Vraag Door de moord op ons Referendum is de kiezer, de burger monddood gemaakt..

Meer
1 dag 10 uren geleden - 1 dag 9 uren geleden #53661 door katertje
De maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat burgers meer invloed in het parlementair proces krijgen en de democratische rechtsstaat versterkt wordt, stelt de commissie
"In het huidige systeem werken de bestaande instituties behoorlijk bevredigend, maar aan de representatie schort nog het nodige", zegt de voorzitter van de commissie Johan Remkes

Een zogenoemd correctief referendum is nodig om de democratie te versterken. Het gaat dan om een volksraadpleging waarvan de uitslag bindend is voor de regering.
Het is ook hoog tijd voor andere aanpassingen van onze democratie en rechtsstaat, stelt een commissie die sinds begin vorig jaar het politieke systeem in Nederland onder de loep heeft genomen. Deze staatscommissie onder leiding van oud-vicepremier Johan Remkes deed dit in opdracht van de regering. Ze presenteerde donderdag haar bevindingen. Eerder dit jaar verscheen al een tussenrapport.
Volgens Remkes is het noodzakelijk het politieke systeem toekomstbestendig te maken, gezien de grote maatschappelijke en technologische veranderingen. 'De democratie werkt niet voor iedereen even goed. De stem van niet álle burgers wordt voldoende gehoord. De bestaande politieke onvrede bij een deel van de bevolking kan leiden tot afhaken en afkeer van de democratie.'

De commissie ziet een correctief referendum op initiatief van de bevolking wel zitten. Het kan functioneren als 'ventiel' of 'veiligheidsklep', mocht het parlement iets besluiten wat toch op grote weerstand stuit bij de bevolking. Eerder dit jaar werd het raadgevend referendum nog afgeschaft.
De commissie wil ook het kiesstelsel voor de Tweede Kamer anders. Het zou bij verkiezingen minder om partijen moeten draaien, maar meer op personen gericht kunnen worden. Op de kieslijsten moet meer aandacht zijn voor de kandidaten om de kloof met de kiezer te verkleinen.

Remkes adviseert ook om de Grondwet te veranderen zodat Kamerleden niet meer mogen meedoen aan stemmingen over onderwerpen die ze rechtstreeks aangaan of waar ze persoonlijk betrokken bij zijn. Die regel geldt nu al voor gemeenteraadsleden en leden van Provinciale Staten, maar níet voor leden van de Tweede en Eerste Kamer.
‘Als volksvertegenwoordiger behartigen Kamerleden de belangen van de bevolking en vanuit hun andere functies nemen zij kennis mee over de belangen die in een of meer specifieke sectoren spelen’, schrijft Remkes in zijn eindrapport. ‘Dat kan zeer waardevol zijn, maar het kan ook leiden tot onevenredige bevoordeling van specifieke belangen.’

Sommige voorstellen zijn niet van de ene op de andere dag ingevoerd, terwijl andere maatregelen makkelijker kunnen worden ingevoerd. "Ik denk dat de minister er verstandig aan doet om dat wat op korte termijn kan worden ingevoerd ook daadwerkelijk op korte termijn in te voeren", aldus Remkes. "Ik ga er in de volle breedte van uit dat het kabinet er serieus mee aan de slag gaat."
"Meer stemlokalen, geen kiesdrempel"
Een van de aanbevelingen is het aanpassen van het kiesstelsel, zodat een stem op een aspirant-Kamerlid meer gewicht krijgt. Dit moet zorgen voor betere regionale vertegenwoordiging. Ook moet het volgens de commissie mogelijk worden om vervroegd te stemmen, ook wel early voting genoemd. Daarnaast moeten er stembureaus komen op plekken waar een lage opkomst voorzien wordt, zoals in wijken met veel migranten en lager opgeleiden, maar ook op mbo-scholen en vwo-scholen. De invoering van een kiesdrempel wordt afgewezen.

Bindend referendum is "noodrem"
De introductie van een correctief bindend referendum behoort wel tot een van de aanbevelingen. Deze volksraadpleging moet "een vorm van tegendruk" zijn, die bedoeld is om de democratie te versterken. De commissie stelt dat met een referendumwet het kabinet nadrukkelijker rekening moet houden met opvattingen onder de bevolking.
Onderwerpen over het koningshuis, begrotingen en veranderingen van de Grondwet zijn uitgesloten, verder moet alle wetgeving waar het parlement aan heeft gewerkt referendabel zijn.
"Formatie moet transparanter"
De commissie komt verder met aanbevelingen om het formatieproces te verbeteren en transparanter te maken. Het huidige stelsel zorgt ervoor dat er "nauwelijks een verband bestaat tussen de verkiezingsuitslag en de uitkomst van de kabinetsformatie".
Een gekozen formateur moet ervoor zorgen dat de kiezer meer invloed kan uitoefenen op de formatie. De commissie wijst er nadrukkelijk op dat de gekozen formateur niet mag leiden tot een verkapte premiersverkiezing.
Constitutioneel hof moet toets aan Grondwet mogelijk maken
De commissie heeft ook suggesties om, behalve de democratie, de rechtsstaat te versterken. Het een kan niet zonder het ander, stelde Remkes. Om de rechtsstaat te versterken, pleit de commissie voor de invoering van een constitutioneel hof. Dit constitutioneel hof zou kunnen gaan toetsen of wetten wel stroken met de grondwet, zoals dat in andere landen gebruikelijk is. Rechters mogen dat nu niet. Maar sinds de jaren zestig wordt wel getoetst aan internationale verdragen. Dat brengt met zich mee dat rechters op ongewenste wijze "in politiek vaarwater" terechtkomen.
Het hof zou volgens de aanbevelingen de taak krijgen om te bepalen of een politieke partij verboden kan worden. Dit is mogelijk bij partijen die een ernstige bedreiging vormen voor de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat of die in "woord en daad aantasten".
Toezichthouder moet digitale campagnes monitoren
Ook moet er wat de commissie betreft een toezichthouder komen die digitale campagnes en digitale politieke beïnvloeding in de gaten houdt. Als voorbeeld haalt Remkes het Facebook-schandaal aan. Daarbij voerde het bedrijf Cambridge Analytica namens het campagneteam van toenmalig presidentskandidaat Donald Trump een persoonsgerichte politieke campagne, zonder dat gebruikers wisten van wie de berichten afkomstig waren. "Dat staat op gespannen voet met het proces van vrije verkiezingen", aldus Remkes.
De commissie stelt verder in het rapport dat er meer aandacht moet komen voor het parlementair stelsel. "Kennis over het functioneren van ons systeem en wat burgerschap betekent, is bij veel mensen toch behoorlijk weggezakt", aldus Remkes. Daarom zou hier meer aandacht voor moeten komen in het onderwijs. Remkes: "Dat betekent dat dit een eindexamenvak wordt."
5 mei moet volgens commissie een vrije dag worden
Daar blijft het wat hem betreft niet bij. Burgerschap moet niet alleen via het onderwijs uitgelegd worden, ook moet 5 mei een vrije dag worden, vindt de commissie. Op deze 'vrijheidsdag' wordt de bevrijding van de nazidictatuur gevierd, maar zou ook centraal moeten staan wat het betekent om in een democratie te leven.
De staatscommissie is in februari van 2017 met een evaluatie van het parlementair stelsel in Nederland aan de slag gegaan. De commissie heeft van de regering de opdracht gekregen "de wenselijkheid van veranderingen in onze democratie" te onderzoeken.

