Vraag Ondertussen wordt in Nederland het referendum de nek omgedraaid

Meer
6 dagen 9 uren geleden - 6 dagen 9 uren geleden #53426 door katertje
Geheime diensten willen TE gemakkelijk tappen. U had toch niet anders verwacht? Met het doordrukken van de WiV was het hek van de dam. Wat eerst al stiekem ging werd nu gelegaliseerd. Officieel is het zo, dat deze Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten regelt dat de AIVD en MIVD meer bevoegdheden krijgen. Deze diensten mogen straks op een grotere schaal internetnetverkeer van de kabel aftappen wanneer zij aanwijzingen hebben dat een gebruiker een concrete bedreiging voor de samenleving vormt. Hoe geheime diensten computers mogen hacken is ook explicieter in de regels vastgelegd. Het wordt dus allemaal een stuk beter en duidelijker, behalve...dat wij niet weten wie nu wat in de gaten houdt en waarom!

Wie levert die aanwijzingen en wanneer is een bedreiging concreet? Voor je het weet ben je een gevaar voor de maatschappij (lees: overheid) en heb je maar te bewijzen dat je niets kwaads in de zin hebt. Iemand heeft je verraden of iemand heeft je computer gehackt en een recept voor een of ander knalding of zelfs een atoombom op je harde schijf gezet.
Maar je bent allang in de gaten gehouden, het is alleen zaak dat het even gelegaliseerd moet worden. Geheime diensten staan boven de wet en dat wilde men even wettelijk regelen.
Voorheen mochten die “geheime diensten” alleen nog heel gericht één persoon of organisatie tappen.

Toen Oma Ank op de televisie groot uitpakte met haar AIVD die Russen op een heterdaadje hadden betrapt voor het gebouw van OPCW in Den Haag pijnigden we onze hersens over de vraag wat die Brit in uniform naast Oma Ank deed. Nu is het duidelijk geworden: Onze AIVD is van oudsher een aftakking van de Britse MI-6 ..de spionnendienst voor het buitenland, las ik. Dat blijkt al zo sinds de Eerste Wereldoorlog, toen het neutrale Nederland een broeinest voor spionnen was. Ook in de aanloop van de Tweede Wereldoorlog was het neutrale Nederland een uitvalsbasis voor zowel de Britten als de Duitsers. Maar met de aantekening dat “neutraal” in dit geval wil zeggen: “Ondergeschikt aan de Britse MI-6”. Dat de AIVD "neutraal” is, blijkt ook uit het feit dat de Russen worden bespioneerd via de webcam en de CIA hier hun informatie heeft betrokken.
Hoort u er nog wel eens iets van? Nee, hè, zou het een verzinsel zijn geweest, nepnieuws, een lulverhaaltje om het referendum te laten ontsporen? Nee, toch ??

Aftapwet. Inleveren van vrijheden. Het gaat snel. Het fuik naar de communistische heilstaat sluit zich immer sneller. Maar het mag allemaal. Aftappen en doorsluizen naar buitenlandse geheime diensten ook.

Hoge Raad: AIVD en MIVD mogen gegevens blijven ontvangen van NSA
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD gegevens mogen blijven uitwisselen met buitenlandse inlichtingendiensten, met name de Amerikaanse NSA en de Britse GCHQ. Daarmee bevestigt de hoogste rechter een eerdere uitspraak.
Hoge Raad: AIVD en MIVD mogen gegevens blijven ontvangen van NSA
tweakers.net/nieuws/143117/hoge-raad-aiv...tvangen-van-nsa.html
Laatst bewerkt: 6 dagen 9 uren geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
1 week 2 uren geleden #53424 door katertje
Mogelijk veel meer gesprekken tussen advocaten en gedetineerden afgeluisterd‘

Het opnemen en afluisteren van gesprekken tussen advocaten en gevangenen is een enorme klap voor de onafhankelijkheid van de advocatuur. Bovendien gaat het mogelijk om veel meer gesprekken dan de drieduizend die nu naar buiten zijn gekomen. Dat stelt voorzitter Jeroen Soeteman van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

Door een fout zijn duizenden vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en gevangenen ten onrechte opgenomen. Soeteman is hier zeer ontstemd over, maar hij stelt dat het mogelijk om veel meer gesprekken gaat. ,,Dit is echt een enorme klap voor de onafhankelijkheid van de advocatuur. Als ik een relatie met de overheid zou hebben, dan zou ik het uitmaken. Omdat ze vreemd is gegaan‘’, aldus Soeteman.

Ingrijpen
Daar komt volgens de voorzitter nog bij dat er niet is ingegrepen toen het probleem duidelijk werd. De zaak kwam pas naar buiten toen een gevangene door de gevangenis waar hij zat geconfronteerd werd met de inhoud van een telefonisch gesprek met zijn raadsman. ,,Er zijn drieduizend gesprekken opgenomen en dat is niet tijdig onderkent en ondervangen. En het is nog veel erger, want gesprekken worden maar acht maanden bewaard en in die acht maanden ging het dus om die drieduizend gesprekken. Maar dit speelt dus mogelijk al vanaf 2013. Al die gesprekken zijn nu vernietigd, maar dus wel opgenomen.‘’

Volgens Soeteman is het voor burgers zeer belangrijk dat zij in vertrouwen met een raadsman kunnen praten. ,,Iemand moet zich kunnen wenden tot een adviseur en vrij zijn om met die adviseur te kunnen spreken zonder dat de overheid meeluistert, dat geldt voor artsen maar ook voor iedereen die een mogelijk probleem heeft. En het geldt niet alleen voor schuldige mensen die ergens onderuit proberen te komen, het geldt ook voor onschuldige mensen die moeten uitleggen wat er aan de hand is. Als de overheid dan mee kan luisteren, dan zijn die mensen niet meer vrij om te proberen hun onschuld aan te tonen. ‘’

