Vraag Door de moord op ons Referendum is de kiezer, de burger monddood gemaakt..

Meer
5 maanden 2 dagen geleden #52638 door katertje
Niesco Dubbelboer:

De Haagse rechtbank heeft gisteren geweigerd een inhoudelijk oordeel te geven over de vorderingen van Meer Democratie over de afschaffing van het referendum. De rechtbank heeft zowel de provisionele vordering als de hoofdvorderingen van Meer Democratie afgewezen. Er komt geen vonnis meer op 1 augustus, zoals eerder wel voorzien.
“Dit is zeer teleurstellend. Nadat de Raad van State zich eerder onbevoegd verklaarde, weigert nu ook de Haagse rechtbank een inhoudelijk oordeel te geven”, aldus Niesco Dubbelboer van het platform Meer Democratie. “Hoewel de rechtbank erkent dat er sprake is van een rechtstekort, weigert de rechtbank de vorderingen van Meer Democratie inhoudelijk te beoordelen. Dit zou volgens de rechtbank namelijk neerkomen op een ongeoorloofd ingrijpen in het wetgevingsproces.”

Van kastje naar de muur
“Volgens ons is er geen sprake van ingrijpen in het wetgevingsproces. Wij worden van het kastje naar de muur gestuurd. Wij gaan het vonnis nader bestuderen en ons beraden over juridische vervolgstappen”, zegt Dubbelboer.
Conclusie
Nederland wordt hiermee naar alle waarschijnlijkheid het tweede land dat een referendum recht intrekt nadat eerder de DDR een dergelijke actie heeft ondernomen. bron. Hiermee wil ik niet betogen dat een referendum zaligmakend is. De referenda in Californië zijn soms uitingen van doorgeslagen special interest groepen, die op kosten van de belastingbetaler hun standpunt verwezenlijken.

Wat we kunnen constateren is dat een nieuwe oligarchische regentenklasse in opkomst is die geen concurrentie duldt. Die van de beroepspolitici. Een klasse niet gebaseerd op rijkdom, maar op bestuurlijke en politieke connecties. Die zich beroept op een democratisch mandaat maar zich keer op keer van de wens van de bevolking distantieert. Een klasse die nu niet alleen de voetsporen van de DDR politici volgt, met massaal elektronisch toezicht op de burger (sleepwet) maar ook middels het afschaffen van het referendum. Allemaal mede mogelijk gemaakt door D66. Ooit een beweging die democratisering en een nieuwe politiek voor stond, maar thans 1984 van Orwell op onderdelen als inspiratiebron gebruikt. Sterker nog, waar George Orwell stopte, gaat D66 op onderdelen verder door zelfs Uw lijk als staatseigendom te classificeren. Helaas heeft de NL bevolking hier de politiek niet willen corrigeren.
Vraag
Wellicht is de tijd gekomen dat ook u begint tegen te stribbelen? Tegen de opkomst van een nieuwe regentenklasse die beslist wat goed voor u is? Wat is er nodig om u of anderen om u heen politiek actiever te laten zijn? Waarom tolereert u dat politici op een dergelijke abjecte manier met de Nederlandse bevolking om gaan?

Niesco Dubbelboer

> Een van de belangrijkste spelregels van de staat is rechtszekerheid. Nu een rechter niet wil toetsen aan vigerende wetgeving, omdat de wetgever die wetgeving wil veranderen, wordt de rechtszekerheid geweld aan gedaan. Mensen die zo acteren kunnen zichzelf niet meer serieus nemen. Het is u – de macht – vraagt, wij draaien....
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
5 maanden 4 dagen geleden - 5 maanden 2 dagen geleden #52626 door katertje
Ollongren heeft de wet voor het afschaffen van het raadgevend referendum ingediend en deze is inmiddels door de Tweede Kamer voorzien van een automatische goedkeuring. De Eerste Kamer moet nog, maar ook dat wordt een wassen neus, ben ik bang.