Verder moet de bevolking voortaan de formateur kiezen, de persoon die een kabinet vormt na een verkiezing en vaak de premier wordt. Maar de Tweede Kamer maakte al duidelijk hier niet veel voor te voelen.

Het kabinet wil in het voorjaar reageren op de ruim tachtig aanbevelingen. Ollongren van Binnenlandse Zaken, die het rapport in ontvangst nam, zei te hopen op een maatschappelijke discussie: 'Dit is niet iets alleen van Den Haag.' Zij wilde niet ingaan op de suggesties afzonderlijk, zoals het correctief referendum. 'Dat zou geen recht doen aan het werk van de commissie', meende ze. Volgens haar 'barst' de analyse van de mogelijke oplossingen. 'Dat is natuurlijk goed nieuws en maakt het tot een rapport om rekening mee te houden.'

> Het is ronduit onbeschoft van Ollongren te opperen dat er een "maatschappelijke discussie" moet komen. Dit nadat zij de botte bijl hanteerde, om het bestaande referendum te slopen omdat de uitslag van het Oekraïnereferendum niet de voor het kabinet gewenste uitslag opleverde; zich een slag in de rondte heeft gelogen rond het sleepwet-referendum en zich bediende van praktijken die horen bij de Stasi in de voormalige DDR door belangwekkende rapporten achter te houden tot stemming door de burger voorbij is; die de burgerdemocratie eigenhandig de nek om heeft gedraaid.

Het is niet dat we geen vertrouwen hebben in democratie als zodanig, maar in politici die dienen te handelen conform democratische spelregels en daarin opzichtig falen.
Laatst bewerkt: 1 dag 9 uren geleden door katertje. Reden: inkleuren
Meer
1 week 2 dagen geleden #53621 door katertje
nos.nl/nieuwsuur/artikel/2262097-toezich...inlichtingenwet.html


Nieuwsuur van gisteren teruggekeken.
Harm Brouwer bij de staatstelevisie aan het woord: “Ik ben teleurgesteld. We weten dat we buitengewoon professionele diensten hebben, ook buitengewoon betrouwbare diensten”.
Helaas, meneer Brouwer, professioneel en betrouwbaar betekent onder deze minister van binnenlandse zaken Ollongren niets anders dan het “aan de laars lappen van wetten”. En dat gaat niet per ongeluk, maar dat is bewuste strategie.

Meneer Brouwer wil ook niet dat de wet wordt opgeschort, want “dan is er niets”. Hij is blijkbaar vergeten, dat er voor die wet ook niets was en dat de Nederlanders de wens hebben uitgesproken, dat die wet er ook niet moest komen. En dan is het nu opeens een ramp, als er geen wet is??

Lees deze link om te zien wat er allemaal fout gaat: www.bitsoffreedom.nl/2018/12/05/toezicht...or-geheime-diensten/

>Hou toch op over buitengewoon professionele en betrouwbare geheime diensten. "Onze" geheime diensten zijn meer dan 100 jaar geleden door de Britten opgetuigd en hebben al die tijd geen enkele bevoegdheid gehad. Alle informatie die ze zeggen zelf te hebben vergaard komt uit de koker van hogere geheime diensten ...MI6/CIA/Mossad.
Hoe was het ook weer toen "onze" geheime dienst "de Russen" gehackt hadden, info hadden vergaard en meegekeken via een webcam? Info die de CIA c.s. in de VS nodig hadden om het doodlopende Russiagate van nieuwe fakenews te voorzien. Naderhand "de Russen" op heterdaad hadden betrapt bij afluisteren van OPCW....zo ernstig dat je ze gewoon "op de trein naar huis zet". Na maanden vindt het immer actieve MI6 dat het best wel weer een handig opzetje is om Rusland zwart te maken.. Oma Ank .een persconferentie belegt waar zo'n goser van MI 6 haar handje vasthoudt. ..Niveau commissaris Clouseau Pink Panther.
Die hele commissie kan worden ontbonden, de sleepwet kan worden teruggedraaid en de chefs van die “professionele en betrouwbare spionnen” op non-actief worden gesteld. Geheime diensten zijn er alleen voor om de staat tegen de burger te beschermen, daar is die Sleepwet voor nodig.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 week 2 dagen geleden - 1 week 2 dagen geleden #53620 door katertje
Machtsmisbruik

De geheime diensten AIVD en MIVD blijken grote steken te laten vallen bij de uitvoering van de nieuwe aftapwet. Beide diensten voldoen niet aan de eisen die de wet stelt aan rechtsbescherming van de burgers, zo luidt een pijnlijke constatering van de toezichthouder.

Telkens werd de burger gerustgesteld door het kabinet ...het zou allemaal wel meevallen met de inbreuken op de privacy, en de nieuwe wet zou allerlei waarborgen bevatten om de burger te beschermen.