Menselijke fout
Soeteman is ietwat cynisch over de reden van het probleem. ,,Een programmeerfout? Computers worden geprogrammeerd door mensen, niet door computers. Dit is een menselijke fout en een fout waarvan ik vind dat die niet plaats heeft mogen vinden. Het is ook ontdekt omdat een gesprek met een gedetineerde is afgeluisterd en vervolgens werd gebruikt door de gevangenis. Terwijl ze weten dat het niet mag en er dus zelf niet is ingegrepen. Dat is al erg, maar hoe vaak is het gebruikt terwijl wij het niet weten?‘’

Ook Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, vindt het onacceptabel dat de vertrouwelijkheid van gesprekken tussen advocaten en gedetineerden onvoldoende gewaarborgd is geweest. ,,Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming is juist deze vertrouwelijkheid van wezenlijk belang”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij stelt een onafhankelijk onderzoek in naar de omvang, de duur en de consequenties van de systeemfout.

> Systeemfout...jah jahhh !
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
1 week 6 dagen geleden #53370 door katertje
Waakhond TIB: Geheime diensten willen te makkelijk tappen #Sleepwet

De geheime diensten in Nederland vragen vaak zonder goede onderbouwing toestemming om bijvoorbeeld vermeende terroristen af te tappen of te hacken. Ongeveer een op de twintig verzoeken is onrechtmatig, meldt de zogenoemde Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), die daar toezicht op houdt.

De TIB mag geen precieze aantallen noemen omdat het om staatsgeheim gaat. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken geven exacte aantallen te veel van de werkwijze van de diensten bloot. Het ministerie wijst er verder op dat de commissie nog maar kort actief is.

De bevindingen gaan over de eerste vijf maanden. De waakhond zelf zegt dat het nu nog te vroeg is om aan de cijfers vergaande conclusies te verbinden. Bij afgekeurde verzoeken werd bijvoorbeeld niet aangetoond dat de inzet noodzakelijk was. Ook ontbrak bij aanvragen informatie die wettelijk is vereist, of een goede onderbouwing.
De driekoppige TIB kwam er op 1 mei als deel van de omstreden nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Als de geheime diensten AIVD of MIVD bijzondere bevoegdheden willen gebruiken, zoals aftappen via de kabel, geeft de TIB een bindend oordeel. De onafhankelijke controle is bedoeld als extra waarborg tegen onnodige schending van de privacy.

De TIB benadrukt in haar eerste verslag dat verzoeken inmiddels al beter worden opgesteld dan in het begin en dat verdere aanpassingen volgen. Bij het eerste jaarverslag volgend jaar kan dan worden geconcludeerd in hoeverre die verbeteringen gevolgen hebben gehad voor het aantal weigeringen.
ANP

> Radio 1:
Waakhond CTIVD gaat het doorspelen van AIVD-info naar buitenland onderzoeken #Sleepwet. U weet wel, dit gaat over dat rapport dat Ollongren pas ná het referendum naar buiten bracht
De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) gaat onderzoeken of de uitwisseling van gegevens met buitenlandse inlichtingendiensten goed verloopt sinds de invoering van de nieuwe wet in mei. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) mogen ruwe data met bepaalde buitenlandse diensten delen, maar alleen onder strikte voorwaarden. De toezichthouder gaat bekijken of dat inderdaad juist gebeurt. Het onderzoek moet komend voorjaar afgerond zijn.
In de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) staat dat Nederland zogeheten ongeëvalueerde gegevens mag uitwisselen met verschillende diensten in het buitenland. De CTIVD gaat beoordelen of het beleid, de werkwijze en het technisch proces en de praktijk juist zijn verlopen tot nu toe. Ook gaat de toezichthouder kijken of de diensten waarmee Nederland informatie uitwisselt – welke dat zijn wordt niet bekendgemaakt, dat is staatsgeheim – op de juiste gronden gebeurt.

In maart oordeelde de CTIVD dat bij de uitwisseling van informatie over vermeende jihadisten door de AIVD met buitenlandse diensten, de privacy onvoldoende gewaarborgd was en dat er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Niks aan de hand zegt Ministerie van Binnenlandse Zaken ….aanloopprobleempjes
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 maand 2 dagen geleden #53241 door katertje
“Revolutie van het gezond verstand”. Rechtszaak tegen minister Ollongren voor de Raad van State
Niesco Dubbelboer en Arjen Nijeboer

Gisteren kwamen we eindelijk toe aan een inhoudelijke behandeling bij een rechter van onze eis, namelijk dat de regering de wet niet aan z’n laars kan lappen door met juridische trucs een referendum over het referendum te voorkomen, terwijl de bestaande wet ons daar een keihard recht op geeft.

Wat volgt is voer voor juristen. Het komt neer op de vraag in hoeverre een nieuwe “wetgever” (het nieuwe parlement) zich moet houden aan wetgevingsprocedures die door de oude “wetgever” zijn opgesteld. De “oude” wetgever had in de Wet Raadgevend Referendum dwingende regels gegeven over het toelaten van referenduminitiatieven vanuit de bevolking. Elke nieuwe referendabele wet of verdrag mocht pas ingaan nádat de burgers de kans hadden gehad om een referendum aan te vragen en, bij voldoende handtekeningen, ook te houden.
Dat geldt dus ook voor de intrekkingswet waarmee het referendum zou worden afgeschaft. De intrekkingswet zou pas geldig kunnen worden (en dus het referendum intrekken) nádat een referendum daarover had plaatsgevonden. Maar uit angst wilde de regering een referendum over het referendum koste wat kost voorkomen.

