Vraag Wilders Proces 2.0

Meer
2 maanden 1 week geleden #53812 door katertje
Geert Wilders: Voor drievoudige moord trekt een rechtbank drie dagen uit, voor drie woorden vijf jaar

Het gerechtshof in Den Haag heeft donderdag bepaald dat het proces in hoger beroep tegen PVV-leider Geert Wilders over diens uitspraken over Marokkanen door kan gaan. Wilders had het hof gevraagd het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk te verklaren, omdat er sprake zou zijn van ontoelaatbare politieke inmenging bij de beslissing tot vervolging over te gaan. Het hof vindt dat die stellingen nader onderzocht moeten worden.

Oud-minister Opstelten en oud-OM-baas Bolhaar getuigen in Wildersproces
Het gerechtshof in Den Haag heeft donderdag bepaald dat oud-minister van Justitie en Veiligheid Ivo Opstelten en voormalig OM-topman Herman Bolhaar als getuige worden gehoord in het ‘minder Marokkanen’-proces tegen PVV-leider Geert Wilders. Wilders had daarom verzocht, om te kunnen onderzoeken of de politiek zich heeft bemoeid met de beslissing hem te vervolgen.


PVV- leider niet blij met proces ondanks toewijzen onderzoekswensen
Het Haagse hof heeft een aanzienlijk aantal onderzoekswensen van Geert Wilders toegewezen en gelast dat prominente getuigen moeten worden gehoord, maar blij is hij absoluut niet. “De zaak had gewoon begraven moeten worden”, aldus Wilders, die het hof had gevraagd het Openbaar Ministerie af te straffen omdat het zich door de politiek zou hebben laten gebruiken. “Maar nu het toch doorgaat, is dit beter dan niets.”

Wilders had het hof ook gevraagd op voorhand de stekker uit het proces te trekken, omdat hij door de politieke inmenging geen eerlijk proces krijgt. Die wens heeft het hof niet gehonoreerd. Het hof vindt dat de stellingen van Wilders nader onderzocht moeten worden.
Naast Opstelten en Bolhaar zal ook een aantal ambtenaren als getuige worden gehoord. Dat zal niet op de openbare zitting gebeuren, maar door de onderzoeksrechter van het hof, de raadsheer-commissaris.

Ook zal de officier van justitie worden gehoord die heeft besloten oud-D66-leider Alexander Pechtold niet te vervolgen. Volgens Wilders heeft het OM blijk gegeven van willekeur, door hem wel en Pechtold niet aan te klagen. Pechtold heeft omstreden uitspraken gedaan over Russen.
Wilders deed zijn uitspraken over ‘minder Marokkanen’ in 2014. De rechtbank veroordeelde de politicus in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het OM tekende hoger beroep aan tegen het vonnis.

Wilders: “Als het hof een echt goede beslissing had genomen, hadden ze deze zaak van tafel geveegd. En gezegd: ze hebben de boel belazerd.” De PVV-voorman vindt het ‘te gek voor woorden’ dat hij voor een enkele uitspraak over Marokkanen voor de rechter is gebracht en vervolgens in een ‘politiek proces’ is beland.

“Vijf jaar lang duurt dit al. Ongelooflijk. Voor een drievoudige moord trekt een rechtbank drie dagen uit, voor drie woorden vijf jaar. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Hoe eerder dit voorbij is, hoe beter.”
Vanaf 25 juni heeft het hof twaalf zittingsdagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak. De uitspraak staat gepland op 11 oktober.

(ANP)
Meer
3 maanden 3 dagen geleden - 3 maanden 3 dagen geleden #53697 door katertje
Wildersproces2 – Een aanval op de trias politica?
door Toon Kasdorp · 19 december 2018
Op Veren of Lood


Al voor het begin van Wildersproces2 heeft de Nederlandse vereniging van rechtspraak haar zorgen uitgesproken over de kritiek die Wilders heeft op de Nederlandse rechtsstaat.
Wilders had in De Telegraaf gezegd dat hem een “PVV-haatproces” te wachten stond. Volgens de vereniging trekt hij daarmee de onafhankelijkheid van de rechtspraak in twijfel.

Ik denk dat zowel de vereniging als Wilders dit goed zien. De Nederlandse elite, waar de leden van de vereniging zich toe mogen rekenen, steken hun afkeer van Wilders niet onder stoelen of banken. Het kan niet ontkend worden dat Wilders nu voor de tweede keer vervolgd wordt voor een opinie die door miljoenen Nederlanders wordt gedeeld en voor uitlatingen die in een heftiger vorm door andere politici zijn gedaan.

Dit proces mag Wilders van mij een haatproces noemen en het is zeker dat door deze gang van zaken de onafhankelijkheid en de integriteit van de Nederlandse rechtsspraak wordt ondermijnd. Bij wie de schuld daarvoor ligt zou ik ook niet in het midden willen laten. Die schuld ligt bij het OM.

Het Openbaar Ministerie heeft zich op het gratuite standpunt gesteld dat politici ver mogen gaan in hun uitspraken. Dat zou de vrijheid van meningsuiting volgens het OM met zich mee brengen, maar die vrijheid wordt begrensd door het verbod op discriminatie. Ook dat lijkt me juist, al is discriminatie naar mijn mening eerder een handeling dan een uitlating. Als het om een uitlating gaat zou ik eerder denken aan belediging of een oproep tot haat. Maar hoe dan ook. Vrijheid van meningsuiting is niet onbegrensd, anders zouden die delicten waar het OM van vindt dat Wilders ze heeft begaan helemaal niet kunnen bestaan.