Nou, niet dus !
We spraken ons via een referendum ( allerlaatste) in meerderheid uit tegen de sleepwet. Maar we móesten, en uitstel van invoering tot, met name de privacy van burgers fatsoenlijk geregeld was, kon niet geduld worden, immers de Russen, de Chinezen en de Iraniëners kwamen er aan.
Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, wij hebben ongelofelijke haast

Als doekje voor het bloeden kwam het kabinet met allerlei toezeggingen om de tegenstanders tegemoet te komen.
Maar zoals zo vaak: Papier blijkt geduldig!
Van die toezeggingen en waarborgen blijkt vooralsnog niets terecht te zijn gekomen. Van het "zo gericht mogelijk" aftappen is geen sprake met als gevolg dat er te veel niet-relevante gegevens van onschuldige burgers dreigen te worden opgeslagen.Ook de verplichte, interne controle van de wijze waarop gegevens worden verwerkt ontbreekt. De in de wet opgenomen zorgplicht voor een rechtmatige gegevensverwerking wordt zo geschonden.

Waar leidt dit toe?
Nou, tot het massaal verzamelen van privé gegevens terwijl de regels die de burgers moeten beschermen finaal aan de laars worden gelapt.
Wat is dit?
Machtsmisbruik. En dit machtsmisbruik door de geheime diensten kan absoluut niet worden getolereerd.

Hier nogmaals de uitzending van Weltschmertz met Prof Kees van der Pijl en Stan van Houcke
"De Russen, Chinezen en Iraniërs komen er aan"
Prof. Kees van der Pijl en Stan van Houcke

Laatst bewerkt: 1 week 2 dagen geleden door katertje.
Meer
1 maand 6 dagen geleden - 1 maand 6 dagen geleden #53426 door katertje
Geheime diensten willen TE gemakkelijk tappen. U had toch niet anders verwacht? Met het doordrukken van de WiV was het hek van de dam. Wat eerst al stiekem ging werd nu gelegaliseerd. Officieel is het zo, dat deze Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten regelt dat de AIVD en MIVD meer bevoegdheden krijgen. Deze diensten mogen straks op een grotere schaal internetnetverkeer van de kabel aftappen wanneer zij aanwijzingen hebben dat een gebruiker een concrete bedreiging voor de samenleving vormt. Hoe geheime diensten computers mogen hacken is ook explicieter in de regels vastgelegd. Het wordt dus allemaal een stuk beter en duidelijker, behalve...dat wij niet weten wie nu wat in de gaten houdt en waarom!

Wie levert die aanwijzingen en wanneer is een bedreiging concreet? Voor je het weet ben je een gevaar voor de maatschappij (lees: overheid) en heb je maar te bewijzen dat je niets kwaads in de zin hebt. Iemand heeft je verraden of iemand heeft je computer gehackt en een recept voor een of ander knalding of zelfs een atoombom op je harde schijf gezet.
Maar je bent allang in de gaten gehouden, het is alleen zaak dat het even gelegaliseerd moet worden. Geheime diensten staan boven de wet en dat wilde men even wettelijk regelen.
Voorheen mochten die “geheime diensten” alleen nog heel gericht één persoon of organisatie tappen.

Toen Oma Ank op de televisie groot uitpakte met haar AIVD die Russen op een heterdaadje hadden betrapt voor het gebouw van OPCW in Den Haag pijnigden we onze hersens over de vraag wat die Brit in uniform naast Oma Ank deed. Nu is het duidelijk geworden: Onze AIVD is van oudsher een aftakking van de Britse MI-6 ..de spionnendienst voor het buitenland, las ik. Dat blijkt al zo sinds de Eerste Wereldoorlog, toen het neutrale Nederland een broeinest voor spionnen was. Ook in de aanloop van de Tweede Wereldoorlog was het neutrale Nederland een uitvalsbasis voor zowel de Britten als de Duitsers. Maar met de aantekening dat “neutraal” in dit geval wil zeggen: “Ondergeschikt aan de Britse MI-6”. Dat de AIVD "neutraal” is, blijkt ook uit het feit dat de Russen worden bespioneerd via de webcam en de CIA hier hun informatie heeft betrokken.
Hoort u er nog wel eens iets van? Nee, hè, zou het een verzinsel zijn geweest, nepnieuws, een lulverhaaltje om het referendum te laten ontsporen? Nee, toch ??

Aftapwet. Inleveren van vrijheden. Het gaat snel. Het fuik naar de communistische heilstaat sluit zich immer sneller. Maar het mag allemaal. Aftappen en doorsluizen naar buitenlandse geheime diensten ook.

Hoge Raad: AIVD en MIVD mogen gegevens blijven ontvangen van NSA
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD gegevens mogen blijven uitwisselen met buitenlandse inlichtingendiensten, met name de Amerikaanse NSA en de Britse GCHQ. Daarmee bevestigt de hoogste rechter een eerdere uitspraak.
Hoge Raad: AIVD en MIVD mogen gegevens blijven ontvangen van NSA
tweakers.net/nieuws/143117/hoge-raad-aiv...tvangen-van-nsa.html
Laatst bewerkt: 1 maand 6 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
1 maand 1 week geleden #53424 door katertje
Mogelijk veel meer gesprekken tussen advocaten en gedetineerden afgeluisterd‘

Het opnemen en afluisteren van gesprekken tussen advocaten en gevangenen is een enorme klap voor de onafhankelijkheid van de advocatuur. Bovendien gaat het mogelijk om veel meer gesprekken dan de drieduizend die nu naar buiten zijn gekomen. Dat stelt voorzitter Jeroen Soeteman van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

Door een fout zijn duizenden vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en gevangenen ten onrechte opgenomen. Soeteman is hier zeer ontstemd over, maar hij stelt dat het mogelijk om veel meer gesprekken gaat. ,,Dit is echt een enorme klap voor de onafhankelijkheid van de advocatuur. Als ik een relatie met de overheid zou hebben, dan zou ik het uitmaken. Omdat ze vreemd is gegaan‘’, aldus Soeteman.