Daarom gebruikten Rutte en Ollongren een abstract-juridische truc dat de intrekkingswet met terugwerkende kracht in werking zou treden meteen na publicatie in het Staatsblad. Een truc die alleen in de papieren werkelijkheid kan plaatsvinden en als enige doel had om onder een referendum uit te komen. Maar de oorspronkelijke indieners van de referendumwet hadden zulke trucs al voorzien en wettelijk bepaalt dat die ongeldig waren.

De Raad van State toonde zich gisteren scherp en kritisch in de richting van de landsadvocaat door een aantal pittige vragen, die juist gingen over wat de werking is van een ‘oude’ wet ten opzichte van een ‘nieuwe’ wet. Zoals onze advocaat Jan van der Grinten uitlegde met een mooie metafoor: “Als de wetgever wil dat alle wetten alleen nog maar per Twitter bekend gemaakt hoeven te worden, dan zal ze toch eerst de nodige wetswijziging zelf via de oude weg moeten afhandelen – inclusief publicatie in het Staatsblad – en kan deze wet niet zelf per Twitter bekend worden gemaakt.”

Een tweede belangrijk punt voor ons is dat we vinden dat de democratie ingeperkt wordt door het op deze manier afschaffen van het referendum en dat die inperking inbreuk doet op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), namelijk op artikel 10 waarin ‘het recht op vrijheid van meningsuiting’ is geregeld. Aan de hand van een aantal arresten toonden onze advocaten gisteren aan dat het afschaffen van het referendum een inperking van die vrijheid is.

De Raad van State vroeg ook hier kritisch aan de landsadvocaat of zij erkende dat er sprake was van vermindering van de democratische verworvenheden. Nou nee, dat vond ze niet, de minister had namelijk al aangegeven het niet eens te zijn met de constatering dat er minder democratie zou zijn door het afschaffen van het referendum.

Deze bizarre constatering, nota bene uit de mond van een minister van D66 huize, stond in schril contrast met de door onze advocaat aangehaalde opmerking van professor Tom van der Meer dat er geen alternatief voor het referendum is dat op dezelfde manier de extra zeggenschap van mensen regelde (en dan met name ook nog voor mensen uit bevolkingslagen die zich matig gerepresenteerd voelen door de politiek).

Binnen zes weken (maar waarschijnlijk al voor het eind van de maand) doet de Raad van State uitspraak. We hebben vanzelfsprekend geen enkele garantie dat we gelijk gaan krijgen, maar het feit dat de Raad van State zich erg kritisch toonde tegenover de landsadvocaat geeft ons hoop.

( www.meerdemocratie.nl/ )
Bedankt nogmaals voor uw steun!
Vriendelijke groeten namens het hele team,
Niesco Dubbelboer
Arjen Nijeboer
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
1 maand 1 week geleden #53202 door katertje
WeAreChange.nl sprak Ollongren aan op Prinsjesdag 2018.

Ollongren heeft zich in haar eerste maanden als minister van Binnenlandse Zaken geprofileerd als voorstander van censuur en inperking van democratische instrumenten zoals het referendum.
In februari loodste Ollongren de in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vastgelegde afschaffing van de referendumwet door de Tweede Kamer. Met de door partijgenoot Sigrid Kaag bij de Herzberglezing verfoeide tirannie van de democratische meerderheid (1 zetel)

Een raadgevend referendum gaf niet de door het kabinet gewenste uitkomst bereikt niet het gewenste doel, vindt de minister. Nagenoeg de hele oppositie was tegen, maar de intrekkingswet werd met 76 stemmen voor en 69 tegen aangenomen.

Daarnaast hield Ollongren een kritisch rapport over de Wet op de inlichtingendiensten (sleepwet) met opzet te lang achter tot na het referendum over die wet.

En deze regent, deze pathologische leugenaar zegt glashard tegen een reporter van We Are Change.nl: 'Onafhankelijke media is beste wapen tegen Nep Nieuws. Onafhankelijke media informeren...ik ben groot voorstander van transparantie" Waarop de reporter laat merken dat het met die beweerde transparantie nogal meevalt …"maar u heeft zelf informatie voor het referendum over de WiV achter gehouden..."

Enfin, kijk zelf maar


Vorige week was er een algemeen overleg met de Tweede Kamer over een kritisch privacyrapport van de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. Over één zin van een ambtenaar. Deze zin stond in een mail van een senior medewerker van het ministerie van donderdag 15 maart, verstuurd om 10:53 uur. Dit was midden in de campagne voor het referendum over de Sleepwet. Dat referendum werd georganiseerd omdat mensen een probleem hadden met de manier waarop gegevens werden gedeeld met geheime diensten in het buitenland. En wat de buitenlandse diensten doen met informatie van Nederlandse burgers. Juist die dag had Ollongren een kritisch rapport op tafel liggen van de onafhankelijke toezichthouder op de geheime diensten. Een onderzoek waarin de CTIVD allerlei kritische opmerkingen maakte over de uitwisseling van gegevens met buitenlandse diensten.

De minister werd gevraagd om een keuze te maken, of ze dit rapport naar de Kamer wilde sturen:
“Min BZK heeft besloten dat, nu verzending van het rapport niet meer enige tijd voor het referendum kan plaatsvinden, verzending na het referendum te verkiezen is.”