Dinsdagavond debatteerde de Eerste Kamer over de intrekkingswet, die eerder al door de Tweede Kamer werd aangenomen. Vooral D66 lag in het debat onder vuur. De oppositie nam het de partij van Ollongren kwalijk het referendum razendsnel te willen afschaffen na eerst jarenlang voorstander te zijn geweest.
De coalitie vertoonde echter geen scheuren, terwijl ook SGP vóór het afschaffen van het referendum gaat beslissen. Daarmee is het kabinet verzekerd van een meerderheid. De Eerste Kamer stemt aanstaande dinsdag over de intrekkingswet.

Dit is wat onze altijd zorgzame overheid zegt over de intrekking van het referendum:
Het raadgevend referendum is enige jaren geleden geïntroduceerd als opmaat naar een correctief bindend referendum. De politieke steun voor het correctief bindend referendum is sindsdien afgebrokkeld en is daarmee als beoogd einddoel voorlopig uit zicht. Het nationaal raadgevend referendum heeft als tussenstap niet gebracht wat ervan werd verwacht.” Dat staat in het regeerakkoord en is reden voor het kabinet om de Wet raadgevend referendum in te trekken.

> Dit is één van de meest smerige streken die de politiek de laatste jaren heeft uitgehaald. Eerst paaien ze de bevolking met een raadgevend referendum op weg naar een echt bindend referendum en dan veranderen ze van mening (krijgen opdracht) dat weer terug te draaien en vervolgens ook om razendsnel het raadgevend referendum de nek om te draaien zodat de bevolking kan fluiten naar inspraak, medezeggenschap, en democratische besluitvorming.

MeerDemocratie is al langere tijd bezig om via een aantal rechtszaken een raadgevend referendum af te dwingen over het afschaffen van het raadgevend referendum.
In de Volkskrant staat een leuke samenvatting en die toont hoe geniepig en achterbaks Ollongren is.
Laatst bewerkt: 5 maanden 2 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]
Meer
5 maanden 1 week geleden #52556 door katertje
In het Parool ventileert journalist John Jansen van Galen zijn ongenoegen over de wijze waarop het kabinet omgaat met het referendum

Het lijkt wel een staatsgreep, uitgevoerd door de zittende regering, zegt journalist John Jansen van Galen over de manier waarop het kabinet omgaat met het referendum. “De manier waarop het kabinet-Rutte III deze vorm van volksraadpleging al na drie jaar wil afschaffen deugt in elk geval niet,” schrijft hij voor Het Parool. Om te voorkomen dat er nog een referendum gehouden kan worden over de intrekkingswet wil het kabinet deze wet met spoed bekrachtigen. Dat geeft de burger het nakijken, aldus Jansen van Galen.

Illegaal
Verschillende politieke partijen hebben zich afgevraagd of de route van het kabinet wel juridisch zuiver is. Roelof Bisschop (SGP) zei dat de ‘burger zich in het pak genaaid’ zal voelen.
Deze manier van aanpak werd door hoogleraar staatsrecht Wim Voermans ‘illegaal’ genoemd. Hij denkt dat een rechtszaak tegen de intrekkingswet kansrijk is. Jansen van Galen merkt op dat de rechter er pas aan te pas kan komen als het hele politieke proces tot en met de Eerste Kamer is afgewerkt. Maar je kunt op dat moment niets meer doen omdat het referendum dan al is afgeschaft.
Schoffeert
Het kabinet wil duidelijk niet het risico lopen dat kiezers zich massaal voor handhaving van het referendum uitspreken. Volgens een peiling is slechts 28 procent voor afschaffing.“De handelswijze van het kabinet schoffeert ook nog eens de commissie-Remkes, door Rutte ingesteld om de werking van ons parlementair stelsel kritisch te onderzoeken,” schrijft de journalist.
Aangepast
Diezelfde commissie sprak zich vorige week uit vóór een bindend referendum.
Uit een andere peiling blijkt bovendien dat driekwart van de Nederlanders vindt dat het politieke systeem moet worden aangepast.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
5 maanden 2 weken geleden #52517 door katertje
We kunnen dus nog altijd meer hoop putten uit de rechtszaak van Meer Democratie van gisteren, tegen Ollongren en de intrekking van het raadgevend referendum. De rechters vroegen of de minister de stemming over die wet even on hold kon zetten, in afwachting van de uitspraak. 'NEEN', was het antwoord van de landsadvocaat. Contempt of court, zou je dat kunnen noemen, want nu kan het zijn dat de rechter pas uitspraak doet ná de stemming in de Senaat en daarmee snijdt Ollongren de rechtsstaat de pas af. NIET ZO NETJES, in een Fatsoenlijke Democratie. De stichting Meer Democratie schat hun eigen kansen derhalve op 50/50.
(Verslag van The People vs Ollongren vindt u op de vorige pagina)

