Vraag Uw organen staatseigendom ??

Meer
6 maanden 1 week geleden #52813 door katertje
Steeds meer Nederlanders geven aan dat ze geen donor willen zijn, blijkt uit gepubliceerde cijfers van het CBS.

Het aantal mensen dat expliciet aangeeft geen organen te willen afstaan is tussen 2014 en halverwege de maand maart van dit jaar toegenomen met ruim 300.000 registraties. In totaal gaat het om 1,9 miljoen Nederlanders.

Wat de beweegreden is om geen toestemming te geven voor orgaandonatie is niet onderzocht. Het CPB verzamelt alleen de cijfers. Maar het valt wel op dat de stijging is ingezet op het moment dat D66-Kamerlid Pia Dijkstra "haar" donorwet lanceerde. Het aantal Nederlanders dat wel toestemming geeft voor orgaandonatie is in dezelfde periode ook gestegen maar met 200.000 minder hard.

Door de invloed van de maatschappelijke discussie zijn mensen er bewuster over gaan nadenken, zegt een CBS-woordvoerder.

Opvallend is dat bepaalde groepen in de samenleving gemiddeld genomen vaker laten registreren dat ze absoluut geen organen willen afstaan. In gemeenten waar veel christenen wonen, de zogenoemde Biblebelt, is het aantal registraties hoger dan in andere delen van Nederland. Met name onder orthodoxe christenen zijn er religieuze bezwaren tegen orgaandonatie.

Onder allochtonen is er een spectaculaire stijging bij Marokkanen. In twee jaar tijd is het aantal Nee-registraties opgelopen van 38.000 tot 82.000. Onder Turken en Surinamers is de weerstand minder groot
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
9 maanden 1 week geleden #52258 door katertje
De eerste horde voor de komst van een raadgevend referendum over de donorwet is genomen. De Kiesraad heeft bekendgemaakt dat de eerste drempel van minimaal 10.000 handtekeningen ruimschoots is gehaald.

Er zijn in totaal 41.887 geldige handtekeningen opgehaald.

Geen Stijl, de initiatiefnemer van het referendum, krijgt nu tot 14 juni de tijd om 300.000 handtekeningen te verzamelen.

Of we dan daadwerkelijk naar de stembus mogen is nog maar zeer de vraag. Want het super-democratische kabinet Rutte-III met als coalitiepartner Nederlands grootste pleitbezorger voor meer democratische inspraak van de Nederlandse burgers ...D 66....wil namelijk af van het raadgevend referendum en de kans is groot dat de Eerste Kamer - nog zo'n toonbeeld van democratie en burgerzijn - nog vóór zomer stemt over de afschaffing.

Het kabinet krijgt dan de touwtjes in handen...die zou er voor kunnen kiezen om het offficiële besluit later in het Staatsblad te publiceren en zo ruimte maken voor nog een laatste referendum. Pas na de publicatie is afschaffing van het referendum een feit.

Ik hou m'n hart vast ( voor Pia Dijkstra c.s. d'r mee aan de haal gaat)
Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #49448 door katertje
Sinds de Tweede Kamer een nieuwe wet aannam over orgaandonatie rijst het aantal mensen dat absoluut niet wil dat hun organen na hun dood naar een ander gaan, de pan uit.

Een extra 170.000 mensen hebben sindsdien officieel in het donorregister laten vastleggen geen orgaandonor te willen zijn. Vlak nadat het donorplan van D66 half september vorig jaar groen licht kreeg, was er ook al een dikke plus te zien in het aantal ’nee-zeggers’: dik 83.000 extra. Die stijging zet dus door.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra, indiener van het donorplan, houdt zich groot. „Het doel van onze wet is dat mensen hun keuze kenbaar maken. Een nee-registratie is duidelijkheid. Daarmee maken we het voor de nabestaanden en artsen een stuk minder moeilijk.”

Veel mensen beseffen niet dat als je donor wordt, je meestal geen orgaan zult doneren als je al overleden bent. Want organen uit dode lichamen zijn onbruikbaar, omdat er al binnen een paar minuten beschadiging optreedt door zuurstofgebrek. Donororganen worden dus vrijwel altijd uit een levend lichaam gehaald. Alleen als ze je direct na je dood al naar een operatiekamer kunnen krijgen (bijvoorbeeld na een mislukte reanimatiepoging in het ziekenhuis) zijn organen uit een dood lichaam nog bruikbaar.
Bij de meeste orgaandonaties is dit niet het geval.