Maar Ollongren's besluit om het kritische rapport van de CTIVD pas na het referendum van 21 maart naar de Kamer te sturen had niets te maken met dat referendum, maar met overleg dat moest worden gevoerd met geheime diensten in andere landen, om te voorkomen dat die aanstoot zouden nemen aan dat rapport. Maar die diensten hadden op 30 november al een eerste versie van het rapport ontvangen en op 9 februari nog een tweede versie...waar sindsdien weinig meer aan is veranderd. Maar op 15 maart zouden er plotseling grote bezwaren gerezen zijn? En wat dan nog? Is dat dan een reden om informatie niet openbaar te maken?
Mag er alleen informatie naar de burger als die info in het straatje past van ministers in casu Ollongren, minister van censuur en staatspropaganda?
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
1 maand 1 week geleden #53184 door katertje
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is woensdag in de Tweede Kamer zwaar onder vuur komen te liggen
Haar wordt verweten dat zij een kritisch rapport over de Wet op de inlichtingendiensten (sleepwet) pas naar buiten bracht na het referendum over die wet.

Volgens oppositiepartijen heeft Ollongren,( zij is van D66, maar dat wist u natuurlijk al) publicatie bewust over het referendum heen getild.

Regeringspartij VVD vroeg zich af wat Ollongren van haar handelen vindt. "Zou ze toch bepaalde zaken misschien wellicht anders hebben gedaan," wilde VVD-Kamerlid Malik Azmani weten. Ook coalitiepartner CDA eiste nadere uitleg.

Doelbewust
Volgens de grootste oppositiepartij PVV heeft Ollongren alle schijn tegen. SP-Kamerlid Ronald van Raak eiste excuses van de bewindsvrouw. Ze zou doelbewust de Kamer niet hebben geïnformeerd. Hij sprak over een buitengewoon ernstige zaak.

Het rapport was van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Die stelde dat de privacy onvoldoende gewaarborgd was bij de uitwisseling van gegevens met buitenlandse diensten.

Nieuwsuur ontdekte dat het rapport al voor het referendum bij Ollongren lag, maar dat het bewust pas na de stembusgang openbaar werd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontkent overigens dat daar politieke motieven achter zaten.
Juist dat speelde een grote rol in de discussie over de nieuwe wet. Ollongren sprak over 'toeval'. Ze ontkende dat er sprake was geweest van een politieke afweging bij het besluit het rapport pas na het referendum naar de Kamer te sturen.

Geen passages 'weglakken'
"De timing stond los van het referendum.'' Ze wilde per se het hele rapport openbaar maken en geen passages 'witten' of 'weglakken'. Maar daarvoor moest er eerst worden overlegd met de buitenlandse diensten, die immers in het rapport voorkwamen. "Een tijdige afstemming met deze partners bleek niet mogelijk.''

Ollongren benadrukte dat 'zorgvuldigheid en transparantie' voor haar heel belangrijk zijn. Ze streefde naar publicatie 'zo snel als het kon'.
Referendum
Voor de uitslag van het raadgevend referendum maakte het overigens weinig uit: daarin werd de nieuwe wet door de Nederlanders afgewezen. Daarna paste het kabinet de wet op een aantal punten aan.

In Amsterdam werd in groten getale tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gestemd. In totaal stemden tijdens het referendum 98.628 Amsterdammers voor en 204.795 tegen. Dat heeft burgemeester Jozias van Aartsen vrijdagochtend bekendgemaakt.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
1 maand 4 weken geleden - 1 maand 4 weken geleden #53063 door katertje
Kijk, en nu lopen we allemaal te kwijlen op wat Nieuwsuur weer naar boven heeft gehaald. " Wat een knap stukje journalistiek werk ", hoor ik jubelen.
Maar waarom nu pas? Waarom pas op het moment dat het geen ene reedT meer uitmaakt? Waarom niet kritisch op het moment dat het besluit nog genomen moet worden?

Omdat ze daar te laf voor zijn en omdat de hele "journalistieke" roedel meehuilt met de Amerikaanse geopolitieke wolven in het bos. Alles om de heersende macht te plezieren.
Trefpunt EU heeft erover geschreven. Heeft ook geschreven over Bert Koenders bij de Verenigde Naties. Hoe hij de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken John Kerry de Nederlandse burelen ten dienste stelde om samen met de op de conferentie aanwezige vrijheidsstrijdersterroristen die in Syrië huishielden een vals plan op te stellen om Rusland "erbij te lappen" .
Ik zoek het bericht voor u op...

Het gebrek aan aandacht op tal van belangrijke terreinen is verbijsterend, echte journalisten zouden zich vastbijten.

Hetzelfde met de streken van Ollongren...waarom NU en niet toen Niesco Dubbelboer van "Meer Democratie" zich tot het uiterste inspande om het referendum te redden.

Dat vind ik het meest gênante aan deze "onthullingen"
Laatst bewerkt: 1 maand 4 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]
Meer
1 maand 4 weken geleden - 1 maand 4 weken geleden #53061 door katertje
NIEUWSUUR:

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wilde niet dat een kritisch rapport van de toezichthouder op de inlichtingendiensten vlak vóór het referendum over de Inlichtingenwet verscheen.

Dit staat in stukken die Nieuwsuur heeft opgevraagd op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Een ambtenaar schrijft een week voor het referendum: "Min BZK (de minister) heeft besloten dat, nu verzending van het rapport niet meer enige tijd voor het referendum kan plaatsvinden, verzending na het referendum te verkiezen is. Deze tijd zal ook nodig zijn voor het zorgvuldig afstemmen van onze lijn met buitenlandse partners".
Het ministerie ontkent dat de timing van publicatie enig verband houdt met het referendum, en dat het alleen was vanwege de afstemming met het buitenland. "De minister wilde het rapport in zijn geheel openbaar maken en helemaal niet witten. Juist vanwege het belang van transparantie. Overeenstemming hierover bereiken met de buitenlandse inlichtingendiensten kost tijd."

