Vraag Ondertussen wordt in Nederland het referendum de nek omgedraaid

Meer
4 maanden 5 dagen geleden - 4 maanden 5 dagen geleden #51744 door katertje
GeenPeil
@GeenPeil
Alle coalitiepartijen blokkeren het verzoek. #referendumdebat
51m

GeenPeil
@GeenPeil
Dat genderneutrale jochie van D66 wil niet. Die wil het debat gewoon afmaken (want dat referendum moet dood). #referendumdebat
52m

GeenPeil
@GeenPeil
Namens de voltallige oppositie vraagt Van Raak om nader advies aan de Raad van State, over hun advies. Daarna pas tweede termijn. #referendumdebat
52m

Update 22u40: Tweede termijn uitgesteld

Ollongren dacht er met haar politieke meerderheid makkelijk doorheen te dédaindreinen, maar Baudet en Van Raak ontdekten juridische tekortkomingen in het Raad van State-advies en eisten aanvullende informatie. Coalitie wilde door met debat (en had meerderheid), maar toen Baudet dreigde met hoofdelijke stemming (= alle 150 terugkomen), bonden ze in.

Debat geschorst, volgende week verder, nadat de RvS om toelichting is gevraagd,

Het referendum is nog niet dood!
Laatst bewerkt: 4 maanden 5 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor
Meer
4 maanden 5 dagen geleden #51743 door katertje
GeenStijl:
Dit stukje tekst (van professor @TomWGvdMeer) is de allerbeste samenvatting die we ooit zagen, van de effecten en de gevolgen van het intrekken van de Wet raadgevend referendum #referendumdebat

Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor
Meer
4 maanden 5 dagen geleden #51742 door katertje
OPINIE
Kabinet haalt dubieuze trucs uit om referendum over de afschaffing van het referendum te voorkomen. Laat een referendum toe over de intrekking van de Wet raadgevend referendum
Deze week is het debat over het raadgevend referendum. Stop het experiment niet voortijdig, betogen Niesco Dubbelboer, Arjen Nijeboer en Thijs Vos van Meer Democratie.

Bij de verkiezingen van maart 2017 stemden de Nederlanders in grote meerderheid - namelijk 90 van de 150 zetels - voor politieke partijen die zich in de verkiezingscampagne pal achter het raadgevende referendum schaarden. Met name D66 was daarin uitgesproken. 'Wanneer er voor het eerst gebruik gemaakt wordt van een nieuw instrument als het raadgevend referendum, dan omarmen we dat en leren we ervan. Wij staan niet als de andere partijen (...) vooraan om te pleiten voor het afdanken van deze vernieuwing', aldus het D66-verkiezingsprogramma.
Maar na de verkiezingen maakte D66 opeens een draai van 180 graden en ging als coalitiepartner akkoord met de afschaffing van het referendum.

Het parlement heeft geen intrinsiek democratisch mandaat om het raadgevende referendum af te schaffen
De meerderheid der kiezers heeft dit nooit gewild. Volgens peilingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau wil 70 tot 80 procent van de Nederlanders al decennialang de invoering van het referendum. Zij hebben in meerderheid parlementariërs gekozen die beloofden het raadgevende referendum te steunen. Het parlement heeft dus geen intrinsiek democratisch mandaat om het raadgevende referendum af te schaffen. Alleen daarom al zou de bevolking zich per referendum over de afschaffing van het referendum moeten kunnen uitspreken.

Dat kan wettelijk ook. Maar het kabinet haalt uiterst dubieuze juridische trucs uit om zo'n referendum over de afschaffing van het referendum koste wat kost te voorkomen. Onder andere door de intrekkingswet met terugwerkende kracht in werking te laten treden - wat normaal alleen is toegestaan in zeer specifieke gevallen, zoals bij belastingwetten die ruimte voor misbruik zouden laten als zij pas later zouden ingaan - poogt het kabinet het huidige wettelijke burgerrecht op het aanvragen van een refendum te blokkeren. Deze trucs zijn een kabinet onwaardig.
Het kabinet poogt dit te onderbouwen met halve en hele onwaarheden. Er wordt bijvoorbeeld steeds herhaald dat het raadgevend referendum als opmaat naar het bindende correctieve referendum was bedoeld en - nu het bindende referendum is afgevoerd - het logisch is ook het raadgevend referendum eraan moet geloven.

Dat is niet waar. In werkelijkheid hebben de indieners van PvdA, D66 en GroenLinks vanaf het begin duidelijk gemaakt dat het raadgevende referendum een zelfstandig instrument is dat juist werd ingediend voor het waarschijnlijke geval dat het bindende referendum niet de vereiste twee derde meerderheid zou halen.

