Vraag Ondertussen wordt in Nederland het referendum de nek omgedraaid

Meer
3 maanden 3 weken geleden #52499 door katertje
Rechtszaak tegen D'66 om het referendum

Een knip en plak van het persbericht van de vrienden van Stichting Meer Democratie. Woensdagmorgen om 9u30 dient hun rechtszaak tegen Ollongren om de afschaffing van het referendum. (Donaties altijd welkom.)
Aanstaande woensdag 20 juni om 9.30 uur in de Rechtbank Den Haag (Prins Clauslaan 60) vindt de openbare rechtszaak plaats van Meer Democratie tegen de Staat wegens de afschaffing van het referendum. De media zijn hierbij van harte welkom. ‘De afschaffing van het referendum is een schande en Nederland onwaardig. Dit is je reinste demofobie. Alleen de DDR heeft ooit het referendum afgeschaft”, zegt Niesco Dubbelboer, woordvoerder van Meer Democratie.

Hoofdeis
“Onze hoofdeis is dat de overheid zich aan de wet moet houden en een referendum over de afschaffing van het referendum moet toestaan, zoals wettelijk verplicht”, zegt Niesco Dubbelboer, woordvoerder van Meer Democratie. “De uitspraak van de rechter volgt waarschijnlijk binnen enkele weken. Het wordt spannend wat eerder komt, het rechterlijke vonnis of de stemming in de Eerste Kamer.”

Juridische trucs van kabinet
Deze zaak werd in maart aangespannen door Meer Democratie, nadat de Afdeling Bestuursrechtsspraak Raad van State zichzelf onbevoegd tot een oordeel had verklaard. Dubbelboer: “Rutte en Ollongren gebruiken uiterst dubieuze en onrechtmatige juridische trucs om een referendum over de afschaffing van het referendum te blokkeren. Via een tijdmachine reist de intrekkingswet na publicatie terug in de tijd om dan het wettelijk nog steeds gegarandeerde recht op het afdwingen van een referendum naar de toekomst uit te schakelen. Een soort back to the future.”

Kritiek van staatsrechtgeleerden
Dubbelboer: “Staatsrechtjurist Wim Voermans noemde die trucs ‘illegaal’. Want de huidige referendumwet verbiedt de inwerkingtreding zoals de intrekkingswet wil regelen. Ook veel andere staatsrechtsjuristen hebben de handelswijze van de coalitiepartijen scherp bekritiseerd, onder andere tijdens de hoorzitting in de Eerste Kamer op 27 maart jongstleden.”

Waarschuwing: referenda met terugwerkende kracht
“Indien de rechter in de bodemprocedure de vordering van Meer Democratie toewijst, dan staat daarmee vast dat de referendum-intrekkingswet nooit in werking is getreden. Dan kunnen burgers met terugwerkende kracht alsnog referenda aanvragen over alle wetten en verdragen die in de tussentijd zonder referendummogelijkheid zijn aangenomen. Onze advocaten hebben de Eerste Kamer-leden daarover per brief geïnformeerd ”, aldus Dubbelboer.

Dagvaarding:
www.meerdemocratie.nl/sites/default/file...chtbank-20180305.pdf

bron: GeenStijl
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
4 maanden 1 week geleden - 4 maanden 1 week geleden #52433 door katertje
Prof. Frank Hendriks zet voor het Montesquieu Instituut op een rij waarom de afschaffing van het referendum door minister @KajsaOllengren strijdig is met de principes uit haar eigen Code Openbaar Bestuur!

In conflict met Code Openbaar Bestuur
We hebben de Nederlandse Code voor goed Openbaar Bestuur sinds 2009 en de intrekking schuurt met minstens vijf punten uit deze code. Deze code is niet juridisch bindend, maar toch: "De code bevat geen juridisch afdwingbare normen. Er is al veel wet- en regelgeving die het optreden van de overheid reguleert, waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De waarden die aan deze wet- en regelgeving ten grondslag liggen worden in de code expliciet gemaakt."
Op vragen van senatoren over dit conflicteren werd volgens Hendriks "weinig overtuigend schriftelijk geantwoord" door Ollongren.