"Bewust buiten het debat gehouden"
Oppositiepartijen SP en PvdA concluderen anders op basis van de stukken en eisen opheldering.

"Heel opmerkelijk", vindt Kamerlid Ronald van Raak (SP). "Ze heeft in de Tweede Kamer gezegd dat ze het zo snel mogelijk daarheen wilde sturen. Uit deze stukken blijkt dat ze dat juist niet heeft gedaan. Ze heeft de Kamer dus op zijn minst niet goed ingelicht. En ze heeft heel belangrijke informatie van de onafhankelijke toezichthouder op de geheime diensten bewust buiten het debat gehouden."

Ook Attje Kuiken (PvdA) is "heel onaangenaam verrast, want we hebben voortdurend aan de minister gevraagd waarom het rapport niet eerder naar de Tweede Kamer is verzonden. Het gaat om heel belangrijke informatie: privacy en nationale veiligheid. Daar moet je gewoon heel open over zijn."

In het rapport concludeert de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) dat de privacy beter beschermd moet worden bij de uitwisseling van gegevens met buitenlandse diensten. Ook wordt niet altijd een risicoweging gemaakt voorafgaand aan de samenwerking met deze diensten.
Een week na het referendum over de inlichtingenwet verscheen het rapport van toezichthouder CTIVD over de uitwisseling van gegevens door de AIVD met buitenlandse diensten. In de discussie voorafgaand aan het referendum speelde de uitwisseling van informatie met buitenlandse diensten een grote rol.

De oppositie was boos dat het rapport niet eerder was gepubliceerd: dan had het rapport nog een rol kunnen spelen bij de campagne van het referendum. De minister had het rapport 9 februari al in haar bezit. Ollongren benadrukte dat het niet ongewoon is bij rapporten om gebruik te maken van de wettelijke termijn van zes weken voor je publiceert. Deze tijd was volgens haar nodig om met de buitenlandse partners te overleggen, die niet op het rapport zaten te wachten.

Uit de opgevraagde stukken blijkt dat het rapport een lange ontstaansgeschiedenis kent. Een eerste versie ligt al half september 2017 op het bureau van de minister van Binnenlandse Zaken.

Omdat het rapport gaat over een internationaal samenwerkingsverband, moet dit ook afgestemd worden met buitenlandse inlichtingendiensten. Die krijgen al op 30 november een eerste versie en hebben dan drie weken de tijd om te reageren. Op basis daarvan wordt een deel van het rapport geheim verklaard, maar aan de conclusies wordt niks veranderd.
Op 9 februari 2017 krijgt de minister het definitieve rapport en heeft dan tot uiterlijk 23 maart, twee dagen na het referendum, om het naar de kamer sturen. De planning is dan om dit ervoor, rond half maart te doen.
Er is een discussie of er in het definitieve rapport nog passages moeten worden weggelakt. De minister zegt dat de afstemming zo lang duurde omdat zij niks wilde weglakken. Kennelijk speelde er ook een ander argument, want in een andere mail staat dat een hoge ambtenaar besloten heeft om niet te witten "met name vanwege de slechte timing (referendum Wiv)".

Na het referendum
Op 12 maart krijgt de minister een conceptbrief met een samenvatting van het rapport om naar de Tweede Kamer te sturen. Maar 15 maart schrijft een ambtenaar dus na overleg met de minister dat besloten is na het referendum te publiceren.
Het rapport moet dan eigenlijk uiterlijk 23 maart verschijnen. Maar op 20 maart staat in een mail: "begreep trouwens dat MINBZK aanbieding van het rapport over het weekend heen wil tillen. Daar is nog overleg over." 28 maart gaat het rapport eruit.
Uit de stukken blijkt dat afstemming met buitenlandse diensten belangrijk was. Maar nergens staat waarom dit niet voor half maart afgerond kon zijn. De partners hadden het stuk immers al vanaf 30 november in handen. Veel stukken zijn in verband met het vertrouwelijke karakter 'gewit'.
Laatst bewerkt: 1 maand 4 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
3 maanden 1 week geleden - 2 maanden 4 weken geleden #52780 door katertje
Wat hebben we toch een goed openbaar bestuur, vindt u niet? In Nederland kennen we sinds 2009 een code voor goed openbaar bestuur. Er zijn internationaal meer van zulke codes in omloop, maar deze is interessant omdat ze normen bevat die de rijksoverheid zelf heeft opgesteld.
En wat wil nu het geval? Tenminste vier van deze normen komen in de knel door de rigoureuze manier waarop het referendum door Ollongren wordt ingetrokken. Op vragen die Eerste Kamerleden hierover hebben gesteld heeft Ollongren weinig overtuigend schriftelijk geantwoord.

