Vraag Wilders Proces 2.0

Meer
2 jaren 3 maanden geleden - 2 jaren 3 maanden geleden #47511 door katertje
Reactie Mr. Theo Hiddema op uitspraak Rechtbank Wilders-II(zie ook tref.eu/nl/overzicht/74-de-Media-MSM/405...-gaat-maar-door.html )


En hoe kijken de officieren van justitie Wouter Bos en Sabina van der Kallen terug op Wilders-II

Laatst bewerkt: 2 jaren 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
Meer
2 jaren 3 maanden geleden #47504 door katertje
Reactie Geert Wilders op veroordeling


De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko, gnor
Meer
2 jaren 3 maanden geleden #47503 door katertje
Het commentaar dat Peter Tak op tv gaf na de uitspraak van de Rechtbank liet veel te wensen over. Dat hij niet begreep waarom Geert Jan Knoops meteen in hoger beroep ging en niet eerst het vonnis bestudeerde, bewijst dat het hem ontgaan is waar het hier eigenlijk om ging.

Wilders en zijn raadsman vonden het strafproces als zodanig in strijd met ons staatsrecht en gaan daarom tegen alles in hoger beroep dat geen vrijspraak of niet-ontvankelijkheid inhoudt. Geen enkele reden om daarmee te wachten, wat Tak had kunnen weten als strafrecht docent.

Dat iemand als Peter Tak het toejuicht dat een vage norm als die van 137c of 137d [1] buiten de wet om wordt uitgebreid door onder ras ook nationaliteit te begrijpen is voor een normaal mens niet te in te voelen.

Waar blijft het adagium in dubio pro reo? Waar de restrictieve interpretatie? Zijn we al zover dat we in Nederland iemand willen veroordelen omdat hij er andere denkbeelden op na houdt dan wijzelf en een andere koers voorstaat in de politiek?


Artikel 137c Sr
1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. 2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Artikel 137d
1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor
Meer
2 jaren 3 maanden geleden - 2 jaren 2 maanden geleden #47502 door katertje
*

- VNL-voorman Jan Roos is vrijdagochtend de eerste.  In een communiqué meldt hij:
“Met grote zorg heeft VNL kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank. De veroordeling van Geert Wilders is een volwassen democratie onwaardig. Het publieke debat wordt gesmoord. Deze veroordeling benadrukt eens te meer hoe belangrijk het is dat de uitingsvrijheid wordt verruimd. Dit is een zwarte dag voor de vrijheid van meningsuiting. Het politieke debat moet plaatsvinden in het parlement, nooit in de rechtbank. Volgende week donderdag wordt het VNL-wetsvoorstel om de vrijheid van meningsuiting te verruimen behandeld in de Tweede Kamer. Juist de bepalingen op grond waarvan Wilders is veroordeeld worden in het voorstel gewijzigd. De behandeling kan van invloed zijn op een eventueel hoger beroep.”

- D66 laat weten dat politici zich zo min mogelijk moeten mengen in individuele rechtszaken in het kader van de scheiding der machten. "Ik voel me geen partij in deze zaak", laat fractievoorzitter Alexander Pechtold weten.

- PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt: “De rechter heeft geoordeeld. Daarmee is vastgesteld dat je met een beroep op de vrijheid van meningsuiting niet mag discrimineren en beledigen, en dat de wet dus ook bescherming biedt. In tegenstelling tot Geert Wilders hebben wij vertrouwen in ons rechtssysteem en houden we ons aan de scheiding der machten. Vanuit de politieke arena blijft de PvdA de ideeën en uitspraken van Wilders met het woord bestrijden. Wij vinden de manier waarop hij een hele bevolkingsgroep beledigt en wegzet, walgelijk en verwerpelijk.”

- CU "De onafhankelijke rechter heeft recht gesproken op basis van democratisch vastgestelde wetgeving", zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. "Als politicus zie ik het als mijn opdracht om in alle scherpte, maar respectvol deel te nemen aan het maatschappelijke en politieke debat."