Het is duidelijk dat het kabinet vooral de buik vol heeft van de referendumwet vanwege het nee in het Oekraïne-referendum
Zoals D66-senaatsleider Thom de Graaf het zei: 'D66 begrijpt (...) dat de initiatiefnemers dit raadgevend referendum als losstaand instrument zien (...), niet gerelateerd aan het decisief referendum waarvoor nu een grondwetswijziging voorligt. Dat de initiatiefnemers voor twee ankers willen gaan liggen is begrijpelijk: als onverhoopt de grondwetswijziging niet tot stand komt, is er altijd nog het raadgevend referendum waarvoor een grondwettelijke regeling niet noodzakelijk is.'

Het is duidelijk dat het kabinet vooral de buik vol heeft van de referendumwet vanwege het nee in het Oekraïne-referendum. Maar dit was slechts één referendum. Je kunt de waarde van het referendum niet afmeten aan één enkel geval. Bovendien moet iedereen leren omgaan met het instrument.

Juist daarom regelt de referendumwet dat zij na drie jaar publiekelijk wordt geëvalueerd, dus pas komende zomer. Dan heeft in ieder geval nog een referendum plaatsgevonden over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. En er komt een derde, weer heel ander referendum aan over de Wet Hillen. Het gaat niet aan de referendumwet voortijdig in de achterkamertjes af te voeren. Bovendien heeft het kabinet in januari 2017 de Staatscommissie Parlementair Stelsel ingesteld die nog moet adviseren over de toekomst van de democratie inclusief het raadgevend referendum. Waarom zo'n commissie om advies vragen als je toch niet geïnteresseerd bent in het antwoord?
Al met al liggen de staatsrechtelijke zuiverheid en de rechtszekerheid onder vuur. Al eerder, van begin 2002 tot eind 2004, had Nederland een nationale referendumwet. Door politiek gekonkel kwam daar een einde aan. Nu dreigt voor de tweede keer een referendumwet te worden afgeschaft na eenmaal te zijn ingevoerd, tegen de verkiezingsbeloften in. Kunnen de meerderheidspartijen zich veroorloven zo te sollen met basale burgerrechten?

Wij roepen de Kamerleden op om zich te bezinnen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ook de overheid moet zich aan letter en geest van de wet houden. En dat betekent: laat een referendum toe over de intrekking van de Wet raadgevend referendum zoals wettelijk is voorzien.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor
Meer
4 maanden 5 dagen geleden - 4 maanden 5 dagen geleden #51741 door katertje
Referendumwet


Het kabinet-Rutte III koerst met grote toewijding af op zijn eerste parlementaire mijlpaal: het intrekken van de referendumwet. D66-minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de twijfelachtige eer om dit besluit door beide Kamers te loodsen. Vandaag mag zij de geharnaste oppositie in de Tweede Kamer uitleggen dat het logisch is dat het kabinet een mogelijkheid tot inspraak afpakt van de kiezer!!?
VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen namelijk zo snel mogelijk van het referendum af. De afspraak uit het regeerakkoord kreeg de hoogste prioriteit. Met stoom en kokend water knutselden de ambtenaren van Biza een intrekkingswet in elkaar.

De Tweede Kamer spreekt vandaag dus over het kabinetsplan, waar een meerderheid voor is en een groot deel van de oppositie zich fel tegen verzet. Volgens Ronald van Raak (SP) moet de stekker uit het referendum omdat burgers zich in het Oekraïne-referendum één keer tegen het regeringsbeleid hebben uitgesproken.

D66 gedraaid
Vooral D66 moet het ontgelden. De coalitiepartij was altijd voor het referendum. Het waren notabene haar kroonjuwelen van de partij.Verder had die partij niks, behoudens veel geschreeuw maar weinig wol. Maar inmiddels wil de partij het referendum afschaffen.
Rob Jetten van D66
Onvoorstelbaar, maar veelzeggend is dat niet Pechtold de omstreden intrekking zal verdedigen maar dat zijn "stagiair" het nieuwe standpunt zal moeten duidelijk maken. Volgens hem is het referendum niet het goede instrument gebleken om de democratie te versterken. Ook is hij tegen het houden van een referendum over het afschaffen van het raadgevend referendum zelf. Hij vindt zo’n constructie niet uit te leggen.

Zwarte dag
PVV-Kamerlid Martin Bosma had naar eigen zeggen zijn begrafenispak aangetrokken op deze „zwarte dag.” Volgens hem wordt een einde gemaakt aan de eerste echte vernieuwing van het politieke bestel sinds de negentiende eeuw. „Als de wet niet deugt, verbeter hem dan”, roept hij op. Henk Krol van 50PLUS spreekt zelfs van een aanval op democratie.
Coalitiepartijen VVD en CDA zijn ronduit voor afschaffen. Harry van der Molen van het CDA stelt dat referenda zelden gaan waarover ze zouden moeten gaan.

Martin Bosma PVV over het afschaffen van het Referendum

Laatst bewerkt: 4 maanden 5 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], gnor
Tijd voor maken pagina: 0.562 seconden