Ik denk overigens niet dat het de vrijheid van meningsuiting is, die politici een grotere vrijheid verschaft bij hun uitlatingen dan andere mensen. Politici hebben in de eerste plaats immuniteit voor alles wat ze in het parlement zeggen en die immuniteit straalt af op wat ze qualitate qua buiten het Binnenhof verklaren. Maar bovendien is het de staatsrechtelijke taak van een politicus om onder woorden te brengen wat in zijn politieke wereld leeft. Daarbij hoort hij zich in en buiten het parlement te houden aan normale beleefdheidsregels, maar strafbaar is wat een politicus zegt niet vlug.
Dan moet het bewust beledigend zijn en moet bij de afweging tussen wat hij op grond van zijn politieke overtuiging onder woorden brengt en het effect dat dit op andere mensen hebben kan, alle grenzen van het maatschappelijk betamelijke zijn overschreden. Of dat bij de vraag ‘wilt U meer of minder Marokkanen’ het geval was, daar is echt geen rechtszaak voor nodig. Dat komt niet in de buurt van de grens.

De vervolging van Wilders en met name de manier waarop die door het OM in de persoon van de voorzitter van het college van PG ’s is geëntameerd is behoorlijk veel schadelijker dan de uiting van Wilders, die door de Nederlandse pers buiten iedere proportie is opgeblazen.

Het Openbaar Ministerie wil vaart te houden in de rechtszaak, zegt het en de rechtbank gaat daarin mee. De verdediging heeft daarom maar beperkt de tijd gekregen om stukken in te dienen en getuigen te horen. De aanklacht luidt: belediging van een bevolkingsgroep en het aanzetten tot haat en discriminatie, hetzelfde als in het proces Wilders I. Het verhoor van de andere politici en van terreur coördinator Dick Schoof werd van de hand gewezen door de rechtbank. Er waren drie deskundigen die niet wilden getuigen omdat ze niet met Wilders wilden worden geassocieerd of omdat ze vreesden voor hun veiligheid.

Dat lijkt me een omineus begin van het proces en het zou het OM te denken moeten geven. Als er sprake is van een haatcampagne dan is dat toch eerder de Nederlandse overheid en de Nederlandse pers die zich als een troep wolven op het spoor van Wilders heeft gegooid dan dat Wilders in zijn eentje het bestaan of de gemoedsrust van een bevolkingsgroep in gevaar brengt.

De wraking van rechter Elianne van Rens heeft zoals verwacht tot niets geleid. Maar de wrakingskamer ging daar weer duidelijk en onnodig een stap te ver door te verklaren dat er geen schijn van vooringenomenheid bij haar was en dat daarom de zaak gewoon kan doorgaan.
Wilders had Eliane van Rens verzocht zich te verschonen omdat zij zich in het tv-programma Kijken in de ziel – rechters had laten ontvallen dat de partijpolitieke standpunten van de PVV inzake immigratie niet de hare waren en verder dat zij de wrakingsbeslissing in Wilders’ vorige zaak juridisch onjuist achtte.

Dat geeft onmiskenbaar blijk van een zekere vooringenomenheid. Maar de vaste rechtspraak van de Hoge Raad en van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens houdt in dat een rechter uit hoofde van haar aanstelling vermoed moet worden onpartijdig te zijn. Alleen als zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zwaarwegende aanwijzingen opleveren dat een rechter jegens een verdachte vooringenomenheid koestert, althans dat de bij de verdachte bestaande vrees dienaangaande gerechtvaardigd is, kan er van wraking sprake zijn of een verplichting van een rechter om zich te verschonen. Kennelijk vindt de rechtbank en vindt Van Rens zelf, dat haar vooringenomenheid niet alle spuigaten uit loopt, nu het een mening betreft die door zoveel fatsoenlijke mensen wordt gedeeld.

Als ik nog advocaat was geweest had ik mijn mening over deze rechtbank en deze rechter voor me gehouden, omdat we hier te maken hebben met een nog lopende procedure. Maar ik ben geen advocaat meer en wel een burger van dit land. Als zodanig hecht ik aan ons staatsrecht en aan de verplichting van de rechterlijke macht om zich te onthouden van een ingreep in de zaken van het parlement en van parlementariërs. Politici zijn niet immuun voor wat ze buiten de Kamer zeggen en doen, maar de manier waarop het OM en de rechtbank in deze zaak zijn opgetreden gaat de grenzen te buiten, die tot nu toe in dit land in acht werden genomen.

Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp
Laatst bewerkt: 3 maanden 3 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
3 maanden 1 week geleden #53663 door katertje
Laatste woord Geert Wilders - Regiezitting 7-12-2018
Geschreven: 07 december 2018

Meneer de President, leden van het Hof,

Bijna 4 jaar geleden begon dit gênante politieke proces. En besloot het OM tot vervolging van een politicus, leider van een oppositiepartij, gekozen door bijna 1,5 miljoen mensen, vanwege zijn – mijn - uitlatingen op een verkiezingsavond.

