Vraag Partijkartel! D66 ritselt vice-voorzitterschap voor Thom de Graaf

Meer
8 maanden 5 dagen geleden - 8 maanden 4 dagen geleden #52304 door katertje
Er is flinke heibel in het Binnenhofse kippenhok over de benoeming van vicevoorzitter van de Raad van State. Koortsachtig overleg in de coalitie. Formeel heeft de Kamer geen rol in deze procedure. Maar zeven jaar geleden steunde een meerderheid van de Kamer een PvdA-motie, waarin zij de regering verzoekt haar die wel te geven. Kabinet Rutte-I voerde die motie niet uit en benoemde toenmalig MinBiza Piet Hein Donner tot opvolger van Tjeenk Willink

Afgelopen weekend herhaalden PVV en SP in de Volkskrant hun wens zeggenschap te krijgen in de procedure. De motie werd indertijd ook gesteund door onder meer D66 en GroenLinks. Bij elkaar hebben de vijf genoemde partijen nog altijd een meerderheid in de Kamer, waarbij ook Forum voor Democratie zich aansluit.
Het verschil is echter dat D66 nu regeringspartij is en een voorname kandidaat voor de opvolging in de aanbieding heeft: Thom de Graaf, oud-partijleider, oud-minister, oud-burgemeester en nu fractievoorzitter in de Eerste Kamer.

In de coalitie vindt nu koortsachtig overleg plaats hoe dit verder moet. Want inmiddels meldde ook Jeroen Dijsselbloem zich voor de post. In de Kamer, die de voorbije twee weken met reces was, overleggen vandaag de betrokken fracties over de politiek precaire situatie. Daarna vindt nog coalitieoverleg plaats, voordat de Kamer weer voor het eerst in vergadering bijeenkomt.De Raad van State is het belangrijkste, onafhankelijke adviesorgaan van regering en parlement, en de hoogste algemene bestuursrechter. Het is een Hoog College van Staat, net als bijvoorbeeld de Nationale ombudsman en de Algemene Rekenkamer. Bij alle benoemingen van topposities daar heeft de Kamer een rol, zodra er vacatures zijn. Bij de Ombudsman bijvoorbeeld vormen de andere Hoge Colleges van Staat een sollicitatiecommissie, die drie kandidaten voordraagt aan de Kamer. Daarmee worden dan gesprekken gevoerd.Het idee achter de motie uit 2011 was de procedure voor de vicepresident van de Raad van State hiermee vergelijkbaar te maken.

In de coalitie klinkt het geluid dat het daarvoor nu te laat is. De huidige procedure ligt wettelijk vast, de advertentie is verschenen en de sollicitatietermijn sluit 22 mei. Daar valt niet veel aan te veranderen.SP-Kamerlid Ronald van Raak vindt dat onzin. ‘Wij hebben zeven jaar geleden ons werk gedaan door die motie aan te nemen. Het is nu aan de regering hier een mouw aan te passen.’

>Donner is altijd al een onsympathiek, betweterig persoon en een brokkenpiloot geweest. Het verbaast me dan ook helemaal niet dat het bij de RvS nu een zootje is en iedereen in de gordijnen zit. Een van de weinige talenten van Donner. Als CDA politicus van de oude stempel is het een antidemocraat bovendien en prominent voorstander van de parlementaire dictatuur en de lobbycratie. Geeft een goed gevoel hè..? Hoe heeft de RvS het kabinet ook al weer geadviseerd inzake de afschaffing van de Referendumwet? Dat bedoel ik dus.
Belegen politici die aan rechtspraak doen. Het zijn mensen als Donner die er voor zorgen dat het vertrouwen in de Nederlandse politiek zo laag is. Het is ook niet voor niets dat vanuit de RvS het verzoek is gekomen aan Dijsselbloem om te solliciteren.
Beter zou zijn als we in plaats van een Raad van State we een Constitutioneel Hof zouden krijgen, zoals de meeste landen hebben. Dat Hof moet wetsontwerpen toetsen aan de grondwet. Geen D66 rechters er in maar partijloze onafhankelijke rechters. En NIET voor het leven benoemd.
Laatst bewerkt: 8 maanden 4 dagen geleden door katertje.
Meer
8 maanden 1 week geleden - 8 maanden 6 dagen geleden #52294 door katertje
Benoeming Thom de Graaf gevalletje klassieke achterkamertjespolitiek.