Gebrekkige rechtvaardiging
Een eerste conflict doemt op rond de norm 'legitimiteit'. De minister schrijft dat de Intrekkingswet niet in conflict is met geldende wet- en regelgeving, maar haar eigen code stelt dat legitieme beslissingen niet alleen 'juridisch effectief' moeten zijn maar ook “inhoudelijk en procedureel te rechtvaardigen.” Over de wankele argumentatie onder de Intrekkingswet is veel geschreven. Over het punt dat het raadgevend referendum niet geholpen zou hebben het vertrouwen in de politiek te herstellen (alsof dit het doel moet zijn van zo'n corrigerend instrument). Over het bindend-correctief referendum dat als opstap uit beeld zou zijn verdwenen (alsof dit een noodzakelijk voorland is). Over het vermeende gebrek aan steun voor referenda (blijkt niet uit bevolkingsonderzoek). Over de verwachtingen die niet waar gemaakt zouden zijn (van wie dan?). En de verwarring die zou voortvloeien uit een adviserende referendumuitslag (de uitslag van Tweede Kamerverkiezingen is ook niet meteen eenduidig, en bij het Wiv-referendum bleek dat een adviserende uitslag ook ruimte geeft voor subtiele aanpassingen).
De kiezer heeft niks in te brengen
Een volgende norm waarmee de Intrekkingswet schuurt is 'participatie', volgens de code goed bestuur 'het betrekken van burgers en belangrijke partijen bij het vormen of bijstellen van beleid'. Over het fundamentele punt dat burgers vooraf niks konden zeggen en achteraf niks kunnen zeggen over het intrekken van een democratisch recht stapt de minister simpelweg heen in haar schriftelijk antwoord op Eerste Kamervragen. In de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen stelde geen enkele partij voor het referendum af te schaffen. Partijen die tot dan een welwillende houding ten aanzien van het nationaal referendum hadden tentoongespreid kregen zelfs een ruime meerderheid. Door een referendum over de intrekkingswet uit te sluiten geeft de regering de burger ook achteraf geen mogelijkheid hierover zijn stem te laten horen.
Verantwoording aan de samenleving ontbreekt
Door de intrekkingswet niet-referendabel te maken ontneemt de regering de samenleving niet alleen een participatiemogelijkheid, maar het politieke bestuur ook de mogelijkheid om aan de burgersamenleving uit te leggen waarom het referendum haar uit handen genomen moet worden. Dit raakt een derde standaard, 'verantwoording', de bereidheid 'zich ruimhartig jegens de omgeving te verantwoorden.' De minister schrijft dat ze zich ruimhartig verantwoordt in het parlement, maar het is juist de burgersamenleving die met de afschaffing van het referendum iets kwijtraakt en dus iets uitgelegd zou mogen krijgen. Stond haar democratisch kompas op verantwoording dan zou de regering een volksstemming hierover niet uit de weg gaan maar juist opzoeken. Heeft de regering geen vertrouwen in het eigen verhaal, of niet in de kiezers?
Lerend vermogen ondergeschikt
Een vierde norm die in de knel komt is ‘lerend vermogen’, ofwel ‘het vermogen te leren van fouten en andere ervaringen.’ De regering Rutte III heeft na één ervaring – het Oekraïne-referendum – besloten dat het nationaal referendum moest verdwijnen. Zonder lering te trekken uit nieuwe ervaringen (onder andere met het meer geslaagde Wiv-referendum) en zonder de evaluatie van de referendumwet en het advies van de Staatscommissie af te wachten, kapt de intrekkingswet op rigoureuze wijze een collectief leerproces af dat juist op stoom begon te komen, en daadwerkelijk tot iets had kunnen leiden als het wat langer was volgehouden. De grote kennisachterstand die Nederland kende op het punt van referenda begint snel te slinken. Ideeën over een beter corrigerend referendum stapelen zich op.
Genoeg redenen, zou men zeggen, voor een Eerste Kamer die zich ‘Chambre de réflection’ noemt om in te grijpen, om ten minste een referendum over het nationaal referendum als mogelijkheid overeind te houden. Als zoiets innovatief wordt georganiseerd, met ruimte voor creatief debat, vooraf en achteraf, kan het collectief leerproces wellicht toch nog een slag verder worden gebracht. Als de politieke analisten echter gelijk hebben – en de politieke duimschroeven allang zijn aangedraaid en de politieke transacties al waterdicht zijn afgesloten - zal de Eerste Kamer net als de Tweede Kamer gewoon akkoord gaan, zo nodig met de kleinst mogelijke meerderheid.
Naar averechtse effecten
Nu zullen sommigen denken: het is misschien niet zo sterk onderbouwd en niet zo netjes aangepakt, maar het resultaat is wel goed – als we het referendum afschaffen halen we het populisme de wind uit de zeilen en wordt het politiek systeem van een bedreiging verlost. Het zou weleens omgekeerd kunnen uitpakken: de bijtende systeemkritiek krijgt brandstof voor jaren en het politiek systeem verliest een kans op revitalisering van buitenaf.
Ik heb dit van het Montesquieu Instituut

Ollongren opnieuw aangeklaagd vanwege referendummoord: “De intrekkingswet is illegaal!”
De stichting Meer Democratie sleept minister Ollongren opnieuw voor de rechter vanwege haar arrogante moord op het raadgevende referendum.


Persbericht:

Vandaag heeft Meer Democratie een nieuwe en laatste rechtszaak aanhangig gemaakt vanwege de afschaffing van het referendum, dit maal voor de Raad van State.

“Wij eisen een referendum over de afschaffing van het referendum. We staan in ons recht”, aldus woordvoerder Niesco Dubbelboer. “Deze keer kan de rechter niet meer duiken. We verwachten de uitspraak nog in de eerste helft van augustus.”
“Bij onze eerste twee rechtszaken doken de rechters. Ze verklaarden zichzelf onbevoegd en verwezen naar elkaar. We zijn van het kastje naar de muur gestuurd”, aldus Dubbelboer. “Deze keer is dat niet meer mogelijk. We krijgen hoe dan ook een inhoudelijke uitspraak over de vraag of de intrekkingswet geldig is of niet.”