Het OM wist zich gesteund en waarschijnlijk ook gestuurd door het kabinet. Waarvan de leden na de ministerraad over elkaar heen buitelden om schande te spreken over hetgeen de oppositieleider had gezegd en vervolging afdwongen.

Aangiftes werden vervolgens gefaciliteerd en geronseld. Voorgedrukte formulieren gemaakt en naar de moskee en de islamitische slager gebracht. Mensen zetten een handtekening terwijl ze vaak geen idee hadden wat ze tekenden, maar omdat de politie zei dat ze het ook niet met de uitspraken eens waren.
Een burgemeester liep in een feestelijke stoet voorop samen met de wethouders en honderden Marokkanen om aangifte te gaan doen.
Ze werden op het politiebureau ontvangen met koffie en thee, terwijl de fanfare een vrolijk deuntje speelde.

En tijdens het proces meneer de president, leden van het hof, bleken rechters net als eerder bij het Wilders 1-proces al een keer gebeurde bij de rechtbank, niet onpartijdig te zijn en werden gewraakt en vervangen. Het is allemaal te gênant voor woorden. Al tien jaar sta ik nu terecht, eerst voor het maken van een film – fitna - en nu voor net stellen van een vraag tijdens een verkiezingsavond. Waanzin.

Meneer de President, ik ben heel wat gewend en kan tegen een stootje. Ik ben zoals ik net zei al eerder vervolgd in Nederland en vrijgesproken. Landen als Iran en Pakistan, Saoedi-Arabië en Jordanië wilde me eerder vervolgen en de president van Indonesië heeft me voor de rest van mijn leven persona non grata gemaakt.

Als ik speech in Duitsland zit er preventief een OvJ in de zaal die me vooraf waarschuwt, de Britten hebben me al eens de toegang tot hun land ontzegt en na een paar uur vreemdelingendetentie op het vliegveld teruggestuurd – terwijl ik nog geen woord had gezegd – en in landen als Oostenrijk is aangifte tegen me gedaan.
Waarom? Omdat ik zeg wat ik denk en thema’s als de islam en het Marokkanenprobleem en alles wat daarmee te maken heeft niet schuw. En als je dat doet dan betaal je een hoge prijs. Dan sta je jarenlang in verschillende processen in rechtszalen wat veel tijd, geld en energie kost. Legal jihad heet dat, meneer de President.

Maar de prijs is niet alleen juridisch. Mensen willen ook vermoorden. Ik ben al ruim 14 jaar mijn vrijheid kwijt en leef met mijn vrouw in een safehouse van de overheid en kan geen stap zetten zonder dat zwaar bewapende helden van de politie bij me zijn. Eerder hebben we in kazernes en gevangenissen gewoond louter om veilig te zijn.
Ik sta op dodenlijsten van terreurclubs als al Qaida de Taliban Isis en andere moslimextremisten.
Alleen dit jaar al heb ik vele honderden waarschijnlijk meer dan duizend doodsbedreigingen uit binnen- en buitenland gekregen en recent nog een fatwa van een Pakistaanse geestelijke die moslims opriep mij te vermoorden. Een Pakistaanse moslim die daar gevolg aan wilde geven is eerder dit jaar in Den Haag gearresteerd.

Ik vertel u dit omdat ik dus eigenlijk allang een gevangene ben, mijn vrijheid al lang kwijt ben.
Maar de enige vrijheid die ik nog heb is de vrijheid van meningsuiting. En die laat ik me niet afpakken. Ik spreek omdat ik wil dat Nederland een vrij land blijft. Dat Nederland Nederland blijft. Daarom benoem ik problemen zoals de islamisering van Nederland, de massa-immigratie en ja inderdaad daarom spreek ik ook over het Marokkanenprobleem, over Marokkanen die zo ongeveer in alle verkeerde statistieken, van criminaliteit tot uitkeringsafhankelijkheid en terreur zijn oververtegenwoordigd.

Ik zal nooit zwijgen. Ik kan het niet en ik wil het niet. Ik sta voor het behoud van Nederland, onze identiteit, soevereiniteit, cultuur en onze vrijheid. Zwijgen is capituleren en capituleren is zelfmoord.
Niemand zal mij doen zwijgen zolang ik kan ademen.

Ik spreek nu aan het einde van een zogenaamde regiezitting. Die drie dagen lang duurde. Ik hoop dat u een einde maakt aan dit proces en het OM niet ontvankelijk verklaard. Maak een einde aan dit politieke proces. Stop deze charade.
En als u dat niet doet dan geef me op zijn minst de kans de dubieuze en kwalijke rol te laten onderzoeken van ministers in de beslissing tot het laten vervolgen van een oppositieleider.
Want deze zaak stinkt. En Het OM veegt in al haar arrogantie alle verzoeken van mijn verdediging van tafel, alle verzoeken zelfs na de wraking van het vorige Hof en toont zich daarmee opnieuw politiek gekleurd, niet onafhankelijk maar de handlangers van het kabinet dat een oppositieleider van toen en nu wil laten veroordelen.

Het OM heeft ook gelogen ook tegen uw Hof! Geen overleg tussen OM en Minister bleek niet de waarheid er was wel overleg! Pas na onderzoek van RTL pas na Kamervragen van mijzelf kwam de waarheid aan het licht.

Macht corrumpeert.

Laat u niet voor hun karretje spannen.

Honoreer onze verzoeken. Ze zijn redelijk en gepast.