Ingrijpen
Daar komt volgens de voorzitter nog bij dat er niet is ingegrepen toen het probleem duidelijk werd. De zaak kwam pas naar buiten toen een gevangene door de gevangenis waar hij zat geconfronteerd werd met de inhoud van een telefonisch gesprek met zijn raadsman. ,,Er zijn drieduizend gesprekken opgenomen en dat is niet tijdig onderkent en ondervangen. En het is nog veel erger, want gesprekken worden maar acht maanden bewaard en in die acht maanden ging het dus om die drieduizend gesprekken. Maar dit speelt dus mogelijk al vanaf 2013. Al die gesprekken zijn nu vernietigd, maar dus wel opgenomen.‘’

Volgens Soeteman is het voor burgers zeer belangrijk dat zij in vertrouwen met een raadsman kunnen praten. ,,Iemand moet zich kunnen wenden tot een adviseur en vrij zijn om met die adviseur te kunnen spreken zonder dat de overheid meeluistert, dat geldt voor artsen maar ook voor iedereen die een mogelijk probleem heeft. En het geldt niet alleen voor schuldige mensen die ergens onderuit proberen te komen, het geldt ook voor onschuldige mensen die moeten uitleggen wat er aan de hand is. Als de overheid dan mee kan luisteren, dan zijn die mensen niet meer vrij om te proberen hun onschuld aan te tonen. ‘’

Menselijke fout
Soeteman is ietwat cynisch over de reden van het probleem. ,,Een programmeerfout? Computers worden geprogrammeerd door mensen, niet door computers. Dit is een menselijke fout en een fout waarvan ik vind dat die niet plaats heeft mogen vinden. Het is ook ontdekt omdat een gesprek met een gedetineerde is afgeluisterd en vervolgens werd gebruikt door de gevangenis. Terwijl ze weten dat het niet mag en er dus zelf niet is ingegrepen. Dat is al erg, maar hoe vaak is het gebruikt terwijl wij het niet weten?‘’

Ook Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, vindt het onacceptabel dat de vertrouwelijkheid van gesprekken tussen advocaten en gedetineerden onvoldoende gewaarborgd is geweest. ,,Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming is juist deze vertrouwelijkheid van wezenlijk belang”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij stelt een onafhankelijk onderzoek in naar de omvang, de duur en de consequenties van de systeemfout.

> Systeemfout...jah jahhh !
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
1 maand 1 week geleden #53370 door katertje
Waakhond TIB: Geheime diensten willen te makkelijk tappen #Sleepwet

De geheime diensten in Nederland vragen vaak zonder goede onderbouwing toestemming om bijvoorbeeld vermeende terroristen af te tappen of te hacken. Ongeveer een op de twintig verzoeken is onrechtmatig, meldt de zogenoemde Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), die daar toezicht op houdt.

De TIB mag geen precieze aantallen noemen omdat het om staatsgeheim gaat. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken geven exacte aantallen te veel van de werkwijze van de diensten bloot. Het ministerie wijst er verder op dat de commissie nog maar kort actief is.

De bevindingen gaan over de eerste vijf maanden. De waakhond zelf zegt dat het nu nog te vroeg is om aan de cijfers vergaande conclusies te verbinden. Bij afgekeurde verzoeken werd bijvoorbeeld niet aangetoond dat de inzet noodzakelijk was. Ook ontbrak bij aanvragen informatie die wettelijk is vereist, of een goede onderbouwing.
De driekoppige TIB kwam er op 1 mei als deel van de omstreden nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Als de geheime diensten AIVD of MIVD bijzondere bevoegdheden willen gebruiken, zoals aftappen via de kabel, geeft de TIB een bindend oordeel. De onafhankelijke controle is bedoeld als extra waarborg tegen onnodige schending van de privacy.

De TIB benadrukt in haar eerste verslag dat verzoeken inmiddels al beter worden opgesteld dan in het begin en dat verdere aanpassingen volgen. Bij het eerste jaarverslag volgend jaar kan dan worden geconcludeerd in hoeverre die verbeteringen gevolgen hebben gehad voor het aantal weigeringen.
ANP

> Radio 1:
Waakhond CTIVD gaat het doorspelen van AIVD-info naar buitenland onderzoeken #Sleepwet. U weet wel, dit gaat over dat rapport dat Ollongren pas ná het referendum naar buiten bracht
De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) gaat onderzoeken of de uitwisseling van gegevens met buitenlandse inlichtingendiensten goed verloopt sinds de invoering van de nieuwe wet in mei. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) mogen ruwe data met bepaalde buitenlandse diensten delen, maar alleen onder strikte voorwaarden. De toezichthouder gaat bekijken of dat inderdaad juist gebeurt. Het onderzoek moet komend voorjaar afgerond zijn.
In de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) staat dat Nederland zogeheten ongeëvalueerde gegevens mag uitwisselen met verschillende diensten in het buitenland. De CTIVD gaat beoordelen of het beleid, de werkwijze en het technisch proces en de praktijk juist zijn verlopen tot nu toe. Ook gaat de toezichthouder kijken of de diensten waarmee Nederland informatie uitwisselt – welke dat zijn wordt niet bekendgemaakt, dat is staatsgeheim – op de juiste gronden gebeurt.

In maart oordeelde de CTIVD dat bij de uitwisseling van informatie over vermeende jihadisten door de AIVD met buitenlandse diensten, de privacy onvoldoende gewaarborgd was en dat er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Niks aan de hand zegt Ministerie van Binnenlandse Zaken ….aanloopprobleempjes
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
2 maanden 2 dagen geleden #53241 door katertje
“Revolutie van het gezond verstand”. Rechtszaak tegen minister Ollongren voor de Raad van State
Niesco Dubbelboer en Arjen Nijeboer

Gisteren kwamen we eindelijk toe aan een inhoudelijke behandeling bij een rechter van onze eis, namelijk dat de regering de wet niet aan z’n laars kan lappen door met juridische trucs een referendum over het referendum te voorkomen, terwijl de bestaande wet ons daar een keihard recht op geeft.