De rechtsgrond
“Ons standpunt is steeds geweest dat de intrekkingswet, waarmee het referendum is afgeschaft, niet in werking kan treden omdat de wet dat verbiedt. Als dat juist is, zou minister Ollongren nu wettelijk gezien een referendum over de afschaffing van het referendum moeten toestaan. Dat weigert zij. De wet geeft ons het recht hiertegen in beroep te gaan bij de bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State”, zegt Dubbelboer.

De intrekkingswet werd eerder bekritiseerd door vele toonaangevende staatsrechtsgeleerden, waaronder prof. Roel Schutgens (“een draak van een wet”), dr. Geerten Boogaard (“alsof je inbreekt in je eigen huis”) en prof. Wim Voermans (“de intrekkingswet is illegaal”). Geen enkele wetenschapper van naam heeft de handelswijze van het kabinet verdedigd.

Onafhankelijke rechter
“De Afdeling bestuursrechtsspraak zal nu moeten laten zien dat zij recht spreekt onafhankelijk van de Afdeling advisering van de Raad van State en van de politiek. Er is vaak kritiek op de dubbele rol van de Raad van State, als zowel adviseur van de regering als onafhankelijke rechter”, zegt Dubbelboer. “Wij hopen dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich een eigen, onafhankelijk oordeel zal vormen.”

Representatie en documentatie
Evenals de vorige rechtszaken is deze rechtszaak gefinancierd vanuit de achterban van Meer Democratie. Wij worden bijgestaan door de advocaten mr Jan van der Grinten en mr Jutta Wijmans van het Amsterdamse kantoor Kennedy Van der Laan.

Download hier het vandaag ingestuurde beroepschrift (pdf).

www.meerdemocratie.nl/sites/default/files/beroepschrift_0.pdf
Laatst bewerkt: 2 maanden 4 weken geleden door katertje. Reden: toevoeging
Meer
4 maanden 4 dagen geleden - 4 maanden 4 dagen geleden #52663 door katertje
Het is afgelopen met het raadgevend referendum.
Vandaag stemde een meerderheid van de Eerste Kamer in met de afschaffing daarvan. Het is voortaan voor burgers niet mogelijk een referendum te organiseren om het kabinet te vragen een besluit te heroverwegen.
Dat het referendum zou worden afgeschaft is geen verrassing. Het stond al in het regeerakkoord en dus stemden alle coalitiepartijen zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer voor afschaffing. De immer coalitiegezinde SGP stemde mee. PVV, SP, PvdA, GroenLinks, en PvdD stemden tegen.

Volgens het kabinet is het afschaffen van het referendum een uitstekende ingreep, omdat de resultaten na zo’n referendum vaak tegenvallen. Meestal omdat het kabinet helemaal niet verplicht is om de uitslag over te nemen, wat dan weer voor teleurstelling zorgt bij de kiezer. Een referendum over het afschaffen van het referendum werd door het kabinet tegengehouden.

De afschaffing is niet onomstreden. Staatsrechtgeleerden die op uitnodiging van de Eerste Kamer eerder dit jaar hun visie op het voornemen gaven, zeiden dat afschaffing weliswaar juridisch te verantwoorden is, maar ‘niet fraai, niet hoffelijk en niet genereus’ richting voorstanders van het referendum. Ook oud-D66-leider Jan Terlouw was niet positief over de schijnbare haast die dit kabinet had om het referendum de nek om te draaien.
Het raadgevend referendum was geen lang leven beschoren. Het werd ingevoerd in 2015 en dat leverde twee referenda op: een over het EU-associatieverdrag met Oekraïne, en een over de Sleepwet. Minister Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) zei vorige week op Radio 1 dat de afschaffing geen permanent einde van het referendum betekent, maar dat het raadgevend referendum niet werkte en er dus gezocht moet worden naar een alternatief. Een staatscommissie onder leiding van VVD-prominent Johan Remkes schreef twee weken geleden in een tussenrapportage dat er serieus moet worden nagedacht over de invoering van een bindend correctief referendum. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bleek dat 69 procent van de kiezers voor is.
Bron: Nu.nl

> Wat een arrogante hufters..Het kabinet heeft niets, maar dan ook helemaal niets op met democratie. Het laat zich niets gelegen liggen aan de mening/wens van de kiezer. Daarom wordt het raadgevend referendum afgeschaft. U dacht dat de uitspraak "Democratie is een trein, als we op de plaats van bestemming zijn, stappen we uit, van Erdogan was? Welnee, is gewoon van Pechtold en zijn schikgodin Ollongren, die stage loopt bij Hare Graaie

Rutte wilde de Eerste Kamer opheffen. Laat hij dat proces maar meteen in gang zetten. Een dure en volslagen overbodige tussenlaag. Alle experts hebben zich uitgesproken TEGEN deze intrekkingswet, nadat de Eerste Kamer om hun mening vroeg. Vervolgens stemmen ze voor...! Wat een schertsvertoning.