Of nog beter doe wat rechtvaardig is: stop dit onzinnige proces.

Dank u
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
3 maanden 2 weken geleden - 3 maanden 2 weken geleden #53634 door katertje
Pieter Klein van RTL meldt op Twitter:
pieter klein
‏Geverifieerd account
@pieterkleinrtl
49 minuten geleden

Die notitie duikt dus vier en een half jaar later op, na officiele ontkenningen van OM tegenover rechtbank, rechter-commissaris en hof. En bestaan werd pas erkend na Wob van @RTLnieuws en kamervragen van @geertwilderspvv
Ongelooflijk

@pieterkleinrtl
53 min.
53 minuten geleden

Opmerkelijk, trouwens. De advocaat-generaal zei vandaag dat deze notitie - van 2 april 2014 - niet in het dossier van het college van PG’s zat

Bijlagen:
Laatst bewerkt: 3 maanden 2 weken geleden door katertje.
Meer
3 maanden 2 weken geleden - 3 maanden 2 weken geleden #53633 door katertje
Het gerechtshof kan snel klaar zijn met de rechtszaak tegen PVV-leider Geert Wilders. Het hoeft alleen maar te onderzoeken of de politiek in de persoon van oud-minister Ivo Opstelten (Justitie en Veiligheid) het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangespoord Wilders te vervolgen, naar aanleiding van diens uitspraken over 'minder Marokkanen'. Als het definitief bewijs daarvoor op tafel komt, heeft het OM zijn recht op vervolging gespeeld en kan het hof in een vroeg stadium de stekker uit het proces trekken.

Dat betoogde Wilders' advocaat Geert-Jan Knoops vrijdag in de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol, waar het Haagse hof een begin maakte met het hoger beroep van de zaak-Wilders. De PVV-leider is door de rechtbank veroordeeld voor onder meer groepsbelediging en discriminatie. Zowel Wilders als het OM tekenden beroep aan tegen dat vonnis.

In een urenlang pleidooi betoogde Knoops dat nagenoeg vaststaat dat Opstelten zich met de zaak heeft bemoeid en dat er overleg is geweest tussen diens ministerie en het OM. Dat zet een eerlijk proces tegen Wilders op de tocht, meent de advocaat, en vormt een mogelijke schending van het principe van de scheiding der machten. Knoops wil dat het hof Opstelten, voormalig OM-baas Herman Bolhaar en oud-topambtenaar Gerard Roes als getuige hoort.
Maandag verder

Knoops verwees onder meer naar de recente beantwoording van Kamervragen door de huidige minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. Daaruit blijkt volgens hem dat er sprake is geweest van overleg tussen ministerie en OM over de zaak-Wilders. Het OM heeft daar eerder niet de waarheid over gesproken, aldus de raadsman.
Knoops maakte gehakt van het vonnis van de rechtbank. De rechter is zich te buiten gegaan aan een ,,politiek waardeoordeel'' over een partijprogramma, vindt de raadsman. De discussie over de omstreden uitspraken van Wilders hoort niet thuis in de rechtszaal, maar in het parlement, meent Knoops.
De advocaat is nog niet klaar met zijn verhaal. Maandag zet hij zijn betoog voort. Vrijdag zal het OM reageren.

Wilders: Stop dit onzinnige, politieke proces
Aan het slot van een driedaagse regiezitting in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol heeft PVV-leider Geert Wilders het Haagse gerechtshof opgeroepen een einde te maken aan het strafproces tegen hem. „Niemand zal mij laten zwijgen, zolang ik kan ademen.”

Wilders vroeg het hof het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren. „Maak een einde aan dit politieke proces, stop deze charade. En als u dat niet doet, geef me dan tenminste de kans die dubieuze en kwalijke rol te onderzoeken van ministers, in de beslissing van het laten vervolgen van een oppositieleider.”
„Deze zaak stinkt”, aldus Wilders. „Het OM toont zich politiek gekleurd, niet onafhankelijk en handlangers van het kabinet dat een oppositieleider de mond wil snoeren en wil laten veroordelen.”
Volgens Wilders heeft het OM meerdere malen gelogen, ook tegen het hof. Het OM stelt dat er geen overleg is geweest met de minister over Wilders’ vervolging. „De waarheid is dat er wél een overleg was. Alleen dat al is aanleiding om te twijfelen en om te willen onderzoeken wat de waarheid is geweest.”

Het hof beslist op 10 januari over de onderzoekswensen van Wilders en raadsman Knoops. Zij willen onder anderen Opstelten als getuige horen, als het hof er niet direct al toe overgaat het OM naar huis te sturen en het proces te beëindigen
Laatst bewerkt: 3 maanden 2 weken geleden door katertje.
Meer
3 maanden 2 weken geleden #53610 door katertje
Als je kijkt hoe sterk de band was tussen Ivo Opstelten en Mark Rutte, dan is niet voorstelbaar dat Opstelten aandrong op vervolging van Geert Wilders zonder dat Mark Rutte daarvan wist.

Frank Berkemeier zette de feiten op een rij, en fronste.

2012: Rutte was daarover zo kwaad dat hij Wilders toe beet dat hij ‘dat partijtje’ van hem bij verkiezingen zou ‘decimeren tot de laatste zetel’.