Wat volgt is voer voor juristen. Het komt neer op de vraag in hoeverre een nieuwe “wetgever” (het nieuwe parlement) zich moet houden aan wetgevingsprocedures die door de oude “wetgever” zijn opgesteld. De “oude” wetgever had in de Wet Raadgevend Referendum dwingende regels gegeven over het toelaten van referenduminitiatieven vanuit de bevolking. Elke nieuwe referendabele wet of verdrag mocht pas ingaan nádat de burgers de kans hadden gehad om een referendum aan te vragen en, bij voldoende handtekeningen, ook te houden.
Dat geldt dus ook voor de intrekkingswet waarmee het referendum zou worden afgeschaft. De intrekkingswet zou pas geldig kunnen worden (en dus het referendum intrekken) nádat een referendum daarover had plaatsgevonden. Maar uit angst wilde de regering een referendum over het referendum koste wat kost voorkomen.

Daarom gebruikten Rutte en Ollongren een abstract-juridische truc dat de intrekkingswet met terugwerkende kracht in werking zou treden meteen na publicatie in het Staatsblad. Een truc die alleen in de papieren werkelijkheid kan plaatsvinden en als enige doel had om onder een referendum uit te komen. Maar de oorspronkelijke indieners van de referendumwet hadden zulke trucs al voorzien en wettelijk bepaalt dat die ongeldig waren.

De Raad van State toonde zich gisteren scherp en kritisch in de richting van de landsadvocaat door een aantal pittige vragen, die juist gingen over wat de werking is van een ‘oude’ wet ten opzichte van een ‘nieuwe’ wet. Zoals onze advocaat Jan van der Grinten uitlegde met een mooie metafoor: “Als de wetgever wil dat alle wetten alleen nog maar per Twitter bekend gemaakt hoeven te worden, dan zal ze toch eerst de nodige wetswijziging zelf via de oude weg moeten afhandelen – inclusief publicatie in het Staatsblad – en kan deze wet niet zelf per Twitter bekend worden gemaakt.”

Een tweede belangrijk punt voor ons is dat we vinden dat de democratie ingeperkt wordt door het op deze manier afschaffen van het referendum en dat die inperking inbreuk doet op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), namelijk op artikel 10 waarin ‘het recht op vrijheid van meningsuiting’ is geregeld. Aan de hand van een aantal arresten toonden onze advocaten gisteren aan dat het afschaffen van het referendum een inperking van die vrijheid is.

De Raad van State vroeg ook hier kritisch aan de landsadvocaat of zij erkende dat er sprake was van vermindering van de democratische verworvenheden. Nou nee, dat vond ze niet, de minister had namelijk al aangegeven het niet eens te zijn met de constatering dat er minder democratie zou zijn door het afschaffen van het referendum.

Deze bizarre constatering, nota bene uit de mond van een minister van D66 huize, stond in schril contrast met de door onze advocaat aangehaalde opmerking van professor Tom van der Meer dat er geen alternatief voor het referendum is dat op dezelfde manier de extra zeggenschap van mensen regelde (en dan met name ook nog voor mensen uit bevolkingslagen die zich matig gerepresenteerd voelen door de politiek).

Binnen zes weken (maar waarschijnlijk al voor het eind van de maand) doet de Raad van State uitspraak. We hebben vanzelfsprekend geen enkele garantie dat we gelijk gaan krijgen, maar het feit dat de Raad van State zich erg kritisch toonde tegenover de landsadvocaat geeft ons hoop.

( www.meerdemocratie.nl/ )
Bedankt nogmaals voor uw steun!
Vriendelijke groeten namens het hele team,
Niesco Dubbelboer
Arjen Nijeboer
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
2 maanden 1 week geleden #53202 door katertje
WeAreChange.nl sprak Ollongren aan op Prinsjesdag 2018.

Ollongren heeft zich in haar eerste maanden als minister van Binnenlandse Zaken geprofileerd als voorstander van censuur en inperking van democratische instrumenten zoals het referendum.
In februari loodste Ollongren de in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vastgelegde afschaffing van de referendumwet door de Tweede Kamer. Met de door partijgenoot Sigrid Kaag bij de Herzberglezing verfoeide tirannie van de democratische meerderheid (1 zetel)

Een raadgevend referendum gaf niet de door het kabinet gewenste uitkomst bereikt niet het gewenste doel, vindt de minister. Nagenoeg de hele oppositie was tegen, maar de intrekkingswet werd met 76 stemmen voor en 69 tegen aangenomen.

Daarnaast hield Ollongren een kritisch rapport over de Wet op de inlichtingendiensten (sleepwet) met opzet te lang achter tot na het referendum over die wet.

En deze regent, deze pathologische leugenaar zegt glashard tegen een reporter van We Are Change.nl: 'Onafhankelijke media is beste wapen tegen Nep Nieuws. Onafhankelijke media informeren...ik ben groot voorstander van transparantie" Waarop de reporter laat merken dat het met die beweerde transparantie nogal meevalt …"maar u heeft zelf informatie voor het referendum over de WiV achter gehouden..."

Enfin, kijk zelf maar


Vorige week was er een algemeen overleg met de Tweede Kamer over een kritisch privacyrapport van de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. Over één zin van een ambtenaar. Deze zin stond in een mail van een senior medewerker van het ministerie van donderdag 15 maart, verstuurd om 10:53 uur. Dit was midden in de campagne voor het referendum over de Sleepwet. Dat referendum werd georganiseerd omdat mensen een probleem hadden met de manier waarop gegevens werden gedeeld met geheime diensten in het buitenland. En wat de buitenlandse diensten doen met informatie van Nederlandse burgers. Juist die dag had Ollongren een kritisch rapport op tafel liggen van de onafhankelijke toezichthouder op de geheime diensten. Een onderzoek waarin de CTIVD allerlei kritische opmerkingen maakte over de uitwisseling van gegevens met buitenlandse diensten.

De minister werd gevraagd om een keuze te maken, of ze dit rapport naar de Kamer wilde sturen:
“Min BZK heeft besloten dat, nu verzending van het rapport niet meer enige tijd voor het referendum kan plaatsvinden, verzending na het referendum te verkiezen is.”