- Voor GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft de rechter een duidelijke grens getrokken. "Wilders is juridisch te ver gegaan in zijn uitlatingen." Nog belangrijker is dat Wilders keer op keer een morele grens over gaat. Of het nu gaat over zijn "minder minder"- uitspraak, zijn oproep om in verzet te komen of zijn voortdurende aanvallen op de rechtsstaat. Ik beloof dat niet normaal te gaan vinden en zal zijn haatretoriek en zondebokpolitiek tot de laatste snik bestrijden

- SGP-leider Kees van der Staaij heeft in tegenstelling tot zijn collega's wel een mening over de uitspraak. Hij vindt een vonnis voor de uitspraken van een politicus ongemakkelijk. "Dat gevoel heb ik ook nu weer". Volgens Van der Staaij is er vooral een goede balans nodig tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. "Je moet helder kunnen zeggen waar het op staat, maar anderen niet onnodig kwetsen".

- Sybrand van Haersma Buma, fractieleider van het CDA zegt in een reactie dat het niet gaat om het vraagstuk of er problemen zijn met Marokkaanse jongeren. "De vraag is ook niet of politici daar iets over mogen zeggen. Waar het vandaag om gaat is dat er altijd wettelijke grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting en dat de wet voor iedereen gelijk is."

- Premier Rutte wilde op geen enkel aspect van de uitspraak reageren. "Het is aan de rechter of er in een concreet geval sprake is van schending van de wet", aldus Rutte.

- Thierry Baudet, lijsttrekker Forum voor Democratie: “De veroordeling van Geert Wilders voor ‘beledigende’ uitspraken past niet in de vrije samenleving die Nederland altijd geweest is – en moet blijven. Het debat hoort vrij te zijn. Wat ‘beledigend’ is en wat niet, is subjectief. Kritiek op godsdiensten en politiek-maatschappelijke opvattingen, kritiek op meerderheden of minderheden, ferme standpunten moeten kunnen worden uitgesproken.”

- Vlaams Belang: Rechters zijn de bondgenoten van de terroristen
Bericht van Wilders' Vlaamse politieke vrienden. Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken: “Wanneer zelfs het stellen van een vraag leidt tot een gerechtelijke veroordeling, is de politieke tirannie in voege. De rechters die dit vonnis velden, gedragen zich als objectieve bondgenoten van diegenen die de gewapende strijd aangaan tegen onze democratische waarden en die West-Europa de afgelopen twee jaar 307 levens kostte.”

> PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt somt op dat de rechter heeft vastgesteld dat je met een beroep op de vrijheid van meningsuiting niet mag discrimineren en beledigen en dat de wet dus ook bescherming biedt. "In tegenstelling tot Geert Wilders hebben wij vertrouwen in ons rechtssysteem en houden we ons aan de scheiding der machten", aldus Recourt. De man weet van knettergekkigheid niet meer hoe ze dit keer moet draaitollen. De partij die er ooit naar streefde de individuele vrijheid te beschermen (tegen de invloed en voorschriften van de roomse kerk bijvoorbeeld) staat nu te juichen bij deze zwartste bladzijde uit de recente geschiedenis, waarop rechters gaan bepalen wat politieke vrijheid van meningsuiting is. Waarbij de Marokkanen tot een ras worden uitgeroepen! Spreken we nu voortaan ook van het Turkse, Algerijnse, Somalische, Eritreese, Syrische, Afghaanse etc etc ras

En de islam? Is de islam een ras? Of het Christendom? De dol- en doorgedraaide PvdA sekte ontaardt in rassenwaan. Deze partij van pure botte cultuurverraders verdient 0 (NUL!) zetels in maart 2017. Moet haalbaar zijn!

Lichtpuntje
PVV-stemmers voor 'rascisten' uitmaken dat mag gelukkig nog wel !
Het valt dus allemaal nogal mee met de inperking van de vrijheid van meningsuiting.


.
Laatst bewerkt: 2 jaren 2 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
 • dirko
 • dirko's Profielfoto
 • Offline
 • Spammer
 • Spammer
 • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
2 jaren 3 maanden geleden #47498 door dirko

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]
Meer
2 jaren 3 maanden geleden - 2 jaren 3 maanden geleden #47496 door katertje
Uitspraak Rechtbank


Met zijn 'minder Marokkanen'-uitspraken heeft Geert Wilders zich schuldig gemaakt aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Hij heeft niet aangezet tot haat, oordeelde de rechtbank vandaag. Wilders krijgt geen straf opgelegd, omdat hij volgens de rechters met de veroordeling al genoeg is gestraft.