Bijlagen:
Laatst bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor
Meer
1 jaar 8 maanden geleden - 1 jaar 8 maanden geleden #49287 door katertje
De morbide puinhoop omtrent orgaandonatie zou regeringsformatie kunnen bepalen’

Mogelijk te veel haken en ogen aan het dossier om D66 binnenboord te houden

De gehele donordiscussie is omgeven door emoties; begrijpelijke emoties. Wat kan je nog doen voor een ander na je dood? Wat als een deel van jou nog een verder leven kan schenken aan iemand anders? Wanneer zou je wel en wanneer zou je niet als donor willen fungeren? Ben je het eens met de nieuwe wet die stelt dat je automatisch orgaandonor bent mits je anders aangeeft? In de brei van feiten en emoties worden echter essentiële zaken onbesproken gelaten. Ik werd door een kennis van mij (Annet Wood) op de hoogte gebracht van wat zich in donorland allemaal afspeelt. Zo zijn in veel gevallen de orgaandonoren niet echt dood, maar hersendood. Dit is een semi-medisch semi-juridisch construct om orgaandonaties mogelijk te maken. Wat dit precies inhoudt is bij velen onbekend en de betrokken instanties doen er te weinig aan om de informatievoorziening te verbeteren, waardoor al snel de perceptie kan ontstaan dat zij het graag zo willen houden om potentiële orgaandonoren niet af te schrikken. Hoe dan ook, de betrokken instanties verzaken enerzijds in hun plicht om volledige en accurate informatie te verschaffen en anderzijds door de keuzemogelijkheden voor donoren niet uit te breiden.

Maak onderscheid
Potentiële orgaandonoren zijn in vier categorieën in te delen (zie hier details, PDF):
www.transplantatiestichting.nl/sites/def...n_weefseldonatie.pdf
1. Mensen die met ernstig hersenletsel zijn opgenomen en waarbij volgens de regels de hersendood is vastgesteld. Zij kunnen maximaal doneren
2. Mensen met ernstig hersenletsel waarbij de hersendood niet kon worden vastgesteld, zij moeten binnen een tot twee uur na het beëindigen van de levens ondersteunende machines overlijden,
3. Mensen zijn die na een acute hartstilstand niet meer succesvol konden worden gereanimeerd. Zij kunnen als donor worden ingezet indien de omstandigheden in het ziekenhuis dit toelaten (Dit komt weinig voor, maar gebeurt wel)

4. Mensen die vrijwillig voor euthanasie kiezen
Categorie 1 is donatie na de hersendood; zij sterven anderhalf tot twee-en-een half uur na het aanvangen van de operatie omdat dan de beademing etc, wordt uitgezet.
Categorieën 2, 3 en 4 zijn donatie na de hartdood,  dan wordt vijf minuten no-touch aangehouden. Deze mensen kunnen een beperkt aantal organen doneren, daarom heeft groep 1  de voorkeur.
In deze column zal ik focussen op categorie 1.

Foutieve informatie
Het feit dat deze verschillende categorieën bestaan, maar dat het donorregister dit onderscheid niet maakt, is op zijn minst frappant te noemen. De overheid deed dat eerst ook niet in haar orgaandonatiefolders; pas na een klacht van Annet Wood bij de reclame Code Commissie oordeelde deze in november 2016 dat het onderscheid tussen hersendood en hartdood gemaakt moest worden.
Echter, de problemen hielden daar niet op want het inschrijfformulier van het donorregister, dat onlosmakelijk verbonden is met de overheidsfolder, wordt dat onderscheid nog steeds niet gemaakt. De Reclame Code Commissie heeft op 20 februari 2017 uitgesproken dat het onderscheid ook op het inschrijfformulier gemaakt dient te worden. Hier is tot op heden nog geen gehoor aan gegeven.

Heikel punt voor de formatie
Zo komt de initiatiefwet van Pia Dijkstra (D66) in een heel ander daglicht te staan; want dan zou iedereen orgaandonor worden (mits anders vermeldt door persoon in kwestie) terwijl de overheid en de betrokken instanties nog steeds weigeren de juiste informatie te verstrekken. Gezien de moeizame formatiegesprekken, zal een gesprek hierover tussen D66 enerzijds en CU, SGP en CDA anderzijds nog stroever verlopen. Het D66 idee van voltooid leven is dan helemaal onbespreekbaar.