Maar Ollongren's besluit om het kritische rapport van de CTIVD pas na het referendum van 21 maart naar de Kamer te sturen had niets te maken met dat referendum, maar met overleg dat moest worden gevoerd met geheime diensten in andere landen, om te voorkomen dat die aanstoot zouden nemen aan dat rapport. Maar die diensten hadden op 30 november al een eerste versie van het rapport ontvangen en op 9 februari nog een tweede versie...waar sindsdien weinig meer aan is veranderd. Maar op 15 maart zouden er plotseling grote bezwaren gerezen zijn? En wat dan nog? Is dat dan een reden om informatie niet openbaar te maken?
Mag er alleen informatie naar de burger als die info in het straatje past van ministers in casu Ollongren, minister van censuur en staatspropaganda?
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
2 maanden 1 week geleden #53184 door katertje
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is woensdag in de Tweede Kamer zwaar onder vuur komen te liggen
Haar wordt verweten dat zij een kritisch rapport over de Wet op de inlichtingendiensten (sleepwet) pas naar buiten bracht na het referendum over die wet.

Volgens oppositiepartijen heeft Ollongren,( zij is van D66, maar dat wist u natuurlijk al) publicatie bewust over het referendum heen getild.

Regeringspartij VVD vroeg zich af wat Ollongren van haar handelen vindt. "Zou ze toch bepaalde zaken misschien wellicht anders hebben gedaan," wilde VVD-Kamerlid Malik Azmani weten. Ook coalitiepartner CDA eiste nadere uitleg.

Doelbewust
Volgens de grootste oppositiepartij PVV heeft Ollongren alle schijn tegen. SP-Kamerlid Ronald van Raak eiste excuses van de bewindsvrouw. Ze zou doelbewust de Kamer niet hebben geïnformeerd. Hij sprak over een buitengewoon ernstige zaak.

Het rapport was van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Die stelde dat de privacy onvoldoende gewaarborgd was bij de uitwisseling van gegevens met buitenlandse diensten.

Nieuwsuur ontdekte dat het rapport al voor het referendum bij Ollongren lag, maar dat het bewust pas na de stembusgang openbaar werd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontkent overigens dat daar politieke motieven achter zaten.
Juist dat speelde een grote rol in de discussie over de nieuwe wet. Ollongren sprak over 'toeval'. Ze ontkende dat er sprake was geweest van een politieke afweging bij het besluit het rapport pas na het referendum naar de Kamer te sturen.

Geen passages 'weglakken'
"De timing stond los van het referendum.'' Ze wilde per se het hele rapport openbaar maken en geen passages 'witten' of 'weglakken'. Maar daarvoor moest er eerst worden overlegd met de buitenlandse diensten, die immers in het rapport voorkwamen. "Een tijdige afstemming met deze partners bleek niet mogelijk.''

Ollongren benadrukte dat 'zorgvuldigheid en transparantie' voor haar heel belangrijk zijn. Ze streefde naar publicatie 'zo snel als het kon'.
Referendum
Voor de uitslag van het raadgevend referendum maakte het overigens weinig uit: daarin werd de nieuwe wet door de Nederlanders afgewezen. Daarna paste het kabinet de wet op een aantal punten aan.

In Amsterdam werd in groten getale tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gestemd. In totaal stemden tijdens het referendum 98.628 Amsterdammers voor en 204.795 tegen. Dat heeft burgemeester Jozias van Aartsen vrijdagochtend bekendgemaakt.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
2 maanden 3 weken geleden - 2 maanden 3 weken geleden #53063 door katertje
Kijk, en nu lopen we allemaal te kwijlen op wat Nieuwsuur weer naar boven heeft gehaald. " Wat een knap stukje journalistiek werk ", hoor ik jubelen.
Maar waarom nu pas? Waarom pas op het moment dat het geen ene reedT meer uitmaakt? Waarom niet kritisch op het moment dat het besluit nog genomen moet worden?

Omdat ze daar te laf voor zijn en omdat de hele "journalistieke" roedel meehuilt met de Amerikaanse geopolitieke wolven in het bos. Alles om de heersende macht te plezieren.
Trefpunt EU heeft erover geschreven. Heeft ook geschreven over Bert Koenders bij de Verenigde Naties. Hoe hij de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken John Kerry de Nederlandse burelen ten dienste stelde om samen met de op de conferentie aanwezige vrijheidsstrijdersterroristen die in Syrië huishielden een vals plan op te stellen om Rusland "erbij te lappen" .
Ik zoek het bericht voor u op...

Het gebrek aan aandacht op tal van belangrijke terreinen is verbijsterend, echte journalisten zouden zich vastbijten.

Hetzelfde met de streken van Ollongren...waarom NU en niet toen Niesco Dubbelboer van "Meer Democratie" zich tot het uiterste inspande om het referendum te redden.

Dat vind ik het meest gênante aan deze "onthullingen"
Laatst bewerkt: 2 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]
Meer
2 maanden 4 weken geleden - 2 maanden 4 weken geleden #53061 door katertje
NIEUWSUUR:

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wilde niet dat een kritisch rapport van de toezichthouder op de inlichtingendiensten vlak vóór het referendum over de Inlichtingenwet verscheen.

Dit staat in stukken die Nieuwsuur heeft opgevraagd op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Een ambtenaar schrijft een week voor het referendum: "Min BZK (de minister) heeft besloten dat, nu verzending van het rapport niet meer enige tijd voor het referendum kan plaatsvinden, verzending na het referendum te verkiezen is. Deze tijd zal ook nodig zijn voor het zorgvuldig afstemmen van onze lijn met buitenlandse partners".
Het ministerie ontkent dat de timing van publicatie enig verband houdt met het referendum, en dat het alleen was vanwege de afstemming met het buitenland. "De minister wilde het rapport in zijn geheel openbaar maken en helemaal niet witten. Juist vanwege het belang van transparantie. Overeenstemming hierover bereiken met de buitenlandse inlichtingendiensten kost tijd."

"Bewust buiten het debat gehouden"
Oppositiepartijen SP en PvdA concluderen anders op basis van de stukken en eisen opheldering.

"Heel opmerkelijk", vindt Kamerlid Ronald van Raak (SP). "Ze heeft in de Tweede Kamer gezegd dat ze het zo snel mogelijk daarheen wilde sturen. Uit deze stukken blijkt dat ze dat juist niet heeft gedaan. Ze heeft de Kamer dus op zijn minst niet goed ingelicht. En ze heeft heel belangrijke informatie van de onafhankelijke toezichthouder op de geheime diensten bewust buiten het debat gehouden."