En alsof afgesproken kwam vandaag de Staatscommissie Remkes met de boodschap: "Voer een bindend referendum in" . Een bindend referendum ! Voorgesteld door een VVD'er? Dat moet welhaast een handreiking naar Ollongren zijn om haar een nieuwe smoes te bezorgen voor de intrekking van het raadgevend referendum.

Hoogleraar Staatsrecht Wim Voermans zou het onverstandig, onhoffelijk en onbestaanbaar" vinden, als de @EersteKamer na dit advies van #Remkes op 3 juli a.s. nog gaat stemmen over het raadgevend #referendum . @EenVandaagNiesco Dubbelboer
‏@ndubbelboer
Volgen
@ndubbelboer volgen
Meer
Nou nou. Rechtbank vroeg aan de Staat (@Ollongren) of ze konden wachten tot de rechters uitspraak hebben gedaan op 1 augustus. Nee, dat kon niet. Referendum moet binnen 24 uur na aanname in de @EersteKamer afgeschaft zijn. Arrogantie ten top!
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
5 maanden 2 weken geleden #52516 door katertje


Meer Democratie bericht:

Vanochtend diende onze rechtszaak omtrent de afschaffing van het referendum in het Paleis van Justitie van de Haagse Rechtbank. Onze hoofdeis: maak een referendum mogelijk over de afschaffing van het referendum. Want daar hebben we tenminste een hard wettelijk recht op. Ons pleidooi: de manier waarop de intrekkingswet een referendum over het referendum poogt te voorkomen, is expliciet illegaal verklaard door de Wet Raadgevend Referendum en die wet is voorlopig nog honderd procent van kracht.

Pleidooi van onze advocaten
In hun pleidooi wezen de advocaten van Meer Democratie, mr. Jan van der Grinten en mr. Jutta Wijmans van het Amsterdamse kantoor Kennedy Van der Laan, op de onrechtmatigheid van de intrekkingswet (hoogleraar staatsrecht Wim Voermans noemde deze “illegaal”). De juridische trucs die de regering heeft toegepast om een referendum over het referendum te voorkomen, zijn expliciet onrechtmatig verklaard en rechtens buiten werking gesteld. De intrekkingswet is, kortom, strijdig met het nu geldende recht.
Commentaar Niesco Dubbelboer: “De juridische truc houdt met name in dat de Intrekkingswet, waarmee de referendumwet zou worden afgeschaft, na publicatie in het Staatsblad terug reist in de tijd, om dan naar de toekomst toe het recht om een referendum aan te vragen, doelgericht uitschakelt. Een juridische ‘back to the future’, een puur legalistisch-wiskundige truc bedoeld om de wet te omzeilen.”