Na een geruchtmakend proces dat maandenlang duurde, heeft de rechter uitspraak gedaan omtrent
Wilders’ ‘minder Marokkanen’-uitspraken. Met die uitspraken zette hij wel degelijk aan tot discriminatie, omdat hij zich keerde tegen een duidelijke groep mensen, afkomstig uit dezelfde streek.

Juridisch gezien is dan sprake van ras, aldus de rechter.

Van het aanzetten tot haat werd Wilders vrijgesproken. De rechter noemt de uitspraken een vorm van bewuste groepsbelediging. "De hele Marokkaanse bevolkingsgroep in Nederland werd weggezet als minderwaardig." De uitlatingen waren goed doordacht en vooraf besproken, met als doel zoveel mogelijk media-aandacht. 

De rechtbank had ook kritiek op uitspraken van Wilders dat ‘het vonnis al klaar lag’, die hij zou hebben gedaan zonder feitelijke onderbouwing. ‘Deze opstelling is onwaardig voor een verkozen politicus,’ aldus de rechter.

Het OM eiste een boete van 5.000 euro tegen de PVV-leider. Wilders hitste zijn publiek in 2014 doelbewust op, door een combinatie van verschillende ‘stijlfiguren’ en het stellen van de retorische vraag, stelde de officier van justitie. Bovendien zouden Nederlanders van Marokkaanse komaf zich bedreigd voelen door de uitspraken.

Wilders gaat, ondanks dat hem geen extra straf werd opgelegd, in beroep. Hij noemt het op Twitter ‘knettergek’ dat ‘half Nederland’ wordt veroordeeld.

Wilders en zijn raadsman Geert-Jan Knoops zeiden steeds dat er sprake was een politiek proces en beargumenteerden dat de PVV-leider met zijn uitspraken alleen criminele Marokkanen bedoelde. Knoops eiste vrijspraak.

Mr. Knoops heeft aangekondigd dat hij in hoger beroep gaat. „Om meerdere redenen getuigt de uitspraak van onjuiste rechtsopvatting en onjuiste uitleg van de feiten”, staat in het persbericht dat de verdediging de deur uit heeft gedaan.

Twee weken geleden sprak Wilders het slotwoord in de rechtbank. Hij beloofde, ongeacht de beslissing van de rechter, de problemen in Nederland te blijven benoemen. "De vrijheid die ik nog heb, moet ik gebruiken om ons land te beschermen. Tegen de islam, het terrorisme, de migratie uit islamitische landen en ja, ook tegen het mega-Marokkanenprobleem dat Nederland kent."

Complete vonnis van de rechtbank: mededeling.rechtspraak.nl/404

> Eerste reactie: "... omdat hij zich keerde tegen een duidelijke groep mensen, afkomstig uit dezelfde streek. Juridisch gezien is dan sprake van ras, aldus de rechter."
Het spijt me, maar dat hebben de "rechters" ter plekke verzonnen. Dat kan nooit meer dan een mening zijn. In de Dikke Van Dale, het Nederlands Groot Woordenboek, wordt het woord “ras” duidelijk omschreven en verklaard en dat is een totaal andere definitie dan de rechters er aan geven.
Kan dit eigenlijk wel?

Heb begrepen dat volgende week donderdag het VNL-wetsvoorstel om de vrijheid van meningsuiting te verruimen wordt behandeld in de Tweede Kamer. Juist de bepalingen op grond waarvan Wilders is veroordeeld worden in het voorstel gewijzigd. De behandeling kan van invloed zijn op een eventueel hoger beroep.
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 2 jaren 3 maanden geleden door katertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko, gnor
Meer
2 jaren 3 maanden geleden - 2 jaren 3 maanden geleden #47495 door katertje
*
Vrijdag 9 december 11:00 uur Uitspraak Politiek Proces tegen PVV-leider Geert Wilders

live op de SStaatsomroep.
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 2 jaren 3 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor
Meer
2 jaren 3 maanden geleden #47494 door katertje
Noch PVV-leider Geert Wilders, noch zijn advocaat Geert-Jan Knoops zullen morgen de uitspraak van de rechtbank Den Haag over de minder Marokkanen-uitspraak bijwonen.