2014: “Ik krijg er een vieze smaak van in mijn mond”, zei de premier tegen RTL Nieuws-verslaggever Steven Schoppert, die vroeg of de PVV-leider te ver was gegaan. “Te ver gaat hij al jaren, dat is niet nieuw meer”, antwoordde Rutte.

2018: Een bron meldde dat toenmalig VVD-minister Ivo Opstelten, voordat het Openbaar Ministerie een beslissing nam, bij het OM had aangedrongen op het instellen van strafvervolging. Hij zou zijn opvatting persoonlijk – of via een topambtenaar – kenbaar hebben gemaakt aan de top van het OM. De bron was een hoge ambtenaar, die dit soort dingen beroepsmatig kon weten.

Sluit het een het ander uit? Geen idee, maar het lijkt mij handig dat naast Ivo Opstelten ook Mark Rutte als getuige wordt opgeroepen in het politieke showproces tegen de PVV-voorman.

Ik kan mij niet voorstellen dat Opstelten het interveniëren zelf heeft verzonnen, en als hij het zelf verzonnen had, kan ik mij niet voorstellen dat Rutte niet op de hoogte was,schrijft Berkemeier.
Opstelten en Rutte zijn 2 handen op een buik zoals u in onderstaande quotes via Business Insider kunt lezen:
Vanaf het begin vond Mark Rutte VVD’er Ivo Opstelten als trouwe bondgenoot aan zijn zijde.

Waar hij over sprak? Ik zou het niet meer weten”, zegt Opstelten ruim vijfentwintig jaar later tegen Sitalsing. “Maar ik zei meteen tegen de algemeen secretaris Wim van den Berg: ‘Dát is hem. Hij moet het worden. Onze politieke voorman in de toekomst.
Opstelten is dermate onder de indruk dat hij Rutte voordraagt als zijn opvolger als vicevoorzitter van het hoofdbestuur.
Ivo Opstelten schiet Rutte te hulp. Hij trommelt zeven andere VVD-zwaargewichten op en samen zetten ze zich in voor Ruttes campagne voor het lijsttrekkerschap.
Tijdens de perspresentatie vraagt een journalist of dat betekent dat Holocaust-ontkenning mag van de VVD. Ja, antwoordt Rutte. Dan is het hek van de dam. Het is anderhalve week voor de Europese Verkiezingen; een rel kan de VVD niet gebruiken. Rutte en andere VVD-coryfeeën proberen de schade te beperken. De VVD verliest uiteindelijk een van de vier zetels in Brussel. Ook hierin speelt Ivo Opstelten, op dat moment partijvoorzitter, een grote rol. Hij professionaliseert de campagne en zorgt dat de VVD zich richt op herkenbare thema’s als meer asfalt, lagere belastingen en veiligheid. Opstelten maakt van de VVD weer een eenheid.

U leest het goed. Waar Rutte was, was Opstelten en waar Opstelten was, was Rutte. Opstelten als beschermheer van Mark Rutte, zijn bondgenoot, zijn vertrouwensman.
Ivo Opstelten drong bij het OM aan op strafvervolging van Geert Wilders, iets waar het OM gretig gehoor aan gaf. De politie, die ook onder Opstelten ressorteerde, werkte met voorbedrukte aangifteformulieren en hielp met aangiftes tegen de PVV-politicus.

Ik begrijp dat het hier gaat om aanwijzingen en geen bewijs. Toch, waar rook is, is vuur. Er zijn te veel toevalligheden om die onbeantwoord te laten. Ik hoop dat Knoops zijn zin krijgt om Opstelten te bevragen en ik hoop dan dat Knoops vragen stelt over de rol van Mark Rutte in deze onverkwikkelijke zaak die onze vrijheid van meningsuiting direct bedreigt.
bron: Veren of Lood

Ook Binnenlandse Zaken bemoeide zich met vervolging van Geert Wilders, zegt advocaat Geert-Jan Knoops
Niet alleen het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar ook dat van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft zich bemoeid met de vervolgingsbeslissing in de zaak-Wilders. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops maandag op de tweede dag van de regiezitting van het strafproces in hoger beroep tegen PVV-voorman Geert Wilders. De strafzaak tegen Wilders is een politiek proces, zo bleef Knoops benadrukken.

Knoops heeft vorige week al uitvoerig betoogd dat er politieke druk op het Openbaar Ministerie is uitgeoefend om tot vervolging van Wilders over te gaan. Het OM heeft dat tegengesproken, het zegt die beslissing geheel zelfstandig te hebben genomen. Duizenden mensen deden aangifte tegen de PVV-voorman.

Volgens Knoops moet de hele gang van zaken leiden tot het snel afblazen van het hele proces-Wilders. Om de stellingen over de politieke druk te staven, wil hij dat onder meer oud-minister Ivo Opstelten (Justitie en Veiligheid), ex-OM-topman Herman Bolhaar en enkele oud-topambtenaren van beide departementen als getuige worden gehoord.

