb er niet naar gezocht, maar zijn dit soort berichten ooit gebruikt door Kamerleden om regeringen te ondervragen over het nut van onze fooien t.b.v. de oorlogen van de Britten en Amerikanen. De Fransen overigens niet te vergeten qua (Noord-)Afrika, want die vinden dat dat nog steeds eigenlijk een soort van Frans hoort te zijn.

Ben bang dat dit nog maar het topje van de ijsberg is en dat het grote onthullen nog moet beginnen. Veel hangt af van tijdstip en aard van de informatie die Trump en de NSA druppelsgewijs aan de bevolking toedienen. Voor als de storm in Amerika echt op gang komt en de oceaan oversteekt.
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 1 maand 2 weken geleden door katertje. Reden: emoticon
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Tijd voor maken pagina: 0.916 seconden