Knoops heeft een belangrijke zitting bij het Internationaal Strafhof, waar een langdurig getuigenverhoor plaatsheeft.

Er zal wel een vertegenwoordiger van het advocatenkantoor aanwezig zijn in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, waar morgen vanaf 11 uur de uitspraak wordt gedaan.
Het Openbaar Ministerie eiste eerder een geldboete van 5000 euro tegen Wilders
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
2 jaren 3 maanden geleden #47492 door katertje
Is er bij NRC iets aan het schuiven, of zijn zij aan het voorsorteren op een vrijspraak van Wilders?

In NRC schrijft Folkert Jensma: Rechters, laat Wilders over aan de politiek.

Tegen een pleidooi voor "minder criminele Marokkanen" kan niemand iets hebben. Dat probleem bestaat – over oorzaak, omvang en aanpak kun je van mening verschillen. Natuurlijk moet een politicus de vrijheid houden om dit ongestraft te kunnen zeggen.

In het Handyside-arrest zei het Europese Hof dat uitingsvrijheid inclusief de vrijheid ‘to shock, offend and disturb’ is. Schokken, kwetsen en verontrusten. Prima. Dat doet Wilders volop.

Dat is natuurlijk vervelend voor Nederlandse Marokkanen, die een veeg uit de pan krijgen. Maar zolang we uitingsvrijheid hebben, eist juist de verdraagzaamheid dat eventuele onverdraagzame uitspraken getolereerd worden. Een verbod zal juridisch best kunnen. Maar rechters, ken uw beperkingen. Dit is niet voor u.”

Aldus Folkert Jensma in een artikel in de NRC met de titel Rechters, laat Wilders over aan de politiek. Veel nieuws staat er niet in en hij komt er ook wel een beetje laat mee, maar beter laat dan nooit, moet je dan maar denken.

Natuurlijk is het onzin om Wilders voor de kadi te slepen voor een uitspraak die hij deed in het kader van verkiezingen en een volledig ligt binnen de lijnen van zijn politieke programma. Natuurlijk is dat een aanslag op de vrijheid van meningsuiting en op de trias politica en natuurlijk werd een van de rechters terecht gewraakt, maar het is goed dat dit nu eens, zij het wat onvolledig en wat schuchter, gezegd werd door iemand die deel uitmaakt van de progressieve elite.

Dit is een elite die dit land nu al een generatie te lang geregeerd heeft en het wordt tijd dat zij wordt afgelost.
Ook zou ik graag weten wat hij met dat zinnetje bedoelt ‘een verbod zal juridisch best kunnen’ Het punt is natuurlijk dat dit juridisch niet kan. Wilders voor een tweede keer een strafproces aandoen vanwege opvattingen waar een deel van de rechterlijke macht het niet mee eens is; opvattingen die deel uitmaken van een legitiem politiek programma, dat is onrechtmatig en het zou goed zijn als ook dat een keer gezegd wordt in kringen van de NRC.

Ten halve gekeerd is nog steeds ten halve gedwaald.

Rechters, laat Wilders over aan de politiek - NRC
www.nrc.nl/nieuws/2016/12/02/rechters-laat-wilders-over ...
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 3 maanden geleden #47451 door gnor
Daarom zullen die luizige €5.000 niet tot een opstand leiden. Het vertegenwoordigt slechts 5 mensen die geen €1.000 van Rutte hebben gekregen. Indien Wilders wordt veroordeeld, waar we helaas van zullen moeten uitgaan, dan is de DDR aan de Noordzee een feit.
De elite heeft het Kerstdiner met eendenbout al besteld. Het vlees is natuurlijk beter dan de botten, maar let op een botje spoel je niet zo maar weg met een goede wijn; je kunt er in stikken. Het recidiveproces na maart 2017 zit er al aan te komen. Dan zet men in op "echte straf". Er liggen dan duizenden formulieren klaar met verzoek de partij PVV via de rechter te laten ontbinden.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko
Meer
2 jaren 3 maanden geleden - 2 jaren 3 maanden geleden #47450 door katertje
Gisteren stond er ook een interview met Corstens in het Parool, waarin hij zich uitliet over de fraaie redevoering die Geert Wilders heeft uitgesproken als slotwoord in zijn strafproces nummer II.