Dood is toch dood?
Veel mensen zeggen dat donoren toch niet uitmaakt, want je bent toch dood. Tot nu toe lijkt het bureaucratisch geneuzel met termen zoals hartdood en hersendood, maar dat is het niet. Hieronder behandel ik de bezwaren.

Probleem A: hersendood is niet dood
De diagnose hersendood is een semi-juridisch semimedisch construct dat orgaandonaties van levende patiënten mogelijk maakt. Immers, personen die in coma liggen, leven nog; hetgeen wat hen dus ook zo geschikt maakt om als donor te fungeren (de organen blijven goed omdat het lichaam nog in leven is. Het probleem was dus dat je een levende niet van een orgaan mag ontdoen wat de dood tot gevolg heeft, dat is immers doodslag of moord. Ofwel, hersendode donoren zijn levende donoren.

Probleem B: valse zekerheden
Nu zou dit niet een heel groot probleem zijn als de medische wereld met zekerheid zou weten dat de persoon in kwestie inderdaad hersendood is en nooit zal herstellen. Echter, er zijn genoeg gevallen bekend waarin de hersendode persoon herstelde. Met het vaak blinde geloof van mensen in medici en de wetenschap, wordt de diagnose hersendood (“kasplantje”) vaak als feit aangenomen en niet als aanname. De diagnose hersendood staat dus niet gelijk aan nul kans op herstel. Dit zou duidelijk gemaakt moeten worden naar (potentiële) donoren. Het is prima om een keuze te maken, maar deze moet wel geïnformeerd zijn. De overheid schiet in dezen dus tekort.
Intermezzo: nog een probleem: uiteenlopende protocollen
Een soortgelijk probleem doet zich ook voor bij hartdood; daarbij wordt in Nederland 5 minuten gewacht vooraleer de organen worden weggehaald. Dit terwijl de hartstichting stelt dat tot 6 minuten een patiënt nog te reanimeren valt. Medische meningen en protocollen lopen ook hier uiteen; zo hanteert Italië 20 minuten no-touch, in Oostenrijk en Zwitserland 10 minuten en in Australië slechts 2 minuten. Kortom, onzekerheid alom of de patiënt wel echt ten dode is opgeschreven.

Probleem C: onverdoofd opereren
Verder wordt bij het weghalen van de organen bij categorie 1, de donor niet standaard verdoofd maar krijgt hij wel spierverslappers om verkramping van de spieren en afweerbewegingen van de ledematen tegen te gaan (zie pagina 68 van dit rapport (PDF)). De gangbare medische mening is dat hersendode patiënten niet meer kunnen voelen en dat dit soort automatische reflexen zijn (“kip zonder kop”idee), maar er zijn genoeg medici die hun twijfels hebben bij deze aanname. Verdoving zou dus op zijn minst verplicht gesteld moeten worden en wederom, zou de overheid zorg moeten dragen voor de juiste informatievoorziening in dezen.

Probleem D: zichzelf voorspellende test
Om de hersendood vast te kunnen stellen, moet de persoon in kwestie een reeks testen ondergaan. Zo is een EEG (PDF) (om hersenactiviteit vast te stellen) een standaard test (alhoewel ook hier aan getoornd wordt in sommige landen, waaronder Nederland; zij willen af van een verplichte EEG). Een andere, wat vreemde test is de apneutest. Hier wordt de patiënt minutenlang van de beademingsapparatuur gehaald om te kijken of hij zelfstandig kan ademen. Kan hij dit wel, dan is hij niet hersendood. Dit deed mij denken aan mijn geschiedenislessen over de Middeleeuwen waar een vrouw die beschuldigd wordt van hekserij in het water wordt gegooid om te kijken of zij blijft drijven (dan is ze een heks) of zinkt en verdrinkt (dan is ze onschuldig). De apneutest kan immers zelf ook onherroepelijke schade toebrengen, waardoor de kans op herstel dan inderdaad naar nul afglijdt. Dit gaat helemaal op aangezien de apneutest vaak meerdere keren wordt uitgevoerd. De overheid zou hier dus op zijn minst moeten toezien op de juiste informatievoorziening naar (potentiële) donoren en wellicht een wijziging in het protocol moeten afdwingen.