Gebrekkige rechtvaardiging
Ten eerste is het in conflict met norm 5: Legitimiteit, dat voorschrijft dat een maatregel “inhoudelijk en procedureel te rechtvaardigen” moet zijn. Ollongren geeft vijf punten die de intrekking volgens haar rechtvaardigen. Hendriks denkt daar het zijne van en trekt alle onderstaande argumenten in twijfel.

1) Referenda hebben niet geholpen het vertrouwen in de politiek te herstellen.
2) Het bindend-correctief referendum is uit beeld verdwenen, en daar was het raadgevend referendum een opstap toe.
3) Het vermeende gebrek aan steun voor referenda onder bevolking.
4) De verwachtingen zijn niet waargemaakt.
5) Uit raadgevende referenda vloeit verwarring voort.

Kiezer heeft niets in te brengen Vervolgens schuurt de intrekking met norm 2, Participatie, dat het "het betrekken van burgers en belangrijke partijen bij het vormen of bijstellen van beleid" voorschrijft. Quote Hendriks: "Over het fundamentele punt dat burgers vooraf niks konden zeggen en achteraf niks kunnen zeggen over het intrekken van een democratisch recht stapt de minister simpelweg heen in haar schriftelijk antwoord op Eerste Kamervragen. In de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen stelde geen enkele partij voor het referendum af te schaffen. Partijen die tot dan een welwillende houding ten aanzien van het nationaal referendum hadden tentoongespreid kregen zelfs een ruime meerderheid. Door een referendum over de intrekkingswet uit te sluiten geeft de regering de burger ook achteraf geen mogelijkheid hierover zijn stem te laten horen."
Geen verantwoording aan samenleving Norm zeven, Verantwoording, vraagt dat "Het bestuur bereid is zich regelmatig en ruimhartig jegens de omgeving te verantwoorden." Ollongren schrijft dat zij zich ruimhartig heeft verantwoord aan het parlement, maar zoals het vorige punt aantoont, gaat het daar dus juist net niet om.

Hendriks:"Het is juist de burgersamenleving die met de afschaffing van het referendum iets kwijtraakt en dus iets uitgelegd zou mogen krijgen. Stond haar democratisch kompas op verantwoording dan zou de regering een volksstemming hierover niet uit de weg gaan maar juist opzoeken."
Geen gelegenheid te leren van referenda Norm zes, Lerend en zelfreinigend vermogen (also also) schrijft voor dat openbaar bestuur zich organiseert rondom "het vermogen te leren van fouten en andere ervaringen". Inzake het referendum is dit niet gedaan, omdat er maar met de Oekraïne-kwestie maar één leermoment is geweest voordat de stekker eruit ging.
Hendriks: "Zonder lering te trekken uit nieuwe ervaringen (onder andere met het meer geslaagde Wiv-referendum) en zonder de evaluatie van de referendumwet en het advies van de Staatscommissie af te wachten, kapt de intrekkingswet op rigoureuze wijze een collectief leerproces af dat juist op stoom begon te komen, en daadwerkelijk tot iets had kunnen leiden als het wat langer was volgehouden."

Wilders en Baudet in de kaart
"Nu zullen sommigen denken: het is misschien niet zo sterk onderbouwd en niet zo netjes aangepakt, maar het resultaat is wel goed – als we het referendum afschaffen halen we het populisme de wind uit de zeilen en wordt het politiek systeem van een bedreiging verlost. Het zou weleens omgekeerd kunnen uitpakken: de bijtende systeemkritiek krijgt brandstof voor jaren en het politiek systeem verliest een kans op revitalisering van buitenaf.