Wat mij raakt is dat geen enkele jurist of politicus in ons land de olifant in de kamer durft te noemen - het afschaffen van het referendum is ook en vooral het afschaffen van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid je met gezag uit te spreken over politieke kwesties/besluiten, die door middel van een referendum tot uiting komt.
Een minachting van het volk en een maatschappelijke degradatie....of is het panische angst voor het volk ?
Laatst bewerkt: 4 maanden 4 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
4 maanden 1 week geleden #52638 door katertje
Niesco Dubbelboer:

De Haagse rechtbank heeft gisteren geweigerd een inhoudelijk oordeel te geven over de vorderingen van Meer Democratie over de afschaffing van het referendum. De rechtbank heeft zowel de provisionele vordering als de hoofdvorderingen van Meer Democratie afgewezen. Er komt geen vonnis meer op 1 augustus, zoals eerder wel voorzien.
“Dit is zeer teleurstellend. Nadat de Raad van State zich eerder onbevoegd verklaarde, weigert nu ook de Haagse rechtbank een inhoudelijk oordeel te geven”, aldus Niesco Dubbelboer van het platform Meer Democratie. “Hoewel de rechtbank erkent dat er sprake is van een rechtstekort, weigert de rechtbank de vorderingen van Meer Democratie inhoudelijk te beoordelen. Dit zou volgens de rechtbank namelijk neerkomen op een ongeoorloofd ingrijpen in het wetgevingsproces.”

Van kastje naar de muur
“Volgens ons is er geen sprake van ingrijpen in het wetgevingsproces. Wij worden van het kastje naar de muur gestuurd. Wij gaan het vonnis nader bestuderen en ons beraden over juridische vervolgstappen”, zegt Dubbelboer.
Conclusie
Nederland wordt hiermee naar alle waarschijnlijkheid het tweede land dat een referendum recht intrekt nadat eerder de DDR een dergelijke actie heeft ondernomen. bron. Hiermee wil ik niet betogen dat een referendum zaligmakend is. De referenda in Californië zijn soms uitingen van doorgeslagen special interest groepen, die op kosten van de belastingbetaler hun standpunt verwezenlijken.

Wat we kunnen constateren is dat een nieuwe oligarchische regentenklasse in opkomst is die geen concurrentie duldt. Die van de beroepspolitici. Een klasse niet gebaseerd op rijkdom, maar op bestuurlijke en politieke connecties. Die zich beroept op een democratisch mandaat maar zich keer op keer van de wens van de bevolking distantieert. Een klasse die nu niet alleen de voetsporen van de DDR politici volgt, met massaal elektronisch toezicht op de burger (sleepwet) maar ook middels het afschaffen van het referendum. Allemaal mede mogelijk gemaakt door D66. Ooit een beweging die democratisering en een nieuwe politiek voor stond, maar thans 1984 van Orwell op onderdelen als inspiratiebron gebruikt. Sterker nog, waar George Orwell stopte, gaat D66 op onderdelen verder door zelfs Uw lijk als staatseigendom te classificeren. Helaas heeft de NL bevolking hier de politiek niet willen corrigeren.
Vraag
Wellicht is de tijd gekomen dat ook u begint tegen te stribbelen? Tegen de opkomst van een nieuwe regentenklasse die beslist wat goed voor u is? Wat is er nodig om u of anderen om u heen politiek actiever te laten zijn? Waarom tolereert u dat politici op een dergelijke abjecte manier met de Nederlandse bevolking om gaan?

Niesco Dubbelboer

> Een van de belangrijkste spelregels van de staat is rechtszekerheid. Nu een rechter niet wil toetsen aan vigerende wetgeving, omdat de wetgever die wetgeving wil veranderen, wordt de rechtszekerheid geweld aan gedaan. Mensen die zo acteren kunnen zichzelf niet meer serieus nemen. Het is u – de macht – vraagt, wij draaien....
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
4 maanden 1 week geleden - 4 maanden 1 week geleden #52626 door katertje
Ollongren heeft de wet voor het afschaffen van het raadgevend referendum ingediend en deze is inmiddels door de Tweede Kamer voorzien van een automatische goedkeuring. De Eerste Kamer moet nog, maar ook dat wordt een wassen neus, ben ik bang.

Dinsdagavond debatteerde de Eerste Kamer over de intrekkingswet, die eerder al door de Tweede Kamer werd aangenomen. Vooral D66 lag in het debat onder vuur. De oppositie nam het de partij van Ollongren kwalijk het referendum razendsnel te willen afschaffen na eerst jarenlang voorstander te zijn geweest.
De coalitie vertoonde echter geen scheuren, terwijl ook SGP vóór het afschaffen van het referendum gaat beslissen. Daarmee is het kabinet verzekerd van een meerderheid. De Eerste Kamer stemt aanstaande dinsdag over de intrekkingswet.

Dit is wat onze altijd zorgzame overheid zegt over de intrekking van het referendum:
Het raadgevend referendum is enige jaren geleden geïntroduceerd als opmaat naar een correctief bindend referendum. De politieke steun voor het correctief bindend referendum is sindsdien afgebrokkeld en is daarmee als beoogd einddoel voorlopig uit zicht. Het nationaal raadgevend referendum heeft als tussenstap niet gebracht wat ervan werd verwacht.” Dat staat in het regeerakkoord en is reden voor het kabinet om de Wet raadgevend referendum in te trekken.

> Dit is één van de meest smerige streken die de politiek de laatste jaren heeft uitgehaald. Eerst paaien ze de bevolking met een raadgevend referendum op weg naar een echt bindend referendum en dan veranderen ze van mening (krijgen opdracht) dat weer terug te draaien en vervolgens ook om razendsnel het raadgevend referendum de nek om te draaien zodat de bevolking kan fluiten naar inspraak, medezeggenschap, en democratische besluitvorming.

MeerDemocratie is al langere tijd bezig om via een aantal rechtszaken een raadgevend referendum af te dwingen over het afschaffen van het raadgevend referendum.
In de Volkskrant staat een leuke samenvatting en die toont hoe geniepig en achterbaks Ollongren is.
Laatst bewerkt: 4 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]
Tijd voor maken pagina: 0.686 seconden