Ook Attje Kuiken (PvdA) is "heel onaangenaam verrast, want we hebben voortdurend aan de minister gevraagd waarom het rapport niet eerder naar de Tweede Kamer is verzonden. Het gaat om heel belangrijke informatie: privacy en nationale veiligheid. Daar moet je gewoon heel open over zijn."

In het rapport concludeert de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) dat de privacy beter beschermd moet worden bij de uitwisseling van gegevens met buitenlandse diensten. Ook wordt niet altijd een risicoweging gemaakt voorafgaand aan de samenwerking met deze diensten.
Een week na het referendum over de inlichtingenwet verscheen het rapport van toezichthouder CTIVD over de uitwisseling van gegevens door de AIVD met buitenlandse diensten. In de discussie voorafgaand aan het referendum speelde de uitwisseling van informatie met buitenlandse diensten een grote rol.

De oppositie was boos dat het rapport niet eerder was gepubliceerd: dan had het rapport nog een rol kunnen spelen bij de campagne van het referendum. De minister had het rapport 9 februari al in haar bezit. Ollongren benadrukte dat het niet ongewoon is bij rapporten om gebruik te maken van de wettelijke termijn van zes weken voor je publiceert. Deze tijd was volgens haar nodig om met de buitenlandse partners te overleggen, die niet op het rapport zaten te wachten.

Uit de opgevraagde stukken blijkt dat het rapport een lange ontstaansgeschiedenis kent. Een eerste versie ligt al half september 2017 op het bureau van de minister van Binnenlandse Zaken.

Omdat het rapport gaat over een internationaal samenwerkingsverband, moet dit ook afgestemd worden met buitenlandse inlichtingendiensten. Die krijgen al op 30 november een eerste versie en hebben dan drie weken de tijd om te reageren. Op basis daarvan wordt een deel van het rapport geheim verklaard, maar aan de conclusies wordt niks veranderd.
Op 9 februari 2017 krijgt de minister het definitieve rapport en heeft dan tot uiterlijk 23 maart, twee dagen na het referendum, om het naar de kamer sturen. De planning is dan om dit ervoor, rond half maart te doen.
Er is een discussie of er in het definitieve rapport nog passages moeten worden weggelakt. De minister zegt dat de afstemming zo lang duurde omdat zij niks wilde weglakken. Kennelijk speelde er ook een ander argument, want in een andere mail staat dat een hoge ambtenaar besloten heeft om niet te witten "met name vanwege de slechte timing (referendum Wiv)".

Na het referendum
Op 12 maart krijgt de minister een conceptbrief met een samenvatting van het rapport om naar de Tweede Kamer te sturen. Maar 15 maart schrijft een ambtenaar dus na overleg met de minister dat besloten is na het referendum te publiceren.
Het rapport moet dan eigenlijk uiterlijk 23 maart verschijnen. Maar op 20 maart staat in een mail: "begreep trouwens dat MINBZK aanbieding van het rapport over het weekend heen wil tillen. Daar is nog overleg over." 28 maart gaat het rapport eruit.
Uit de stukken blijkt dat afstemming met buitenlandse diensten belangrijk was. Maar nergens staat waarom dit niet voor half maart afgerond kon zijn. De partners hadden het stuk immers al vanaf 30 november in handen. Veel stukken zijn in verband met het vertrouwelijke karakter 'gewit'.
Laatst bewerkt: 2 maanden 4 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
4 maanden 1 week geleden - 3 maanden 4 weken geleden #52780 door katertje
Wat hebben we toch een goed openbaar bestuur, vindt u niet? In Nederland kennen we sinds 2009 een code voor goed openbaar bestuur. Er zijn internationaal meer van zulke codes in omloop, maar deze is interessant omdat ze normen bevat die de rijksoverheid zelf heeft opgesteld.
En wat wil nu het geval? Tenminste vier van deze normen komen in de knel door de rigoureuze manier waarop het referendum door Ollongren wordt ingetrokken. Op vragen die Eerste Kamerleden hierover hebben gesteld heeft Ollongren weinig overtuigend schriftelijk geantwoord.