Het huidig ontwerp kan op veel punten nog worden verbeterd, maar in het mobiliseren en kanaliseren van tegenwicht van buitenaf doet de aanwezigheid van een corrigerende referendumoptie wel wat het Nederlandse systeem nodig heeft: bestuurders en beleidsmakers scherp houden op onderwerpen in hun dode hoek. Met het niet verbeteren maar rigoureus afschaffen van het raadgevend referendum zal de populistische uitdaging niet verdwijnen én niet worden benut. Legitieme zorgen van bevolkingsgroepen die de weg naar de diplomademocratie minder goed weten te vinden krijgen nog steeds geen fatsoenlijk ventiel voor gereguleerd stoom afblazen en tegengas geven.
De gekozen burgemeester – waarvoor het referendum heet te zijn ingeruild – zal die functie niet kunnen vervullen."

www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j...aiv?ctx=vhbnlefwl8ty
Laatst bewerkt: 4 maanden 1 week geleden door katertje. Reden: bron
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 maanden 2 weken geleden #51811 door gnor
www.elsevierweekblad.nl/nederland/achter...18/02/590065-590065/
Meer dan de helft van de Nederlanders vindt het niet goed dat het raadgevend referendum wordt afgeschaft. Uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond blijkt dat 59 procent van de ondervraagde mensen het geen juist besluit vindt.

Onder hen zijn volgens De Hond opvallend veel (54 procent) CDA-stemmers. Het CDA stemde in de Tweede Kamer voor afschaffing van het referendum.
D66-stemmers zijn verdeeld over het besluit. Het raadgevend referendum kwam er mede door D66, maar die partij schaft het nu ook weer af. 63 procent van de ondervraagden die D66 stemmen kan zich er in vinden, 31 procent is het er niet mee eens.

Conclusie
Zowel CDA als D'66 zullen lokaal tikken krijgen. De VVD zwijgt en wil dus niet teveel opvallen om zo van andere partijen iets af te snoepen. Al met al is de afstand vertegenwoordiging-burger weer toegenomen. De Politiek vindt dat prima, want zo kan men op deze voet doorgaan. Wie zwijgt stemt immers toe.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje
Meer
7 maanden 3 weken geleden - 7 maanden 3 weken geleden #51800 door katertje
Referendumdebat
Heeft u ook gezocht naar Pieter Omtzigt bij de interruptiemicrofoon? Het lijkt alsof die man van de aardbodem is verdwenen. Was ie dan toch niet zo bevlogen en integer dat hij de afbraak van de democratie maar gewoon liet gebeuren zonder een woord van protest ?

Wat is er met die man gebeurd? Mes op de keel?
Laatst bewerkt: 7 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 maanden 3 weken geleden #51795 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...um-weg.9582025.lynkx

De Tweede Kamer heeft donderdag het raadgevend referendum weggestemd. Regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie én oppositiepartij SGP steunen de afschaffing. De rest van de oppositie is tegen en heeft zich fel verzet.

In totaal 76 Kamerleden stemden voor afschaffing en 69 tegen. Ook een referendum over de afschaffing zelf komt er niet meer. De complete oppositie inclusief de SGP had dit nog wel mogelijk willen maken.De SGP is tegen referenda, maar vindt de manier waarop minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken de afschaffing doordrukt staatsrechtelijk niet zuiver is. Ollongren trekt de wet met terugwerkende kracht in.

<Je hoeft het niet eens te zijn met de "fijnen"maar het is duidelijk ze staan voor het Staatsrecht. behalve in dit geval want ze stemden, ondanks de staatsrechtelijk fouten, toch voor afschaffing. Je hoort God brommen.>

Volgens D66-Kamerlid Rob Jetten is het referendum niet het goede instrument gebleken om de democratie te versterken. De andere coalitiepartijen, VVD, CDA en ChristenUnie, waren al tegen.

<Die Jetten is nu een expliciet voorbeeld van partijdiscipline en aangetrokken om Pechtold uit de wind te zetten>

In 2016, toen een meerderheid tegen het Oekraïne-verdrag stemde, was Politiek Den Haag allesbehalve gelukkig met die uitkomst. Er komt nog wel een referendum over de 'aftapwet', die de inlichtingendiensten meer mogelijkheden geeft om dataverkeer via de kabel te onderscheppen.