De zaak tegen Wilders is van meet af aan politiek van aard geweest, betoogde Knoops. Hij verwees onder meer naar uitspraken van toenmalig vicepremier Lodewijk Asscher, die zei dat hij ‘met walging’ kennis had genomen van de uitspraken van Wilders. Asscher ging ook op de stoel van de rechter zitten, aldus Knoops, door te zeggen dat er sprake was van discriminatie.
Knoops was vandaag de hele dag aan het woord.

wordt vervolgd
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
3 maanden 2 weken geleden - 3 maanden 2 weken geleden #53594 door katertje
Het is weer zover. Het tweede hoger beroep (na de wraking eerder dit jaar) in Wildersproces 2.0 is begonnen. En het onderwerp waarmee de verdediging begint is verre van mals.
Advocaat Knoops start met de beschuldiging dat de rechtbank een politiek waardeoordeel heeft gegeven en heeft zich hiermee schuldig gemaakt aan schending van de Trias Politica: de scheiding van de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht.

Knoops wil dat er onderzoek wordt gedaan. Het soort onderzoek dat justitie en het OM naar zichzelf hadden moeten doen, maar waarbij tot op heden klaarblijkelijk alleen is gekeken naar de maskeerbaarheid van de feiten. Pieter Klein van RTL meldde gisteren (zie elders op dit forum) dat op vragen aan minister Grapperhaus ditmaal een ander antwoord kwam over contacten over de zaak-Wilders tussen minister en OM dan eerder erkend:

De hoogste baas van het Openbaar Ministerie heeft in het "minder-Marokkanen-proces" tegen Wilders besproken met de toenmalige VVD-minister Opstelten van Justitie. De toenmalige voorzitter van het college van procureursgeneraal, Herman Bolhaar, besprak onder meer de aangiftes tegen Wilders op 2 april 2014. ”Wilders – procedure besproken – 1000 aangiftes”, zo staat in een document, waarvan het bestaan nu voor het eerst wordt bevestigd. Het gaat om een korte aantekening naar aanleiding van een regulier periodiek overleg tussen toenmalig minister Opstelten en de toenmalig hoogte baas van het OM op 2 april 2014..

Dat is nieuws, want:
Begin dit jaar heeft het College van procureurs-generaal officieel tegenover het Gerechtshof ontkend dat er ooit overleg is geweest met ambtenaren of ministers over de aangiftes tegen Wilders, wegens diens ‘minder-Marokkanen’-uitspraak.

In die zin zijn de antwoorden van Grapperhaus dan ook een breuk met wat je al bijna een traditie kunt noemen:Ook naar de Tweede Kamer is door verschillende ministers van Justitie altijd gesuggereerd dat van overleg met het OM over de vervolging van de PVV leider geen sprake was.

De rechtbank oordeelde volgens Knoops ook ten onrechte dat Wilders een bevolkingsgroep wegzette als minderwaardig, en dat zijn uitspraken niet stroken met het partijprogramma van de PVV. Knoops: ,,Wat matigt de rechtbank zich aan door dat te stellen?”

Ook aan het hof wordt nu door het Openbaar Ministerie gevraagd om een politiek oordeel, aldus Knoops

Alleen al om die reden zou het hof het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk moeten verklaren in de vervolging vanwege een schending van de scheiding der machten. Maar ook omdat in de ogen van de verdediging inmiddels is aangetoond dat toenmalig minister Opstelten van Veiligheid en Justitie druk heeft uitgeoefend op het OM om Wilders te vervolgen, terwijl het OM altijd heeft ontkend dat dat het geval zou zijn.

Zowel de rechtbank als het hof zijn daardoor onjuist voorgelicht en zelfs misleid, zegt de verdediging, die vindt dat Wilders daardoor is geschaad in zijn recht op een eerlijk proces. De advocaat vraagt het hof om Opstelten op te roepen als getuige, en ook de voormalige baas van het OM Herman Bolhaar en ex-directeur-generaal van het ministerie Gerard Roes.

Volgens Knoops is sinds de veroordeling van Wilders door de rechtbank, een uitspraak gedaan door het Amsterdamse hof in een vergelijkbare zaak van Thierry Baudet tegen minister Kajsa Ollongren. De minister beschuldigde Baudet in een lezing van racisme. Op zijn beurt deed Baudet aangifte van smaad en laster. Het OM wilde de minister niet vervolgen, en ook het hof oordeelde dat Ollongren haar uitspraken deed in het kader van een politiek debat. Als Baudet haar ter verantwoording wilde roepen, dan is het parlement daarvoor de geëigende plek, aldus het hof.

Knoops en Wilders hebben steeds betoogd dat de discussie over de Minder Marokkanenuitspraak ook thuishoort in het parlement, en niet in de rechtszaal. Waarom wordt dat van Ollongren wel aangenomen, en van Wilders niet, vroeg Knoops, die steeds benadrukte dat de uitspraken van Wilders uit hun context zijn gerukt.


Het OM zei bij aanvang van de zaak ervan overtuigd te zijn dat Wilders zich wel degelijk schuldig maakte aan strafbare discriminatie. Het OM zegt ,,de wettelijke norm te willen markeren door de PVV-leider in het openbaar ter verantwoording te roepen, en is het oneens met het besluit van de rechtbank om Wilders geen straf op te leggen.
Laatst bewerkt: 3 maanden 2 weken geleden door katertje.
Meer
10 maanden 3 dagen geleden - 10 maanden 3 dagen geleden #52324 door katertjeAdvocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops leggen uit bij Pauw dat het wrakingsverzoek werd gehonoreerd vanwege duidelijke bevooroordeeldheid Hof. Dat het onbegrijpelijk is dat het Hof niet wilde onderzoeken waarom Pechtold NIET vervolgd wordt.