Het leek te mooi om waar te zijn: Thom de Graaf's kandidatuur voor het vice-voorzitterschap van de Raad van State leek geregeld. Totdat oud-minFin Jeroen Dijsselbloem van de PvdA zich kwam melden. Volgens ingewijden is D66 "not amused" De onverwachte kandidatuur van Dijsselbloem dringt de regeringspartij in het defensief, wordt gemeld.

De vragen die worden opgeworpen: kan de bijna verpletterde PvdA met 9 zetels met Jeroen Dijsselbloem als niet-jurist de vice-voorzitter van de Raad van State leveren? En maakt D66 met de benoeming van Thom de Graaf als vice-voorzitter van de Raad van State haar handen niet vuil aan klassieke achterkamertjespolitiek?

Wordt hiermee Thierry Baudet met zijn verwijt van partijkartel niet in het gelijk gesteld?

De kandidatuur van De Graaf oogt voorgekookt en om die reden is een aantal leden van de Raad van State in opstand gekomen. Zes jaar geleden kregen zij ook al de huidige CDA-vice-voorzitter Piet Hein Donner door de strot geduwd, terwijl de meesten D66’er Alexander Rinnooy Kan wilden.

Daarom hebben zij nu actief Jeroen Dijsselbloem benaderd en bereid gevonden te solliciteren.Dijsselbloem zegt in kleine kring: ,,Ik heb de agenda voor 2018 schoongeveegd.’’ Met andere woorden, hij gaat de strijd aan, denkt een grote kans te hebben en zal om die reden vooralsnog niet op een andere baan jagen.

En weet u wat nu zo pikant is aan de sollicitatie van Thom de Graaf? Dat hij achttien jaar geleden in 2000 als fractievoorzitter van regeringspartij D66 een omstreden pleidooi voerde om het staatshoofd uit de Raad van State te verwijderen. De Graaf wilde de monarchie moderniseren en daarmee ,,het staatshoofd op afstand van de politiek zetten.’’ Hij vond dat ,,logischer voor het democratische gehalte van ons bestel’’ en ,,veel minder kwetsbaar voor het staatshoofd zelf.’’

Beatrix woest ! Sindsdien lijdt het voorstel van De Graaf een eenzaam bestaan in een diepe, donkere lade.

Waar leden van de Raad van State en de oppositie in de Tweede Kamer zich nu aan storen, is dat D66-leider Pechtold tijdens de kabinetsformatie bij de drie onderhandelaars avn de andere partijen de kandidatuur van De Graaf heeft gepolst.Uit dat gesprek aan de formatietafel kon Pechtold met een gerust hart aannemen dat VVD, CDA en ChristenUnie niet actief een tegenkandidaat in stelling zullen brengen. De benoeming van de oud-minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties De Graaf leek in kannen en kruiken, totdat Dijsselbloem uit de hoge hoed sprong.

Dak kan het wel zijn dat de leden van de Raad van State Jeroen Dijsselbloem graag als vice-voorzitter hebben en hem hebben verleid te solliciteren...zij hebben niks in te brengen.
Behalve natuurlijk de voorzitter van de RvS koning Willem-Alexander. Hem zal om advies worden gevraagd.

Nu wordt het pikant
Degene die erover gaat is Ollongren. Zij benoemt de vice-voorzitter van de RvS. De sollicitatiebrief gaat dan wel officieel aan Zijne Majesteit ...maar wordt geadresseerd aan MinBiza Ollongren. En die zal de kandidatuur van de PvdA’er serieus moeten nemen. Mocht zij vinden dat Dijsselbloem een betere kandidaat is dan De Graaf, is haar dilemma of zij de beste durft te kiezen. Doorkruist zij dan de wens van haar partijgenoten Pechtold en De Graaf? Maar vindt zij na de sollicitatiegesprekken De Graaf de beste kandidaat, dan heeft Ollongren de schijn tegen dat zij aan partijpolitiek doet.

Iedereen weet dat Ollongren, al voor zij MinBiza werd, een regelmatige gast was van Beatrix en nog al eens een keer met Max op stap gaat.
Laatst bewerkt: 8 maanden 6 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]
Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.190 seconden