<Over het Oekraïnereferendum valt te stellen dat men vooraf wist dat het volk nee zou zeggen. Dan had men toen al de WRR moeten intrekken. Dan was het een beetje geloofwaardiger geweest.>

Tegenstanders van afschaffing van de zogeheten wet-Hillen proberen ook nog een referendum af te dwingen, maar het is nog de vraag of zij genoeg steun verzamelen. De Eerste Kamer moet zich nog over de afschaffing buigen. Ook daar heeft de regeringscoalitie de kleinst mogelijke meerderheid. (ANP)

Conclusie
Nu de WRR met terugwerkende kracht is afgeschaft in die zin dat ook de 1e Kamer nog moet besluiten, zal in de 1e Kamer de behandeling van de afschaffing van de wet Hillen wel getraineerd worden. Immers, partijbelang is belangrijker dan volksbelang.
De dictatuur komt net zo sneaky als de islamisering.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje
Meer
7 maanden 3 weken geleden #51787 door katertje
Het Referendumdebat

Zo verdwijnt het recht op privacy, middels de sleepwet (waar D'66 eerst fel tegen was, maar nu uit machtsbelang fel vóór). Ook verdwijnt het recht op zelfbeschikking, middels de donorwet van - wederom - D'66. En nu verliezen we ook nog het wettelijke recht op inspraak, over het voornemen van de regering Rutte III om de Wet raadgevend referendum in te trekken zónder de mogelijkheid om daar een referendum over te houden. Uitgerekend D'66 vindt zo'n referendum over de referendumwet "niet logisch" en "niet uit te leggen", en daarom mag het niet gebeuren. Voor de illustratie, dat is dít D'66:Thierry Baudet pakt Ollongren aan over afschaffen referendum


Interrupties Martin Bosma over afschaffen van referendum
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 maanden 3 weken geleden #51785 door gnor
www.volkskrant.nl/opinie/de-speld-d66-ov...n-tyfusdom~a4571923/ ?

De Speld

SatireD66 heeft eindelijk een duidelijke verklaring gegeven voor het gewijzigde standpunt over het referendum. Volgens de partij zijn mensen bij nader inzien 'tyfusdom'.
Door: Jop Eikelboom Rudolf Julius 20 februari 2018, 18:03

Wanneer je dit leest dan denk je dat er geen sprake is van satire. Het is dat het er bij staat.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 maanden 3 weken geleden #51773 door gnor
www.ad.nl/politiek/minister-wacht-opnieu...referendum~a6ab14aa/
De Tweede Kamer debatteert vanavond opnieuw met D66-minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken over het kabinetsvoornemen het raadgevend referendum af te schaffen. Een extra toelichting van de Raad van State moet duidelijkheid geven over het ‘juridische moeras’ rond de intrekkingswet. Ook binnen de D66-gelederen klinkt kritiek over het afschieten van een van de kroonjuwelen. Maarten van Ast 20-02-18, 10:54 Laatste update: 11:45

<Dit is de kop boven het artikel>

Het kabinet wil in navolging van het bindend referendum ook het raadgevend referendum afschaffen, omdat het ‘verkeerde verwachtingen’ gewekt zou hebben bij de burger. ,,Kiezers rekenen erop dat er iets wordt gedaan met de uitspraak, terwijl een negatieve uitslag alleen maar vraagt aan het kabinet om een besluit te heroverwegen”, aldus verantwoordelijk minister Ollongren tijdens het eerste deel van het debat vorige week.

<De schrijver van dit stuk in het AD heeft of niet opgelet en legt de Minister ongesproken woorden in de mond of hij heeft het verstand van een pindarotsje .
We hebben nog nooit een bindend referendum gehad dus dan kun je dat ook niet afschaffen. Nep nieuws dus.>

Conclusie
De rest van het verhaal heb ik wel gelezen, maar het was na deze blunder m.b.t. een bindend referendum van nul of gener waarde geworden.
Als je je bijdrage t.b.v. je lezers/het volk begint met Nepnieuws, wat is de rest dan nog waard?