Verweer van Ollongren's landsadvocaten:
In hun verweer gingen de landsadvocaten herhaaldelijk niet in op de onrechtmatigheid van deze juridische truc. Ze verwezen naar de frase dat de intrekkingswet “juridisch effectief” was en bleven maar herhalen dat we ons niets van de nu geldende wet hoeven aan te trekken, omdat die straks is afgeschaft.
Dubbelboer: “De afschaffing van het referendum is nog helemaal niet zeker, de Senaat moet zich nog uitspreken en er is misschien de kleinst mogelijke meerderheid. En over ‘juridisch effectief’ gesproken, er zijn wel meer wetten en regimes in de wereld die juridisch effectief zijn maar toch voor geen meter deugen. Dat een bepaald regime functioneert, is slechts de allerlaagste eis, maar bij lange na niet voldoende om een handelswijze te rechtvaardigen. “
Definitieve uitspraak op 1 augustus
De rechtbank doet definitief uitspraak op woensdag 1 augustus. Uitspraak over onze voorlopige voorziening volgt op woensdag 4 juli. De rechter vroeg de landsadvocaten of het kabinet bereid zou zijn om te wachten met de afhandeling van de intrekkingswet tot 1 augustus. Het antwoord: Nee!
Dubbelboer: “Dat is een schoffering en minachting van de rechtbank. Dat moeten de senatoren, als hoeders van de rechtsstaat, niet toestaan. Wij roepen de Senaat daarom op om de stemming tot na 1 augustus uit te stellen. Senatoren, doe uw grondwettelijke taken!”

www.meerdemocratie.nl/thepeoplevsollongr...schaffing-referendum
Bijlagen:
Meer
5 maanden 3 weken geleden #52499 door katertje
Rechtszaak tegen D'66 om het referendum

Een knip en plak van het persbericht van de vrienden van Stichting Meer Democratie. Woensdagmorgen om 9u30 dient hun rechtszaak tegen Ollongren om de afschaffing van het referendum. (Donaties altijd welkom.)
Aanstaande woensdag 20 juni om 9.30 uur in de Rechtbank Den Haag (Prins Clauslaan 60) vindt de openbare rechtszaak plaats van Meer Democratie tegen de Staat wegens de afschaffing van het referendum. De media zijn hierbij van harte welkom. ‘De afschaffing van het referendum is een schande en Nederland onwaardig. Dit is je reinste demofobie. Alleen de DDR heeft ooit het referendum afgeschaft”, zegt Niesco Dubbelboer, woordvoerder van Meer Democratie.

Hoofdeis
“Onze hoofdeis is dat de overheid zich aan de wet moet houden en een referendum over de afschaffing van het referendum moet toestaan, zoals wettelijk verplicht”, zegt Niesco Dubbelboer, woordvoerder van Meer Democratie. “De uitspraak van de rechter volgt waarschijnlijk binnen enkele weken. Het wordt spannend wat eerder komt, het rechterlijke vonnis of de stemming in de Eerste Kamer.”

Juridische trucs van kabinet
Deze zaak werd in maart aangespannen door Meer Democratie, nadat de Afdeling Bestuursrechtsspraak Raad van State zichzelf onbevoegd tot een oordeel had verklaard. Dubbelboer: “Rutte en Ollongren gebruiken uiterst dubieuze en onrechtmatige juridische trucs om een referendum over de afschaffing van het referendum te blokkeren. Via een tijdmachine reist de intrekkingswet na publicatie terug in de tijd om dan het wettelijk nog steeds gegarandeerde recht op het afdwingen van een referendum naar de toekomst uit te schakelen. Een soort back to the future.”

Kritiek van staatsrechtgeleerden
Dubbelboer: “Staatsrechtjurist Wim Voermans noemde die trucs ‘illegaal’. Want de huidige referendumwet verbiedt de inwerkingtreding zoals de intrekkingswet wil regelen. Ook veel andere staatsrechtsjuristen hebben de handelswijze van de coalitiepartijen scherp bekritiseerd, onder andere tijdens de hoorzitting in de Eerste Kamer op 27 maart jongstleden.”