Urgente actie nodig
Al met al zou het duidelijk gemaakt moeten worden aan potentiële en bestaande orgaandonoren dat hersendood, niet echt dood is en dat de kans op herstel wel degelijk aanwezig is. Verder moet er een onderscheid gemaakt worden op het orgaandonatieformulier tussen hersendood en hartdood en zal het protocol om dit vast te kunnen stellen (o.a. de apneutest) uitvoerig aan bod moeten komen. Ook de procedure omtrent het weghalen van de organen zonder verdoving zou verboden moeten worden; de (potentiële) donoren zou dus duidelijk gemaakt moeten worden dat niet met zekerheid vast te stellen is dat de donor niets voelt.
Eigenlijk zou het donorregister zou een soort toetsingsexamen moeten houden die donoren moeten afleggen; iets wat bijvoorbeeld beleggers moeten doen vooraleer zij in bepaalde beleggingsproducten (zoals opties, Turbo’s en CFD’s) mogen beleggen; ze moeten dus eerst aantonen  dat ze over voldoende kennis beschikken. Hierna zou er een uitgebreidere keuzemenu moeten komen zodat de potentiële donor precies kan aangeven wanneer hij wel of niet als orgaandonor wil fungeren. Prima dat mensen hun organen willen doneren, maar wel met alle relevante informatie in de hand en de daarbij horende keuzemogelijkheden.
Het zou mij in ieder geval niet verbazen als dit nog invloed gaat hebben op de formatiebesprekingen; D66 zou zo maar eens uit de boot kunnen vallen.Alexander Sassen van Elsloo (overname artikel met toestemming van auteur)
The Post Online
Alexander Sassen van Elsloo is oprichter van Sassen Research & Consultancy Company. Voorheen was hij head of research bij Hobart Capital Markets in Londen en deed hij aandelen- en hedgefundsales bij onder andere Kepler, MF Global en Rabo Securities.


 
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 1 jaar 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
Meer
2 jaren 5 maanden geleden - 2 jaren 5 maanden geleden #46578 door katertje
D66 sleept op bizarre wijze wet binnen. Vanaf vandaag staat het u als burger niet langer vrij zelf te bepalen of en wanneer u over orgaandonatie denkt. Vanaf heden bent u automatisch orgaandonor, tenzij u specifiek aangeeft dat niet te willen zijn. Uw lichaam en uw organen zijn vanaf heden automatisch staatseigendom, tenzij u zichzelf daarvan actief vrijpleit. Pyrrhus overwinning van Pia Dijkstra. Voor 150 levens iedereen staatseigendom. Dood is dood, dus pluk ze maar leeg. Doen ze nu ook al.

Advies: Even 5 minuten tijd nemen en formuliertje invullen. 5 minuten voor een handeling die de rest van je leven telt.

De nieuwe donorwet is aangenomen door de Tweede Kamer vanwege een gemiste trein. Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren was van plan om tegen de wet te stemmen, maar kon niet op tijd bij de stemming zijn doordat hij zijn trein had gemist.

Als Wassenberg aanwezig was geweest, dan was de wet niet aangenomen. Nu was de stemverhouding 75 vóór en 74 stemmen tegen. Als Wassenberg er was geweest waren er evenveel voor- en tegenstemmers geweest en was het voorstel verworpen.

Bij D66 hebben ze gisteren een glas champagne gedronken op Frank Wassenberg. Wassenberg is een tamelijk onbekend Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Hij had zich voorgenomen om tegen het donorplan van D66 te stemmen. Maar zoals dat gaat op beslissende momenten, hij plande een afspraak verkeerd in, waardoor hij een trein miste en de stemming in de Tweede Kamer niet haalde. De stem van Wassenberg bleek cruciaal. Door zijn afwezigheid haalde de fel omstreden donorwet een piepkleine meerderheid. 75 Kamerleden stemden voor, 74 tegen.

Natuurlijk is het van groot belang dat er meer orgaandonoren komen, de vraag is echter of de overheid zich verregaand mag mengen in zo'n belangrijk, persoonlijk besluit. D66 vindt van wel. En dronken champagne op de "overwinning".

Toch ligt er nog een nieuwe, hoge horde in het verschiet: de Eerste Kamer. PVV en CDA, die in de Tweede Kamer tegen het plan stemden, zijn daar groot.

Juridisch houdbaar?
Het is nog maar de vraag of de nieuwe donorwet juridisch houdbaar is. Volgens hoogleraar Geert-Jan Knoops dient het recht op de onaantastbaarheid van het lichaam altijd voorop te staan. Knoops pleit ervoor dat er een systeem wordt ontwikkeld waarbij de huisarts verplicht wordt de orgaandonatiewensen van zijn patiënten te registreren. Niemand kan die vraag dan nog uit de weg gaan.

En dat zou leiden tot meer orgaandonoren.
Laatst bewerkt: 2 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.406 seconden