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 maanden 3 weken geleden #51759 door gnor
Ollongren heeft de back up van de Raad van State. Dit simpelweg wegens nog steeds bestaande linkjes met o.a vm vorstin. Daarnaast zitten daarin nogal wat vrindjes die soms niet gehinderd worden door enig gevoel voor maatschappelijke verhoudingen. De keren dat ik er stond namens derden gingen mij de ogen open van de behoorlijk eenzijdige kijk op de maatschappij. Maatschappijvreemd heet zoiets. Dat heb je bij kuddedieren.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko
Meer
7 maanden 4 weken geleden - 7 maanden 4 weken geleden #51758 door katertje
Kajsa Ollongren heeft Wet op de Raad van State aan haar laars gelapt Thierry Baudet droogt Kajsa Ollongren af die op illegale wijze de referendumwet probeert te slopen

D66-minister Ollongren, die niet besmet is met begrip voor hoe het parlement werkt en behoort te functioneren. De voortvarende, bijna haastige aanpak wijst er op dat dit het belangrijkste is wat dit kabinet tot stand kan brengen. En het moet geregeld worden eer Rutte-III van ellende uit elkaar valt, iets waarvoor in de schoot van de regering voldoende middelen beschikbaar zijn.
Enfin, de drogredenen voor afschaffing kreeg de Kamer van Ollongren zonder haperen en zonder enige reactie op de tegenwerpingen van Kamerleden met monotone regelmaat om de oren. De tegenwerpingen waren geregistreerd, maar een Kamermeerderheid (van 1 of 2 zetels!) denkt er anders over, was de boodschap. En dat er geen referendum over de afschaffing er van mag worden gehouden is voor het kabinet logisch, dus komt het er niet. Maar de logica achter die weigering (eventueel!!) een referendum te doen houden illustreert slechts wat iedereen al aan zijn water voelde: dit heeft niets van doen met een logische ingreep in de democratische middelen, het is een insnoering van democratische rechten. Het kabinet is inderdaad angstig: angstig dat een te groot deel van de bevolking begrijpt wat gaande is. Een conclusie die plaatsvervangende schaamte over dit kabinet genereert.
Dat is ook terug te zien in het laatste deel van de bijdrage van Thierry Baudet gisteren, waarin hij laat zien dat het kabinet en de RvS er een potje van hebben gemaakt in hun haast deze intrekkingswet in de Kamer te krijgen teneinde het referendum zo snel mogelijk de nek om te draaien. D66-minister Ollongren die niet - zoals wel wettelijk is vereist - het advies van de Raad van State heeft gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee heeft zij een belangrijke stap in het wetgevingsproces ontweken.

Thierry Baudet wist de vinger op de gevoelige plek te leggen en de minister te vragen naar artikel 26, lid 2 van de Wet op de Raad van State. Die schrijft voor dat adviezen die de regering vraagt aan haar belangrijkste adviesorgaan moeten worden gepubliceerd in de Staatscourant – waar de overheid ook melding wordt gemaakt van nieuwe wetten en wetswijzigingen. Geconfronteerd met deze tekortkoming ontkent Ollongren gewoon dat ze tegen de regels heeft gehandeld en houdt ze vol “op reguliere wijze gehandeld” te hebben.

Dat werd uiteindelijk de reden dat het debat die avond laat met een week werd verdaagd, teneinde de juridische omissies in de reguliere procedure alsnog te repareren. Daartoe liet de coalitie zich pas op het einde vermurwen, en bracht dat bovendien als een gunst aan de oppositie, niet als reparatie van regentesk falen.
Als de regeringspartijen zich niets aan de wet gelegen hadden laten liggen, en hadden gemeend dat hun meerderheid van een luttel Kamerzeteltje voldoende was hun zin door te drukken tegen wetgeving en staande procedures in, dan was opnieuw gedemonstreerd hoezeer het Nederlandse staatsbestel gemankeerd is.