Waarschuwing: referenda met terugwerkende kracht
“Indien de rechter in de bodemprocedure de vordering van Meer Democratie toewijst, dan staat daarmee vast dat de referendum-intrekkingswet nooit in werking is getreden. Dan kunnen burgers met terugwerkende kracht alsnog referenda aanvragen over alle wetten en verdragen die in de tussentijd zonder referendummogelijkheid zijn aangenomen. Onze advocaten hebben de Eerste Kamer-leden daarover per brief geïnformeerd ”, aldus Dubbelboer.

Dagvaarding:
www.meerdemocratie.nl/sites/default/file...chtbank-20180305.pdf

bron: GeenStijl
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
6 maanden 2 dagen geleden - 6 maanden 2 dagen geleden #52433 door katertje
Prof. Frank Hendriks zet voor het Montesquieu Instituut op een rij waarom de afschaffing van het referendum door minister @KajsaOllengren strijdig is met de principes uit haar eigen Code Openbaar Bestuur!

In conflict met Code Openbaar Bestuur
We hebben de Nederlandse Code voor goed Openbaar Bestuur sinds 2009 en de intrekking schuurt met minstens vijf punten uit deze code. Deze code is niet juridisch bindend, maar toch: "De code bevat geen juridisch afdwingbare normen. Er is al veel wet- en regelgeving die het optreden van de overheid reguleert, waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De waarden die aan deze wet- en regelgeving ten grondslag liggen worden in de code expliciet gemaakt."
Op vragen van senatoren over dit conflicteren werd volgens Hendriks "weinig overtuigend schriftelijk geantwoord" door Ollongren.

Gebrekkige rechtvaardiging
Ten eerste is het in conflict met norm 5: Legitimiteit, dat voorschrijft dat een maatregel “inhoudelijk en procedureel te rechtvaardigen” moet zijn. Ollongren geeft vijf punten die de intrekking volgens haar rechtvaardigen. Hendriks denkt daar het zijne van en trekt alle onderstaande argumenten in twijfel.

1) Referenda hebben niet geholpen het vertrouwen in de politiek te herstellen.
2) Het bindend-correctief referendum is uit beeld verdwenen, en daar was het raadgevend referendum een opstap toe.
3) Het vermeende gebrek aan steun voor referenda onder bevolking.
4) De verwachtingen zijn niet waargemaakt.
5) Uit raadgevende referenda vloeit verwarring voort.

Kiezer heeft niets in te brengen Vervolgens schuurt de intrekking met norm 2, Participatie, dat het "het betrekken van burgers en belangrijke partijen bij het vormen of bijstellen van beleid" voorschrijft. Quote Hendriks: "Over het fundamentele punt dat burgers vooraf niks konden zeggen en achteraf niks kunnen zeggen over het intrekken van een democratisch recht stapt de minister simpelweg heen in haar schriftelijk antwoord op Eerste Kamervragen. In de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen stelde geen enkele partij voor het referendum af te schaffen. Partijen die tot dan een welwillende houding ten aanzien van het nationaal referendum hadden tentoongespreid kregen zelfs een ruime meerderheid. Door een referendum over de intrekkingswet uit te sluiten geeft de regering de burger ook achteraf geen mogelijkheid hierover zijn stem te laten horen."
Geen verantwoording aan samenleving Norm zeven, Verantwoording, vraagt dat "Het bestuur bereid is zich regelmatig en ruimhartig jegens de omgeving te verantwoorden." Ollongren schrijft dat zij zich ruimhartig heeft verantwoord aan het parlement, maar zoals het vorige punt aantoont, gaat het daar dus juist net niet om.

