Vraag DDR2 in wording

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
9 maanden 1 week geleden - 9 maanden 1 week geleden #51439 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...kunnen.9578686.lynkx
In de strijd tegen ondermijning van het bestuur zouden volksvertegenwoordigers met criminele banden uit hun ambt gezet moeten kunnen worden. Ook moet het mogelijk zijn om het passief kiesrecht van volksvertegenwoordigers te kunnen intrekken.

Daarvoor pleit de Noord-Hollandse commissaris van de koning Johan Remkes in zijn vrijdagmiddag uitgesproken nieuwjaarsrede. Hij vindt daarnaast dat burgemeesters geen extra instrumenten moeten krijgen om niet-integere wethouders of raadsleden aan te kunnen pakken.
Dat moet de minister van Binnenlandse Zaken doen, met advies van de commissaris van de koning. ‘De wetgever heeft hier dus de verantwoordelijkheid om een “wettelijk muizengaatje” te creëren’, aldus Remkes vrijdagmiddag in zijn nieuwjaarsrede.

<Remkes heeft kennelijk, via Rutte, de opdracht gekregen Ollongren (D'66), die wat te hard van stapel liep in de affaire Brunssum, uit de wind te zetten.
Ook hij ventileert zijn mening. Maar het blijft er op neer komen dat de oude politiek als de dood is voor een afrekening van de kiezers.
Dus eventuele nieuwe en ongewenste elementen worden bij voorbaat kaltgestellt>

Conclusie
De elite loopt het dun door de broek en wil de komende tegenstanders angst aanjagen. De burger gaat het boven de pet en denkt dat het zo hoort.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laatst bewerkt: 9 maanden 1 week geleden door gnor. Reden: verwijzing BB aangepast
 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
9 maanden 1 week geleden #51433 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...ter-op.9578416.lynkx ?

Het kabinet komt met een zogenaamde ondermijningswet, om te verhinderen dat de onderwereld nog verder binnendringt in de bovenwereld en deze daarmee ondermijnt. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid presenteert binnenkort zijn eerste plannen.
De regioburgemeesters – de vertegenwoordigers van de burgemeesters in de tien politieregio’s in Nederland – hebben alvast een waslijst opgesteld van wetswijzigingen die nodig zouden zijn. Ze willen o.a. dat in de wet expliciet wordt vastgelegd dat burgemeesters ook een taak hebben als criminaliteitsbestrijders.

<Dan denk ik direct aan de gemeente Brunssum waar vm. burgemeester Winants niet in staat bleek de lijst Palmen op een normale manier te benaderen. Tevens is Gerd Leers nu waarnemer en zitten gouverneur Bovens en Minister Ollongren in de wachtkamer prooi af te wachten>

Burgemeesters willen verder de regie krijgen bij de uitwisseling van gegevens, en hun bevoegdheden bij de sluiting van panden en terreinen moeten worden verruimd.

<Dus macht aan de Staat want de burgemeester is een afgezant (benoemd door) van de Staat. Het begint een beetje op het Franse en Italiaanse systeem te lijken>

In deze ‘proeve van wetgeving’, die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd, vragen ze voor burgemeesters een officiële status van ‘crimefighter’.
In de Gemeentewet moet worden vastgelegd dat de burgemeester een ‘expliciete verantwoordelijkheid’ krijgt bij de voorkoming én ook bij de bestrijding van ‘ondermijnende activiteiten en daarmee samenhangende criminaliteit’. ‘Het kan immers niet zo zijn’, aldus de regioburgemeesters, ‘dat er wel gehandeld mag worden om criminaliteit te voorkomen, maar dat er niet zou mogen worden gehandeld als er reeds criminele activiteiten gepleegd worden.’

<Dus de burgemeester wordt nu echt hoofd van de Politie. De Driehoek (zeep en soda) vervalt. Maar hoe kan dat bij een Nationale Politie?
De uitwisseling van informatie moet veel verder uitgebreid worden. Inderdaad "Big Brother".
Ik zie weer in oude dossiers de rapportages voor me van maatschappelijk werkers die hele gezinnen een stempel gaven waar ze van hun leven niet van afkwamen.>

Verder willen de regioburgemeesters een betere doorlichting van gemeentelijke ambtenaren met bepaalde functies binnen het ‘veiligheidsdomein’, en de eigen medewerkers die toegang hebben tot de Basisregistratie Personen (BRP), en die betrokken zijn bij vastgoedtransacties.
Zij zouden ook moeten vallen onder de nieuwe, uitgebreide toets voor de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), waarin ook politiegegevens worden betrokken.
Iemand die niet veroordeeld is, maar wel regelmatig in contact komt met de politie, krijgt daarin toch een kruisje.

<Of dat betekent geen VOG, laat men even in het midden. Dus voer voor advocaten>

Voor een kleine kring van gemeenteambtenaren dient de screening volgens de regioburgemeesters nog verder te gaan dan de uitgebreide VOG-toets.
Ze moeten gecheckt worden door de afdelingen Veiligheid en Integriteit van de politie.
In de Gemeentewet zou verder een bepaling moeten komen dat alle gemeenten van kandidaat-wethouders een VOG vragen. Nu beslissen gemeenten zelf of een VOG voor een wethouder nodig is.

<Dus een trapsgewijze benadering in veiligheidsklassen. Dan komt indirect ook nog eens de spreekwoordelijke aap uit de mouw.
Nu staat in de Gemeentewet niets over een VOG. Dan denken we aan Brunssum waar kennelijk wel een VOG werd geëist van wethouder Palmen maar niet van burgemeester Winants.
In datzelfde Brunssum zit nu Gerd Leers die eerder struikelde over een pand in het buitenland.
Dus van de aspirantwethouders een VOG vragen, is explicite inmenging door en namens de Staat in politieke aangelegenheden van al dan niet gewenste medeburgers/partijen. Zo voorkom je wethouders van bijv. FvD, PVV enz. >


Conclusie
De Staat der Nederlanden bestrijdt zogenaamd criminaliteit om zelf het criminele handelen te verdoezelen c.q. te rechtvaardigen.
Het net sluit zich steeds meer om de massa van goedwillende burgers.
DDR2 aan de Noordzee.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje
Tijd voor maken pagina: 0.685 seconden