Gebrekkige rechtvaardiging
Een eerste conflict doemt op rond de norm 'legitimiteit'. De minister schrijft dat de Intrekkingswet niet in conflict is met geldende wet- en regelgeving, maar haar eigen code stelt dat legitieme beslissingen niet alleen 'juridisch effectief' moeten zijn maar ook “inhoudelijk en procedureel te rechtvaardigen.” Over de wankele argumentatie onder de Intrekkingswet is veel geschreven. Over het punt dat het raadgevend referendum niet geholpen zou hebben het vertrouwen in de politiek te herstellen (alsof dit het doel moet zijn van zo'n corrigerend instrument). Over het bindend-correctief referendum dat als opstap uit beeld zou zijn verdwenen (alsof dit een noodzakelijk voorland is). Over het vermeende gebrek aan steun voor referenda (blijkt niet uit bevolkingsonderzoek). Over de verwachtingen die niet waar gemaakt zouden zijn (van wie dan?). En de verwarring die zou voortvloeien uit een adviserende referendumuitslag (de uitslag van Tweede Kamerverkiezingen is ook niet meteen eenduidig, en bij het Wiv-referendum bleek dat een adviserende uitslag ook ruimte geeft voor subtiele aanpassingen).
De kiezer heeft niks in te brengen
Een volgende norm waarmee de Intrekkingswet schuurt is 'participatie', volgens de code goed bestuur 'het betrekken van burgers en belangrijke partijen bij het vormen of bijstellen van beleid'. Over het fundamentele punt dat burgers vooraf niks konden zeggen en achteraf niks kunnen zeggen over het intrekken van een democratisch recht stapt de minister simpelweg heen in haar schriftelijk antwoord op Eerste Kamervragen. In de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen stelde geen enkele partij voor het referendum af te schaffen. Partijen die tot dan een welwillende houding ten aanzien van het nationaal referendum hadden tentoongespreid kregen zelfs een ruime meerderheid. Door een referendum over de intrekkingswet uit te sluiten geeft de regering de burger ook achteraf geen mogelijkheid hierover zijn stem te laten horen.
Verantwoording aan de samenleving ontbreekt
Door de intrekkingswet niet-referendabel te maken ontneemt de regering de samenleving niet alleen een participatiemogelijkheid, maar het politieke bestuur ook de mogelijkheid om aan de burgersamenleving uit te leggen waarom het referendum haar uit handen genomen moet worden. Dit raakt een derde standaard, 'verantwoording', de bereidheid 'zich ruimhartig jegens de omgeving te verantwoorden.' De minister schrijft dat ze zich ruimhartig verantwoordt in het parlement, maar het is juist de burgersamenleving die met de afschaffing van het referendum iets kwijtraakt en dus iets uitgelegd zou mogen krijgen. Stond haar democratisch kompas op verantwoording dan zou de regering een volksstemming hierover niet uit de weg gaan maar juist opzoeken. Heeft de regering geen vertrouwen in het eigen verhaal, of niet in de kiezers?
Lerend vermogen ondergeschikt
Een vierde norm die in de knel komt is ‘lerend vermogen’, ofwel ‘het vermogen te leren van fouten en andere ervaringen.’ De regering Rutte III heeft na één ervaring – het Oekraïne-referendum – besloten dat het nationaal referendum moest verdwijnen. Zonder lering te trekken uit nieuwe ervaringen (onder andere met het meer geslaagde Wiv-referendum) en zonder de evaluatie van de referendumwet en het advies van de Staatscommissie af te wachten, kapt de intrekkingswet op rigoureuze wijze een collectief leerproces af dat juist op stoom begon te komen, en daadwerkelijk tot iets had kunnen leiden als het wat langer was volgehouden. De grote kennisachterstand die Nederland kende op het punt van referenda begint snel te slinken. Ideeën over een beter corrigerend referendum stapelen zich op.
Genoeg redenen, zou men zeggen, voor een Eerste Kamer die zich ‘Chambre de réflection’ noemt om in te grijpen, om ten minste een referendum over het nationaal referendum als mogelijkheid overeind te houden. Als zoiets innovatief wordt georganiseerd, met ruimte voor creatief debat, vooraf en achteraf, kan het collectief leerproces wellicht toch nog een slag verder worden gebracht. Als de politieke analisten echter gelijk hebben – en de politieke duimschroeven allang zijn aangedraaid en de politieke transacties al waterdicht zijn afgesloten - zal de Eerste Kamer net als de Tweede Kamer gewoon akkoord gaan, zo nodig met de kleinst mogelijke meerderheid.
Naar averechtse effecten
Nu zullen sommigen denken: het is misschien niet zo sterk onderbouwd en niet zo netjes aangepakt, maar het resultaat is wel goed – als we het referendum afschaffen halen we het populisme de wind uit de zeilen en wordt het politiek systeem van een bedreiging verlost. Het zou weleens omgekeerd kunnen uitpakken: de bijtende systeemkritiek krijgt brandstof voor jaren en het politiek systeem verliest een kans op revitalisering van buitenaf.
Ik heb dit van het Montesquieu Instituut

Ollongren opnieuw aangeklaagd vanwege referendummoord: “De intrekkingswet is illegaal!”
De stichting Meer Democratie sleept minister Ollongren opnieuw voor de rechter vanwege haar arrogante moord op het raadgevende referendum.


Persbericht:

Vandaag heeft Meer Democratie een nieuwe en laatste rechtszaak aanhangig gemaakt vanwege de afschaffing van het referendum, dit maal voor de Raad van State.

“Wij eisen een referendum over de afschaffing van het referendum. We staan in ons recht”, aldus woordvoerder Niesco Dubbelboer. “Deze keer kan de rechter niet meer duiken. We verwachten de uitspraak nog in de eerste helft van augustus.”
“Bij onze eerste twee rechtszaken doken de rechters. Ze verklaarden zichzelf onbevoegd en verwezen naar elkaar. We zijn van het kastje naar de muur gestuurd”, aldus Dubbelboer. “Deze keer is dat niet meer mogelijk. We krijgen hoe dan ook een inhoudelijke uitspraak over de vraag of de intrekkingswet geldig is of niet.”

De rechtsgrond
“Ons standpunt is steeds geweest dat de intrekkingswet, waarmee het referendum is afgeschaft, niet in werking kan treden omdat de wet dat verbiedt. Als dat juist is, zou minister Ollongren nu wettelijk gezien een referendum over de afschaffing van het referendum moeten toestaan. Dat weigert zij. De wet geeft ons het recht hiertegen in beroep te gaan bij de bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State”, zegt Dubbelboer.

De intrekkingswet werd eerder bekritiseerd door vele toonaangevende staatsrechtsgeleerden, waaronder prof. Roel Schutgens (“een draak van een wet”), dr. Geerten Boogaard (“alsof je inbreekt in je eigen huis”) en prof. Wim Voermans (“de intrekkingswet is illegaal”). Geen enkele wetenschapper van naam heeft de handelswijze van het kabinet verdedigd.

Onafhankelijke rechter
“De Afdeling bestuursrechtsspraak zal nu moeten laten zien dat zij recht spreekt onafhankelijk van de Afdeling advisering van de Raad van State en van de politiek. Er is vaak kritiek op de dubbele rol van de Raad van State, als zowel adviseur van de regering als onafhankelijke rechter”, zegt Dubbelboer. “Wij hopen dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich een eigen, onafhankelijk oordeel zal vormen.”

Representatie en documentatie
Evenals de vorige rechtszaken is deze rechtszaak gefinancierd vanuit de achterban van Meer Democratie. Wij worden bijgestaan door de advocaten mr Jan van der Grinten en mr Jutta Wijmans van het Amsterdamse kantoor Kennedy Van der Laan.

Download hier het vandaag ingestuurde beroepschrift (pdf).

www.meerdemocratie.nl/sites/default/files/beroepschrift_0.pdf
Laatst bewerkt: 3 maanden 4 weken geleden door katertje. Reden: toevoeging
Tijd voor maken pagina: 0.652 seconden