In Nederland gebeurt een wraking niet vaak. En als het wel gebeurt, dan houdt de wrakingskamer zich over het algemeen in. Maar in de zaak Wilders was dat anders. De wrakingskamer veegde werkelijk de vloer aan met het Hof… en concludeerde dat de beslissing van het Hof om geen onderzoek te doen naar de manier waarop het OM omging met de zaak tegen Alexander Pechtold aantoonde dat de rechters bevooroordeeld waren.

Wilders en zijn advocaten vinden het namelijk buitengewoon merkwaardig dat het OM niets doet tegen Pechtold, terwijl die toch echt een hele groep mensen – Russen – beledigde en wegzette als een stel leugenaars. In het geval van de D66’er heeft het OM besloten dat hij die uitspraak deed in ‘het grotere maatschappelijke debat,’ maar als Wilders iets over Marokkanen zegt, gelden er opeens andere regels. Dat is merkwaardig. Daarom wilden de advocaten en Wilders onderzoeken of er sprake is van willekeur – als de conclusie is dat dit zo is, moet het Hof het OM niet-ontvankelijk verklaren, wat einde rechtszaak betekent.

Het Hof wees dat verzoek echter af. De manier waarop die afwijzing beargumenteerd werd is volgens de wrakingskamer beneden alle peil.

En dat is niet alles, lieten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops gisteren weten bij Pauw......
pauw.bnnvara.nl/media/385066

Ook is het ze opgevallen dat de politie in het geval van Wilders actief op zoek ging naar mensen die aangifte wilden doen( met voorgedrukte aangiftes en al), maar dat ze aangifte doen tegen Pechtold juist zoveel mogelijk probeerde te ontmoedigen
Ook dat is buitengewoon merkwaardig.

De wrakingskamer is daar in mee gegaan. De wrakingskamer zegt niet dat het besluit van het Hof verkeerd was. De kamer zegt dat de argumentatie van het Hof buitengewoon zwak is, en dat dit aantoont dat het Hof bevooroordeeld is tegen Wilders. Dat is belangrijk, maar tegelijkertijd is het wel zo dat de wrakingskamer concludeert dat er op zijn minst parallellen bestaan tussen de uitspraken van Wilders en Pechtold.

Het nieuwe Hof zal het verzoek opnieuw moeten bekijken...en het zou erg vreemd zijn als het nieuwe Hof het besluit van het eerdere Hof in stand houdt. Dus waarschijnlijk komt dat onderzoek er gewoon...
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 10 maanden 3 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
10 maanden 4 dagen geleden - 10 maanden 4 dagen geleden #52321 door katertje
Rechter Wrakingskamer:

Het hof dat gisteren de onderzoekswensen van de advocaten van Wilders afwees, heeft dat volgens de wrakingskamer niet goed onderbouwd. "Daarmee is sprake van een onbegrijpelijke beslissing", oordeelt de wrakingskamer. De vrees van Wilders dat de Haagse raadsheren vooringenomen zijn is volgens de wrakingskamer dan ook gerechtvaardigd.
Het hof noemt de motivering van de strafkamer "te summier" en "onbegrijpelijk".

Gerechtshof Den Haag kent wrakingsverzoek Wilders toe
De wrakingskamer stelt dat op voorhand niet uitgesloten kan worden dat er in elk geval zekere parallellen bestaan tussen de uitlatingen van Wilders en Pechtold.

Lees hier de volledige uitspraak van de wrakingskamer
www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contac...ders-toegewezen.aspx

> De wrakingskamer wijst verzoek van de advocaat Knoops toe. De imago schade voor de rechterlijke macht is enorm. Een regelrechte blamage en afgang voor de president van het gerechtshof Den Haag. Men staat letterlijk en figuurlijk in zijn juridische hemd (lees toga).
Laatst bewerkt: 10 maanden 4 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
10 maanden 4 dagen geleden #52320 door katertje
Grote overwinning voor Wilders in hoger beroep, wrakingsverzoek toegewezen !

Proces in beroep minstens half jaar vertraagd
Het wrakingsverzoek van Geert Wilders is toegewezen. De rechters van het Haagse gerechtshof die volgens Wilders de schijn van partijdigheid hebben gewekt, worden van de zaak afgehaald. Dat heeft de wrakingskamer vrijdag bepaald. Drie andere rechters zullen met de zaak aan de slag moeten.

Wilders en zijn raadsman Geert-Jan Knoops deden het wrakingsverzoek donderdag, tijdens de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Wilders. Het hof had daarvoor elf zittingsdagen uitgetrokken. De geslaagde wraking zal leiden tot vertraging en een streep door die planning.
Vertraging
De behandeling van de strafzaak tegen PVV-leider Geert Wilders loopt zeker een half jaar vertraging op. Na het toegewezen wrakingsverzoek moet het gerechtshof Den Haag nieuwe raadsheren aanwijzen die zich over de zaak moeten buigen.
„Zij moeten zich inlezen in het dossier en daar is tijd mee gemoeid”, aldus persraadsheer Kiki Plugge vrijdag. „Daarbij is dit een grote zaak die ingepland moet worden in de rest van het schema van het hof.”
Eind 2016 werd Wilders veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. Het OM wilde een hogere straf en vond dat hij ook moest worden veroordeeld voor het aanzetten tot haat.
Circa 6500 mensen hebben aangifte gedaan tegen de PVV-voorman vanwege zijn ’minder Marokkanen’-uitspraak.
’Rechters veroordeeld’
Zwemmen met de handen op de rug gebonden. Dat is wat het hof Den Haag hem dwingt om te doen, vindt Geert Wilders. De PVV-leider zei dat nadat hij donderdag op de eerste dag van het hoger beroep in de minder Marokkanenzaak, het hof wraakte.