Hendriks:"Het is juist de burgersamenleving die met de afschaffing van het referendum iets kwijtraakt en dus iets uitgelegd zou mogen krijgen. Stond haar democratisch kompas op verantwoording dan zou de regering een volksstemming hierover niet uit de weg gaan maar juist opzoeken."
Geen gelegenheid te leren van referenda Norm zes, Lerend en zelfreinigend vermogen (also also) schrijft voor dat openbaar bestuur zich organiseert rondom "het vermogen te leren van fouten en andere ervaringen". Inzake het referendum is dit niet gedaan, omdat er maar met de Oekraïne-kwestie maar één leermoment is geweest voordat de stekker eruit ging.
Hendriks: "Zonder lering te trekken uit nieuwe ervaringen (onder andere met het meer geslaagde Wiv-referendum) en zonder de evaluatie van de referendumwet en het advies van de Staatscommissie af te wachten, kapt de intrekkingswet op rigoureuze wijze een collectief leerproces af dat juist op stoom begon te komen, en daadwerkelijk tot iets had kunnen leiden als het wat langer was volgehouden."

Wilders en Baudet in de kaart
"Nu zullen sommigen denken: het is misschien niet zo sterk onderbouwd en niet zo netjes aangepakt, maar het resultaat is wel goed – als we het referendum afschaffen halen we het populisme de wind uit de zeilen en wordt het politiek systeem van een bedreiging verlost. Het zou weleens omgekeerd kunnen uitpakken: de bijtende systeemkritiek krijgt brandstof voor jaren en het politiek systeem verliest een kans op revitalisering van buitenaf.

Het huidig ontwerp kan op veel punten nog worden verbeterd, maar in het mobiliseren en kanaliseren van tegenwicht van buitenaf doet de aanwezigheid van een corrigerende referendumoptie wel wat het Nederlandse systeem nodig heeft: bestuurders en beleidsmakers scherp houden op onderwerpen in hun dode hoek. Met het niet verbeteren maar rigoureus afschaffen van het raadgevend referendum zal de populistische uitdaging niet verdwijnen én niet worden benut. Legitieme zorgen van bevolkingsgroepen die de weg naar de diplomademocratie minder goed weten te vinden krijgen nog steeds geen fatsoenlijk ventiel voor gereguleerd stoom afblazen en tegengas geven.
De gekozen burgemeester – waarvoor het referendum heet te zijn ingeruild – zal die functie niet kunnen vervullen."

www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j...aiv?ctx=vhbnlefwl8ty
Laatst bewerkt: 6 maanden 2 dagen geleden door katertje. Reden: bron
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
9 maanden 2 weken geleden #51811 door gnor
www.elsevierweekblad.nl/nederland/achter...18/02/590065-590065/
Meer dan de helft van de Nederlanders vindt het niet goed dat het raadgevend referendum wordt afgeschaft. Uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond blijkt dat 59 procent van de ondervraagde mensen het geen juist besluit vindt.

Onder hen zijn volgens De Hond opvallend veel (54 procent) CDA-stemmers. Het CDA stemde in de Tweede Kamer voor afschaffing van het referendum.
D66-stemmers zijn verdeeld over het besluit. Het raadgevend referendum kwam er mede door D66, maar die partij schaft het nu ook weer af. 63 procent van de ondervraagden die D66 stemmen kan zich er in vinden, 31 procent is het er niet mee eens.

Conclusie
Zowel CDA als D'66 zullen lokaal tikken krijgen. De VVD zwijgt en wil dus niet teveel opvallen om zo van andere partijen iets af te snoepen. Al met al is de afstand vertegenwoordiging-burger weer toegenomen. De Politiek vindt dat prima, want zo kan men op deze voet doorgaan. Wie zwijgt stemt immers toe.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje
Meer
9 maanden 2 weken geleden - 9 maanden 2 weken geleden #51800 door katertje
Referendumdebat
Heeft u ook gezocht naar Pieter Omtzigt bij de interruptiemicrofoon? Het lijkt alsof die man van de aardbodem is verdwenen. Was ie dan toch niet zo bevlogen en integer dat hij de afbraak van de democratie maar gewoon liet gebeuren zonder een woord van protest ?

Wat is er met die man gebeurd? Mes op de keel?
Laatst bewerkt: 9 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
9 maanden 2 weken geleden #51795 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...um-weg.9582025.lynkx

De Tweede Kamer heeft donderdag het raadgevend referendum weggestemd. Regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie én oppositiepartij SGP steunen de afschaffing. De rest van de oppositie is tegen en heeft zich fel verzet.