Wilders had gelijk dat zijn tweede strafproces een farce is.

Wilders' advocaat Mr. Geert-Jan Knoops heeft overtuigend aangetoond dat een van de rechters, mevrouw Elianne van Rens, in dat proces bevooroordeeld was en dus gewraakt had horen te worden. Bij zijn eerdere strafproces was die wraking gelukt, omdat men de wrakingskamer pas op het laatste moment had samengesteld uit rechters die toevallig aanwezig waren. Die fout heeft men deze keer niet gemaakt en het stond van te voren vast dat er niet gewraakt ging worden al was daar opnieuw alle reden toe.

Wilders had gelijk door te spreken over een nep rechtbank en Corstens had ongelijk door de schending van de Trias Politica die hier plaats vond Wilders in de schoenen te schuiven in plaats van aan de wrakingskamer en aan Elianne van Rens.

De kritiek van Wilders kun je niet afdoen als stemmingmakerij. Als een politicus twee maal terecht moet staan voor een uitspraak die in de lijn ligt van zijn politieke programma, als in de tenlastelegging haatzaaierij en belediging van een volksgroep worden genoemd, twee vage normen die sowieso niet in het strafrecht thuis horen, dan is er sprake van een politiek proces.

Wilders heeft nooit opgeroepen tot geweld, maar integendeel geweld altijd veroordeeld. Ook en met name als het gepleegd werd door extremisten die door de media met hem in verband werden gebracht. Hij zelf wordt bij voortduring bedreigd en de mensen die dat doen worden niet vervolgd ook als ze dat publiekelijk hebben gedaan in de aanwezigheid van getuigen en we over alle gegevens beschikken die nodig zijn voor een vervolging.
Laatst bewerkt: 2 jaren 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 3 maanden geleden #47434 door gnor
Dat is stemming makend. Hij legt daar zo'n claim op de rechters, hij beschadigt ze. Heel akelig."......

<Ik vind dat zoooo neerbuigend. Gewoon stemming makend is voldoende. Zo'n claim= gewoon een claim.
Dit is niet de patat-generatie maar die met de hete aardappel in de strot; gewoon nagemaakt en zich, a la Demmink, Opstelten enz,verheven voelend boven het gepeupel. Dat kan men omdat men het geld van het gepeupel heeft misbruikt.

Dat Corstens stelt dat Wilders de rechters (opm.gnor: in zijn proces, anders kun je alle rechters lezen) beschadigt is inmenging in dit proces.
Hier kan indien de wet goed wordt toegepast enkel een niet-ontvankelijk van de eisers en het OM uit volgen.
Of iets heel akelig is, is een superlatief zoals we dat tegenkomen bij programma's zoals Boulevard.
Wat ik heel akelig vind is dat de scheiding der machten is doorbroken en dat er een politiek proces plaats vind op basis van aannames.
Nergens in de wet en ook niet in verklarende woordenboeken enz. staat dat Marokkanen een ras vertegenwoordigen en toch stellen rechters dat dit zo zou zijn; d.w.z. een juridische aanname.
Dat betekent vooringenomenheid en dan ben je geen knip voor de neus waard.
Rechtspraak dient objectief te worden bemeten.>

Wilders stelt dat Nederland een corrupt land dreigt te worden.

<Dat is veel te netjes. We zijn altijd corrupt geweest en dat zal altijd zo blijven. Maar we moeten er altijd naar streven om zaken zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. We moeten rechters, zogenaamd voor de onafhankelijkheid, niet voor het leven benoemen; dat kweekt een kaste. Het is toch al gebruik dat hoger opgeleiden voor het geld bij elkaar kruipen. Dus de schijn van partijdigheid moet t.a.t. worden voorkomen. Net als ieder ander gewoon op AOW-leeftijd laten stoppen. Daarna tijd om wat te schrijven enz. zonder iemand te beschadigen. Dus niet langer tijdens de wedstrijd de spelregels aanpassen.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko
Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 1.247 seconden