Dit is de naakte en onbeschaamde arrogantie van de macht. Pas een maand of vier minister, maar nu al lak hebben aan alle wetgevingsregels van onze rechtsstaat. Terwijl ze tegelijkertijd inspraak voor de burgers afschaftLaatst bewerkt: 7 maanden 4 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor
Meer
7 maanden 4 weken geleden - 7 maanden 4 weken geleden #51747 door katertje
BRIEFJE VAN JAN – Aan Kajsa Ollongren
U moet en u zal het referendum slopen, zoals (Henk Krol zei het al) één land ter wereld eerder deed: de DDR in 1968

Mevrouw Ollongren,
Toen gisteravond in de Tweede Kamer al uw argumenten tegen een raadgevend referendum over de afschaffing van het raadgevend referendum vakkundig waren gesloopt, had u nog één argument over: de bevolking is te dom om het te begrijpen.
Dat werd zelfs drie D66-prominenten buiten ’s lands nationale vergaderzaal te gortig.
Boris van der Ham twitterde: “Wat een onderschatting van de kiezer”.

Hans van Mierlo draaide zich dusdanig woest om in zijn graf, dat de overige klanten van begraafplaats Zorgvlied vroegen of het misschien wat rustiger kon.
En Jan Terlouw sprak in Middelburg legendarische woorden over zijn eigen partij en dus over u. “In de eerste beginselen van D66 stond ‘een fundamentele democratisering van de samenleving’. Een van de middelen: een referendum, als je tenminste eenvoudige, begrijpelijke vragen kunt stellen. Nou, ik weet er wel een: ‘Bent u voor of tegen het afschaffen van het referendum?’ Simpeler kan toch niet? Maar nee hoor, die vraag gaat niet gesteld worden. Mijn eigen partij doet het. Onze minister. Vind ik ernstig”.

Zo, die kunt u in uw zak steken.

Het probleem is: die steekt u lachend in uw zak.

U heeft compleet schijt.

U moet en u zal het referendum slopen, zoals (Henk Krol zei het al) één land ter wereld eerder deed, de DDR in 1968.
Net als u dat staatskeurmerk voor media er door gaat drukken… Net als u social media-bedrijven, zoekmachinebedrijven, internetproviders en het Genootschap van Hoofdredacteuren verder gaat bewerken om u onwelgevallige teksten en beelden te weren… Net als u vage overheidsclubjes laat bepalen wat nepnieuws is… Net als u, met uw collega’s in het kabinet, zelf de grootste verspreider van nepnieuws blijkt…

Ik geloof mensen nooit zo die roepen ‘Bilderberg!’ Of ‘NWO!’
Maar één ding weet ik wel: als ik een evil bitch zie, zie ik een evil bitch.
We gaan u en uw opdrachtgevers, of ze nu in Brussel wonen of in een Scheveningse omkoopneukhut , niet meer stoppen, vrees ik. Dat debat over afschaffing van het raadgevend referendum wordt volgende week hervat en dan drukken VVD, D66 en de farizeeërs van CDA en Christenunie het er alsnog lachend door.
Ik beschouw het als mijn heilige missie om zoveel bloed onder uw nagels vandaan te halen, dat geen vampier meer belangstelling voor u heeft. Dat doe ik met een medium waar u níets tegen kunt doen, behalve achteraf naar de rechter stappen omdat de inhoud u niet bevalt. Daar heb ík dan weer schijt aan.

Op 5 mei verschijnt de eerste editie. Die datum is geen toeval. Evenmin als de prijs.
Ik heb er zin an!
Groet,
JanD
Laatst bewerkt: 7 maanden 4 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], gnor
Meer
7 maanden 4 weken geleden #51745 door katertje
Kamer wil extra juridisch advies schrappen referendumwet, debat opgeschort .
Na lang en stevig doorduwen van de oppositiepartijen met betrekking tot een verzoek tot meer informatie over het schrappen van het raadgevend referendum, stemde de coalitie daar uiteindelijk mee in. Daarmee wordt het debat over de intrekkingswet met minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) opgeschort tot volgende week dinsdag.

"We weten nu niet hoe het zit. We willen nader juridisch advies inwinnen zodat we weten waar we over stemmen", zei SP-Kamerlid Ronald van Raak.
Ook Thierry Baudet (Forum voor Democratie), Martin Bosma (PVV), Henk Krol (50Plus) en Femke Merel Arissen (Partij voor de Dieren) drongen met klem aan op een schorsing.

Een goed en uitgebreid verslag over het #referendumdebat op
Nu.nl

:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor
Tijd voor maken pagina: 0.717 seconden