In totaal 76 Kamerleden stemden voor afschaffing en 69 tegen. Ook een referendum over de afschaffing zelf komt er niet meer. De complete oppositie inclusief de SGP had dit nog wel mogelijk willen maken.De SGP is tegen referenda, maar vindt de manier waarop minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken de afschaffing doordrukt staatsrechtelijk niet zuiver is. Ollongren trekt de wet met terugwerkende kracht in.

<Je hoeft het niet eens te zijn met de "fijnen"maar het is duidelijk ze staan voor het Staatsrecht. behalve in dit geval want ze stemden, ondanks de staatsrechtelijk fouten, toch voor afschaffing. Je hoort God brommen.>

Volgens D66-Kamerlid Rob Jetten is het referendum niet het goede instrument gebleken om de democratie te versterken. De andere coalitiepartijen, VVD, CDA en ChristenUnie, waren al tegen.

<Die Jetten is nu een expliciet voorbeeld van partijdiscipline en aangetrokken om Pechtold uit de wind te zetten>

In 2016, toen een meerderheid tegen het Oekraïne-verdrag stemde, was Politiek Den Haag allesbehalve gelukkig met die uitkomst. Er komt nog wel een referendum over de 'aftapwet', die de inlichtingendiensten meer mogelijkheden geeft om dataverkeer via de kabel te onderscheppen.

<Over het Oekraïnereferendum valt te stellen dat men vooraf wist dat het volk nee zou zeggen. Dan had men toen al de WRR moeten intrekken. Dan was het een beetje geloofwaardiger geweest.>

Tegenstanders van afschaffing van de zogeheten wet-Hillen proberen ook nog een referendum af te dwingen, maar het is nog de vraag of zij genoeg steun verzamelen. De Eerste Kamer moet zich nog over de afschaffing buigen. Ook daar heeft de regeringscoalitie de kleinst mogelijke meerderheid. (ANP)

Conclusie
Nu de WRR met terugwerkende kracht is afgeschaft in die zin dat ook de 1e Kamer nog moet besluiten, zal in de 1e Kamer de behandeling van de afschaffing van de wet Hillen wel getraineerd worden. Immers, partijbelang is belangrijker dan volksbelang.
De dictatuur komt net zo sneaky als de islamisering.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje
Meer
9 maanden 2 weken geleden #51787 door katertje
Het Referendumdebat

Zo verdwijnt het recht op privacy, middels de sleepwet (waar D'66 eerst fel tegen was, maar nu uit machtsbelang fel vóór). Ook verdwijnt het recht op zelfbeschikking, middels de donorwet van - wederom - D'66. En nu verliezen we ook nog het wettelijke recht op inspraak, over het voornemen van de regering Rutte III om de Wet raadgevend referendum in te trekken zónder de mogelijkheid om daar een referendum over te houden. Uitgerekend D'66 vindt zo'n referendum over de referendumwet "niet logisch" en "niet uit te leggen", en daarom mag het niet gebeuren. Voor de illustratie, dat is dít D'66:Thierry Baudet pakt Ollongren aan over afschaffen referendum


Interrupties Martin Bosma over afschaffen van referendum
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
9 maanden 2 weken geleden #51785 door gnor
www.volkskrant.nl/opinie/de-speld-d66-ov...n-tyfusdom~a4571923/ ?

De Speld

SatireD66 heeft eindelijk een duidelijke verklaring gegeven voor het gewijzigde standpunt over het referendum. Volgens de partij zijn mensen bij nader inzien 'tyfusdom'.
Door: Jop Eikelboom Rudolf Julius 20 februari 2018, 18:03

Wanneer je dit leest dan denk je dat er geen sprake is van satire. Het is dat het er bij staat.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko
Tijd voor maken pagina: 3.972 seconden