Helemaal verrassend was dat niet. Wilders maakte in deze zaak al drie keer eerder gebruik van het wapen – twee keer bij de rechtbank en een keer bij het hof - omdat hij van mening is dat zijn rechters bevooroordeeld zijn.

Steen des aanstoots was dit keer dat het hof het niet nodig vond om de zaak aan te houden voor nader onderzoek naar de reden waarom D66-leider Alexander Pechtold niet wordt vervolgd voor zijn uitspraak over Russen. Nadat minister Halbe Zijlstra zich gedwongen zag om af te treden vanwege een leugen over een ontmoeting met Poetin, zei Pechtold: „Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zelf zijn fouten rechtzet.”
Het OM vond dat Pechtold zijn opmerking maakte in het kader van „het maatschappelijk debat” en dus niet strafbaar is, maar dat dat voor Wilders niet opgaat.

Volgens Wilders en zijn verdediging is de opmerking van Pechtold van dezelfde orde als de minder Marokkanenuitspraak van Wilders in 2014. Zij wilden daar nader onderzoek naar laten doen. „Dat had u ons moeten gunnen”, aldus een teleurgestelde Wilders. „Het gelijkheidsbeginsel is de basis voor onze rechtsstaat.” De PVV-leider benadrukte nog wel dat hij helemaal niet wil dat Pechtold wordt vervolgd. „Maar ik vind dat ik evenmin moet worden vervolgd. Gelijke monniken, gelijke kappen.”
Het hof vond onderzoek naar de strafbaarheid van de uitlatingen van Pechtold, niet relevant voor de zaak tegen Wilders.

Ook zei het hof dat een beslissing om vervolging in te stellen is voorbehouden aan het Openbaar Ministerie. „Daar gaat het hof niet over.”
Vooringenomenheid
Volgens advocaat Geert-Jan Knoops geeft het hof daarmee blijk van vooringenomenheid. De raadsman wees erop dat 85 procent van de verzoeken van de verdediging is afgewezen. Ook daaruit zou vooringenomenheid blijken.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
10 maanden 5 dagen geleden - 10 maanden 5 dagen geleden #52314 door katertje
WRAKING !

UPDATE 15.54 uur - Het proces in hoger beroep tegen PVV-leider Geert Wilders ligt weer stil. Volgens advocaat Knoops heeft het hof blijk gegeven van vooringenomenheid door te stellen dat het OM voldoende heeft gemotiveerd waarom Pechtold niet wordt vervolgd. Wilders heeft het hof gewraakt.

De politicus kwam donderdag hard in aanvaring met de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie. Die zei het te betreuren dat Wilders zich op zijn zwijgrecht beroept en nodigde hem uit toch het debat aan te gaan.
Wilders begon daarop op zijn stoel te draaien. „Wilt u iets zeggen meneer Wilders?”, vroeg de aanklager. „Niet bepaald nee”, schamperde de politicus. Kort daarna legde Wilders de rechter uit dat zijn weigering principieel is. „Het debat ga ik aan met iedere collega in de Tweede Kamer. Ik vind dat ik hier niet hoor te staan. Daarom weiger ik principieel alle vragen te beantwoorden die in de Tweede Kamer thuishoren.”

Laatst bewerkt: 10 maanden 5 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
10 maanden 6 dagen geleden - 10 maanden 4 dagen geleden #52312 door katertje
Er is sprake van een opzichtige selectieve verontwaardiging van het OM. Experts zoals rechtsgeleerde Theo de Roos, zeggen dat de "Rus van Pechtold" een soortgelijke zaak is als de "Marokkaan van Wilders". Maar voor Pechtold vond het OM geen grond tot vervolging.

Als Wilders had gesproken over minder Belgen of Fransen, dan had dat geen enkele slapende hond binnen het OM wakker gemaakt. (nee, ook niet die bij Van der Valk slapen!) Maar nu...G-sus een Marokkaan, een islamiet!
Opzij, opzij, opzij....

Dáár zit de angel! Die Marokkanen zijn moslims. Het gaat het OM primair om kritiek op de islam strafbaar te stellen. En dan voornamelijk de snoeiharde kritiek van Geert Wilders. Want toen die twee van de PvdA, Spekman en Samsom, het laakbare gedrag van Nederlandse Marokkanen breed aan de orde stelden, werd geen vervolging ingesteld. Because...All animals are equal.

Minder Marokkanen kan mijn instemming wegdragen. Immers, minder Marokkanen betekent minder geweld, religieuze krankzinnigheid, minder spuug in nekken, minder zelfmedelijden-cultus en minder druk op sociale voorzieningen.
Minder Marokkanen betekent een leuker en veiliger land.

De Belgische regering was ook van mening dat Molenbeek ongemoeid gelaten moest worden.
In Bataclan plukten ze de vruchten van het Virtue Signalling.
Laatst bewerkt: 10 maanden 4 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.386 seconden